Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOTŘEBNÍ DANĚ TABÁKOVÉ VÝROBKY Liberální institut

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOTŘEBNÍ DANĚ TABÁKOVÉ VÝROBKY Liberální institut"— Transkript prezentace:

1 SPOTŘEBNÍ DANĚ TABÁKOVÉ VÝROBKY Liberální institut
Ing. Yvona Legierská SPOTŘEBNÍ DANĚ na TABÁKOVÉ VÝROBKY Liberální institut Praha,

2 Minimální sazby spotřební daně v EU
Cigarety: minimální sazby platí pouze pro MPPC (nejpopulárnější cenovou Kategorii) 57% z maloobchodní ceny nejméně však 64 Euro/1,000 cigaret (36 Kč za krabičku) V případě, že daňové zatížení činí více než 101€ za 1,000 cigaret, 57% není třeba dodržet Pevná a procentní sazba daně povinná Podíl pevné sazby na celkových daních (včetně DPH) musí činit 5-55% Možnost zavedení minimální sazby daně až do výše daně na MPPC

3 Minimální sazby spotřební daně v EU
Tabáky: Jemně řezané pro ruční výrobu cigaret (šířka řezu 25% nebo více do 1 mm) 32 Euro/kg nebo 36% z maloobchodní ceny Ostatní tabáky ke kouření 20 Euro/kg nebo 20% z maloobchodní ceny Doutníky: 5% nebo 11 €/1.000 kusů nebo za kg

4 Přechodná ustanovení pro ČR
cigarety % (z MOC) 60 €/1.000 cigaret % (z MOC) 64 €/1.000 cigaret Ostatní tabákové výrobky minimální sazby EU Komise EU neočekává přesné sazby k přesnému datu, nýbrž přiměřené kroky správným směrem. Daňové zatížení pro rok 2007 ani nelze přesně spočítat, protože mj. není znám směnný kurz k Euru.

5 Problém minimálních sazeb EU
Minimální sazby spotřebních daní veškerých výrobků, které spotřebním daním podléhají, neberou v potaz příjmy jednotlivých členských zemí Stejné sazby platí pro Rakousko a Lucembursko na straně jedné a pro Slovensko a Pobaltí na straně druhé Proto je dostupnost těchto výrobků v různých členských zemích velmi rozdílná (průměrný plat ve starých zemích EU odpovídá až litrů benzínu, v nových členských zemích částečně výrazně pod 700 litrů) U tabákových výrobků jsou relace obdobné

6 Problematika spotřebních daní na tabákové výrobky
Výše spotřební daně je velmi různá u jednotlivých kategorií tabákových výrobků (cigaret, tabáků, doutníků) Na rozdíl od jiných spotřebních daní, má spotřební daň na tabákové výrobky procentní část daně, která je povinná u cigaret a může, ale nemusí být u ostatních výrobků Z těchto důvodů je otázka sazeb nejenom otázkou výše, nýbrž i otázkou struktury (a důvodem pro značné, ale zčásti protichůdné lobbistické tlaky jednotlivých výrobců)

7 Problematika různých sazeb
Vzhledem k výrazně různým sazbám existuje snaha převést výrobky do méně zdaněných kategorií: Cigarety upravit tak, aby splňovaly definice doutníků (cigarety s homogenizovaným tabákovým listem namísto cigaretového papíru) Polotovary cigaret upravit tak, aby splňovaly definice tabáků (roličky tabáku, které je možné vsunout do dutinek) Jemně řezaný tabák pro ruční výrobu cigaret upravit tak, aby splňoval definice ostatních tabáků (řez nad 1,0 mm) Tabák upravit tak, aby splňoval definici doutníků (megadoutníky, které obsahují co nejvíce tabáku, např. 25 g) Upravit tabák tak, aby vůbec nebyl předmětem daně (proslavené technické tabáky, například na „vykuřování skleníků“) Spotřebitelé zčásti přecházejí k výrobkům s nižší daní a tudíž cenou a tím ovlivňují výnos daně

8 Závěr z problematiky různých sazeb
Definice jednotlivých kategorií výrobků musí být proto naprosto přesné, jediné slůvko může hrát rozhodující roli (v současné novele se vede např. boj o slůvko „drcená tabáková směs“), která rozdíl ve zdanění mezi cigaretami a doutníky zvětšuje nebo zmenšuje Relace mezi jednotlivými kategoriemi musí být správně nastaveny (Česká republika například v r sjednotila sazby na oba druhy tabáků, do r činila sazba 44, resp. 855 Kč/kg, v důsledku toho byli čeští kuřáci vášnivými kuřáky dýmek)

