Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Toxikologie Organická rozpouštědla prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Toxikologie Organická rozpouštědla prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK."— Transkript prezentace:

1 Toxikologie Organická rozpouštědla prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK

2 Organická rozpouštědla JAKÉ LÁTKY ROZPOUŠTĚJÍ? Expozice: chemické provozy, práce s lepidly, ředidly, odmašťování Nejběžnější cesta vstupu: inhalace Etiopatogeneze: liposolubilita, distribuce v lipoidních tkáních tuková tkáň, nervový systém. Společný účinek: NEUROTOXICITA - CNS

3 NEUROTOXICITA – CNS Akutní intoxikace (inhalace, vypití): 1. excitace, halucinace (sluchové, zrakové), dysrytmie 2. deprese CNS – kóma, dysrytmie, zástava dechu, náhlá smrt První pomoc při vypití: nepodávat mléko (tuky) Terapie podpůrná (vitální funkce), antidotum není (výjimka ethylenglykol, methanol).

4 Toluen – rotační hlubotisk Chronická intoxikace 1. reverzibilní – lehčí stupeň pseudoneurasthenický syndrom – „dráždivá slabost“ 2. ireverzibilní – těžký stupeň toxická encefalopatie (organický psychosyndrom) -atrofie kůry mozkové a bílé hmoty (NMR, SPECT) – -úbytek IQ, poruchy paměti, změny osobnosti, získaná porucha barev. vidění (Lanthonyho test). EEG -epizody difúzních theta vln Podmínkou je průkaz dlouhodobé vysoké expozice

5 Biologické expoziční testy -BET Většina org. rozpouštědel se metabolizuje v játrech, metabolity se vylučují ledvinami, používají se pro biologické monitorování - BET. Toluen: kys. hippurová Trichloretylén: kys. trichloroctová a trichlóretanol Benzen: nespecifický test fenol (specifická je kys. fenylmerkapturová) Ne: benzín, petrolej (eliminace plicemi)

6 A) MÉNĚ TOXICKÁ ROZPOUŠTĚDLA letální dávka: 200-300 ml Běžně používaná rozpouštědla nepoškozují jiné orgány, než CNS. Eliminace po oxidaci jaterními enzymy na metabolity, vylučované do moči Rozpouštění pryskyřic v barvách, lepidlech: 1. TOLUEN = metylbenzen metabolit: hippurová kyselina Odmašťování v čistírnách a v průmyslu: 2. TRICHLORETYLÉN Cl-CH=CCl 2 metabolity: trichlóretanol + trichlóroctová kyselina 3. TETRACHLÓRETYLÉN =PERCHLÓRETYLÉN CCl 2 =CCl 2 metabolity: malá množství, nepoužívají se jako BET Dvojná vazba v těchto chlorovaných uhlovodících brání hepatotoxicitě!

7 MÉNĚ TOXICKÁ ROZPOUŠTĚDLA letální dávka: 500 ml 4. DERIVÁTY ROPY: -alifatické a aromatické uhlovodíky (benzín, nafta, petrolej, lampové oleje) Vylučování: plicemi, nejsou metabolity v moči! CNS excitace, deprese Per os: aspirace po napití omylem (nízké povrchové napětí, poškození surfaktantu) riziko aspirační bronchopneumonie (predilekčně vpravo při bazi) – časté!!! První pomoc: nespec. absorbens (aktivní uhlí, dimeticon) Kontraindikace zvracení i výplachu žaludku!. Sledovat klinicky (děti hospitalizace), při příznacích: rtg hrudníku, pak širokospektrá antibiotika.

8 B) MÁLO POUŽÍVANÁ, VÍCE TOXICKÁ - 1 LETÁLNÍ DÁVKA: 5-20 ml, tj. 1 doušek!!! SIROUHLÍK CS 2 Použití: výroba viskózových vláken a celofánu, chem. laboratoře CNS změny Další poškození: periferní neuropatie se symetrickými parestéziemi a slabostí EMG Jedna z mála toxicky způsobených periferních neuropatií (kromě např. metylalkoholu –n. opticus)

9 MÁLO POUŽÍVANÁ, VÍCE TOXICKÁ - 2 LETÁLNÍ DÁVKA: 5-20 ml (1 doušek) BENZEN Užití: výroba etylbenzenu a styrenu, koksování uhlí, chemické analýzy Poškození: 1. CNS 2. pancytopenie, aplastická anémie 3. akutní nebo chronická leukémie Laboratoř- moč: nespec. fenol, specifický metabolit S-fenylmerkapturová kyselina

10 MÁLO POUŽÍVANÁ, VÍCE TOXICKÁ - 2 LETÁLNÍ DÁVKA: 5-20 ml! (1 doušek) jednoduché vazby, struktura TETRACHLORMETAN CCl 4 CHLOROFORM CCl 3 Užití: chemické analýzy, farmaceut. průmysl, odmašťování, dříve narkóza (při nízkých dávkách jsou změny v játrech a ledvinách reverzibilní) 1. CNS změny 2. hepatotoxicita (c entrilobulární nekróza, reverzibilní), nefrotoxicita (v buňkách vzniká HCl, COCl 2 ) 3. oxidací vzniká fosgén COCl 2 – po inhalaci tohoto plynu vyvolává edém plic! Fosgén vzniká oxidací mnoha chlorovaných uhlovodíků. Laboratoř: 0

