Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program podpory zaměstnanosti jako součást následné péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program podpory zaměstnanosti jako součást následné péče"— Transkript prezentace:

1 Program podpory zaměstnanosti jako součást následné péče
Podzimní adiktologická konference 20. října 2011 Mgr. Lenka Pauknerová, Jana Jarošová, DiS., Mgr. Eduard Lenner A Kluby ČR o.p.s., Centrum podpory zaměstnanosti

2 Centrum podpory zaměstnanosti
Posláním je pomoc lidem po léčbě závislosti na alkoholu a hazardním hráčství a dlouhodobě nezaměstnaným při návratu na trh práce a do běžného života. Cílem je zlepšit nepříznivou sociální situaci uživatelů Poskytovatel odborného sociálního poradenství a realizátor projektů financovaných z ESF

3 Základní východiska projektu
Problémy závislých osob po absolvované léčbě: Zdravotní problémy Psychické problémy Narušená sebeúcta a sebehodnocení Zvládání touhy po návykové látce Snížená odolnost vůči stresu Sociální problémy Narušené a komplikované vztahy Dluhy Bydlení

4 Forma podpory a pomoci Zhodnocení kvalifikace
Výběr vhodného zaměstnání Rozvoj komunikace a dovedností na trhu práce Řešení problémů v zaměstnání Podpora při uplatnění na otevřeném trhu práce

5 Hlavní cíle projektu Metodiky programu podpory zaměstnanosti
Realizace programu Evaluace programu a používání v praxi po skončení projektu

6 Základní koncept práce
Zplnomocňování uživatele k řešení jeho situace Podpora a posilování zodpovědnosti

7 Cílová skupina osoby po léčbě ze závislosti na alkoholu bez zaměstnání nebo ohroženi ztrátou zaměstnání a abstinující minimálně 3 měsíce abstinující od alkoholu nebo jiné návykové látky s výjimkou nelegálních drog a hráčství, kteří jsou ohroženi obnovením závislosti v důsledku ztráty zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaní (dlouhodobě nezaměstnaný je člověk déle než 6 měsíců bez stálého placeného zaměstnání) ohrožení alkoholismem ohrožení psychickými problémy, kteří nemají patologickou nebo chronickou povahu příbuzní a blízcí závislých, kteří jsou vystaveni zvýšenému stresu a jeho následky u kterých se po čase objevily psychické problémy jako reakce na situaci bez zaměstnání

8 Oblasti rozvoje uživatelů
oblast profesních kompetencí – usilujeme o to, aby uživatelé získali nebo rozvíjeli konkrétní znalosti a dovednosti potřebné na pracovním trhu oblast sociálních kompetencí – usilujeme o to, aby si uživatelé rozvíjeli takové dovednosti, které jim pomohou zařadit se do běžného života oblast osobnostních kompetencí – usilujeme o rozvoj takových schopností, které posilují osobnost

9 Konkrétní cíle spolupráce
zvyšovat možnosti zaměstnatelnosti uživatele snižovat riziko návratu k závislosti na alkoholu nebo hráčství zvýšení počítačové gramotnosti a komunikačních dovedností poskytnout uživateli orientaci v nabídce volných pracovních míst podporovat zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech posilovat soběstačnost uživatelů a schopnost využívat veřejně dostupné služby a tím přispívat k jejich sociálnímu začlenění podporovat osobnostní kvality uživatele (schopnosti, dovednosti, znalosti, aj.) tak, aby byla zvyšována motivace a sebedůvěra uživatele zplnomocňovat a podporovat uživatele směrem k aktivitě při hledání práce

10 Cílové dovednosti uživatele
Lepší orientace na trhu práce; znát možnosti, kde vyhledávat nabídky práce; Schopnost komunikovat se zaměstnavatelem/zlepší se jeho schopnosti komunikace se zaměstnavatelem (osobně, mailem i telefonicky) Schopnost napsat, případně upravit životopis Schopnost napsat motivační a průvodní dopis Schopnost samostatné práce na PC Dovednost zacházet se svojí závislostí a vědět, kde vyhledat odbornou pomoc Schopnost obrátit se na úřad práce, případně odbor sociální péče v případě potřeby Orientace v nabídce služeb jednotlivých organizací Znalost svých práva a povinnosti

