Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy katalogizačních pravidel AACR2R + MARC 21 – selekční údaje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy katalogizačních pravidel AACR2R + MARC 21 – selekční údaje"— Transkript prezentace:

1 Základy katalogizačních pravidel AACR2R + MARC 21 – selekční údaje
PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

2 Standardy Pravidla AACR2R – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat
Formát - kam zapsat (UNIMARC, UNIMARC/Autority, MARC 21, MARC 21/Autority) Báze národních autorit:

3 Katalogizační politika
Na stránce NK: O knihovně – Zpracování fondů – Katalogizační politika: Portál autorit:

4 Zkratky http://www.nkp.cz/pages/fond_def_zkra.htm
Nepoužíváme zkratky, které zde nejsou uvedené, ani: Seznam zkratek pro jmenný a věcný popis. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 2). Používáme: AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. - Praha : NK, (Edice Standardizace ; č. 18).

5 Volba selekčních údajů
Selekční údaje tvoří přístupovou cestu k záznamu ať už v lískovém, tak i v elektronickém katalogu: jmenné selekční údaje korporativní záhlaví názvové selekční údaje hlavní záhlaví vedlejší záhlaví

6 Hlavní záhlaví Hlavní záhlaví je tvořeno pro osobu, nebo korporaci s hlavní odpovědností; pro akci nebo unifikovaný název Správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě (soubor národních autorit)

7 Hlavní záhlaví Hlavní záhlaví může být v záznamu jen jedno
Osoba s hlavní odpovědností pole 100 Korporace s hl. odpovědností pole 110 Akce - pole 111 Unifikovaný název – pole 130

8 Údaje o odpovědnosti x selekční údaje
Zatímco údaje o odpovědnosti přebíráme přesně tak, jak jsou na titulní stránce uvedeny (píšeme do 245c), selekční údaje uvádíme ve formalizované (autoritní) podobě

9 Údaje o odpovědnosti x selekční údaje – dílo jednoho autora
První údaj o odpovědnosti – povinný selekční údaj – hlavní záhlaví – pole 100 další údaj o odpovědnosti – možnost zapsat jako vedlejší záhlaví, považujeme-li to za významné – pole 700 Např.“ / napsala Astrid Lindgrenová c x 100 ; přeložila Bohumila Kučerová c x 700 ; ilustrovala Helena Zmatlíková c x 700

10 Pole 100 - hlavní původce Příjmení i jméno se zapisuje do $a
Role mají podobu písmenného kódu Kontrolujeme v souboru autorit Příklad: 1001#$a Čapek, Karel, $d $7 jk $4 aut

11 Autority http://sigma.nkp.cz/F
Správnou podobu jména ověřujeme - píšeme vždy ve stejné (autoritní) podobě Kontrolujeme v souborech autorit NK, případně v národních bibliografiích a dalších pramenech U ženských jmen (cizinek) nedáváme koncovku -ová

12 Personální záhlaví – kapitola 22
22.2 Volba mezi různými jmény 22.3 Volba mezi různými formami téhož jména 22.5 Příjmení v záhlaví … Podrobněji viz pravidla

13 Pseudonymy – 22.2B 1001# $a Orwell, George NIKOLI: Blair, Eric Arthur
JEDEN PSEUDONYM – pokud jsou všechna díla jedné osoby vydána pod pseudonymem, zvolte pro záhlaví pseudonym: 1001# $a Orwell, George NIKOLI: Blair, Eric Arthur

14 Pseudonymy – 22.2B Bondy, Egon x Fišer, Zbyněk
NĚKOLIK BIBLIOGRAFICKÝCH IDENTIT – díla jednoho druhu pod jedním pseudonymem a díla jiného druhu pod jiným pseudonymem nebo vlastním jménem – použijeme podle druhu díla obě záhlaví: Bondy, Egon x Fišer, Zbyněk

15 22.3B3 – jména psaná latinkou a uznávaná v české formě
1000# $a František z Assisi, $c svatý NIKOLI: San Francesco d‘Assisi 1000# $a Jan Pavel II., $c papež NIKOLI: Joannes Papa II

16 Příjmení se samostatně psanými částicemi – 22.5D - příklad
Předložky, které jsou součástí jména, vylučujeme z řazení 1001# $a <<ze >>Žerotína, Karel, $c starší, $d česká interpretace

