Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Vznik a vývoj teorie informace 2.Matematický aparát v teorii informace Základy teorie pravděpodobnosti – Náhodné veličiny Číselné soustavy 3.Informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Vznik a vývoj teorie informace 2.Matematický aparát v teorii informace Základy teorie pravděpodobnosti – Náhodné veličiny Číselné soustavy 3.Informace."— Transkript prezentace:

1

2

3 1.Vznik a vývoj teorie informace 2.Matematický aparát v teorii informace Základy teorie pravděpodobnosti – Náhodné veličiny Číselné soustavy 3.Informace Základní pojmy – jednotka a zobrazení informace, informační hodnota Entropie – vlastnosti entropie Zdroje zpráv – spojité zdroje zpráv, diskrétní zdroje zpráv Přenos informace – vlastnosti přenosu kanálů, poruchy a šumy přenosu, způsoby boje proti šumu 4.Kódování Elementární teorie kódování Rovnoměrné kódy – telegrafní kód Nerovnoměrné kódy – Morseova abeceda, konstrukce nerovnoměrných kódů Efektivní kódy – Shannonova – Fanova metoda, Hoffmanova metoda 5.Bezpečností kódy Zabezpečující schopnosti kódů, Systematické kódy, Nesystematické kódy ZÁKLADY INFORMATIKY – Vznik a vývoj teorie informace ZÁKLADY INFORMATIKY – Vznik a vývoj teorie informace

4 V denním životě : dostáváme různé informace uchováváme je (např. v notesu) odevzdáváme je dále Při dopravování informací je často nutné zpracovat je různými způsoby, například : - posílání telegramu  písmena se mění na speciální znaky - televizní přenos  části obrazu se mění na rychle za sebou následující znaky, které jsou dále dopravovány prostřednictvím elektromagnetických vln.

5 Teorie informace patří mezi největší vědecké úspěchy posledních 50. Let je tedy jedním z nejmladších odvětví teorie pravděpodobnosti a tvoří část obecné kybernetiky Zabývá se matematickými problémy, vznikajícími při získávání, uchovávání a přenášení informace. Původně byl zájem teorie informace soustředěn na technickou informaci což byla potřeba sdělovací techniky a to přenést maximum zpráv v nejkratším čase a co nejbezpečněji.

6 První pokusy o kvantifikaci přenášené informace jsou z roku 1924 : KÜPFMULLER – vyjádřil obsah zprávy rovnicí : k=B.T kde: k…………………kvantum informace B………………..potřebná šíře frekvenčního pásma přenášených signálů T…………………doba trvání zprávy převedené na signály

7 Podstatný zvrat v chápání teorie informace znamenala publikace R.V.L. Hartleyho s názvem - Přenos informací (1928)  podle něj odesílatel disponuje soustavou symbolů, z kterých vytváří posloupnosti.  upravil vzorec pro měření kvantity informace na formu : I=n.log s Kde: s……počet symbolů se stejnou pravděpod. výskytu n…..celkový počet symbolů ve zprávě

8 Za datum zrození TEORIE INFORMACE možno považovat vědecké práce C l a u d a E. S h a n n o n a :  MATEMATICKÁ TEORIE SDĚLOVÁNÍ (1948)  zavedl pojmy jako : ENTROPIE MNOŽSTVÍ INFORMACE RYCHLOST PŘENOSU ZPRÁV

9 SHANNON zdokonalil míru vyjádření informace, za míru informace považuje ENTROPII Při růstu informace klesá entropie a naopak. Odstraněním neurčitosti se získá informace. uvažuje o ní jako o míře neurčitosti, zatímco informace je pro něj mírou určitosti.

10 Dále zjistil, že ve sdělovacím kanále pracujícím vždy s určitými chybami, lze přenášet informace s dostatečně malou pravděpodobností chyb bez podstatného snížení rychlosti přenosu. Vyšel u následující myšlenky Vyšel u následující myšlenky : BIT-BINARY DIGIT – dvojkové číslo Máme-li dvě možnosti a dozvíme se, že jedna z nich platí, získáme nejmenší množství informace  Toto nejmenší množství informace nazval :

11 Zobecnění myšlenek Hartleyho pomocí matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti Shannonem, Wienerem, Fischerem a dalšími se pokládá za vznik: KVANTITATIVNÍ TEORIE INFORMACE. Práce, jejichž cílem je postavit teorii informace na pevný matematický základ, se začaly objevovat až později. Významné práce : A. J. CHINČIN zabývá se problémem množství informace ale ne jejím charakterem (Ashby. Kotelnikov, Kolmogorov)

12 Informatiku chápeme jako: oblast vědy a techniky, která se zabývá všeobecnými vědeckými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů týkajících se získávání, zpracovaní, přenosu a využívání informací a znalostí. S rozvojem programových prostředků došlo ke sjednocování techniky, metod i zpracování a uchování informace. V této souvislosti se začíná mluvit o komplexním oboru – INFORMATICE.

13 V poslední době nachází teorie informace stále širší uplatnění: - spojovací technice - lingvistice - genetice - neurologii atd. V teorii informace jsou nejdůležitější zejména tyto otázky: - míra množství informace - kódování a dekódování zpráv - přenos zpráv

14


Stáhnout ppt "1.Vznik a vývoj teorie informace 2.Matematický aparát v teorii informace Základy teorie pravděpodobnosti – Náhodné veličiny Číselné soustavy 3.Informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google