Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kódování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 2013/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kódování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 2013/2014."— Transkript prezentace:

1 Kódování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 2013/2014

2 Obsah Základy pojmy z diskrétních kódů. Druhy kódů. Nejkratší kódy. Detekce chyb, Hammingova vzdálenost. Kontrolní a samoopravné kódy.  Lineární kódy.  Hammingovy kódy.  Opakovací kódy.

3 Kód Popis přiřazení kódových slov jednotlivým zprávám (kódová kniha). Kódové slovo je posloupnost znaků použité abecedy. Abeceda je množina znaků (binární abeceda Z 2 = {0, 1}) Minimální délka kódového slova: N * (x) = - log 2 (P(x)) [bit]

4 Vlastnosti kódu prosté kódování: různým zprávám odpovídají různá kódová slova, jednoznačná dekódovatelnost: ze znalosti zakódované zprávy lze jednoznačně určit zprávu zdrojovou, Kód K : A → B musí být prostým zobrazením.

5 Problém dekódování Kód A001 Zpráva 001111 Posloupnost zpráv (kódových slov): 00100101111 nelze jednoznačně dekódovat Kód B001011111 Posloupnost zpráv (kódových slov): 00101101111 lze jednoznačně dekódovat? Ano, ale jen „odzadu“, po přijetí celé posloupnosti zpráv. Kód C010110111 Posloupnost zpráv (kódových slov): 01011010111 můžeme dekódovat on-line. Důvod? Žádné kódové slovo není začátkem jiného kódového slova (prefixem).

6 Druhy kódů Prefixový kód je prosté kódování u kterého žádné kódové slovo není začátkem jiného kódového slova. Blokový kód je prosté kódování u kterého mají všechna kódová slova stejnou délku (počet znaků). Protože musí být prostým zobrazením, je nutně také prefixovým kódem.

7 Použití kódů Nejkratší (optimální) kódy R → 0, L → min, Bezpečnostní kódy  detekční kódy (odhalují chyby),  samoopravné kódy (opravují chyby), Speciální kódy  kódy konstantní změny (Grayův kód),  čárové kódy,  alfanumerické kódy,  číselné kódy (datové formáty), …

8 Kraftova nerovnost Prefixový kód sestrojený nad n-prvkovou kódovou abecedou s délkami kódových slov existuje právě tehdy, když platí Kraftova nerovnost, tj.

9 Mc Millanova věta Každé jednoznačně dekódovatelné kódování splňuje Kraftovu nerovnost. Z těchto dvou vět vyplývá, že každé jednoznačně dekódovatelné kódování je prefixové, ale pokud není, existuje jiné kódování nad stejnou kódovou abecedou s danými délkami kódových slov, které již prefixové bude.

10 Příklad Máme za úkol sestavit binární prefixový kód číslic 0, 1,..., 9 s délkami kódových slov: Kraftova nerovnost je rovna prefixový kód s těmito délkami slov neexistuje.

11 Příklad Zvolíme-li potom Kraftova nerovnost je a tedy takový prefixový kód existuje. Může vypadat například takto:

12 Nejkratší kódy Pokud má R → 0, neboli L → min, pak N(i) → N * (i) pro i = 1, 2, … n. Hledáme vhodný algoritmus konstrukce takového kódu:  Huffmanův kód (1952),  Shannon-Fanův kód. Algoritmy se liší, stejně tak i dosažené výsledky, Huffmanův kód se snáze algoritmizuje a tedy také realizuje Huffman, David A. * 1925, USA + 7. 10. 1999 California, USA http://www.ucsc.edu/currents/99-00/10-11/huffman.html

13 Huffmanův kód Triviální případ ZprávaP(i)P(i) 1> 2< kódkód 0 1 Redukovaná abeceda ZprávaP(i)P(i) 1» 2> redukce 3< 1 2,3 kódkód 0 1 expanze 0 10 11 Postup: seřazení podle pravděpodobnosti, postupná redukce a oprava pořadí, přiřazení znaků 0, 1 a zpětná expanze. Příklad A P(i)P(i) 0,4 0,30,1 BCDEZpráva 0,1 1.redukce 0,4 0,30,20,1 2.redukce 0,4 0,3 3.redukce 0,6 0,4 znaky 0 1 0 1 0 1 0 1 kód 1 0001101010100 Problémy: definice pořadí zpráv pro stejnou P(i), zařazení skupin se stejnou P(i), pořadí přiřazení znaků 0, 1.

