Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Období patriarchů 2000 – 1700 př. Kr. Bůh slibuje zaslíbenou zemi Abrahámovým potomkům Vznik kmene Izraelitů kolem patriarchů (předků)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Období patriarchů 2000 – 1700 př. Kr. Bůh slibuje zaslíbenou zemi Abrahámovým potomkům Vznik kmene Izraelitů kolem patriarchů (předků)"— Transkript prezentace:

1

2 Období patriarchů 2000 – 1700 př. Kr. Bůh slibuje zaslíbenou zemi Abrahámovým potomkům Vznik kmene Izraelitů kolem patriarchů (předků)

3 Pobyt v Egyptě 1700-1275 př. Kr. Od doby patriarchy Josefa Zpočátku hosty později otroky

4 Exodus a putování pouští 1275-1235 př. Kr. Mojžíš 10 ran Vyjití z Egypta Smlouva na hoře Sinaj –P–Přečti si na s. 50 v učebnici přikázání Desatera. Rozděl je na ta, která regulují vztah k Bohu X lidem. Putování pouští 40 let

5 Dobytí Palestiny, období Soudců 1235- 1050 př. Kr. Kmenový svaz 12 Izraelských kmenů Vůdčí osobnosti – soudcové (např. Samson)

6 Sjednocené království: 1050-922 př. Kr. Králové –Saul – války s Pelištejci –David – Bůh mu slibuje, že jeho potomek bude vládnout Izraeli navěky –Šalamoun – vybudován jeruzalémský chrám „Zlatý věk“ Izraele, hlavním městem Jeruzalém

7 © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net

8 Rozdělené království ( 922 - 587 př. Kr. ) Království Izraelské (sever) 922-721 – zkažení králové 721 - podlehlo Asyřanům – deportace Izraelců, osídleno cizinci Království Judské (jih) 922-587 – Někteří králové dobří, jiní zlí Král Ezechiáš - náboženské reformy 587 Zničení Jeruzaléma Babylóňany Po Šalamounově smrti došlo ke sporům o nástupnictví a rozdělení na:

9

10 Babylónské zajetí 587-539 Př. Kr. Vyšší vrstvy obyvatelstva deportovány do Babylónie V exilu vzniká větší část Starého zákona

11 Perská nadvláda 539-332 př. Kr. Babylónská říš e dobyta Peršany –Král Kýros umožňuje návrat z vyhnanství –Podporuje obnovení Druhého chrámu –Vznik diaspory

12

13 Hellénistická a řecká nadvláda 332- 165 př. Kr. Alexandr Veliký dobývá Perskou říši Po jeho smrti vládnou v Palestině Ptolemaiovci a poté syrští Seleukovci Helenizace V Alexandrii vzniká překlad Starého zákona do řečtiny - Septuaginta

14 © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net

15 Makabejská doba 165-63 př. Kr. 167 př. Kr. – znesvěcení Jeruzalémského chrámu Povstání vedené Judou Makabejským 164 – Znovuposvěcení chrámu – Channuka

16 Dynastie Hasmoneovců 134-67 př. Kr. Vláda Hasmoneovců – nezávislost Rivalita mezi skupinami židů: –Farizeové Přísné dodržování zákona a tradic –Saduceové Dodržování Tóry, odmítání nových tradic –Esséni „mnišský“ způsob života poblíž Mrtvého moře

17 Římská doba 63 př. Kr. – 650 po Kr. římská armáda Pompeiova dobývá blízký východ –40-4 př. Kr. Herodes Veliký Buduje města s římskými chrámy Rozšiřuje Jeruzalémský chrám Po jeho smrti království rozděleno mezi potomky

18 © http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net

19 Správa státu za Heroda a nástupců –Velekněží vůdcové Židů ovládají chrám –Římští prokurátoři Vojenská, civilní, trestní (zejm. hrdelní) jurisdikce Židé mají samosprávu vedenou Sanhedrinem

20 Židovská povstání 1. židovské povstání (66-74 po Kr.) –r. 70 císař Titus dobývá Jeruzalém a rozboří chrám 2. židovské povstání (132 po Kr.) –Bar Kochba se prohlašuje za Mesiáše – potlačeno Římany, Židům zakázáno žít v Jeruzalémě

21 Konec


Stáhnout ppt "Období patriarchů 2000 – 1700 př. Kr. Bůh slibuje zaslíbenou zemi Abrahámovým potomkům Vznik kmene Izraelitů kolem patriarchů (předků)"

Podobné prezentace


Reklamy Google