Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak? Proč? Kam?. písemné Prameny hmotné moviténemovité kroniky listiny zemské desky urbáře deníky korespondence … střepy keramika kosti nástroje zbraně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak? Proč? Kam?. písemné Prameny hmotné moviténemovité kroniky listiny zemské desky urbáře deníky korespondence … střepy keramika kosti nástroje zbraně."— Transkript prezentace:

1 Jak? Proč? Kam?

2 písemné Prameny hmotné moviténemovité kroniky listiny zemské desky urbáře deníky korespondence … střepy keramika kosti nástroje zbraně postroje … dům studna hrad tvrz stodola kaple boží muka …

3 METODY DESTRUKTIVNÍNEDESTRUKTIVNÍ dálkový průzkum země geofyzikální metody průzkumu chemické metody průzkumu odkryv typologická metoda chronologie Dnes přednost dostávají nedestruktivní metody, zvláště kvůli zachování situace pro pozdější, vyspělejší způsoby výzkumu.

4  monitorování, snímkování z družic, letadel, aj.  přímé vizuální pozorování X pomocí kamer Povrchové projevy artefaktů pod zemí

5 Mikroreliéfní stopy

6  Pozůstatky lidské činnosti se mohou projevovat i rozdílnou tepelnou vodivostí půdy, která pak způsobuje odlišnou teplotu na povrchu - projeví se hlavně v zimě

7  rozdíly ve vlhkosti a struktuře půdy (výplň zahloubené chaty) → odlišný barevný tón povrchu země - lze zvýraznit kontrastem v PC

8 lze pozorovat někdy i ze země

9  neklidný reliéf - možnost dřívějšího výskytu opevnění či násypů mohyl, jámy, haldy a struskoviště  Procházení polí na jaře a na podzim

10  K zaměření nálezu lze použít i GPS

11 objekty lze lokalizovat podle kumulace nálezů. Je tomu tak i při kvantifikovaném sběru v síti (rozměření plochy - nejčastěji do čtverců)

12  lze zkoumat pod povrchem prostřednictvím nějakého média (vlnění) - měřením lze postihnou anomálie  metoda seismologická - odpálením drobné nálože - vytvoření seismických vln - měření jejich deformací při průchodu terénem  metoda odporová - měří se hodnoty odporu el. proudu  měření lokálního geomagnetického pole - při zahřátí železitých minerálů dochází k zafixování jejich orientace (pece)

13  měření lokálního geomagnetického pole  césiový magnetometr

14 anomálie v mikrostruktuře geomagnetického pole Všestudy (Mělnicko) neolitický rondel v Bylanech

15  zvláště výrazně ovlivňují geomagnetické mikropole kovové předměty - lze vyhledávat pomocí jednoduchých indikátorů kovů - vykrádání nalezišť

16  chemické metody výzkumu - využívá se hlavně k lokalizaci obydlených míst → zvýšený výskyt dusičnanů a fosforečnanů  použití i při určení funkce místnosti - v místnosti, kde je v půdě zvýšený obsah dusičnanů lze předpokládat ustájení dobytka (tzn. chlév, stáj…)

17  často se využívají před odkryvem (destruktivními metodami) → získání co nejvíce informací před narušením situace → jejich užití pro co nejúčelnější naplánování dalšího průzkumu  nedestruktivní metody však nedokáží podat tolik informací jako odkryv.

