Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU"— Transkript prezentace:

1 TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU
Ministerstvo vnitra ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ ZA ROK 2006 Ivan Langer

2 Počet odposlechů v letech 1999 – 2004
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Počet odposlechů v letech 1999 – 2004 (rok 2004 podle jiné metodiky, do té doby jde o odposlechy zahájené v daném roce, od roku 2004 odposlechy ukončené v daném roce) Rok Odposlechy 1999 3166 2000 5019 2001 5907 2002 6930 2003 8844 2004 9660 „Mě ta myšlenka vůbec netrápí. Já vedu rozhovory, a ať si je každý odposlouchává, jak chce. Když si je člověk jistý, že nic nespáchal, může mu to být jedno.“ plk. Jiří Kolář, policejní prezident, říjen 2004

3 ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ
Odposlechy v letech 1999 – 2006 nasazují se jich tisíce (jsou všechny nutné a opodstatněné?) odposlouchávání nevinných osob včetně dětí v důsledku zatajování jmen uživatelů telefonů státnímu zástupci úniky informací ze spisů (z přepisů odposlechů) vzrůstající zájem médií i odborné a občanské veřejnosti o informace týkající se využívání odposlechů a záznamů telekom. provozu nedocházelo k žádnému systematickému hodnocení odposlechů, nebyly zpracovávány žádné analýzy

4 ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ
Cíle analýzy Poprvé byla vypracována systematická analýza, jejímiž cíly jsou zejména: zpracování statistického vyhodnocení odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu za rok 2006 posouzení současných možností sběru dat s návrhem na efektivní řešení nevyhovující situace vypracování jednotné komplexní metodiky dané oblasti zajištění odpovídající ochrany osobních údajů, včetně prověření a případného nastavení efektivních vnitřních i vnějších kontrolních mechanismů vytvoření výchozího materiálu pro porovnání s analýzami v dané oblasti vytvořenými v příštích letech

5 Problémy při tvorbě analýzy
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Problémy při tvorbě analýzy neexistuje systém ani odpovídající metodika pro sběr, průběžné vkládání a vyhodnocování dat odposlechů a záznamů telekom. provozu absence relevantních dat analýza neobsahuje žádná zahraniční srovnání, dlouhodobě nelze získat informace vhodné ke komparaci, právní úpravy jednotlivých zemí jsou nesrovnatelné technologický stav informačních systémů ani systém vyžadování úkonů neumožnil vypracovat zprávu zcela dle požadovaných parametrů

6 ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ
Metodika zpracování analýza pracuje s daty o úkonech, které byly ukončeny v roce 2006, rok zahájení nenáleží nutně do roku 2006, ale i do let předchozích při zpracování analýzy nebylo pracováno s žádnými osobními údaji, byly použity pouze číselné statistické údaje metoda první etapy sběru dat – jednorázové naplnění dat do evidenčního systému - technické problémy, nevyhovující metoda druhé etapy sběru dat – manuální sběr dat na základě dotazů až k jednotlivým zpracovatelům trestních spisů byly zjištěny problémy a nedostatky, vykázány rozdíly v datech – rozhodnuto o revizi výše uvedených údajů

7 Zřízení pracovní komise
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Zřízení pracovní komise ustanovena pracovní komise k řešení problematiky vyhodnocování odposlechů a záznamů telekom. provozu složení: pracovníci ÚSKPV, ÚZČ a PČR SKPV krajů, počítáno s aktivní účastí pracovníků Ministerstva vnitra i Ministerstva spravedlnosti prvořadý úkol: vytvoření podmínek pro efektivní sběr dat za účelem zpracování statistického vyhodnocení orientace na: zpracování jednotného metodického pokynu, který komplexně upraví tuto oblast - možnost pravidelného vyhodnocování sběru dat výsledek: každoroční analýza

8 Seznam a vysvětlení zkratek
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Seznam a vysvětlení zkratek NPC – Národní protidrogová centrála ÚDV – Úřad dokumentace a vyšetřování ÚOKFK – Úřad odhalování korupce a finanční kriminality ÚONVDK – Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality ÚOOZ – Úřad pro odhalování organizovaného zločinu ÚSKPV – Úřad služby kriminální policie a vyšetřování ÚZČ – Útvar zvláštních činností

9 Vývojové trendy v nasazování odposlechů
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Vývojové trendy v nasazování odposlechů

10 Vývojové trendy v nasazování odposlechů
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Vývojové trendy v nasazování odposlechů Počet odposlechů ve srovnání s počtem klientů mobilních operátorů § 88 t.ř. – odposlech a záznam telekom. provozu

11 Vývojové trendy v nasazování odposlechů
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Vývojové trendy v nasazování odposlechů § 88 t.ř. – odposlech a záznam telekomunikačního provozu