17 Příjmení se samostatně psanými částicemi – 22.5D - příklad
Pokud v němčině jméno začíná předložkou sloučenou se členem, začíná záhlaví touto částicí: 1001# $a Zur Mühlen, Hermynia, $d

18 Příjmení se samostatně psanými částicemi – 22.5D - příklad
U ostatních německých jmen začíná záhlaví tou částí jména, která následuje za částicí: 1001# $a Goethe, Johann Wolfgang von, $d

19 22.17. Životní data – osoby žijící ve 20. století
Žijící osoba, rok narození je známý 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1923- nežijící osoba, rok narození i úmrtí známé 1001# $a Dvořák, Jiří, $d nežijící osoba, známý rok narození 1001# $a Dvořák, Jiří, $d nar. 1923 nežijící osoba, známý rok úmrtí 1001# $a Dvořák, Jiří, $d zemř. 1998

20 22.17. Životní data – osoby žijící ve 20. století
Žijící osoby se stejným rokem narození 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1941 led. 10.- 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1941 břez. 24.- 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1941-

21 22.17. Životní data – osoby žijící do počátku 20. století
Rok narození je nejistý nebo v rozpětí několika let 1001# $a Dvořák, Jiří, $d ca Rok úmrtí je nejistý nebo v rozpětí několika let 1001# $a Dvořák, Jiří, $d 1823-ca 1898 Oba letopočty přibližné 1001# $a Dvořák, Jiří, $d ca 1823-ca 1898

22 22.17. Životní data – osoby žijící do počátku 20. století
Rok narození a úmrtí neznámé, známé jen některé roky činnosti 1001# $a Dvořák, Jiří, $d činný Rok narození a úmrtí neznámé, roky činnosti neznámé, století známo 1000# $a Jan z Prahy, $d 13. stol. 1000# $a Jan z Prahy, $d 12./13. stol.

23 Díla jednoho personálního autora
Personální autor - osoba s hlavní odpovědností za vytvoření intelektuálního nebo uměleckého obsahu díla Vytváříme hlavní záhlaví

24 Díla dvou personálních autorů
Vytváříme hlavní záhlaví na toho autora, který je uveden jako první Pro druhého autora vytváříme vedlejší záhlaví

25 Díla tří personálních autorů
Vytváříme hlavní záhlaví na toho autora, který je uveden jako první Pro druhého a třetího autora vytváříme vedlejší záhlaví

26 Nevyznačená hlavní odpovědnost více než tří autorů (korporací)
Pokud u díla se společnou odpovědností nemá žádná osoba ani korporace hlavní odpovědnost za intelektuální nebo umělecký obsah díla a zároveň jsou uvedeny více než 3 osoby nebo korporace, je hlavní záhlaví pod názvem Vytvoříme vedlejší záhlaví pro osobu nebo korporaci uvedenou jako první

27 Nevyznačená hlavní odpovědnost více než tří autorů (korporací)
Pokud tedy dílo pochází od více než 3 osob nebo korporací, které jsou vyjmenované, ale u žádné není vyznačena hlavní odpovědnost, zapíšeme 1. autora nebo 1. korporaci do údajů o odpovědnosti s výpustkou … a doplníme [et al.] Pro tuto osobu nebo korporaci vytvoříme vedlejší záhlaví

28 Nevyznačená hlavní odpovědnost více než tří autorů (příklad)
Pokud jsou na tit. s. jmenovitě uvedeni více než tři autoři, v údajích o původcích uvedeme pouze prvního s výpustkou a zkratkou „[et al.]“ a pro tohoto autora vytvoříme vedlejší záhlaví. Na tit. s. tedy je uvedeno např.: Napsali K. Černý, I. Filipová, P. Müller, J. Novák Údaje o původcích (245): Název díla / napsali K. Černý ... [et al.] Vedlejší záhlaví: Černý, Karel (700)

29 Autor a kolektiv Je-li v pramenech popisu uvedeno napsal autor a kolektiv (jména dalších původců nejsou vyjmenována), je tento autor hlavním původcem a budeme pro něj tvořit hlavní záhlaví (pole 100)