9 Problematika procentní sazby daně
Procentní sazba daně zatíží různě drahé výrobky různou částkou daně: Výrobci drahých značek požadují minimální míru procentní sazby a mají pro to přesvědčivé argumenty (vyšší výběr daně, lepší plánovatelnost výnosu, menší ztráty výnosu při cenových válkách atd.). U tabáků a doutníků pokud možno žádnou procentní sazbu daně (méně typů kolků atd.). U všech kategorií výrobků pokud možno co nejvyšší sazbu minimální daně. Výrobci levných značek požadují pravý opak, a mají pro to přesvědčivé argumenty (zčásti dokonce přesně stejné, ale použité opačným směrem).

10 Osvědčený recept k návrhům sazeb (projednávání zákonů)
Zaúkolování tabákového průmyslu: Sdělit asociaci tabákového průmyslu požadovanou výši zdanění Vyzvat asociaci k předložení společného návrhu, což kupodivu nakonec dokáží Sazby navýšit, protože jsou decentně „upravené“, ale ponechat strukturu Tabákovým společnostem se potom nevyplatí iniciovat změny sazeb, protože: Se spolupodílely na tvorbě Mají obavy před možným živelným procesem u změn ... a proto sazby raději podporují ... Sazby k , a k prošly v navrženém znění

11 Problémy současné novely
Současná výše daně odpovídá: 48 €/1.000 cigaret 28.8 €/kg tabáku Do musí daň činit (dle přístupové smlouvy) 60 €/1.000 cigaret (a 57%, což není problém) 32 €/kg tabáku Navržené sazby odpovídají: 66,2 €/1.000 cig., tedy více než požadovaných 60 € 79,6 %, tedy více než požadovaných 57% 38,8 €/kg tabáku, tedy více než požadovaných 32 €

12 Vývoj inkasa spotřebních daní z tabákových výrobků (mld.Kč)
1997 14,6 1998 14,2 1999 15,6 2000 14,9 2001 13,2 2002 15,8 2003 17,7 2004 21,5 2005 25,4

13 Překážky účinnosti novely k 1.1.2007
K dosažení závazků vůči EU by bylo nutné zkrácené projednání novely Novela však obsahuje technické chyby („Ostatní tabáky“ jsou předmětem daně, ale nemají sazbu, „drcená tabáková směs“ je navržena k odstranění ze současného znění zákona, což odporuje směrnici) Sazby jdou vysoko nad závazky vůči EU Výrobci protestují proti výši i struktuře sazeb Novela neobsahuje omezení předzásobení

14 Problém zvyšování sazeb
Zvyšování sazeb daně vede ke zvýšení atraktivity přeshraničních nákupů a nelegálního zboží Přeshraniční nákupy jsou v EU velmi rozšířené, pro ČR dosud nepředstavovaly přílišnou hrozbu (srovnatelné ceny s Polskem a Slovenskem), nýbrž zdroj státních příjmů (cca % prodaných cigaret nakupují zahraniční občané) Přílišným zvýšením cen může dojít k přílivu cigaret ze sousedních zemí, útlumu nákupu cigaret zahraničními návštěvníky a k masovému rozšíření nelegálního trhu

15 Problém nelegálního zboží
Přijetím novely by došlo k nárůstu cen nejlevnějších cigaret o nejméně 10 Kč, u dražších cigaret až o 17 Kč, přičemž se ještě neprojevilo, vzhledem k předzásobení, zvýšení daně k o nejméně 6 Kč Současné nejlevnější cigarety by stouply ze 36,- na 52,50 Kč, tedy o 45,8% ! Výsledek: cenový šok pro spotřebitele finanční nedostupnost pro část spotřebitelů zvýšená atraktivita padělaného a pašovaného zboží na východ od EU stojí krabička značkových cigaret okolo 10 Kč

16 Několik údajů k nezdaněnému zboží
% : Slovinsko 5 - 10% : Česká republika % : Polsko, Německo % : V. Británie, Maďarsko, Slovensko, Estonsko, Litva 40% : Lotyšsko Zatímco v nových členských zemích se jedná v převážné většině o pašování, pochází ve starých členských zemí zhruba 1/3 nezdaněného zboží z přeshraničních nákupů (z Beneluxu do VB, z ČR a Polska do Německa)

