Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody a cesty k poznávání historie Pamatujte: Tím nejzákladnějším pramenem pro poznávání historie je obyčejné mluvené SLOVO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody a cesty k poznávání historie Pamatujte: Tím nejzákladnějším pramenem pro poznávání historie je obyčejné mluvené SLOVO."— Transkript prezentace:

1

2 Metody a cesty k poznávání historie

3 Pamatujte: Tím nejzákladnějším pramenem pro poznávání historie je obyčejné mluvené SLOVO.

4 Co je důležité si uvědomit?  Dějiny mají dvě velká období: a)Před vynalezením písma – PREHISTORIE b)Po vynalezení písma – „zapsaná“ HISTORIE

5 Jaké máme prameny pro poznávání prehistorie?  Jsou to hlavně ARCHEOLOGICKÉ PRAMENY! A co k nim patří? a)Pravěká sídliště (zaniklé příbytky, odpadní jámy, různé materiály,… b)Pohřebiště nebo samostatné hroby, kosterní ostatky člověka. c)Kultovní a posvátná místa. d)Jednotlivé nálezy různých artefaktů = předmětů vytvořených člověkem – od keramiky až po umělecká díla.

6 Jaké máme prameny pro poznávání historie?  Vedle již uvedených pramenů pro poznávání prehistorie jsou to především PSANÉ ZÁZNAMY! A jakou mohou mít podobu? a)Záznamy úředního charakteru – statistiky, dopisy,… b)Záznamy států a církví – státoprávní listiny, buly,… c)Kroniky, letopisy d)Krásná literatura e)Osobní korespondence

7 A prameny pro poznávání novodobé historie? a)Obrazy, plátna b)Fotografie c)Filmové záznamy d)Zvukové nahrávky e)Digitální záznamy a digitální záznamová média = AUDIOVIZUÁLNÍ PRAMENY

8 Jak a podle čeho odhadovat nebo i určovat stáří pramenů? Jejich chronologii? 1)Prostým odhadem, na základě našich dosavadních znalostí a zkušeností. 2)Odborným zkoumáním – cesta „k pramenům“ (ad fontes). 3)Vědeckým zkoumáním za využití nejmodernějších technologií.

9 Chronologie může být: 1)KOMPARATIVNÍ = srovnávací. U nálezů (pramenů) pouze porovnáme, zde jsou vůči jiným starší nebo mladší. 2)RELATIVNÍ – pramen datujeme (časově určujeme) pouze volně – do staletí, do období (např.románské). 3)ABSOLUTNÍ - u pramene se pokoušíme určit / určujeme konkrétní letopočet.

10 Příklad metod pro absolutní chronologii  Radiokarbonová metoda – podle obsahu radioaktivního uhlíku 14 C ve tkáních živých tvorů i rostlinstva ( 14 C se na neradioaktivní 12 C rozpadne za 5730 let).  Dendrochronologie – určování stáří podle zachovalých zbytků dřev a jejich letokruhů.  DNA analýzy.  Experimenty.

11 Praktický úkol 1 Co vše lze vyčíst ze zde uvedeného obrazu? Soustřeďte se i na detaily a pokuste se popsat dobu, ve které vznikl. Pozná někdo z vás i autora obrazu?

12 Praktický úkol 2 K čemu v historii sloužily tyto vyobrazené předměty? Z jakého materiálu byly vyrobeny? Jak jsou podle vás staré,

13 Praktický úkol 3 Jakou váhu při poznávání historie hrají symboly? Kde měl kořeny tento kříž? Kde jinde a s jakými jinými kříži se můžete setkat při studiu historických materiálů?

14 Nástin řešení úkolů  Úkol 1 – Johanes Vermeer, „Hvězdář“, datováno cca 1668. Doba 17.st., zájem o vědu a vesmír. Na obrazu vedle samotné postavy jednoduché pomůcky té doby. Výjev je ovšem stylizovaný.  Úkol 2 – keltské železné dýky, cca 5.st.př.n.l.  Úkol 3 – ankh, též crux ansata, původně užívaný ve starověkém Egyptě. Kříže nalezneme na státních vlajkách, erbech, jako liturgické symboly, ale i na válečných řádech a vyznamenáních.

15 Použité obrázky  ANDREAGROSSMAN. wikipedia [online]. [cit. 12.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Verm eer_-_The_Astronomer.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Verm eer_-_The_Astronomer.JPG  GAIUS CORNELIUS. wikipedia [online]. [cit. 12.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Celtic_da gger,_scabbard_and_buckle.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Celtic_da gger,_scabbard_and_buckle.JPG  A.PARROT. wikipedia [online]. [cit. 12.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ankh.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ankh.svg

16 Použité prameny  Vlastní práce autora  Popelka M., Válková V.:Dějepis pro gymnázia a střední školy, SPN Praha, 2004,ISBN 80-7235-145-1.


Stáhnout ppt "Metody a cesty k poznávání historie Pamatujte: Tím nejzákladnějším pramenem pro poznávání historie je obyčejné mluvené SLOVO."

Podobné prezentace


Reklamy Google