Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci"— Transkript prezentace:

1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci
Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

2 Co hledají uživatelé v knihovnách?
Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování rešerše Kopírovací služby … (WC, teplo ;-) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

3 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Knihovní zákon Řídíme se zákonem: ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a návazné předpisy Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

4 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Co říká zákon : Veřejné knihovnické a informační služby spočívají: ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, v poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší… Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

5 Zpřístupnění x zpracování
Abychom mohli dokumenty a informace zpřístupnit, musíme je zpracovat Přidělit přírůstkové číslo a signaturu (podrobněji viz dále) Zkatalogizovat Dát razítka, štítky, obalit … Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

6 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Citace ze zákona: Provozovatel knihovny musí vést evidenci knihovního fondu. Evidence knihovního fondu musí umožňovat kontrolu jednotlivých záznamů a zaručovat jejich nezaměnitelnost. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

7 Co je to zpracování dokumentů?
Přesnou terminologii můžete hledat na: Proces vytvoření bibliografických nebo katalogizačních záznamů, při němž se používají metody analýzy, syntézy, redukce informací komprimací či výběrem, srovnávací aj. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

8 Co je to zpracování dokumentů?
Můžeme rozlišovat vstupní zpracování (zahrnuje zvláště jmenné, věcné zpracování, vytváření obsahové charakteristiky) a výstupní zpracování, které je součástí poskytovaných bibliograficko-rešeršních, referenčních a konzultačních služeb uživatelům knihoven. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

9 Co je to zpracování dokumentů?
Zpracováním dokumentů rozumíme proces od okamžiku, kdy přišel dokument do knihovny, do okamžiku, kdy je k dispozici čtenáři. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

10 Metody zpracování dokumentů
Zpracování de visu: Vytváření bibliografických (katalogizačních) záznamů na základě přímého rozboru pramenů popisu zpracovávaného dokumentu, tzv. "s knihou v ruce". Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

11 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Rekatalogizace Opětné zkatalogizování v knihovně uchovávaných dokumentů metodou de visu ("s knihou v ruce"). Nově vzniklé katalogizační záznamy nahrazují dříve pořízené záznamy, nevyhovující novým potřebám z hlediska požadavků na formát záznamů, provoz a služby knihovny. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

12 Retrospektivní konverze = retrokonverze
Převod existujícího tištěného, popř. rukopisného (lístkového i svazkového) katalogu do digitální podoby za pomoci informačních technologií. Výsledkem konverze je obrazová nebo strukturovaná forma záznamů. Účelem je zajištění on-line dostupnosti katalogu pro uživatele knihovny a využitelnost záznamů pro výměnu bibliografických dat. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

13 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Postupy Prvotní evidence (přírůstkové číslo, čárový kód, signatura, zápis do počítače) Jmenná katalogizace Věcná katalogizace Vlastnická razítka, štítky, případně vazba nebo obal… Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

14 Vyřazování knihovních dokumentů
Též podléhá knihovnímu zákonu Úbytkové seznamy Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

15 Přírůstkové a úbytkové seznamy
Prvotní evidence - přírůstkové číslo zapisujeme do přírůstkového seznamu Autor, název … Přírůstkový seznam lze tisknout z počítače Při odpisu zapíšeme odepsaný titul do seznamu úbytků Podle těchto seznamů zjistíme skutečný stav fondu Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

16 Přírůstkové číslo, čárový kód
Přírůstkové číslo – „rodné číslo“ - musí být vždy jedinečné, nesmí být nikdy přiděleno dalšímu dokumentu, ani když byl ten původní odepsán z fondu Čárový kód – může, ale nemusí mít funkci přírůstkového čísla (toto číslo může být v kódu „schované“) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

17 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Čárový kód Čárový kód – slouží k počítačovému zpracování Je jedinečný pro jednu knihovní jednotku, ale ten stejný kód může být nalepen na dokumentu 2x (např. na obálce i uvnitř knihy) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