30 Autor a kolektiv Je-li v pramenech popisu uvedeno napsal autorský kolektiv nebo kolektiv autorů pod vedením … (jména dalších původců nejsou vyjmenována), je tento autor hlavním původcem a budeme pro něj tvořit hlavní záhlaví Kolektiv pod vedením redaktora, editora – tento původce má vedlejší záhlaví, popisujeme pod názvem

31 Popis pod korporací Korporace je organizace nebo skupina osob identifikovaná svým vlastním jménem, která jedná nebo může jednat jako celek

32 Díla pocházející od jedné korporace
Korporace je organizace nebo skupina osob identifikovaná svým jménem, která jedná nebo může jednat jako celek Dílo pochází od korporace tehdy, jestliže bylo touto korporací vydáno nebo vytvořeno nebo jeho vydání bylo korporací iniciováno

33 Korporativní záhlaví Pokud má být korporace zvolena pro hlavní záhlaví, musí tento dokument pocházet od korporace a zároveň musí spadat do některé ze 6 kategorií uvedené v AACR, pravidlo 21.1B2: 1. díla administrativního charakteru 2. právní, vládní a náboženské dokumenty 3. díla zaznamenávající kolektivní myšlení korporace 4. zprávy o kolektivních aktivitách 5. výsledek společné aktivity skupiny 6. kartografické dokumenty

34 Korporativní záhlaví Ústav pro jazyk český (Akademie věd ČR) 90 let Ústavu pro jazyk český [grafika] : výstava : 6. září října 2001, přízemí Klementina Praha : Národní knihovna České republiky, plakát : jednobarev. ; 86 x 69 cm Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky s Národní knihovnou ČR a s Archivem věd ČR. Vedl. záhl.(místo konání akce) Národní knihovna České republiky Akademie věd České republiky . Archiv

35 1. díla administrativního charakteru
Díla administrativního charakteru zabývající se korporací samotnou – např. činností, financemi, zaměstnanci – výroční zprávy, adresáře členů, katalogy sbírek…

36 2. právní, vládní a náboženské dokumenty
Právní a náboženské dokumenty: zákony ústavy právní předpisy soudní rozhodnutí náboženská díla

37 3. díla zaznamenávající kolektivní myšlení korporace
Zprávy z komisí, výborů, o politice korporace, oficiální stanoviska korporace k vnějším záležitostem

38 4. zprávy o kolektivních aktivitách
konference expedice výstavy semináře veletrhy festivaly

39 5. výsledek společné aktivity skupiny
Hudební skupiny, orchestry

40 6. kartografické dokumenty
Když má korporaci jinou roli než vydavatelskou – např. vypracovala Kartografie Praha

41 Pole 110 – hlavní korporace
První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Doplněk se píše přímo v $a Příklad: 1102#$a Galerie mladých (Brno, Česko)

42 Pole akce První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Místo konání se píše v $c Příklad při monografickém zpracování: 1112#$a Seminář ASŘ $n (29. : $d 2004 : $c Ostrava, Česko)

43 Pole 111 - akce 1112#$a CASLIN 2005 $c (Lednice, Břeclav, Česko)
Příklad pro pokračující akci – monografické zpracování: 1112#$a CASLIN 2005 $c (Lednice, Břeclav, Česko) Každá konference má vlastní téma Pozn.: zápis místa v závorce musí odpovídat souboru autorit

44 Pole 111 - akce Příklad pro pokračující akci – seriálové záhlaví:
1112#$a Knihovny současnosti (konference)

45 Pole 246 – variantní názvy V poli 245 je selekční pouze $a
Pokud chceme zapsat název části jako selekční údaj, je třeba použít též pole 246 pro variantní názvy: 24510 $a Dějiny Olomouce. $p Holice 24630 $a Holice Pozn.: Názvy děl od jiných autorů se rozepisují v poli 700

46 Názvové údaje – variantní názvy
Alternativní název Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky (2. část zapisujeme jako variantní název do selekčního pole) 24510 $a Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky 24630 $a Cesta tam a zase zpátky

47 Názvové údaje – variantní názvy
Obálkový název, hřbetní název 24614 $a ; $a Souběžný název 24631 $a Název části, významný podnázev 24630 $a