18  Odkryv = nenávratné zničení situace → ztráta výpovědní hodnoty kontextu, ani podrobná dokumentace stoprocentně ztrátě nezabrání  Je potřeba hospodařit s archeologickými prameny, protože nejsou nevyčerpatelné → odkryv proto praktikován jen v lokalitách ohrožených

19 vrty, sondy, řezy → plošný odkryv + dokumentace

20 stratigrafická metoda - převzata z geologie - neslučitelnost dvou překrývajících se artefaktů (dveře x studna; okno x dveře) vertikální → horizontální→ statigrafie: přímá - lze určit, který objekt je starší nepřímá - lze jen určit nesoučasnost objektů

21 typologická metoda typologická metoda - inspirována Darwinovou teorií vývoje → jednoduché artefakty starší než složité = vývoj typologické řady typologické řady pro jednotlivé druhy (keramika, zbraně) dendrochronologie dendrochronologie - pokud existuje v rámci lokality letokruhová křivka, která ale není připojitelná ke křivce absolutního datování

22  měření poločasu rozpadu radioaktivního C14 (5730 let)  C14 je součástí složitých organických sloučenin (stopové množství) → v živých org. se látkovou výměnou neustále obnovuje → poměr vůči C12 zůstává konstantní  po úmrtí C14 přestává být přijímáno, rozpadá se → poměr se začíná měnit ve prospěch C12 → znalost poločasu rozpadu nám umožňuje určit dobu úmrtí.  metoda se dnes využívá i u uranu, stroncia, argonu aj.

23  dendrochonologie  dendrochonologie - metoda datování stáří dřeva podle letokruhů (ovlivněny i individuální historií)

24  Kromě živých stromů se kalibrovaná křivka prodlužuje získáním letokruhů starších poražených stromech či opracovaných trámech.

25  pro protažení kalibrované dendrochronologické křivky je potřeba vzájemné krytí 30 - 40 let (letokruhů)  pro střední Evropu je kalibrovaná křivka pro některé druhy dřevin protažena až do mladšího neolitu (asi 4000 let př.n.l.)  termoluminiscenční metoda  termoluminiscenční metoda - při vypalování hliněných předmětů dojde k vyzáření energie (termoluminiscence) křemičitých minerálů na nulu. Od této chvíle se znovu pomalu„nabíjejí“ slunečním zářením. Nikdy však nedosáhnou svého energetického maxima. Rozdíl mezi současným nabitím a maximální hodnotou podává informaci o době výpalu.

26  Klade se důraz na kontext. Nejde tedy o nálezy (byť sebeatraktivnější), ale o co nejširší poznání souvislostí a vazeb. → Proto dochází k upřednostňování nedestruktivních metod výzkumu a pečlivé dokumentaci. Teprve po té je v nezbytných případech přikročeno k odkryvu.

27  Pro zjištění přírodního prostředí jsou uplatňovány závěry palynologie (pod obor paleobotaniky) - za použitá mikroskopů zkoumá přítomnost a druhy pylů.

28  rozbor drobných schránek měkkýšů provádí malakozoolog.  rozborem kostí a jejich fragmentů, lze například vytvořit obraz chovaných zvířat nebo lidí samotných

29  Po získání nálezů putují tyto do laboratoří, kde dochází k jejich očištění, ošetření a konzervaci  dále dochází k popisu a dokumentaci fotografické, případně i kresebné nálezová zpráva o výzkumu  výsledkem je nálezová zpráva o výzkumu

30  zvláště výrobní postupy, ale i jiné činnosti, nelze pomocí pouhých statických nálezů objasnit. A tak přichází na řadu experiment.  velmi obtížně splnitelnou podmínkou je simulace tehdejších podmínek archeodrom - Burgundskoskanzen v Yorku neolitický dům

31  „mrtvá“ situace nikdy nemůže plně reflektovat živou  chybí rovnoměrnost a proporčnost, některé součásti mohou chybět úplně  nic co v hodinách dějepisu věnovaných pravěku tedy nepředstavuje absolutní tvrzení.  Hodiny věnované pravěku prezentují „pouze“ soubor myšlenkových konstrukcí a hypotéz, založených na posledních vědeckých výzkumech, které snad nejlépe vysvětlují zkoumané jevy pravěké minulosti.


Stáhnout ppt "Jak? Proč? Kam?. písemné Prameny hmotné moviténemovité kroniky listiny zemské desky urbáře deníky korespondence … střepy keramika kosti nástroje zbraně."

Podobné prezentace


Reklamy Google