Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci."— Transkript prezentace:

1 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

2 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování rešerše Kopírovací služby … (WC, teplo ;-)

3 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Knihovní zákon Řídíme se zákonem: ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a návazné předpisy

4 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Co říká zákon : Veřejné knihovnické a informační služby spočívají: ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, v poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší…

5 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Zpřístupnění x zpracování Abychom mohli dokumenty a informace zpřístupnit, musíme je zpracovat –Přidělit přírůstkové číslo a signaturu (podrobněji viz dále) –Zkatalogizovat –Dát razítka, štítky, obalit …

6 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Citace ze zákona: Provozovatel knihovny musí vést evidenci knihovního fondu. Evidence knihovního fondu musí umožňovat kontrolu jednotlivých záznamů a zaručovat jejich nezaměnitelnost.

7 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Co je to zpracování dokumentů? Přesnou terminologii můžete hledat na: http://sigma.nkp.cz/F/ Proces vytvoření bibliografických nebo katalogizačních záznamů, při němž se používají metody analýzy, syntézy, redukce informací komprimací či výběrem, srovnávací aj.

8 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Co je to zpracování dokumentů? Můžeme rozlišovat vstupní zpracování (zahrnuje zvláště jmenné, věcné zpracování, vytváření obsahové charakteristiky) a výstupní zpracování, které je součástí poskytovaných bibliograficko-rešeršních, referenčních a konzultačních služeb uživatelům knihoven.

9 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Co je to zpracování dokumentů? Zpracováním dokumentů rozumíme proces od okamžiku, kdy přišel dokument do knihovny, do okamžiku, kdy je k dispozici čtenáři.

10 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Metody zpracování dokumentů Zpracování de visu: Vytváření bibliografických (katalogizačních) záznamů na základě přímého rozboru pramenů popisu zpracovávaného dokumentu, tzv. "s knihou v ruce".

11 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Rekatalogizace Opětné zkatalogizování v knihovně uchovávaných dokumentů metodou de visu ("s knihou v ruce"). Nově vzniklé katalogizační záznamy nahrazují dříve pořízené záznamy, nevyhovující novým potřebám z hlediska požadavků na formát záznamů, provoz a služby knihovny.

12 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Retrospektivní konverze = retrokonverze Převod existujícího tištěného, popř. rukopisného (lístkového i svazkového) katalogu do digitální podoby za pomoci informačních technologií. Výsledkem konverze je obrazová nebo strukturovaná forma záznamů. Účelem je zajištění on-line dostupnosti katalogu pro uživatele knihovny a využitelnost záznamů pro výměnu bibliografických dat.

13 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Postupy Prvotní evidence (přírůstkové číslo, čárový kód, signatura, zápis do počítače) Jmenná katalogizace Věcná katalogizace Vlastnická razítka, štítky, případně vazba nebo obal…

14 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Vyřazování knihovních dokumentů Též podléhá knihovnímu zákonu –Úbytkové seznamy

15 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Přírůstkové a úbytkové seznamy Prvotní evidence - přírůstkové číslo zapisujeme do přírůstkového seznamu –Autor, název … Přírůstkový seznam lze tisknout z počítače Při odpisu zapíšeme odepsaný titul do seznamu úbytků Podle těchto seznamů zjistíme skutečný stav fondu

16 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Přírůstkové číslo, čárový kód Přírůstkové číslo – „rodné číslo“ - musí být vždy jedinečné, nesmí být nikdy přiděleno dalšímu dokumentu, ani když byl ten původní odepsán z fondu Čárový kód – může, ale nemusí mít funkci přírůstkového čísla (toto číslo může být v kódu „schované“)

17 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Čárový kód Čárový kód – slouží k počítačovému zpracování Je jedinečný pro jednu knihovní jednotku, ale ten stejný kód může být nalepen na dokumentu 2x (např. na obálce i uvnitř knihy)

18 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Knihovní jednotka Každý samostatný svazek dokumentu, tj. každý výtisk nebo část vícesvazkového díla, konvolut, komplet celého ročníku periodika, nosič speciálních druhů dokumentů (magn. kazeta, CD-ROM). Musí být samostatně evidovaný v přírůstkovém seznamu.