18 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Knihovní jednotka Každý samostatný svazek dokumentu, tj. každý výtisk nebo část vícesvazkového díla, konvolut, komplet celého ročníku periodika, nosič speciálních druhů dokumentů (magn. kazeta, CD-ROM). Musí být samostatně evidovaný v přírůstkovém seznamu. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

19 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Popisná jednotka Dokument, jeho část nebo soubor dokumentů na jakémkoli médiu, který je objektem jednoho bibliografického záznamu. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

20 Popisná x knihovní jednotka
Příklad: vícesvazkové dílo bez vlastních názvů části Jeden bibliografický záznam = jedna popisná jednotka Tolik knihovních jednotek, kolik má dílo částí Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

21 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Konvolut Konvolut je dílo, které obsahuje několik přívazků (dodatečně svázáno): Svazek vzniklý svázáním textů, které obvykle obsahově ani provenienčně nesouvisejí, ale jsou samostatnými bibliografickými jednotkami. =1 knihovní jednotka, ale několik popisných jednotek (podle počtu svázaných titulů). Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

22 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Signatura Umístnění dokumentu, jeho adresa Signatura je přenosná, tzn., že po vyřazení nějakého dokumentu z fondu ji můžeme přidělit jinému dokumentu Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

23 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Signatura Více dokumentů může mít stejnou signaturu (např. u duplikátů nebo multiplikátů) Duplikát: 2. výtisk stejného titulu Multiplikát: 3. a další výtisky stejného titulu Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

24 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Druhy signatur Numerické – (tvořené jen čísly) Alfanumerické (tvořené písmeny a čísly) Abecední – v malých knihovnách, kde jsou všechny knihy umístěny ve volném výběru, mohou být řazeny jen podle abecedy Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

25 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Signatury – praxe VKOL Formátové stavění ve skladu – první číslo (případně písmeno) u signatury vyjadřuje formát (velikost) dokumentu Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

26 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Signatury – praxe VKOL Používají se numerické i alfanumerické signatury. První číslo nebo písmeno znamená formát. Příklady: IV K E Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

27 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Signatury – praxe VKOL U pokračujících děl se používají dvě signatury – titulová a skladištní. Všechny dokumenty jednoho pokračujícího titulu mají stejnou titulovou signaturu, ale každý má jinou skladištní. Výhoda – není třeba nechávat místo ve skladišti na další svazky Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

28 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Katalogizace Proč vytváříme katalog? Co je účelem jmenné katalogizace? Co je účelem věcné katalogizace? Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

29 Proč vytváříme katalog?
Katalog je cesta ke knize, obzvláště v knihovnách bez volného výběru nebo s malým volným výběrem Lístkové katalogy: archaické, zastaralé, ve většině knihoven se už nedoplňují Elektronické katalogy Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

30 Elektronické katalogy
Buduje je většina knihoven Poskytují možnost vyhledání literatury nejen v přímo knihovně, ale odkudkoliv prostřednictvím internetu – opět platí, že katalog je cesta ke knize Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

31 Co je účelem jmenné katalogizace?
Umožnit uživateli nalézt potřebný dokument podle formálních údajů: Autor a další původci Název Nakladatelství Rok vydání… Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

32 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Jmenná katalogizace Musí zachytit všechny tituly obsažené v dokumentu – pozor tedy na přítisky a přívazky a jejich rozdílný popis (přítisky zapisujeme do jednoho záznamu, pro přívazky vytváříme pro každý titul samostatný záznam), vícesvazková díla s vlastními názvy, variantní názvy, např. obálkové atd. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

33 Co je účelem věcné katalogizace?
Umožnit uživateli nalézt potřebný dokument podle obsahu tohoto dokumentu Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

34 Význam Souborného katalogu ČR
Informace o umístění dokumentu v rámci ČR Využití pro meziknihovní výpůjční službu (MVS) Přebírání záznamů … Adresa: Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

35 Odpisy v Souborném katalogu
Informace o záznamech v Souborném katalogu (SK) musí být aktuální VKOL odesílá do SK svoje nové nebo změněné záznamy každý týden Informace o odpisech jsou do SK odesílány samostatnou větví Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

