Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Chronologie a datování II. Pravěk. Osnova chronologie relativní chronologie absolutní radiokarbonová dendrochronologie další metody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Chronologie a datování II. Pravěk. Osnova chronologie relativní chronologie absolutní radiokarbonová dendrochronologie další metody."— Transkript prezentace:

1 2. Chronologie a datování II. Pravěk

2 Osnova chronologie relativní chronologie absolutní radiokarbonová dendrochronologie další metody

3 Chronologie chronologie relativní poměrné stáří starší mladší

4 Chronologie chronologie absolutní skutečné stáří

5 Radiokarbonová metoda uhlík hlavní součást živých organismů 3 izotopy: C (12) – hlavní stabilní izotop C (13) – méně významný a méně stabilní C (14) – radioaktivní izotop poločas rozpadu = 5730let to znamená: 1/2 množství obsaženého ve vzorku se rozpadne za 5730 let vznik působením kosmickeho záření ve svrchních vrstvách atmosféry promíchání atmosféry -> odtud na zemský povrch jako CO 2 oxid uhličitý vdechují rostliny a přeměňují ho na svůj škrob (fotosyntéza) z rostlin se C14 dostává potravním řetězcem i do těl živočichů

6 Radiokarbonová metoda uhlík dokud organismus žije -> látková výměna poměr C 12 / C 14 odpovídá složení atmosféry po smrti C 14 klesá při rozboru dnes potřeba několik mg organické látky nutno vzít v úvahu proměny magnetického pole Země silné pole: méně záření -> méně C 14 a naopak

7 Radiokarbonová metoda uhlík výstup z laboratoře: GrN - 1324 - 2680+- 100 b.p. zleva: kód laboratoře, číslo vzorku, vlastní datum, b.p.-before present nekekalibrovaná data - ta se označují malými písmeny Pozor! dohoda mezi laboratořemi a uživateli: datum se vztahuje vždy k roku 1950 (objev radioarbonové metody) proto si číslo jednoduše vezmete a odečtete 1950 2680-1950= 730+-100 b. c. (+-100 = chyba měření) toto datum musíme ještě kalibrovat s ohledem na magnetické pole kalibrace obvykle datum posouvá ještě zpátky do minulosti jaké magnetické pole se tenkrát vyskytovalo: v NEOLITU se jde o 1000 let zpět, kdežto ve středověku naopak roky přičítáme

8 Dendrochronologická metoda vznik postupným průměrováním letokruhových řad dřev pocházejících z různých období konstrukce standardu začíná zpravidla u velmi starých živých stromů, kde známe přesný rok vzniku každého letokruhu s těmito řadami jsou postupně křížově datovány letokruhové křivky dřev z historických objektů tímto způsobem se lze v našich podmínkách dostat až do období 11. - 12 století dále do minulosti je možné proniknout prostřednictvím dřev z archeologických nálezů a kmenů pohřbených v rašeliništích a korytech řek tímto způsobem byl sestaven zatím nejdelší existující souvislý letokruhový standard dubu pro jižní Německo

9 Dendrochronologická metoda

10 Další metody Paleomagnetismus zbytkový magnetismus a jeho orientace

11 Další metody Termoluminiscence zkoumanou keramiku přitom určitým způsobem rozžhavíme následně změříme emisi záření, kterou vydávají střepy podstata metody = intenzita vyzařování závisí na době, která uplynula mezi dvěma vypáleními vzorek nesmí být před zkoumáním osvětlen!!!

12 Další metody "Milankovičova křivka" slunečního záření lze zjistit intezitu slunečního záření v minulosti

13 Další metody Metoda pylových spekter – palynologie identifikace zkamenělých pylových zrn

14 Další metody Glotto- chronologie pokus o konstrukci jakýchsi lingvistických hodin hodiny molekulární měří čas podle mutací DNA, glottochronologie pracuje se změnami slov cíl: zjistit, kdy žil poslední společný předek dvou zkoumaných jazyků

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "2. Chronologie a datování II. Pravěk. Osnova chronologie relativní chronologie absolutní radiokarbonová dendrochronologie další metody."

Podobné prezentace


Reklamy Google