19 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Popisná jednotka Dokument, jeho část nebo soubor dokumentů na jakémkoli médiu, který je objektem jednoho bibliografického záznamu.

20 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Popisná x knihovní jednotka Příklad: vícesvazkové dílo bez vlastních názvů části –Jeden bibliografický záznam = jedna popisná jednotka –Tolik knihovních jednotek, kolik má dílo částí

21 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Konvolut Konvolut je dílo, které obsahuje několik přívazků (dodatečně svázáno): Svazek vzniklý svázáním textů, které obvykle obsahově ani provenienčně nesouvisejí, ale jsou samostatnými bibliografickými jednotkami. =1 knihovní jednotka, ale několik popisných jednotek (podle počtu svázaných titulů).

22 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Signatura Umístnění dokumentu, jeho adresa Signatura je přenosná, tzn., že po vyřazení nějakého dokumentu z fondu ji můžeme přidělit jinému dokumentu

23 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Signatura Více dokumentů může mít stejnou signaturu (např. u duplikátů nebo multiplikátů) –Duplikát: 2. výtisk stejného titulu –Multiplikát: 3. a další výtisky stejného titulu

24 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Druhy signatur Numerické – (tvořené jen čísly) Alfanumerické (tvořené písmeny a čísly) Abecední – v malých knihovnách, kde jsou všechny knihy umístěny ve volném výběru, mohou být řazeny jen podle abecedy

25 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Signatury – praxe VKOL Formátové stavění ve skladu – první číslo (případně písmeno) u signatury vyjadřuje formát (velikost) dokumentu

26 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Signatury – praxe VKOL Používají se numerické i alfanumerické signatury. První číslo nebo písmeno znamená formát. Příklady: –1-210.123 –IV 385.459 –K 789.456 –E 120.423

27 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Signatury – praxe VKOL U pokračujících děl se používají dvě signatury – titulová a skladištní. Všechny dokumenty jednoho pokračujícího titulu mají stejnou titulovou signaturu, ale každý má jinou skladištní. Výhoda – není třeba nechávat místo ve skladišti na další svazky

28 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Katalogizace Proč vytváříme katalog? Co je účelem jmenné katalogizace? Co je účelem věcné katalogizace?

29 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Proč vytváříme katalog? Katalog je cesta ke knize, obzvláště v knihovnách bez volného výběru nebo s malým volným výběrem –Lístkové katalogy: archaické, zastaralé, ve většině knihoven se už nedoplňují –Elektronické katalogy

30 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Elektronické katalogy Buduje je většina knihoven Poskytují možnost vyhledání literatury nejen v přímo knihovně, ale odkudkoliv prostřednictvím internetu – opět platí, že katalog je cesta ke knize

31 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Co je účelem jmenné katalogizace? Umožnit uživateli nalézt potřebný dokument podle formálních údajů: –Autor a další původci –Název –Nakladatelství –Rok vydání…

32 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Jmenná katalogizace Musí zachytit všechny tituly obsažené v dokumentu – pozor tedy na přítisky a přívazky a jejich rozdílný popis (přítisky zapisujeme do jednoho záznamu, pro přívazky vytváříme pro každý titul samostatný záznam), vícesvazková díla s vlastními názvy, variantní názvy, např. obálkové atd.

33 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Co je účelem věcné katalogizace? Umožnit uživateli nalézt potřebný dokument podle obsahu tohoto dokumentu

34 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Význam Souborného katalogu ČR Informace o umístění dokumentu v rámci ČR Využití pro meziknihovní výpůjční službu (MVS) Přebírání záznamů … Adresa: http://sigma.nkp.cz/F/http://sigma.nkp.cz/F/

35 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Odpisy v Souborném katalogu Informace o záznamech v Souborném katalogu (SK) musí být aktuální VKOL odesílá do SK svoje nové nebo změněné záznamy každý týden Informace o odpisech jsou do SK odesílány samostatnou větví