11 Program podpory zaměstnanosti
Individuální sociální poradenství Individuální plánování Bilanční diagnostika Rozvoj dovedností formou skupinových aktivit

12 Program podpory zaměstnanosti
Kurzy počítačových dovedností Studio práce – otevřená PC učebna Individuální psychologické poradenství

13 Pracovní místa na zkoušku
nová pracovní místa na otevřeném trhu práce pracovní místa na dobu určitou (7 měsíců) dotace na mzdové náklady uživatel služby má možnost navázat na rozvoj svých dovedností v programu podpory zaměstnanosti zaměstnavatelé mají možnost vyzkoušení nového zaměstnance bez rizika. pomoc uživatelovi před nástupem do zaměstnání asistence u zaměstnavatele při nástupu a na pracovišti

14 Specifika práce s cílovou skupinou
Získání sebeúcty a zvyšování sebevědomí jako znovuzískaná hodnota Učení se pravidel a určování hranic vlastního života Psychická podpora v abstinenci a prevence relapsu Zreálnění náhledu na změnu své situace Přehnané očekávání a přílišná motivace Práce s manipulací a s tendencemi závislosti na službě a pracovníkovi Přílišné pozitivní emoční naplnění

15 Kazuistiky- úspěchy a rizika
Kazuistika klienta- pan Pavel 40 let, nás kontaktoval v lednu 2011, kontakt od známého. Dlouhodobě nezaměstnaný gambler, bydlí na Armádě Spásy, příležitostné brigády ve stavebnictví Absolvoval skupiny, bilanční diagnostiku, individuální poradenství sociální i psychologické, PC kurzy V minulosti pracoval jako provozovatel restaurace a chtěl se ke gastronomii vrátit V dubnu proběhlo jednání se zaměstnavatelem o dotované místo na místo kuchaře v AS, ale v průběhu května nastal relaps a jednání se muselo zrušit. Pan Pavel poté přerušil spolupráci, v průběhu léta byl hospitalizován v PL, po návratu navázal na spolupráci, do organizace nyní dochází na psychologické poradenství a ambulantně k psychiatrovi.

16 Kazuistiky- úspěchy a rizika
Kazuistika klienta- pan Ivan Byl k nám poslán z TCR, kam docházel do následnou péči po absolvování protialkoholní léčby v PL Jemnice. nezaměstnán od r. 2009, kdy kvůli trvalým následkům po úrazu pravé ruky získal status OZZ. Vyučil se prodavačem v oboru stavebniny a domácí potřeby, poté pracoval dlouhodobě ve stavebnictví na různých pozicích, včetně skladníka ve stavebninách. Zakázka na služby - zdokonalit se v komunikaci s lidmi – v první den se neodvážil nastoupit do skupinového poradenství. Po ukončení skupiny uvedl, že mu pomohl kontakt s neznámými lidmi, mezi nimiž se naučil, že se nemá čeho obávat a k zaměstnavateli jde jako rovnocenný partner, který má co nabídnout. absolvoval úspěšně PC kurs Excel, využil možnosti pomoci s úpravou životopisu a psaním průvodních dopisů. Samostatně si v rámci našeho Studia práce vyhledal a zkontaktoval několik zaměstnavatelů. Těsně po ukončení kursu Excel byl pozván na přijímací pohovor ,kde byl po pětihodinovém přijímacím pohovoru, který obsahoval mj. zkoušku z Excelu ihned přijat s nástupem následující den. Ještě téhož dne přišel ukončit spolupráci z důvodu zaměstnání s poděkováním, že k získání práce mu pomohlo sebevědomí, které si posílil účastí na skupině a znalost Excelu, kterou nabyl v následujících 14 dnech.

17 Dosavadní průběh Celkem zapojených osob: 65
Nově vytvořené pracovní místa: 11 Počet osob s ukončenou spoluprácí z důvodu nalezení zaměstnání: 30 Počet osob s ukončenou spoluprací z důvodu relapsu: 2

18 Děkuji za pozornost! Centrum podpory zaměstnanosti
Mgr. Lenka Pauknerová Křenová 62a, Brno Tel


Stáhnout ppt "Program podpory zaměstnanosti jako součást následné péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google