Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Přehled dějin literatury Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_04 Název DUMu: Karel Veliký Pro obor vzdělávání: 64-51-L/41 Předmět: Dějepis Ročník: první Autor: Mgr. Pavla Brunová Datum: 24.11.2013

2 Střední škola Oselce Říše Karla Velikého

3 Střední škola Oselce 5. – 8. st. po rozpadu západořímské říše se vytváří řada barbarských států – organizace založena na kmenových vztazích spojnicí mezi řecko-římskou kulturou a západoevropskou byla francká říše, po 300 letech se podařilo vytvořit civilizaci s pevnou státní mocí dala si za úkol znovu obnovit univerzální římskou říši s centrem v západní Evropě na tomto úkolu se podílelo západní křesťanství s centrem v Římě, církev jako jediná částečně uchovala dědictví antiky (s výhradami ke všemu pohanskému)

4 Střední škola Oselce Evropa po Chlodvíkově smrti 511 po Kr.

5 Střední škola Oselce Vývoj franckého území

6 Střední škola Oselce

7

8 Karel Veliký vrcholné období francké říše nastává za vlády Karla Velikého (768 – 814) pokouší se vytvořit univerzální římskou říši hlásící se ke křesťanství, v níž vládne 1 panovník, opírá se o církevní organizace a klášterní hnutí (arcibiskupství v Mohuči a klášter ve Fuldě – 8. st- byly spolu s královským dvorem v Cáchách – Aachen- centrem kultury i politiky)

9 Střední škola Oselce Karel Veliký Karel Veliký vedl za život kolem 50 válek, ovládl sever Itálie, Řím, Bavorsko, Sasko, zastavily ho až Arabové v Hispánii podařilo se mu ovládnout církev, vládl z „vůle Boží“, jmenoval biskupy, svolával církevní sněmy, určoval svátky atd., zároveň dbal na vzdělanost a obdarovával církev půdou roku 800 byl papežem Lvem III korunován v Římě císařem = oficiální obnovení římského císařství => do budoucna vznikla otázka, kdo má větší moc? císař nebo papež? – řešena po celý středověk

10 Střední škola Oselce Trůn Karla Velikého

11 Střední škola Oselce Říše v roce 814

12 Střední škola Oselce Organizace říše Karel se pokusil dát říši jednotný hospodářský, sociální, správní i kulturní rámec hospodářství: základem velkostatek – uzavřená a celkem soběstačná hospodářská, církevní i správní jednotka

13 Střední škola Oselce Vznik lenního vztahu svobodní sedláci byly nuceni postupovat své pozemky v ochranu velmožům velmoži byli odměňováni tzv. lénem (feudum) postupně vzniká vztah : lenní pán (ten, kdo poskytuje půdu) a vazal (ten, kdo půdu obdrží a má jisté povinnosti) léno bylo nejprve propůjčováno jednotlivcům, postupně se stává dědičným – z těchto lidí se stává šlechta

14 Střední škola Oselce Hospodářství na velkostatcích se uplatňovala trojhonná soustava vznikaly trhy, platilo se nejprve zbožím, později stříbrnými mincemi (denáry) stát = majetek panovníka, absolutní moc

15 Střední škola Oselce Územní organizace říše říše se rozdělovala na hrabství (v čele hrabě), stavěl vojsko pro krále, v čele vojska z několika hrabství stál vévoda v pohraničí vznikaly tzv. marky – v čele markrabě základem vojska byla jízda – z ní se vyvinulo rytířstvo

16 Střední škola Oselce Územní organizace říše říše se rozdělovala na hrabství (v čele hrabě), stavěl vojsko pro krále, v čele vojska z několika hrabství stál vévoda v pohraničí vznikaly tzv. marky – v čele markrabě základem vojska byla jízda – z ní se vyvinulo rytířstvo

17 Střední škola Oselce po Karlově smrti si říši rozdělily jeho vnuci r. 843 verdunskou smlouvou vzniká: západofrancká říše – později se z ní vyvinula Francie východofrancká říše – základ Německa 3 část (Porýní a severní Itálie) se rozpadla a o jeho území se řadu let bojovalo

18 Střední škola Oselce KONEC FRANCKÉ ŘÍŠE Po smrti Karlova syna Ludvíka Pobožného byla říše roku 843 Verdunskou smlouvou rozdělena mezi Karlovy vnuky Byli slabými vládci a bojovali mezi sebou

19 Střední škola Oselce 9. – 10. stol. Evropa čelí nájezdům Vikingů, Maďarů a Muslimů Výsledek: Západní Evropa je navždy roztříštěna mezi jednotlivé státy

20 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: SOCHROVÁ, Marie; HLADÍK, Jaroslav. Testy z humanitních věd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-108-6. ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: SPN, 2002, ISBN 80- 7235-194-X. ČAPEK, Vratislav; PÁTEK, Jaroslav. Dějepis pro střední odborné školy. Praha: Scientia, 2001, ISBN 80-7183-237-5. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treaty_of_Verdun_cs.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Treaty_of_Verdun_cs.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karldergrossesignatur.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankish_Empire_481_to_814-de.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:K%C3%B6nigsthron_Aachener_Dom.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankish_Empire_481_to_814-en.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_047.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Denier_sous_Charles_Ier_dit_Charlemagn e.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aachen_Cathedral,_Oktogon.jpg Není –li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google