36 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Odběr periodik-informace v Souborném katalogu Informace o záznamech v SK musí být aktuální VKOL odesílá do SK svoje změněné záznamy každý týden Informace o ukončení odběru je možné dělat on-line po přihlášení přes heslo

37 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Změna v Souborném katalogu On-lina je možné udělat i další úpravy: Odstranění duplicit Odpis sigly od chybného záznamu Přípis sigly ke správnému záznamu Vzkaz pracovníkům SK Sigla = značka knihovny

38 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Souborný katalog ČR Adresa: http://sigma.nkp.cz/F/

39 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Nejnovější možnosti elektronických katalogů Odkazy na plné texty a související dokumenty, např. anotace Naskenované obálky Naskenované obsahy Existuje smlouva mezi OSA a SKIP o možnosti přebírání naskenovaných obálek ze stránek internetových knihkupectví

40 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Možnost přidání obálky čtenářem http://aleph.vkol.cz

41 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Standardy Pravidla AACR2R – soubor metodických pokynů, co a jak zapsat Formát - kam zapsat (UNIMARC, MARC 21) Schválené české interpretace AACR Podrobněji později – viz katalogizace

42 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Rozlišení druhu dokumentu Toto rozlišení je prvním krokem při zpracování – katalogizační pravidla se liší pro jednotlivé druhy dokumentu. Jinak se katalogizují monografie, jinak seriály, jinak speciální dokumenty.

43 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Monografie x seriály Monografie - publikace vydané jednorázově (jako jedna fyzicky samostatná publikace nebo publikace o více částech) nebo postupně, přičemž počet částí je předem určen Seriály - publikace postupně vydávaná po částech, mající číselné či chronologické označení bez předem stanovené doby ukončení (např. periodika, ročenky)

44 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Speciální dokumenty Patří sem např. grafika, hudebniny, kartografické dokumenty či elektronické zdroje atd. Katalogizace těchto dokumentů bude předmětem samostatného školení.

45 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová První informace o autoritách Lexikální jednotka v souboru autorit obsahující autoritní heslo, dále pak všechny variantní podoby tohoto hesla, souběžná hesla, příbuzná (asociovaná) hesla, informační poznámky, konzultované zdroje, odpovědnou katalogizační agenturu a mezinárodní standardní číslo autorit po jeho zavedení.

46 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Autority Preferovaná podoba jména, korporace atd. Ostatní podoby jsou vyloučené Osobní jména, korporace – do záhlaví zapisujeme v autoritní podobě – čili tak, jak je najdeme v souboru (bázi) národních autorit

47 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Databáze Národní knihovny ČR Česká národní bibliografie On-line katalog Národní knihovny ČR Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) AUT - Databáze národních autorit NK ČR http://aleph.nkp.cz/F/ http://aleph.nkp.cz/F/ …

48 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Cvičení Rozlišení druhu dokumentu –monografie x seriál –atlas x kniha –grafika x kniha –hudebnina x kniha …

49 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Vícesvazkové dílo = monografie Hora-Hořejš, Petr, 1938- Toulky českou minulostí. Dvanáctý díl, [Malý panteon velkých Čechů z přelomu 19. a 20. století] / Petr Hora-Hořejš. -- 1. vyd.. -- Praha : Via Facti, 2009. -- 223 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 31 cm. ISBN: 978-80-904103-1-2 (váz.)

50 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Hudebniny Noty Zpěvníky Pozor, CD jsou zvukové záznamy.

51 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Libreto = hudebnina? Jen pokud jsou tam zároveň noty

52 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Grafika Grafické listy Omalovánky Plakáty Některé kalendáře …

53 Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Ročenka, i když je to kalendář ;-) Hanácký kalendář... : čtení pro zábavu a poučení. Olomouc : Stráž lidu, [1971]-. Poslední nakl.: 1998-: Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města. ^^^sv. : il. ; 21 cm. Ročenka. -- Dříve jako: Zábavný hanácký kalendář.


Stáhnout ppt "Vědecká knihovna v Olomouci - PhDr. Libuše Machačová Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google