11 ETANOL letální dávka 500-1000 ml Rizika: deprese CNS, zvracení - aspirace porucha glukoneogeneze - hypoglykémie vazodilatace – prochlazení Metabolizován: alkohol dehydrogenázou na acetaldehyd, aldehyd dehydrogenázou na kys. octovou, CO 2, H 2 O dále P450 2 E 1 (zvl. u chron. alkoholiků) Fixní rychlostí asi 0,1g/kg hmotnosti/hod (=7-12 g/hod) 5-10 % se vylučuje nezměněno močí, plicemi, potem Toxicita - individuální variabilita: letální dávka 3-13 g/kg (8 litrů piva, 3,5 litrů vína, 1litr destilátu)

12 Klinický obraz: 1 promile = 1g/l krve 1 promile - euforie, lehká nekoordinovanost porucha glukoneogeneze 2 promile - ↓ úsudku, ataxie 2-3 prom. – respir. deprese, agresivita 3-5 prom. - kóma, respir. zástava, aspirace, ↓ teplota ↓krevní tlak ↓akce srdeční Dif. dg.: vyloučit: úraz hlavy, jiné otravy, meningitis, podchlazení

13 Terapie: výplach žaludku – nemá význam – rychlé vstřebání Hlavně symptomatická péče glukóza, thiamin (u chron. alkoholiků) hemodialýza (malá molekula) - nad 4-6 promile jen vzácně je třeba ne aktivní uhlí (bez efektu) ne hemoperfúze (bez efektu)

14 ETYLÉNGLYKOL LETÁLNÍ DÁVKA: od 200 ml Užití: nemrznoucí kapalina do chladičů aut (Fridex) brzdová kapalina Biotransformace: alkohol dehydrogenázou (ADH) na glykolaldehyd aldehyd dehydrogenázou (AlDH) na kyselinu glykolovou a kyselinu oxalovou– těžká metabolická acidóza, vysoká osmolalita nezměněn se částečně vylučuje močí (poločas 8,5 hod)

15 Klinický obraz: opilost, gastritida za 4 –12 hod těžká metabolická acidóza, hypokalcémie, křeče, renální selhání – anurie (akutní tubulární nekróza), oxalátové krystaly v moči, edém mozku, kóma, smrt, při přežití polyurie, postupně normalizace renál. funkcí (do 1-2 let)

16 Terapie: 1) Ideální antidotum – Fomepizol – váže se na alkoholdehydrogenázu (ADH), neprobíhá metabolizace, nezměněný EG se vylučuje moči (drahý) 2)nebo etanol (afinita EG k ADH 100x vyšší) per os nebo 10% i.v., první pomoc 100-200 ml 40% alkoholu (dospělý) udržovat hladinu na 1-1,5 promile Hemodialýza: při vysoké koncentraci etylénglykolu v krvi Odstraní EG a metabolity, upraví osmolaritu i metabolickou acidózu Podpůrná péče (aktivní uhlí a hemoperfúze bez efektu)

17 METANOL LETÁLNÍ DÁVKA: 100 ml Zdroj: laboratoře, neodborně pálený etylalkohol (vzácně) Metabolismus: alkohol dehydrogenázou na formaldehyd a aldehyd dehydrogenázou na kys.mravenčí (inhibice cytochromoxidázy a deplece GSH v buňkách sítnice – poškození oxidačním stresem) metabolizován rychlostí jen 0,01g/kg hmotnosti/hod ´ (10x pomaleji než alkohol) Metabolická acidóza Nezměněn z 10-20 % pomalu vylučován vydechovaným vzduchem (poločas asi 40 hodin), 3% ledvinami

18 Klinický obraz 1. opilost, gastritida, lab. zvýšená osmolalita 2. za 6-30 hod: těžká metabol. acidóza, poruchy zraku, slepota, kóma, smrt Nálezy: Poškození epitelu sítnice a buněk optického nervu Oční pozadí: hyperémie, edém nebo bledost papily n. opticus, edém sítnice podél větších cév Oční vyšetření: mydriáza, zorné pole: zvětšení skotomu slepé skvrny, paracentrální skotomy, celkově snížení senzitivity

19 Terapie: 1) Ideální antidotum – Fomepizol – inhibitor ADH, metanol se vylučuje dechem a močí nezměněn 2) nebo etanol (afinita k ADH 15x vyšší) per os nebo 10% i.v., první pomoc 100-200 ml 40% alkoholu (dospělý), udržovat hladinu na 1-1,5 promile Hemodialýza: Při vysoké koncentraci metanolu v krvi, odstraní i metabolit, upraví osmolaritu, acidózu Kys. listová – kofaktor přeměny mravenčí kyseliny na CO 2 and H 2 O (aktivní uhlí a hemoperfúze bez efektu)


Stáhnout ppt "Toxikologie Organická rozpouštědla prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google