Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Materiály, 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Plasty a lepidla pro truhlářskou praxi, vady dřeva Sada číslo: ICT-102B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 05 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-102B-05 Téma vzdělávacího materiálu: Složení lepidel a obecné požadavky na lepidla Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Mgr. Miroslav Weisz Anotace: Prezentace se zaměřuje na procvičení učiva o složení lepidel. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Truhlář a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 Složení lepidel, obecné požadavky na lepidla a vlivy ovlivňující lepení.
Výběr správného druhu lepidla pro konkrétní druh práce je základní předpoklad pro výslednou kvalitu lepeného spoje.

3 Základní složky lepidel
Filmotvorná složka - Tvoří jí pevné látky přivedené do tekutého stavu. - Jsou buď rozpuštěny nebo dispergovány (rozptýleny) v rozpouštědlech. - Po odpaření rozpouštědel tvoří spojovací prvek mezi dvěma lepenými plochami. - Množství filmotvorných látek ovlivňuje kvalitu lepidla.

4 Základní složky lepidel
Rozpouštědla a ředidla - Jsou v nich rozpuštěny filmotvorné složky. - Pomocí ředidel se upravuje hustota lepidel. - Používá se voda nebo organická rozpouštědla.

5 Další složky lepicích směsí (může je obsahovat, ale nemusí
Další složky lepicích směsí (může je obsahovat, ale nemusí. Záleží na druhu) Nastavovadla, plniva - pevné látky které: - Snižují cenu lepidla (např. technická mouka). - Zvyšují viskozitu lepidla čímž zabraňují prosakování např. přes dýhu. - Omezují smršťování lepidel při tuhnutí a následné pnutí v lepeném spoji. - Podíl nastavovadel a plniv nesmí překročit 20% objemu lepící směsi, jinak se snižuje pevnost lepidel.

6 Další složky lepicích směsí
Tvrdidla - Jsou to látky urychlující vytvrzení lepidel pomocí chemické reakce. - Přidávají se v množství cca 1 – 4% z lepící směsi. - Přidávají se těsně před lepením. - Životnost (použitelnost) lepící směsí s tvrdidlem je cca 4 – 8 hod.

7 Další složky lepicích směsí
Retardéry - Zabraňují předčasnému vytvrzení lepidla (např. před dosažením dostatečného lisovacího tlaku). - Přidávají se v množství cca 0,5 – 1% z lepící směsi.

8 Další složky lepicích směsí
Zpěňovadla - Snižují spotřebu lepidla. - Umožňují dosažení tenčí lepené spáry. - Zabraňují prosakování lepidel přes tenké dýhy. - Zpravidla se zpěňují jen lepidla určená k lepení za horka. - Lepidlo nesmí vytvrdnou ve zpěněném stavu, jinak se snižuje pevnost.

9 Další složky lepicích směsí
Zušlechťující přísady - Zlepšují některé vlastností lepidel: - pružnost, - zmenšení vnitřní pnutí po vytvrzení, - odolnost proti vodě, mikroorganismům aj.

10 Obecné vlivy ovlivňující lepení
Viskozita (hustota) lepidla - příliš husté vytváří silný nános lepidla, - příliš řídké vsákne nadměrně do dřeva. Hodnota PH - při nízké PH lepidlo začne tuhnout, - při vysoké PH reaguje agresivně se dřevem a kovy. Vliv teploty okolí při lepení. Vliv tlaku při lepení. Tloušťka nánosů lepidla.

11 Seznam použitých zdrojů
KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. 3., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2008, 253 s. ISBN NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 2., přeprac. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 615 s. ISBN NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN

12 Otázky k zopakování a ověření učiva
1. Popiš základní složky lepidel. 2. Popiš další složky lepidel. 3. Popiš vlivy ovlivňující kvalitu lepení.


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google