17 Problém předzásobení Před zvýšením spotřebních daní se výrobci předzásobí: 2004: 3-4 měsíce 2005: 5-7 měsíců 2006: 9-12 měsíců (?) 2007: měsíců (?) V současné době bojují všichni výrobci za omezení předzásobení, protože: Současná míra předzásobení je riskantní Změna chování spotřebitelů může vést k neprodejnosti zásob V případě výpadku výroby nebo nedostatku materiálu hrozí zruinování značky (cenově neprodejná vůči konkurenci) Předvýroba je drahá (skladování, kapitál, přesčasy)

18 Další nevýhody předzásobení
Stát získá vyšší daň se značným zpožděním Miliardy se mohou náhodně přesunout z jednoho roku do druhého Spotřebitel kouří zboží, které není příliš čerstvé ... ale: Omezení předzásobení zákonem je velmi obtížné, vždy ho lze obejít Pevné datum pro doprodej v obchodní síti je právně problematické Robustní systémy nejsou ani ve starých členských zemích (přesto problémy v této výši nemají, protože zvyšování daní není srovnatelné s ČR)

19 Možnosti řešení předzásobení
Výrobci navrhují: Všeobecně formulovaný zákaz předzásobení v zákonu (bez sankcí) Dobrovolnou samoregulační dohodu se sankcemi při porušení Výrobci požadují: nižší sazby daní pozdější účinnost sazeb Protože jinak by po starých zásobách před zvýšením daně k přišly na trh okamžitě ceny po budoucím zvýšení daně k (ceny, které by měly platit po , by se tím tedy přeskočily) a spotřebitelé by byli konfrontováni s jediným, ale drastickým zvýšením ceny o nejméně 16 Kč

20 Zhodnocení návrhu k předzásobení
Podporou návrhu výrobců k dobrovolnému omezení předzásobení stát nic neztratí, protože v současné době žádné vlastní řešení nemá Účinnosti sazeb k zřejmě stejně nelze z časových důvodů docílit, je třeba počítat s lobbistickými aktivitami v PSP a v Senátu, zákon musí být zveřejněn nejméně 6 týdnů před počátkem účinnosti A bez omezení předzásobení nedojde ke zvýšení státních příjmů z tohoto zvýšení daně

21 Návrhy sazeb u tabáků Sazby daně u tabáků
Novelou navržená sazba ve výši Kč/kg odpovídá 38,80 €/kg a vedla by ke zvýšení o 34,6% Minimální sazba EU ve výši 32 €/kg odpovídá sazbě zhruba 890 Kč/kg, tedy zvýšení o 9,9% Navýšením sazby na 890 Kč/kg by došlo u tabáků ke splnění minimální sazby EU Dopad na legální trh by byl podstatně menší

22 Návrhy sazeb u cigaret Čtyři možnosti:
Skokové navýšení na 66 €/1.000 cigaret (návrh novely), se zvýšením cen o 10,50 Kč za krabičku u nejlevnějších a 16 Kč u drahých cigaret (plus 6 Kč z minulého zvýšení) Skokové navýšení na 60 €/1.000 cigaret se zvýšením cen o 9-10 Kč za krabičku (dle nastavení procentní a minimální sazby). Při dalším posilování kurzu by nebyla žádná úprava k nutná. Teoreticky by tyto návrhy mohly vést ke splnění závazků vůči EU k nebo krátce poté

23 Lineární navýšení daně na cílovou hodnotu k 1.1.2008
Rozložení chybějícího daňového zatížení ze současných 48 €/1.000 cigaret na cílových 64 € k do dvou stejných navýšení o dvakrát 8 €, což by vedlo ke zvýšení ceny v roce 2007 o 6,50 Kč (plus 6 Kč z minulého zvýšení daně) a v roce 2008 o zhruba 3 Kč Rozložení chybějícího daňového zatížení ze současných 48 €/1.000 cigaret na cílových 64 € k do dvou stejných navýšení o dvakrát stejnou částku v Kč (tedy zohlednění posilování měny), což by vedlo k navýšení o dvakrát cca 5 Kč (plus dalších 6 Kč ve 2007 z minulého zvýšení daně)

24 Závěr Spotřební daně na tabákové výrobky jsou:
velmi komplexní s dopadem na výběr daní vysoce ovlivňující konkurenční situaci jednotlivých účastníků trhu citlivé pro vývoj legálního trhu předmětem urputných bojů Změny navržené k nemusí vést k cíli, tj. zvýšení výběru spotřebních daní z tabákových výrobků. Otevřenou otázkou zůstává možnost prodloužení harmonizace do roku 2009 (Slovensko, Polsko).

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "SPOTŘEBNÍ DANĚ TABÁKOVÉ VÝROBKY Liberální institut"

Podobné prezentace


Reklamy Google