Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní přednáška Organizace studia a první pohled na GIS Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní přednáška Organizace studia a první pohled na GIS Ing. Jiří Fejfar, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Úvodní přednáška Organizace studia a první pohled na GIS Ing. Jiří Fejfar, Ph.D.

2 strana 2 O předmětu Povinný pro studenty oboru ARI Povinný předmět v rámci specializace Grafika a GIT Volitelný předmět od 2. roku Bc. studia pro všechny studijní obory na MENDELU Rozsah –2 hodiny týdně přednášek –2 hodiny týdně cvičení v učebně Q12 Ukončení –zápočet (4 kredity) –zkouška (6 kreditů) Kapitola 1: Organizace studia

3 strana 3 Vyučující Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. ÚI PEF (budova Q, 1. patro) konzultační hodiny po domluvě jiri.fejfar@mendelu.cz Kapitola 1: Organizace studia Materiály k výuce + organizace akela.mendelu.cz/~xfejfar/GIS/GIS.html (google: akela fejfar)

4 strana 4 Pravidla Návštěva přednášek, cvičení i všech akcí (výjezdů) je dobrovolná Je potřeba získat body –domácí úlohy –tvorba video-návodů, referáty Kapitola 1: Organizace studia

5 strana 5 Ukončení předmětu Kapitola 1: Organizace studia Zkouška : Zkouška je zaměřená na zvládnutí teorie –Získaný zápočet –Test –Ústní zkouška Zápočet: Zápočtová práce je zaměřená na zvládnutí GIS nástrojů (arcGis, postGis,...) –Zápočtová úloha (min 2/3 bodů) –60% získatelných bodů (domácí úlohy, aktivita,...) Vyšší aktivita během semestru = lehčí zkouška (a naopak)

6 strana 6 Co nás čeká Přednášky: –Teorie GIS –Organizace výuky, aktuality –DOTAZY, PŘIPOMÍNKY,... Cvičení v počítačové učebně –Studenti neinformatických oborů: SW firmy ESRI –Studenti informatiky: ESRI + OpenSource Výjezdní výuka (3 týdny v terénu) –Arboretum –Výjezdy do okolí Brna –Vstup dat pomocí GPS a Pocket PC Kapitola 1: Organizace studia

7 strana 7 Další možnosti pro zájemce 1/2 –navazující volitelný předmět –získání dalších znalostí a dovedností –zapojení do praxe –týmová práce –GIS Day Kapitola 1: Organizace studia –předmět specializace na Mgr. stupni –animování, 3D modelování, průlety terénem, laboratoř virtuální reality

8 strana 8 Další možnosti pro zájemce 2/2 Studium specializace Grafika a GIS Bakalářská nebo diplomová práce na téma z oblasti GIT –prohloubení znalostí z problematiky GIT –téma dle konkrétního požadavku praxe Studium specializace Grafika a její aplikace (na navazujícím stupni) Kapitola 1: Organizace studia

9 strana 9 Literatura k tématu CORNELIUS, S. -- CARVER, S. -- HEYWOOD, A. An Introduction to Geographical Information Systems. 4th edition., Prentice Hall, 2012. ISBN 0- 273-72259-X MAGUIRE, D. -- GOODCHILD, M. -- LONGLEY, P.. Geographic Information Systems and Science. Wiley. 2010. ISBN 0-470-72144-8 MACHALOVÁ, J. Prostorově orientované systémy pro podporu manažerského rozhodování. C.H. Beck. 2007. ISBN 978-80-7179-463-9 Literatura

10 strana 10 První pohled na GIS Definice: GIS je organizovaný soubor hardware, software, grafických dat a personálu, určený k účinnému sběru, ukládání, údržbě, manipulaci, analýze a zobrazování všech forem geograficky vztažené informace. http://www.youtube.com/watch?v=IL1SKqtWB9Q http://www.youtube.com/watch?v=kEaMzPo1Q7Q& feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=kEaMzPo1Q7Q& feature=related Kapitola 2: První pohled na GIS

11 strana 11 První pohled na GIS GIS je informační systém schopný pracovat s geodaty Kapitola 2: První pohled na GIS

12 strana 12 Realita, modely, informace... 1.Reálný svět pozorovaný uživatelem a vytvoření jeho mentálního obrazu. 2.Převedení do šiřitelné (interpretační) podoby – mapy. 3.Modelování prostředky GIS (GIT). Kapitola 2: První pohled na GIS

