Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přenos dat, kódování Informatika pro ekonomy II přednáška 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přenos dat, kódování Informatika pro ekonomy II přednáška 2."— Transkript prezentace:

1 Přenos dat, kódování Informatika pro ekonomy II přednáška 2

2 Signál Informace má nehmotnou povahu. Přenos musí být proveden nějakým fyzikálním procesem — nosičem informace. Fyzikální veličinu, která je nosičem informace, nazýváme signál. Signál lze matematicky modelovat funkcí prostoru a času: s = f(x, y, z, t)

3 Rozdělení signálů Všechny signály lze podle časového parametru rozdělit na: — spojité, každý časový okamžik signálu nese určitou informaci — diskrétní, signál nese informaci jen v některých okamžicích — statické, hodnota t nemá vliv na hodnotu signálu — dynamické, hodnota signálu závisí na hodnotě t

4 Spojitý signál Je vždycky získáván ze vstupu (mikrofon, kamera, snímač teploty… Příklad: mikrofonzesilovač vedení reproduktor vstupvýstup

5 Diskrétní signál vzorkování před přenosem po přenosu zkresleno rekonstrukce

6 Komunikace Informační vazba — vzniká mezi dvěma systémy tvorbou, přenosem a výměnou informace Informační vazba umožňuje tzv. komunikaci. Komunikace jedním směrem tvoří jednoduchý komunikační řetěz.

7 Komunikační řetěz zdrojkódování přenosový kanál dekódovánícíl vysílánípříjem

8 Kódování informace Základní podmínkou komunikace je vytvoření signálního komunikačního kanálu. Informaci je pro tento účel nutné transformovat, tj. vyjádřit v jiném jazyce s jinou abecedou. Přiřazení znaků jedné abecedy znakům jiné abecedy se nazývá kódování, inverzní postup pak dekódování. Předpis, který toto přiřazování definuje, se nazývá kód.

9 Kvalita kódování, redundance Z hlediska optimálního přenosu je efektivní kód, který obsahuje minimální počet informačních prvků, každý znak kódu tedy má maximální entropii. Kvantitativně je hospodárnost kódu vyčíslitelná redundancí (nadbytečností), podle vztahu: R = 1 – H/H max

10 Způsoby kódování Rovnoměrné Baudotovo kódování — každému znaku je přiřazen stejně dlouhý kód. Obvykle je jednodušší, rychlejší na zpracování, ale méně hospodárné. Nerovnoměrné kódování — každému znaku je přiřazen jinak dlouhý kód. Pro konstrukci a zpracování je obtížnější, může však být maximálně hospodárné.

11 Příklady kódů Zdroj produkuje 4 znaky A, B, C, D. Znak p1(x)Kód 1Kód 2 A 0,2500 0 B 0,2501 10 C 0,2510 110 D 0,2511 111 1. Předpokládáme stejné pravděpodobnosti znaků:

12 Příklady kódů Znak p2(x)Kód 1Kód 2 A 0,500 0 B 0,2501 10 C 0,12510 110 D 0,12511 111 2. Předpokládáme různé pravděpodobnosti znaků:

13 Výpočet optimálního kódu Shannon-Fanův algoritmus 1. Znaky uspořádáme sestupně podle pravděpodobnosti jejich výskytu 2. Vypočteme kumulativní pravděpodobnosti 3. Rozdělíme znaky do dvou skupin tak, aby jejich součtové pravděpodobnosti byly blízké 0,5 4. Krok 3 opakujeme tak dlouho, dokud existují vícečlenné skupiny znaků

14 Shannon-Fanův algoritmus znak psskupinyvýsledek x10,301,00 x20,240,70 x30,200,46 x40,150,26 x50,11 0 1 0 0 0 1 1 1 00 01 10 110 111


Stáhnout ppt "Přenos dat, kódování Informatika pro ekonomy II přednáška 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google