Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody historikovy práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody historikovy práce"— Transkript prezentace:

1 Metody historikovy práce
Jak? Proč? Kam? Metody historikovy práce

2 Nejlépe je začít od začátku 
Prameny písemné hmotné kroniky listiny zemské desky urbáře deníky korespondence movité nemovité střepy keramika kosti nástroje zbraně postroje dům studna hrad tvrz stodola kaple boží muka

3 Ale Jak na to? METODY DESTRUKTIVNÍ NEDESTRUKTIVNÍ
odkryv typologická metoda chronologie dálkový průzkum země geofyzikální metody průzkumu chemické metody průzkumu Dnes přednost dostávají nedestruktivní metody, zvláště kvůli zachování situace pro pozdější, vyspělejší způsoby výzkumu.

4 Povrchové projevy artefaktů pod zemí
dálkový průzkum země monitorování, snímkování z družic, letadel, aj. přímé vizuální pozorování X pomocí kamer Povrchové projevy artefaktů pod zemí

5 dálkový průzkum země Mikroreliéfní stopy

6 Dálkový průzkum země Pozůstatky lidské činnosti se mohou projevovat i rozdílnou tepelnou vodivostí půdy, která pak způsobuje odlišnou teplotu na povrchu - projeví se hlavně v zimě

7 Dálkový průzkum země rozdíly ve vlhkosti a struktuře půdy (výplň zahloubené chaty) → odlišný barevný tón povrchu země - lze zvýraznit kontrastem v PC

8 lze pozorovat někdy i ze země
dálkový průzkum země lze pozorovat někdy i ze země

9 Povrchové průzkumy neklidný reliéf - možnost dřívějšího výskytu opevnění či násypů mohyl, jámy, haldy a struskoviště Procházení polí na jaře a na podzim

10 Povrchové průzkumy K zaměření nálezu lze použít i GPS

11 Povrchové průzkumy objekty lze lokalizovat podle kumulace nálezů. Je tomu tak i při kvantifikovaném sběru v síti (rozměření plochy - nejčastěji do čtverců)

12 Geofyzikální metody průzkumu
lze zkoumat pod povrchem prostřednictvím nějakého média (vlnění) - měřením lze postihnou anomálie metoda seismologická - odpálením drobné nálože - vytvoření seismických vln - měření jejich deformací při průchodu terénem metoda odporová - měří se hodnoty odporu el. proudu měření lokálního geomagnetického pole - při zahřátí železitých minerálů dochází k zafixování jejich orientace (pece)

13 Geofyzikální metody průzkumu
měření lokálního geomagnetického pole césiový magnetometr

14 Geofyzikální metody průzkumu
anomálie v mikrostruktuře geomagnetického pole Všestudy (Mělnicko) neolitický rondel v Bylanech

15 Geofyzikální metody průzkumu
zvláště výrazně ovlivňují geomagnetické mikropole kovové předměty - lze vyhledávat pomocí jednoduchých indikátorů kovů - vykrádání nalezišť

16 Geofyzikální metody průzkumu
chemické metody výzkumu - využívá se hlavně k lokalizaci obydlených míst → zvýšený výskyt dusičnanů a fosforečnanů použití i při určení funkce místnosti - v místnosti, kde je v půdě zvýšený obsah dusičnanů lze předpokládat ustájení dobytka (tzn. chlév, stáj…)

17 Nedestruktivní metody
často se využívají před odkryvem (destruktivními metodami) → získání co nejvíce informací před narušením situace → jejich užití pro co nejúčelnější naplánování dalšího průzkumu nedestruktivní metody však nedokáží podat tolik informací jako odkryv.