13 strana 13 Motivace Problémy s používáním map: –objekty se obtížně vyhledávají, –náročná práce s více mapami různých měřítek, –co je zobrazeno, je vše, co mohu získat (statická informace). Kapitola 2: První pohled na GIS

14 strana 14 GIS mění statické mapy na dynamické Pohyb v mapě: –posun, –zvětšení, –zmenšení. Změna symbologie: –barvy, –značky, –fonty. Zobrazení mnoha informačních souborů. Vypínání a zapínání informačních vrstev. Kapitola 2: První pohled na GIS

15 strana 15 GIS pracuje s různými daty Rastrová Vektorová data Kapitola 2: První pohled na GIS (University of Washington)

16 strana 16 GIS pracuje s různými daty Typická informace v mapě –poloha objektu –Atributy objektu Kapitola 2: První pohled na GIS

17 strana 17 Zobrazení prostorových dat ve vrstvách vrstva = prvky + atributy vrstvy mohou být –zapínány a vypínány –vrstveny –závislé na měřítku Kapitola 2: První pohled na GIS

18 strana 18 GIS pracuje s různými daty Rastrová data (družicové snímky, DEM) Kapitola 2: První pohled na GIS

19 strana 19 GIS pracuje s různými daty 3D modelování Kapitola 2: První pohled na GIS

20 strana 20 GIS pracuje s různými daty Laserové snímání Kapitola 2: První pohled na GIS

21 strana 21 Analytické nástroje GIS klasifikace dat obalové zóny překryv grafických prvků spojování atributů Kapitola 2: První pohled na GIS

22 strana 22 GIS odpovídá na prostorové dotazy Co se nalézá nebo je v blízkosti určité lokality? Která území splňují daná kriteria? Co se změnilo za určitou dobu? Jaká existují pravidelná prostorová uspořádání? Co když? Kapitola 2: První pohled na GIS

23 strana 23 Praktické využití GIS 1/2 Modelování protipovodňových opatření Kapitola 2: První pohled na GIS

24 strana 24 Praktické využití GIS 2/2 Modelování viditelnosti Kapitola 2: První pohled na GIS

25 strana 25 Nástroje pro prezentaci prostorových dat z GIS mapy grafy zprávy zvuk video Kapitola 2: První pohled na GIS

26 strana 26 GIS pomáhá pochopit prostorové vztahy Kapitola 2: První pohled na GIS

27 strana 27 Výhody používání GIS Typické výhody automatizace – snížení nákladů. Lepší organizace dat (jednotná, dostupná a aktuální). Rychlejší přístup k datům. Snazší komunikace. Nové funkční možnosti. Kapitola 2: První pohled na GIS

28 strana 28 Trojí chápání pojmu GIS 1.GIS jako technologii můžeme chápat prostředky nutné pro provoz a realizaci aplikace, tj. hardwarové a softwarové vybavení. 2.GIS jako aplikace je chápán typ informačního systému „geografického typu“, který slouží nějaké organizaci. Pro uživatele je především takto chápán GIS. 3.Jedinec nebo skupina, kteří chápou GIS jako vědeckou disciplínu, většinou řeší specifický problém a svými řešeními obohacují technologie a aplikace GIS. Kapitola 2: První pohled na GIS

29 strana 29 Oblast využití GIS Obrana – organizace vojenské přepravy, plánování vojenských cvičení, zhodnocení vlastností okolí rozmístění vojsk Státní správa a samospráva – výzkum a prevence výskytu epidemií, začleňování nové výstavby do stávajícího prostředí, dokumentace památkových objektů, řízení a kontrola pohybu vozidel, turistické mapy a příručky, územní plánování, katastr nemovitostí, oceňování nemovitostí Ochrana životního prostředí – identifikace černých skládek, rekultivace skládek, monitorování erozí, monitorování zdrojů hluku a kvality ovzduší, hlášení požárů Zemědělství – lesní hospodářství, precizní zemědělství, kontrola dotací, evidence užívání půdy, řízení rostlinné výroby Správa inženýrských sítí – správa technických vedení a produktovodů, infrastruktura sítě mobilních telefonů Geologie – geologické mapování, postup těžby v krajině, rekultivace výsypek Školství – hry a výcvikové simulační projekty, spádová území škol Kapitola 2: První pohled na GIS


Stáhnout ppt "Úvodní přednáška Organizace studia a první pohled na GIS Ing. Jiří Fejfar, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google