48 Pole 246 – variantní názvy 24510 $a Ruština, čeština : $b praktický slovník / $c Pavel Pohlei, Miloslava Šroufková 24614 $a Ruština, čeština : $b praktický slovník s novými výrazy 24618 $a Praktický slovník rusko-český a česko-ruský

49 Příklady děl s více názvy (přítisky) – 1 autor
24510 $a Jablko z klína ; $b Ruce Venušiny ; Jaro, sbohem / $c Jaroslav Seifert 74002 $a Ruce Venušiny 74002 $a Jaro, sbohem

50 Příklady děl s více názvy (přítisky) – více autorů
24510 $a Poklad / $c Douglas Preston a Lincoln Child. Za trest / Dick Francis. Tanečník / Jeffery Deaver 7001# $a Child, Lincoln 70012 $a Francis, Dick. $t Za trest 70012 $a Deaver, Jeffery. $t Tanečník

51 Unifikovaný název – pole 130, 240 (+730 pro další výskyt)
Je prostředkem propojení všech katalogizačních záznamů díla, které se vyskytuje v různých podobách (úpravy, překlady atd.) a pod různými názvy Umožňuje identifikaci díla, pokud se název, pod kterým je dílo známo, liší od názvu popisné jednotky

52 Unifikovaný název Umožňuje rozlišit více záznamů s totožnými hlavními názvy Používejte v souladu s politikou příslušné katalogizační agentury

53 Unifikovaný název: pole 240 - příklad
Použijeme je tehdy, potřebujeme-li zapsat unifikovaný název a v záznamu už je hlavní záhlaví 100, 110 nebo 111 Příklad: $a Beethoven, Ludwig van 24010 $a Fidelio. $s Libreto. $l Anglicky

54 Edice Pořadí pramenů popisu pro oblast údajů o edici u knih (předepsané prameny ověřeny v originálním anglickém vydání AACR, 2.0B2; český překlad uvádí prameny chybně): 1. Titulní stránka s edicí (obvykle protilehlá titulní stránce monografie) 2. Hlavní titulní stránka monografie 3. Obálka (ale pozor - odstranitelný přebal není pramenem popisu!) 4. Ostatní části publikace

55 Edice Pokud se v jedné knize vyskytují různé varianty názvu téže edice na různých místech, podle 1.6.AACR2R se za hlavní název edice zvolí název uvedený v prvním z předepsaných pramenů popisu (chybí-li, pak název z dalšího v pořadí předepsaných pramenů popisu). Varianty názvu edice z dalších pramenů popisu se zapisují do poznámky.

56 Edice Rozhodnutí schválené Pracovní skupinou pro jmenné zpracování dne (Dotaz č. 363 v databázi katalogizačních dotazů NK). Toto doporučení se považuje za českou interpretaci AACR2R Vedlejší záhlaví pro nejednoznačně pojmenované edice a edice se závislými názvy (Učební texty, Sborníky, Working papers, Teze prací apod.) Vedlejší záhlaví pro edice českých vysokých škol a českých vědeckých ústavů se zapisují v poli 810 formou autor/název. Toto doporučení neplatí pro přejímané záznamy zahraniční produkce, dále neplatí pro edice spolků, nadací a podobných typů korporací.

57 Edice Rozhodnutí schválené Pracovní skupinou pro jmenné zpracování dne (Dotaz č. 363 v databázi katalogizačních dotazů NK). Toto doporučení se považuje za českou interpretaci AACR2R

58 Pole edice V poli 490 zapisujeme edici tak, jak je uvedena v hlavním prameni popisu, v polích ve formalizované podobě

59 Pole 490 + 800 - edice 4901#$a Spisy Jana Čepa ; $v sv. 1
Příklad: 4901#$a Spisy Jana Čepa ; $v sv. 1 8001# $a Čep, Jan, $d $t Spisy

60 Pole 490 + 800 - edice Příklad: 490 1# $aSpisy bratří Čapků
Zápis edice Spisy bratří … V poli 490 zapisujte edici jako na knize. Vstupní prvek pro edici Spisy/Sebrané spisy bratří… zapisujte ve formalizované podobě v poli 800 (jména autorů) s prvním indikátorem s hodnotou 3 pro jméno rodiny. Příklad: 490 1# $aSpisy bratří Čapků 490 1# $aKarel a Josef Čapkové - Spisy + 800 3# $aČapkovi (rodina).$tSpisy