36 Odběr periodik-informace v Souborném katalogu
Informace o záznamech v SK musí být aktuální VKOL odesílá do SK svoje změněné záznamy každý týden Informace o ukončení odběru je možné dělat on-line po přihlášení přes heslo Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

37 Změna v Souborném katalogu
On-lina je možné udělat i další úpravy: Odstranění duplicit Odpis sigly od chybného záznamu Přípis sigly ke správnému záznamu Vzkaz pracovníkům SK Sigla = značka knihovny Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

38 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Souborný katalog ČR Adresa: Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

39 Nejnovější možnosti elektronických katalogů
Odkazy na plné texty a související dokumenty, např. anotace Naskenované obálky Naskenované obsahy Existuje smlouva mezi OSA a SKIP o možnosti přebírání naskenovaných obálek ze stránek internetových knihkupectví Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

40 Možnost přidání obálky čtenářem
Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

41 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Standardy Pravidla AACR2R – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat Formát - kam zapsat (UNIMARC, MARC 21) Schválené české interpretace AACR Podrobněji později – viz katalogizace Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

42 Rozlišení druhu dokumentu
Toto rozlišení je prvním krokem při zpracování – katalogizační pravidla se liší pro jednotlivé druhy dokumentu. Jinak se katalogizují monografie, jinak seriály, jinak speciální dokumenty. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

43 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Monografie x seriály Monografie - publikace vydané jednorázově (jako jedna fyzicky samostatná publikace nebo publikace o více částech) nebo postupně, přičemž počet částí je předem určen Seriály - publikace postupně vydávaná po částech, mající číselné či chronologické označení bez předem stanovené doby ukončení (např. periodika, ročenky) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

44 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Speciální dokumenty Patří sem např. grafika, hudebniny, kartografické dokumenty či elektronické zdroje atd. Katalogizace těchto dokumentů bude předmětem samostatného školení. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

45 První informace o autoritách
Lexikální jednotka v souboru autorit obsahující autoritní heslo, dále pak všechny variantní podoby tohoto hesla, souběžná hesla, příbuzná (asociovaná) hesla, informační poznámky, konzultované zdroje, odpovědnou katalogizační agenturu a mezinárodní standardní číslo autorit po jeho zavedení. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

46 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Autority Preferovaná podoba jména, korporace atd. Ostatní podoby jsou vyloučené Osobní jména, korporace – do záhlaví zapisujeme v autoritní podobě – čili tak, jak je najdeme v souboru (bázi) národních autorit Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

47 Databáze Národní knihovny ČR
Česká národní bibliografie On-line katalog Národní knihovny ČR Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) AUT - Databáze národních autorit NK ČR Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

48 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Cvičení Rozlišení druhu dokumentu monografie x seriál atlas x kniha grafika x kniha hudebnina x kniha Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

49 Vícesvazkové dílo = monografie
Hora-Hořejš, Petr, Toulky českou minulostí. Dvanáctý díl, [Malý panteon velkých Čechů z přelomu 19. a 20. století] / Petr Hora-Hořejš.  -- 1. vyd..  -- Praha : Via Facti,   s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 31 cm. ISBN: (váz.) Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

50 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Hudebniny Noty Zpěvníky Pozor, CD jsou zvukové záznamy. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

51 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Libreto = hudebnina? Jen pokud jsou tam zároveň noty Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

52 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová
Grafika Grafické listy Omalovánky Plakáty Některé kalendáře … Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová

53 Ročenka, i když je to kalendář ;-)
Hanácký kalendář ... : čtení pro zábavu a poučení.   Olomouc : Stráž lidu, [1971]-.   Poslední nakl.: 1998-: Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města.       ^^^sv. : il. ; 21 cm.    Ročenka.  -- Dříve jako: Zábavný hanácký kalendář. Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová


Stáhnout ppt "PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci"

Podobné prezentace


Reklamy Google