14 Shannon-Fanova konstrukce kódu Postup: seřazení podle pořadí pravděpodobnosti, rozdělení na skupiny s co nejbližší pravděpodobností, přiřazení znaků 0, 1. Zpráva A, BC, D, E ABC D, E DE 1 bit Fano, Robert Mario 1917 Turin, Italy http://en.wikipedia.org/wiki/File:Robert_Fano_2012- 03-13.jpg Příklad A P(i)P(i) 0,4 0,30,1 BCDEZpráva 0,1 0 1 0 1 0 1 0 1 kód 0 10110 1110 1111

15 Množinu všech slov rozdělíme na slova kódová a slova nekódová. t-násobná chyba změní kódové slovo na nekódové, pokud se dvě kódová slova liší ve více než t znacích. Hammingova vzdálenost je počet znaků ve kterých se dvě kódová slova liší. Hammingova vzdálenost kódu d je nejmenší z nich. Detekce chyb

16 011 d = 1 Hammingova vzdálenost 000010100001 d = 1 nekódová slova kódové slovo Hamming, Richard Wesley * 11. 2. 1915 Chicago, Il. USA + 7. 1. 1998 Monterey, Cal. USA http://cm.bell-labs.com/cm/cs/alumni/hamming/ Kód odhaluje t-násobné chyby, pokud je Hammingova vzdálenost kódu d > t. Označení kódů (blokových): (n, k)-kód počet informačních znakůpočet znaků (4, 3)-kód má jeden kontrolní znak, je schopen mít d = 2.

17 Opravování chyb 111 d = 1 000010100001 d = 1 kódové slovo 011 nekódová slova 110 d = 2 d = 3 Kód opravuje t-násobné chyby, pokud je Hammingova vzdálenost kódu d > 2.t.

18 Kód dvourozměrné kontroly parity Informační znaky zapíšeme do matice typu (p, q). Každému řádku přidáme jeden symbol kontroly parity řádku, podobně každému sloupci kontrolu parity sloupce. Paritě sloupce parit řádků pak znak „kontrola kontrol“, volený tak, aby i parita výsledné matice byla sudá. Např. pro p = 7 a q = 3 obdržíme ASCII (32, 21)-kód. Tento kód opravuje jednoduché chyby. Příklad

19 Lineární kódy (maticové kódy) Kódové slovo chápeme jako řádkový vektor v = [ 0 0 1]. Lineární kombinací libovolného počtu kódových slov vznikne opět kódové slovo. Kód je možno popsat pomocí generující matice (kterou tvoří báze kódu). 0001 G = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 v = z.G

20 Systematické kódy Informační slovo tvoří začátek kódového slova. Určení informačního slova (dekódování) je triviální. Je možno snadno určit kontrolní matici kódu A syndrom přijatého slova Nenulový syndrom indikuje chybu. G =EB H =-BE’E’ T s = H.v T

21 Hammingovy kódy Opravují jednoduché chyby a jsou perfektní = při daných vlastnostech mají minimální možnou redundanci. Kód s m kontrolními znaky (m = 2, 3, …) má délku n = 2 m – 1. Sloupce kontrolní matice tvoří binární rozvoj čísel 1, 2, …, 2 m - 1 Nenulový syndrom je binárním rozvojem pozice chyby.

22 Opakovací kódy Velmi jednoduše se generují kódová slova i vyhodnocují přijatá slova. Jsou perfektní. Opakovací (3, 1)-kód se shoduje s Hammingovým (3, 1)-kódem.

23 Dekódování lineárních kódů Nechť K je lineární (n, k)-kód. Potom kód K tvoří podgrupu aditivní grupy Z n a odtud můžeme vytvořit faktorovou grupu Z n / K, která tvoří grupu tříd kódu K tak, že pro každé existuje třída jejímž je reprezentantem

24 Dekódování lineárních kódů Z algebry víme, že jednotlivé třídy jsou buď disjunktní nebo jsou si rovny. Budeme tedy pracovat se systémem různých tříd, přičemž jako reprezentanty zvolíme vždy slovo dané třídy s nejmenší Hammingovou váhou. Reprezentanty budeme označovat znakem e

25 Dekódování lineárních kódů Dekódování pak probíhá podle předpisu, kde je reprezentant třídy slova w. Můžeme použít:  tabulku pro standardní dekódování  syndromy

26 Standardní dekódovací tabulka budou vypsány všechny třídy a jejich slova. V prvním sloupci bude vždy reprezentant třídy a řádky budou vzestupně uspořádány podle Hammingovy váhy jednotlivých reprezentantů. V prvním řádku bude tedy vždy třída s nulovým reprezentantem, která tvoří kód. na pozici i-tý řádek a j-tý sloupec bude takové slovo dané třídy, jehož rozdíl od kódového slova v j-tém sloupci je roven reprezentantu třídy.

27 Standardní dekódovací tabulka Dekódovací tabulka pro koktavý (6, 3)- kód

28 Dekódování pomocí syndromů Standardní tabulku budeme redukovat na sloupec reprezentantů a jejich syndromů a využijeme vlastnost, že všechna slova dané třídy mají shodný syndrom.


Stáhnout ppt "Kódování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 2013/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google