Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zrod Svaté říše římské Snaha o obnovu antické říše VY_32_INOVACE_06-09.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zrod Svaté říše římské Snaha o obnovu antické říše VY_32_INOVACE_06-09."— Transkript prezentace:

1 Zrod Svaté říše římské Snaha o obnovu antické říše VY_32_INOVACE_06-09

2 Zrod Svaté říše římské  Na počátku 10. století východofranská říše potíže – nájezdy maďarských kočovníků, zápas mezi šlechtickými rody.  Po vymření Karlovců vyšel nakonec vítězně saský vévoda Jindřich I. Ptáčník (jemu platil český kníže Václav mírový tribut).  Potomci Jindřicha I. Ptáčníka výrazně rozšířili svůj vliv v německých zemích a podnikali územní výboje.

3 Císař Ota I.  Moc císařů z rodu Karlovců po smrti Karla Velikého zeslábla natolik, že se císařský titul stal prázdným pojmem.  Jindřichův syn Ota I. se rozhodl obnovit funkci císaře a povýšit jeho význam!  Roku 962 přitáhl Ota do Říma a přijal od papeže císařskou korunu. Hovoříme o vzniku státního celku Svatá říše římská.

4 Koruna Svaté říše římské, vznik v 10. století, dnes uložena ve vídeňském Hofburgu Autor:MyName (Gryffindor), Název:Weltliche Schatzkammer Wien (169)pano2.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Weltliche_Schatzka mmer_Wien_(169)pano2.jpg

5 Boční pohled na korunu Svaté říše římské Autor: User:MatthiasKabel, Název:Imperial Crown of the Holy Roman Empire left.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Imperial_Cr own_of_the_Holy_Roman_Empire_left.jpg

6 Koruna Svaté říše římské  Originál (3,5 kg) je vystaven ve Světské klenotnici v Hofburgu ve Vídni, kam se klenoty dostaly z Norimberka roku 1796.  Karel IV. získal císařské korunovační klenoty do svého držení v roce 1350 a přivezl je z Mnichova. Klenoty byly uchovávány nejprve v kostele sv. Víta na Pražském hradě, po císařské korunovaci v Římě (1355) dal vystavět Karel IV. pro jejich trvalé uložení hrad Karlštejn.  Od roku 1806 do roku 1918 sloužily jako korunovační klenoty Rakouské monarchie.

7 Obnovení římské říše  Od korunovace Oty I. 962 císařem vznikl nadnárodní útvar, jemuž jako světský panovník vládl římský císař.  Postupem času říše zahrnovala území nynějšího Německa, severní Itálie, Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska, Belgie, Nizozemí, Lucemburska, České země a část Francie.  Svatá říše římská měla znovuobnovit moc antického impéria.

8 Postavení Svaté říše římské  Postavení po celý středověk slabší.  Východořímští císařové v Konstantinopoli nároky západoevropských císařů nebrali v úvahu a také francouzští panovníci okázale zdůrazňovali svou nezávislost na císařské moci.  Římským králem se stal uchazeč volbou, následovala korunovace v Cáchách, potom římská jízda za císařskou korunou k papeži do Říma.  Nejprve ale musel získat korunu italskou (langobardskou) – podmínka k přijetí císařské koruny v chrámu sv. Petra v Římě.

9 Dvouhlavý orel se znaky jednotlivých států, symbol Svaté říše římské (malba z r. 1510) Autor: Michail, Název:Quaterionenadler David de Negker.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quaterionenadler_David_de_Negker.jpg

10 Svatá říše římská národa německého  Od 15. století se užíval rozšířený název Svatá říše římská národa německého.  Formálně říše zanikla v roce 1806, kdy se Habsburk František II. vzdal na nátlak Napoleona (prohlásil se císařem Francie) titulu římský císař a místo něj začal na prvním místě užívat titulu císaře rakouského, který přijal již roku 1804.

11 Otonci  Císařské hodnosti dosáhli ve druhé pol. 10. století i potomci Oty I. – Ota II. a Ota III.  Někdy se toto období německých dějin nazývá otonské (otonská renesance).  Vývoj velmi složitý, německé území rozsáhlé, až do novověku nebyl vytvořen jednotný politický a hospodářský celek.  Správní roztříštěnost a neexistence jednotného německého státu až do 19. století.

12 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Zrod Svaté říše římské Snaha o obnovu antické říše VY_32_INOVACE_06-09."

Podobné prezentace


Reklamy Google