12 Počty odposlouchávaných linek a osob
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Počty odposlouchávaných linek a osob § 88/1,3 t.ř. počet odp. osob v rámci ČTS resp. č.j. počet odp. linek průměr odp. linek na osobu CELKEM ČR 4386 7599 1,7 CELOREPUBLIKOVÉ ÚTVARY (+ ÚSKPV) CELKEM celorep. útvary 1576 3130 2,0 ÚSKPV + ÚDV 9 15 ÚOOZ 940 1528 1,6 NPC 294 1054 3,6 ÚOKFK 113 179 ÚONVDK 220 354 SKPV DLE JEDNOTLIVÝCH SPRÁV KRAJŮ CELKEM SKPV správ krajů 2810 4469 hl. m. Praha 560 809 1,4 Středočeský 267 397 1,5 Jihočeský 238 320 1,3 Západočeský 160 300 1,9 Severočeský 314 455 Východočeský 188 308 Jihomoravský 587 1156 Severomoravský 496 724 § 88 t.ř. – odposlech a záznam telekomunikačního provozu ČTS – číslo trestního spisu

13 Nasazování odposlechů – druhy trestné činnosti
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Nasazování odposlechů – druhy trestné činnosti § 88 t.ř. – odposlech a záznam telekomunikačního provozu

14 Efektivita úkonů v rámci celorepublikových útvarů
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Efektivita úkonů v rámci celorepublikových útvarů § 88 t.ř. – odposlech a záznam telekomunikačního provozu, §160 t.ř. – zahájení trestního stíhání SPISY S ÚKONY § 88/1,3 t.ř. spisů s úkony dle § 88/1,3 t.ř. §160 t.ř. NPO § 160 t.ř. na spis NPO na spis CELOREPUBLIKOVÉ ÚTVARY (+ ÚSKPV) CELKEM ČR 1298 775 612 59,71% 47,15% CELKEM 270 151 77 55,93% 28,52% ÚSKPV + ÚDV 2 0,00% ÚOOZ 132 83 37 62,88% 28,03% NPC 50 29 22 58,00% 44,00% ÚOKFK 34 18 12 52,94% 35,29% ÚONVDK 52 21 6 40,38% 11,54% Z celorepublikových útvarů vykazuje nejvyšší efektivitu nasazení zákonných prostředků v rámci zahájeného trestního stíhání ÚOOZ, na 2. místo se řadí NPC. Z hlediska NPO (návrh na podání žaloby) vykazuje nejvyšší procento NPC následuje ÚOKFK.

15 Vyhodnocení efektivity úkonů v rámci trestního řízení
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Vyhodnocení efektivity úkonů v rámci trestního řízení § 88 t.ř. – odposlech a záznam telekomunikačního provozu, §160 t.ř. – zahájení trestního stíhání SPISY S ÚKONY § 88/1,3 t.ř. spisů s úkony dle § 88/1,3 t.ř. §160 t.ř. NPO § 160 t.ř. na spis NPO na spis SKPV DLE JEDNOTLIVÝCH SPRÁV KRAJŮ CELKEM 1028 624 535 60,70% 52,04% hl. m. Praha 268 142 112 52,99% 41,79% Středočeský 98 43 40 43,88% 40,82% Jihočeský 68 32 58,82% 47,06% Západočeský 74 41 33 55,41% 44,59% Severočeský 134 78 62 58,21% 46,27% Východočeský 72 48 66,67% 59,72% Jihomoravský 159 113 103 71,07% 64,78% Severomoravský 155 119 110 76,77% 70,97% Nejvyšší procento spisů s úkony vykazuje správa Severomoravského kraje, následuje správa Jihomoravského kraje a správa Východočeského kraje. V případě zaznamenané efektivity na úseku NPO (návrh na podání žaloby) vykazuje nejvyšší procento NPO na spis opět správa Severomoravského kraje, následuje správa Jihomoravského kraje a správa Středočeského kraje.

16 Sledování osob a věcí podle
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Sledování osob a věcí podle § 158 d – sledování osob a věcí V roce 2006 bylo Policií ČR uskutečněno celkem 2 754 úkonů dle § 158d. Předpokladem je povolení státního zástupce nebo soudce, v němž musí být stanovena doba, po kterou bude sledování prováděno a která nesmí být delší než šest měsíců.

17 Ochrana osobních údajů
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Ochrana osobních údajů Policie ČR je zřejmě největším příjemcem a zpracovatelem osobních údajů ze všech státních orgánů a institucí. Zpracovávání osobních údajů Policií ČR regulují především dva základní zákony (zákon č. 101/2000 Sb. a zákon č. 283/1991 Sb. oba v platném znění), ale i další předpisy, včetně interních. V rámci Policie ČR existuje několik desítek informačních systémů. Některé jsou provozovány celoplošně a některé lokálně. Přístupy k osobním údajům v rámci některých informačních systémů jsou přidělovány policistům–uživatelům tehdy, jestliže je nezbytně potřebují pro plnění služebního úkolu, a to v diferencovaném rozsahu. V roce 2006 provedeno 658 kontrol se zaměřením na oprávněnost a nutnost dotazů do informačních systémů. Bylo kontrolováno 2037 příslušníků a zaměstnanců Policie ČR. Při kontrolách bylo zjištěno 154 pochybení (pro vysvětlení např. jeden pracovník mohl mít tři i více pochybení), z toho počtu 43 závažných pochybení.

