Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DATA RETENTION Z POHLEDU OPERÁTORA DIGITÁLNÍ VÝZVY 2014 Martin Cach Data Privacy & Security Officer UPC Česká republika, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DATA RETENTION Z POHLEDU OPERÁTORA DIGITÁLNÍ VÝZVY 2014 Martin Cach Data Privacy & Security Officer UPC Česká republika, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 DATA RETENTION Z POHLEDU OPERÁTORA DIGITÁLNÍ VÝZVY 2014 Martin Cach Data Privacy & Security Officer UPC Česká republika, s.r.o.

2 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, vyhláška Ministerstva vnitra č. 336/2005 Sb., o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů vyhláška č. 462/2013 Sb. o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby Základ české právní úpravy 2 Martin Cach | Data Privacy & Security Officer | UPC Česká republika, s.r.o. | 5.12.2014 | Data retention z pohledu operátora S ohledem na rozhodnutí ÚS sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. 3. 2011 a sp. zn. Pl. ÚS 24/11 ze dne 20.12.2012

3 směrnice 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů směrnice 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací směrnice 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí – Zrušeno dne 8.4.2014 (C-293/12 a C- 594/12) návrh nařízení COM (2012)11 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů návrh směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů Základ evropské právní úpravy 3 Martin Cach | Data Privacy & Security Officer | UPC Česká republika, s.r.o. | 5.12.2014 | Data retention z pohledu operátora

4 Něco málo čísel… 4 Martin Cach | Data Privacy & Security Officer | UPC Česká republika, s.r.o. | 5.12.2014 | Data retention z pohledu operátora z analýzy odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2013 4,1% (2231) výpisů bylo pořízeno dle §88a odst.4 se souhlasu dotčeného uživatele Graf vychází z absolutních hodnot v jednotlivých kategorií, nejsou zde zohledněny souběhy

5 „Digitální“ výzvy v data retention Pořádek dělá přátele Trvalá snaha o poskytnutí rychlé a úplné součinnosti Řádná evidence součinnosti Kontaktní osoby, oprávněné subjekty a žadatelé Účelné vynaložení nákladů součinnosti Činnost stálé kontrolní komise PSP Bezpečnost především Nález Ústavního soudu ze dne Pl. ÚS 24/10 bod 50 ENISA - Securing personal data in the context of data retentionSecuring personal data in the context of data retention Odpovědné chování uživatelů v digitálním světě

6 …je dostatečně odůvodněn závěr, že dne xx hodin mohl být spáchán v obci xx přečin podvod dle ust. § 209 odst.1 trestního zákoníku tím, že neznámý pachatel v uvedené době s úmyslem získat neoprávněný finanční prospěch zaslal z telefonu tel. čísla xx na služební mobilní telefon oznamovatele, tel. číslo x, sms zprávu ve znění: "Dobrý den, moc se omlouvám, ale omylem jsem si k vám poslala sms s mým přihlášením. Prosím vás jen o přeposlání sms, nezlobte se a přeji hezký den. xx", přičemž oznamovatel v dobré víře, že se jednalo skutečně o omyl při zadání adresáta předmětné sms zprávy následně.... 

7 Děkuji za pozornost Martin Cach Data Privacy & Security Officer UPC Česká republika, s.r.o. martin.cach@upc.cz


Stáhnout ppt "DATA RETENTION Z POHLEDU OPERÁTORA DIGITÁLNÍ VÝZVY 2014 Martin Cach Data Privacy & Security Officer UPC Česká republika, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google