61 Pole edice 4901# $a Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně. Habilitační a inaugurační spisy 8102# $a Vysoké učení technické v Brně. $t Vědecké spisy. $p Habilitační a inaugurační spisy

62 Pole 490 + 830 - edice 4901#$a Komentované zákony ; $v sv. 10
830#0 $a Komentované zákony (C.H. Beck) 4901#$a Publikace VKOL ; $v 3/2005 830#0 $a Publikace (Vědecká knihovna v Olomouci)

63 Pole 580 - poznámka Reprint:
Obsahuje-li popisovaná jednotka reprinty, při jejím popisu se primárně vychází z údajů o novodobém vydání, údaje o originálu se zapisují do poznámky k propojovacím polím a doplní se záhlaví autor/název (MARC 21)

64 Pole – příklad 1001#$aBartoš, František, $d $4aut $aMoravská svatba ; $bLíšeň ; Deset rozprav lidopisných /$cFrantišek Bartoš 260 $aVe Zlíně :$bMuzeum jihovýchodní Moravy :$bKrajská knihovna Františka Bartoše,$c $aReprinty publikací včetně tit. s.: Moravská svatba. V Praze : F. Šimáček, Líšeň. V Brně : F. Bartoš a C. Mašíček, Deset rozprav lidopisných. V Olomouci : R. Promberger, $aBartoš, František, $d $tLíšeň $aBartoš, František, $d $tDeset rozprav lidopisných $aMašíček, Cyril, $d $tLíšeň

65 Pole 580 + 787– příklad 1001#$aBureš, Ivan$7jn19981000372$4aut
24510 $aOfenzivní marketing, aneb, Jak zaútočit na konkurenci / $cIvan Bureš 24630 $a Jak zaútočit na konkurenci 260 $aPraha : $bManagement Press, $c2002. 580 $a1. vyd. vyšlo pod názvem Marketing pro firmu v krizi 78718 $tMarketing pro firmu v krizi

66 Pole 787– příklad Při použití 1. Indikátoru s hodnotou 0 se generuje poznámka, proto se nevypisuje pole 580. V tom případě však musíme přidat $i s návěštím: 78708 $i Monografické č. k seriálu: $t Acta Pruhoniciana, $x

67 Pole 700 - další původci Příjmení i jméno se zapisuje do $a
Role mají podobu písmenného kódu Kontrolujeme v souboru autorit Příklad: 7001#$a Čapek, Josef, $d $7 jk $4 aut

68 Pole 710– další korporace Příklad: 7102#$a Galerie mladých (Brno, Česko) První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Doplněk se píše přímo v $a

69 Pole 711 – další akce Příklad při monografickém zpracování: 7112#$a Seminář ASŘ $n (29. : $d 2004 : $c Ostrava, Česko) První indikátor hodnota 2 – v přímém pořadí, 2. indikátor prázdný. Místo konání se píše v $c

70 Pole 740 – související/analytický název
Používáme např. u přítisku. Příklad: 24510 $a Višňový sad ; $b Strýček Váňa / Anton Čechov 70012 $a Čechov, Anton Pavlovič, $d $t Djadja Vanja. $l Česky 74002 $a Strýček Váňa Pole 740 je selekční.

71 Pole 765 - název originálu Příklady: 7650#$t King Lear $9 Česky
Pokud je kniha překladem a je v ní uveden název originálu, zapisujeme tento název do pole 765. V $9 je uveden jazyk, do kterého je kniha přeložena. Příklady: 7650#$t King Lear $9 Česky 7650#$t Romeo and Juliet $9 Slovensky

72 Pole 765 - název originálu Příklady:
V případě potřeby je možné zapsat poznámku do $i. Příklady: 76508$i Název anglického překladu: $t Art of war $9 Česky Tento příklad se týká knihy přeložené z angličtiny, ačkoliv angličtina nebyla jazykem originálu.


Stáhnout ppt "Základy katalogizačních pravidel AACR2R + MARC 21 – selekční údaje"

Podobné prezentace


Reklamy Google