Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Franská říše a Karel Veliký Vývoj Franské říše Císař Karel Veliký Karolinská renesance VY_32_INOVACE_01-03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Franská říše a Karel Veliký Vývoj Franské říše Císař Karel Veliký Karolinská renesance VY_32_INOVACE_01-03."— Transkript prezentace:

1 Franská říše a Karel Veliký Vývoj Franské říše Císař Karel Veliký Karolinská renesance VY_32_INOVACE_01-03

2 Franská říše – Chlodvík I.  Na počátku stál Chlodvík I., král germánských Franků z rodu Merovejců.  Chlodvík I. během své vlády (481-511) ovládl ostatní franské kmeny a rozšířil svou říši i o severní Galii. Přenesl sídlo do Paříže.  Přijetí křesťanství bylo pro Chlodvíka I. roku 486 politickým tahem (pouze 10 let po rozpadu západořímské říše).  Proces christianizace velmi dlouhý.

3 Chlodvíkův křest roku 486, vyobrazení ze 14. století Autor: Neznámý, Název: Bapteme de clovis.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bapteme_de_clovis.jpg

4 Majordomát (687-751)  Majordomus = správce dvora, stále se zvětšující vliv na krále (králové z rodu Merovejců slabí panovníci).  Na konci 7. století nejsilnějším majordomem Pipin II. Sice Merovejcům královský titul ponechal, faktickou mocí však disponoval on a jeho následníci.  Syn Karel Martel (Kladivo) zastavil muslimy v bitvě u Poitiers roku 732 při tažení z Hispánie na sever.

5 Království (751 – 800)  Sbližování s římskou kurií za Martelova syna Pipina III. Krátkého, ten nakonec papežem roku 751 korunován franským králem.  Graf - zvyšující se pozice moci Karlovců.

6 Papež korunuje Pipina III. Krátkého franským králem Autor:Jean Fouquet (1420–1480) Název:Pepin le Bref.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pepin_le_Bref.jpg

7 Císařství (800 – 814)  Největšího rozmachu dosáhla Franská říše za Pipinova syna Karla Velikého (vládl 768-814), podle něhož se celý rod nazývá Karlovci.  Franská říše Karlovců se postupně stala rozhodující mocností v západní Evropě a protiváhou Byzantské říše na východě.  Roku 800 korunoval papež Lev III. během vánočních bohoslužeb v Římě Karla Velikého císařem.  Na západě tak obnovena římská říše. Středověký římský císař se měl stát vládcem a ochráncem všech západních křesťanů.

8 Mramorový trůn Karla Velikého Aachen ( Cáchy) Autor:Holger Weinandt, Název:Königsthron Aachener Dom.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Königsthron_Aachener_Dom.jpg

9 Císař Karel Veliký  Porazil Sasy i Avary a donutil je přijmout křesťanství.  Podporoval římskou církev a rozšiřoval ve své říši její vliv.  Říše neměla stálé hlavní město (nedostatek potravin pro celý dvůr).  Nejraději však pobýval v Aachenu, zde vystavěl císařský palác, kde také pohřben.

10 Katedrála v Aachenu, zde ve zlaté schráně roku 814 pohřben Karel Veliký Autor:x(Aleph), Název:Aachen Cathedral North View at Evening.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aachen_Cathedral_North_View_at_Evening.jpg

11 Karolinská renesance  Dvůr Karla Velikého se stal významným střediskem kultury, negramotnost zbytku Evropy (kromě Byzance).  Vydával nové zákony, nechal vybudovat školy, katedrály a kláštery.  Na svůj dvůr zval učence, architekty, filozofy…  Aachen se tak stal hlavním centrem vzdělanosti západní části křesťanského světa.  Pro potřeby mnichů byl vytvořen nový typ písma, tzv. karolinská minuskula.

12 Karolinská minuskula (karolina)  Karolinská minuskula je knižní i listinné písmo užívané téměř v celé Evropě od 8. do 12. století (malá písmena).  Velká písmena (majuskula) později – původně z latinských textů.  Asi od 12. století nahrazeno gotickým písmem.

13 Ukázka písma karolinská minuskula (karolina) Autor:moine inconnu, Název:Caroline 2.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Caroline_2.jpg

14 Ukázka gotického písma, které od 12. stol. nahradilo písmo karolinu Autor:Arpingstone, Název:Calligraphy.malmesbury.bible.arp.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Calligraphy.malmesbury.bible.arp.jpg

15 Karel Veliký a psaní  Sám císař Karel Veliký se prý nikdy psát nenaučil.  Je však znám jeho podpis.

16 Monogram Karla Velikého Autor: Charlemagne, Název: Karldergrossesignatur.svg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karldergrossesignatur.svg

17 Karlovi následníci  Po smrti Karla Velikého roku 814 úspěšně vládl jeho syn Ludvík Pobožný.  Po smrti Ludvíka roku 843 však dochází k rozdělení říše mezi 3 syny.  Hovoříme o tzv. Verdunské smlouvě.  Počátek vývoje samostatných států : Z – Francie V – Svatá říše římská

18 Rozdělení Franské říše – Verdunská smlouva Autor: Treaty_of_Verdun.svg: Christoph S., Wolpertinger derivative work: AdolfPorn (talk), Název:Treaty of Verdun cs.svg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Treaty_of_Verdun_cs.svg

19 Rozpad Franské říše  Po Verdunské smlouvě se Franská říše definitivně rozpadla.  Nastupují samostatné dějiny Francie a Svaté říše římské.  Další snahou o obnovu kultury a vzdělanosti ve Svaté říši římské až za dynastie Otonců v 10. století.

20 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Franská říše a Karel Veliký Vývoj Franské říše Císař Karel Veliký Karolinská renesance VY_32_INOVACE_01-03."

Podobné prezentace


Reklamy Google