18 Destruktivní metody Odkryv = nenávratné zničení situace → ztráta výpovědní hodnoty kontextu, ani podrobná dokumentace stoprocentně ztrátě nezabrání Je potřeba hospodařit s archeologickými prameny, protože nejsou nevyčerpatelné → odkryv proto praktikován jen v lokalitách ohrožených

19 Metody odkryvu vrty, sondy, řezy → plošný odkryv + dokumentace

20 datování - relativní stratigrafická metoda - převzata z geologie - neslučitelnost dvou překrývajících se artefaktů (dveře x studna; okno x dveře) vertikální → horizontální→ statigrafie: přímá - lze určit, který objekt je starší nepřímá - lze jen určit nesoučasnost objektů

21 Datování - relativní typologická metoda - inspirována Darwinovou teorií vývoje → jednoduché artefakty starší než složité = vývoj typologické řady pro jednotlivé druhy (keramika, zbraně) dendrochronologie - pokud existuje v rámci lokality letokruhová křivka, která ale není připojitelná ke křivce absolutního datování

22 Datování - absolutní měření poločasu rozpadu radioaktivního C14 (5730 let) C14 je součástí složitých organických sloučenin (stopové množství) → v živých org. se látkovou výměnou neustále obnovuje → poměr vůči C12 zůstává konstantní po úmrtí C14 přestává být přijímáno, rozpadá se → poměr se začíná měnit ve prospěch C12 → znalost poločasu rozpadu nám umožňuje určit dobu úmrtí. metoda se dnes využívá i u uranu, stroncia, argonu aj.

23 Datování - absolutní dendrochonologie - metoda datování stáří dřeva podle letokruhů (ovlivněny i individuální historií)

24 Datování - absolutní Kromě živých stromů se kalibrovaná křivka prodlužuje získáním letokruhů starších poražených stromech či opracovaných trámech.

25 Datování - absolutní pro protažení kalibrované dendrochronologické křivky je potřeba vzájemné krytí let (letokruhů) pro střední Evropu je kalibrovaná křivka pro některé druhy dřevin protažena až do mladšího neolitu (asi 4000 let př.n.l.) termoluminiscenční metoda - při vypalování hliněných předmětů dojde k vyzáření energie (termoluminiscence) křemičitých minerálů na nulu. Od této chvíle se znovu pomalu„nabíjejí“ slunečním zářením. Nikdy však nedosáhnou svého energetického maxima. Rozdíl mezi současným nabitím a maximální hodnotou podává informaci o době výpalu.

26 archeologický výzkum současnosti
Klade se důraz na kontext. Nejde tedy o nálezy (byť sebeatraktivnější), ale o co nejširší poznání souvislostí a vazeb. → Proto dochází k upřednostňování nedestruktivních metod výzkumu a pečlivé dokumentaci. Teprve po té je v nezbytných případech přikročeno k odkryvu.

27 poznání kontextu Pro zjištění přírodního prostředí jsou uplatňovány závěry palynologie (pod obor paleobotaniky) - za použitá mikroskopů zkoumá přítomnost a druhy pylů.

28 Poznání kontextu rozbor drobných schránek měkkýšů provádí malakozoolog. rozborem kostí a jejich fragmentů, lze například vytvořit obraz chovaných zvířat nebo lidí samotných

29 Po výzkumu v terénu Po získání nálezů putují tyto do laboratoří, kde dochází k jejich očištění, ošetření a konzervaci dále dochází k popisu a dokumentaci fotografické, případně i kresebné výsledkem je nálezová zpráva o výzkumu

30 Metoda experimentu zvláště výrobní postupy, ale i jiné činnosti, nelze pomocí pouhých statických nálezů objasnit. A tak přichází na řadu experiment. velmi obtížně splnitelnou podmínkou je simulace tehdejších podmínek archeodrom - Burgundsko skanzen v Yorku neolitický dům

31 Archeologie vs. skutečnost
„mrtvá“ situace nikdy nemůže plně reflektovat živou chybí rovnoměrnost a proporčnost, některé součásti mohou chybět úplně nic co v hodinách dějepisu věnovaných pravěku tedy nepředstavuje absolutní tvrzení. Hodiny věnované pravěku prezentují „pouze“ soubor myšlenkových konstrukcí a hypotéz, založených na posledních vědeckých výzkumech, které snad nejlépe vysvětlují zkoumané jevy pravěké minulosti.


Stáhnout ppt "Metody historikovy práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google