Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svatá říše římská (národa Německého)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svatá říše římská (národa Německého)"— Transkript prezentace:

1 Svatá říše římská (národa Německého)

2 Základní info Zaniklý státní útvar konfederativní povahy
Rozkládala se ve střední Evropě Mocenské centrum - v Německu Symbolickým hlavním městem byl Řím, reálnými byly Cáchy, Norimberk či Řezno, sídelním městem dokonce Praha

3 Vznik Říše římské Vznikla z bývalé východofranské říše
Zakladatelem byl Jindřich I. Ptáčník (obr.1) v 10. stol. Prvním císařem říše se stal roku 962 jeho syn Ota I. (obr.2)

4 Rozloha Říše Římské Říše se rozkládala na území dnešních: Nizozemsko, Lucembursko, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko, Česká republika, polské Slezsko, severní Itálie (Lombardie), Alsasko, Lotrinsko, část Francie, Belgie. Centrální oblast: Německo

5

6 Státně – právní vývoj důsledkem boje o Investituru ztrácí panovníci podporu ze strany církve funkce panovníka není dědičná > ke zvolení potřeba velký majetek

7 Státně – právní vývoj V čele jednotlivých zemí byl „Zeměpán“ – snaha o nedělitelnost území Města : v začátcích byl správcem města ten, kdo jej založil poddaní se po roce a šesti týdnech pobytu ve městě stávají měšťany rostoucí význam městských rad, právnických osob soudcem může být i rychtář Vesnice : udržovaly si určitou autonomii k jejím právům patřilo vlastní soudnictví či osvobození od dávek výkon práv náležel dvorci (hlavnímu statku)

8 Nejdůležitější císaři Říše římské Ota I. Veliký
962 – 973, byl to také východofrancký král a saský vévoda

9 Nejdůležitější císaři Říše římské Ota I. Veliký
nalezl v Rammelsbergu stříbrnou žílu > pomoc při financování všech jeho aktivit aby zabránil vzpourám, jmenoval příslušníky své rodiny za hlavy vévodství věnoval Lotrinsko Konrádovi Rudému, který se oženil s jeho dcerou Liutgardou 955 – v bitvě na řece Lechu porazil Maďary > ukončil tak dlouhodobé nájezdy na říši 962 – podnikl úspěšné tažení do Itálie – bohatá kořist

10 Nejdůležitější císaři Říše římské Konrád II. Sálský
1027 – 1039, bavorský vévoda a burgundský král

11 Nejdůležitější císaři Říše římské Konrád II. Sálský
nechal postavit baziliku ve Špýru, jako místo svého posledního odpočinku uznal dědičná práva leníků, položil tak základ k vytvoření silné německé šlechty podařilo se mu tím získat mezi leníky podporu, ale dlouhodobě způsobil oslabení císařství a dal podnět k budoucímu rozdrobení říše

12 Nejdůležitější císaři Říše římské Fridrich I. Barbarossa
1155 – 1190, většina vlády v konfliktu s Itálií, nikdy si jí ale zcela nepodmanil

13 Zahraniční politika Fridrich I. Barbarossa
snaha ovládnout S.Itálii 1158 – za pomoci Vladislava II. dobyl Milano > ovládnutí Itálie, nasazení obrovských daní, hospodářský krach měst > spojení do Lombardského celku podporovaného papežem 1176 – Bitva u Legnana > Fridrich poražen > situaci využívá opozice a zmocňuje se moci nad Itálií expanze na Východ (Palestina, Byzanc) 1190 – křížová výprava do Palestiny, Fridrich umírá

14 Zahraniční politika Fridrich II.
znovu snaha o S.Itálii dosáhl korunovace říms. císařem boj mezi císařem a papežem > boj jde do ztracena po jeho smrti nastává bezvládí > roztříštěnost země, nezávislá šlechta

15 Nejdůležitější císaři Říše římské Ludvík IV. Bavor
1328 – 1347, jako jediný římský císař se dostal do sporu s papežem Janem XXII. , byla na něj uvalena klatba

16 Nejdůležitější císaři Říše římské Václav
1376 – 1400, český král a císař říše Římské

17 Nejdůležitější císaři Říše římské Václav
byl korunován na českého krále teprve ve 2 letech jeho otec mu politikou a financemi zabezpečil i německý trůn v začátcích byl celkem aktivní panovník, pak začal upřednostňovat lovy a pitky před povinnostmi > nespokojenost vznikla proti němu koalice, byl sesazen z trůnu jako „nepotřebný, nečinný a nedbalý“

18 Nejdůležitější císaři Říše římské
František II. : 1792 – 1806, roku 1806 se vzdal titulu římský císař, stal se rakouským císařem => konec říše

19 Korunovační klenoty Císařská koruna, pravděpodobně zhotovena při příležitosti císařské korunovace Oty I. v roce 962 v Římě

20 Korunovační klenoty Veliký zlatý kříž zdobený drahokamy, v němž byla uložena část Kristova kříže a jeden hřeb, 11. století, vlevo kopí sv. Longina

21 Korunovační klenoty Ceremoniální meč (13. století), císařský meč - připisovaný sv. Mořici (11.století ), žezlo (14. století), říšské jablko (13. století)

22 ZDROJE Wikipedia Wikimedia Google Roman Mondek

23 DĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "Svatá říše římská (národa Německého)"

Podobné prezentace


Reklamy Google