Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.:"— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy. SPN Praha 2007.

4 OBSAH: 1)Stěhování národů 2) Rozdělení říše římské 3) 1. středověké státy – přehled 4) Frankové 5) Franská říše – Merovejci 6)Chlodvíkova vláda 7)Mapa vývoje říše 8)Nejslavnější majordomus 9)Bitva u Poitiers 10) Franská říše Karlovci 11) Karel Veliký 12) Rozdělení říše

5 leccos.com/index.php/clanky/stehovani-narodu (4. – 7. století n. l.)  začalo 375 n. l. vpádem kočovných Hunů z Asie do Evropy  dali do pohybu Germány (hledají si nový domov – usazují se na celém území západořímské říše)  totálně se změnilo osídlení Evropy

6 západořímská východořímská engel.ic.cz/germani/rimska_rise_4.stoleti.jpg

7 airborn.webz.cz/legiones.html západořímská 476 n. l. zanikla  barbarská království východořímská trvá jako Byzantská říše do 15. století

8 www.lovecpokladu.cz/img/2008/viky/viky2008020...

9 Germáni na hranicích Galie (4. století) upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/... - původně jedním ze silných germánských kmenů - pronikali na území Galie od 3. století (od pobřeží Severního moře, pravého břehu stř. toku Rýna) - využili hroucení západořímské říše, své území rozšiřovali na její úkor - zprvu žili v kmenech (v čele náčelníci soupeřící o moc)

10 Germánská království v Galii kolem roku 480 Říše Vizigótů (v Galii 418-507) Burgundské království (443-534) Frankové (zpočátku nesjednocení) cs.wikipedia.org/wiki/Francie_v_pozdní_antice

11 cs.wikipedia.org/wiki/Chlodvík_I. R. 481 králem všech Franků – Chlodvík z rodu Merovejců  odstranil ostatní náčelníky  pojítkem stmelení - křesťanství Křest přijal Chlodvík od biskupa v Remeši.

12 Chlodvík diktuje sálský zákoník  výbojná politika (vládl 30 let) (podmanil si velkou část území dnešní Francie a Německa)  po jeho smrti – říše nejednotná (v podstatě 4 království, v nichž vládnou bratři bojující o nadvládu nad celou říší)  majordomové – úředníci fr. krále o starali se o královský dvůr o měli nejvíce pravomocí (ani se pak neohlíželi na skutečného krále)

13 www.prvnia.xf.cz/nitra/chlodvik_mapa2.JPG

14 Childebert, Chlothar, Chlodomir a Theuderich, synové franského krále Chlodvíka (miniatura z Chronique de France, 1493; Národní knihovna, Turín) www.prvnia.xf.cz/nitra/merovejci.php Dagobert I. – vládl na poč. 7. st. - podařilo se mu vládnout jako svrchovaný panovník - v boji ho porazil kupec Sámo

15 Nejslavnější majordomus bigbloger.lidovky.cz/blog/6699/90108/001.jpg Karel Martel (Kladivo) z rodu Karlovců  drží sjednocený majordonát  úspěchy na poli válečném  r. 732 v bitvě u Poitiers porazil Araby (zachránil Evropu před jejich invazí, po porážce se už nikdy přes Pyreneje neodvážili) simonak.eu/.../h_k/10_25.jpg

16 Francisca - zbraň, která spasila západní svět. bitva u Poitiers

17 Poslední merovejští panovníci byli slabí a neschopní. R. 751 majordomus Pipin III. (Krátký) z rodu Karlovců svrhl Merovejce a prohlásil se franským králem. Nejslavnějším panovníkem z rodu Karlovců byl Karel Veliký. www.medievalists.net/.../2010/05/charlemagne.jpg

18 www.dejepis.com/pict/karel_veliky_.jpg úspěšný válečník  říše dosáhla největšího rozsahu (celá Galie, sev. Itálie, většina současného Německa)

19 Korunovace na římského císaře papežem Lvem III. o Vánocích r. 800 v katedrále sv. Petra  papež stojí výše než kterýkoli panovník  tradicí – císař vždy korunován v Římě papežem is.muni.cz/.../web/pages/stredoveky-stat.htmlupload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/S...

20 Reorganizoval říši:  rozdělil ji na hrabství  rozdělil ji na hrabství v čele s hrabaty marky  budoval příhraniční území na obranu hranic – marky (s vojenskou posádkou) (s vojenskou posádkou)  budovány královské dvorce s paláci  říše neměla hl. město – Cáchách  říše neměla hl. město – král s družinou zemi objížděl, nejčastěji ale pobýval v Cáchách www.tyden.cz/.../mesto-panovniku_1579.html trůn Karla Velikého v Cáchách www.blazre.estranky.cz/.../franska-rise

21 Moudře se staral o rozvoj vzdělanosti a kultury:  doba tzv. karolínské renesance  doba tzv. karolínské renesance (znovuzrození ve smyslu obnovení antické kultury)  středisky kultury – kláštery, panovnický dvůr  vydávání příkazů a nařízení – písemně  podporoval vznik škol  zval na svůj dvůr učence a umělce  podporoval opisování knih  dvořané a úředníci – číst, psát  vytvořeno nové písmo = karolínská minuskule (malá písmena abecedy – latinka) www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0402-rany-stredov... Karel Veliký se sám naučil číst až v dospělosti, ale psát neuměl.

22 Karel Veliký – první sjednotitel na evropském kontinentu – obraz znázorňuje rozvoj kultury Karel Veliký – první sjednotitel na evropském kontinentu

23 Karlovi nástupci nedokázali udržet tak velkou říši pohromadě 843 tzv. verdunská smlouva =  boje o moc  843 tzv. verdunská smlouva = zn. rozdělení franské říše (vnuci KV)  západofranská (dnešní Francie)  východofranská (dnešní Německo)  pás území mezi oběma státy (pozdější Lotrinsko) a území severní Itálie V 10. století se na území východofranské říše vytvořila Svatá říše římská.

24

25 Téma: Franská říše – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google