18 Ochrana osobních údajů
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Ochrana osobních údajů V roce 2006 proběhla u Policie ČR rozsáhlá kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů zaměřená na dodržování zákona o ochraně osobních údajů při jejich zpracováváním Policií ČR. Nebyly shledány důvody pro uložení opatření k nápravě, nicméně Policii ČR bylo doporučeno: aby uvážila změnu nebo doplnění dosud užívaných technicko-organizačních opatření, např.: omezit počet fyzických osob, které jsou současně oprávněny zpracovávat osobní údaje o probíhajícím trestním řízení omezit okruh osob, které se mohou seznamovat s účastnickými čísly uváděnými ve zprávě pro parlamentní kontrolní orgán o použití odposlechu a sledování, individualizovat jednotlivé kopie dokumentů obsahujících osobní údaje shromážděné v průběhu trestního řízení, protokolovat a evidovat pořizování jakýchkoliv kopií nebo přepisů záznamů odposlechu nebo doprovodných informací a další manipulaci s nimi do okamžiku předání jinému příjemci nebo likvidace, Policie ČR již připravuje technicko-organizační opatření k zajištění větší bezpečnosti a ochrany těchto údajů, a to jak v Policii ČR, tak směrem vně Policie ČR.

19 Ochrana a bezpečnost před únikem informací, zajištění dat
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Ochrana a bezpečnost před únikem informací, zajištění dat Bezpečnostní opatření při zpracování osobních údajů jsou standardizována Datové soubory dostupné pro samoobslužné vyhledávání v síti jsou zabezpečeny Veškeré dotazy do jednotlivých datových souborů vázané na členství v uživatelské skupině jsou protokolovány v samostatné databázi Policie ČR zavedla a provádí vnitřní kontroly Odpovědnost za kontrolu zpracování osobních údajů je svěřena zvlášť určeným útvarům a pracovníkům Policie ČR Prováděny kontroly využívání informačních systémů uživateli Pořizování záznamů odposlechů a nakládání s nimi upravuje v návaznosti na trestní řád Závazný pokyn policejního prezidenta Ke každému odposlechu musí existovat spisový materiál uložený na třech různých místech – expozitura ÚZČ, zadavatel, příslušný soud

20 Shrnutí Byl popsán zákonný postup při nasazování odposlechů
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Shrnutí Byl popsán zákonný postup při nasazování odposlechů Pozornost věnována nedostatkům v metodice a problémům při sběru dat V roce 2006 v rámci Policie ČR nasazeno 7 599 odposlechů = 4 386 osob (průměr odposlouchávaných linek = 1,7 na osobu) Z toho 204 odposlechů nasazeno se souhlasem odposlouchávané osoby Nejvíce odposlechů v r vykázal ÚOOZ (1 528 linek), dále NPC (1 054 linek) a PČR SKPV správa Jihomoravského kraje (1 156 linek) V porovnání s rokem 2005 v roce 2006 počet odposlechů mírně vzrostl

21 Shrnutí Trestná činnost se během posledních let kvalitativně mění
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Shrnutí Trestná činnost se během posledních let kvalitativně mění Roste podíl organizovaného zločinu a drogové kriminality Odposlechy jsou nutné pro efektivní boj se závažným zločinem Vždy je však třeba mít na zřeteli jasné zákonné limity: - Listinu základních práv a svobod - schválené mezinárodní smlouvy - zákon o Policii ČR a trestní řád

22 Závěr Nedostatky bude řešit existující pracovní komise
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Závěr Nedostatky bude řešit existující pracovní komise Úkolem pracovní komise bude: vytvoření podmínek pro práci v oblasti informatiky a analytiky zpracování jednotného metodického postupu pro každoroční analýzu vybudování vhodného a jednotného informačního prostředí (i v návaznosti na schengenskou problematiku)

23 psychologické, organizační, profesní a legislativní
ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ Závěr Pro efektivní a bezpečné odposlechy nutné změny ve čtyřech rovinách: psychologické, organizační, profesní a legislativní Konkrétní opatření: každoročně zpracovávaná analýza nasazování a efektivity odposlechů, vypracování podrobné metodiky evidence a vyhodnocování odposlechů, zpřísnění pravidel pro nasazení odposlechu, omezení počtu osob zpracovávajících odposlechy, maximálně důsledná evidence pořizovaných kopií materiálů, omezení počtu osob seznamovaných se sledovanými účastnickými čísly, systematická a důsledná kontrola.

24 ANALÝZA ÚKONŮ ODPOSLECH A ZÁZNAM TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU A SLEDOVÁNÍ OSOB A VĚCÍ
Cílem všech opatření, včetně pravidelné každoroční analýzy, je vrátit české veřejnosti důvěru v bezpečnostní a justiční systém a garantovat občanům jistotu, že jejich práva a svobody jsou a budou respektovány a také chráněny DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "TELEKOMUNIKAČNÍHO PROVOZU"

Podobné prezentace


Reklamy Google