Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Uč se a pracuj“ CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Uč se a pracuj“ CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce."— Transkript prezentace:

1 „Uč se a pracuj“ CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

2 Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet žadatelů o nepojistné sociální dávky - dávky hmotné nouze vysoká míra osob pouze se základním vzděláním nízká nabídka zaměstnání pro nekvalifikované osoby a osoby nad 50 let

3 Název projektu: Uč se a pracuj Registrační číslo projektu je: CZ.104/3.3.05/75.00296 Projekt finančně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidská zdroje a zaměstnanost podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, výzva č.75 a ze státního rozpočtu ČR. Finanční prostředky činí max. 5.991.980 Kč Příjemcem je Město Šluknov Realizace projektu je naplánována na 24 měsíců Začátek realizace projektu: 1. května 2012 Konec projektu: 30. dubna 2014

4 CÍLE PROJEKTU Cílem projektu je pomocí poradenských a rekvalifikačních služeb aktivizovat cílovou skupinu k získání udržitelného zaměstnání. Motivací cílové skupiny chceme podpořit jejich k návrat na trh práce, obnovení pracovních návyků a dovedností,které usnadní získání udržitelného zaměstnání.

5 Specifické cíle 1. vytvoření prostředí pro úspěšný nábor účastníků projektu 40 osob 2. diagnostické (ergo, bilanční a pracovní) a poradenské aktivity - 40 osob 3. rekvalifikace „ Údržba veřejné zeleně“ - rekvalifikováno 32 osob 4. zprostředkování podporovaného zaměstnání 26 osob 5. vytvoření nabídky podporovaných pracovních míst 26 pracovních míst

6 CÍLOVÁ SKUPINA Předkládaný projekt je určen pro jednu z vybraných cílových skupin obyvatel, která spadá do sociálně vyloučených. Jedná se o skupinu fyzických osob starší 50 let, která dlouhodobě velmi obtížně hledá uplatnění na trhu práce. Důvodem pro vyloučení této skupiny obyvatel je celá řada, jedná se především o: - relativně nízkou úroveň vzdělání - dlouhodobé zdravotní potíže vzhledem k věku - velmi nízká pracovní mobilita - nižší míra přizpůsobivosti a akceptování nových technologií - společenské předsudky

7 REALIZACE PROJEKTU FÁZE PROJEKTU 1. Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu výběr vhodných osob z cílové skupiny. Tato aktivita bude realizována na samém začátku projektu a poté znovu před započetím druhého běhu rekvalifikace. termín : březen 2012, leden 2012 celkový předpokládaný počet oslovených uchazečů cca 40 osob z cílové skupiny. seznámení s projektem

8 2. Oslovení a výběr cílové skupiny do projektu poradensko-aktivizační proces do projektu vstoupí ve dvou fázích celkem 40 vybraných zástupců cílové skupiny z regionu Šluknovska. vstupním motivační pohovoru dohoda o vstupu do projektu 20+20 základní poradenství pracovní a bilanční diagnostiku příprava na zahájení profesní rekvalifikace termín : květen 2012, leden 2013

9 3. Rekvalifikace a potřebné kompetence pro trh práce tato fáze projektu bude svoji aktivitou zaměřena na teoretickou a praktickou přípravu vedoucí ke složení rekvalifikačních zkoušek v rámci vzdělávacího programu určeného pro klienty z cílové skupiny. max. 32 (16+16) účastníků projektu bude na základě smlouvy absolvovat profesní rekvalifikační kurz výstupem bude certifikát o absolvování rekvalifikačního kurzu

10 Údržba veřejné zeleně - jedná se o odborný vzdělávací program zařazený do systému dílčího vzdělávání, který je akreditovaný MŠMT, má přesně definovaný obsah jak pro výuku teoretické tak i praktické části. Účastníci projektu, kteří úspěšně složí závěrečné zkoušky postupují do další fáze projektu Termín: červen – červenec 2012, březen- duben 2013

11 4. Zprostředkování zaměstnání a dotovaná pracovní místa cílem této aktivity je vybrat vždy nejlepší absolventy v daném běhu rekvalifikačního kurzu a těm zprostředkovat zaměstnání zřízeno celkem 26 dotovaných pracovních míst (13 /13 míst na dobu 12 měsíců). absolventi rekvalifikačního kurzu mají možnost v praxi si ověřit získané teoretické znalosti, získat pracovní návyky a nové dovednosti v daném oboru. Místo realizace projektu: Odbor komunálních služeb, MěÚ Šluknov termín : srpen2012, květen 2013

12 D o t o v a n á p r a c o v n í m í s t a - 2 6 O S O B - M ě s t o Š l u k n o v Z p r o s t ř e d k o v á n í z a m ě s t n á n í - 2 6 OSOB- ¨ R e k v a l i f i k a č n í k u r z - DOHODA O PROFESNÍ REKVALIFIKACI- – 32 OSOB - M o t i v a č n í p o h o v o r, z á k l a d n í d i a g n o s t i k a - 4 0 OSOB - V y t i p o v á n í u c h a z e č ů, p r a c o v n í s e t k á n í -D O H O D A O V S T U P U D O P R O J E K T U - 4 0 OSOB - Fáze průběhu projektu

13 Fáze průběhu projektu – podpis dokumentů Pracovní smlouva Smlouva o poskytnutí profesní rekvalifikace Dohoda o vstupu do projektu Čestní prohlášení

14 Harmonogram realizace

15 Hodnocení projektu zpětná vazba k aktivitám projektu bude ověřována v rámci pravidelného dotazníkového šetření. cílem je, aby všechna tato opatření vedla k znovuobnovení všech pracovních návyků a zvýšení kompetencí a tím i dalšímu uplatnění všech účastníků projektu na trhu práce účastníkům projektu bude průběžně poskytováno individuální sociální poradenství.

16 REALIZAČNÍ TÝM Statutární zástupce: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov, tel.: 412 315 339; E-mail: dzumanova@mesto-sluknov.czdzumanova@mesto-sluknov.cz Oficiální a doručovací adresa: Město Šluknov,odbor vnitřní správy, Nám:míru 1, Šluknov 40777 www.mesto-sluknov.czwww.mesto-sluknov.cz Projektový manažer: Ing.Bc.Ivana Lukešová, tajemník Městského úřadu ve Šluknově, tel.412 315 332, Email: lukesova@mesto-sluknov.czlukesova@mesto-sluknov.cz Finanční manažer projektu : Bc.Eva Baboráková, odbor vnitřní správy, tel.: 412 315 336; E-mail: baborakova@mesto-sluknov.czbaborakova@mesto-sluknov.cz Koordinátor projektu : Bc.Marcela Postlerová, odbor vnitřní správy, tel.412315329, E-mail : postlerova@mesto-sluknov.czpostlerova@mesto-sluknov.cz Administrátor projektu : Zdeněk Černý, vedoucí odboru komunálních služeb, tel.412315312, E-mail: cerny@mesto-sluknov.czcerny@mesto-sluknov.cz


Stáhnout ppt "„Uč se a pracuj“ CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google