Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantitativní výzkum – povědomí a nákupní chování v oblasti biopotravin EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPOTRAVINY Říjen 2010 / Závěrečná zpráva z exkluzivního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantitativní výzkum – povědomí a nákupní chování v oblasti biopotravin EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPOTRAVINY Říjen 2010 / Závěrečná zpráva z exkluzivního."— Transkript prezentace:

1 Kvantitativní výzkum – povědomí a nákupní chování v oblasti biopotravin EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPOTRAVINY Říjen 2010 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ogilvy & Mather

2 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 2 Hlavní zjištění Nákupní chování  Biopotraviny nejčastěji nakupují ženy a respondenti s vyšší životní úrovní domácnosti.  Kupují se především mléčné výrobky (24 %), dále zelenina a ovoce, biomaso, pečivo, nápoje, pochutiny. Nejčastěji nakupují biopotraviny v supermarketech, i když za kvalitnější považují ty, které prodávají specializované prodejny a přímo z farmy od biozemědělce.  Kromě primárního důvodu nezájmu o nákup biopotravin, kterým je cena, skupina 40 – 50 let nevěří, že biopotraviny jsou lepší než běžné. VŠ vzdělaní uvádí, že se špatně shánějí a jsou v malém sortimentu. Postoje k biopotravinám  Tři čtvrtiny dotázaných si myslí, že při pěstování biopotravin jsou používané aspoň částečně chemikálie.  S podporou ekozemědělství státem souhlasí především ženy, respondenti si maturitním vzděláním a dotázaní, kteří nakupují biopotraviny. Celkově souhlasí s určitou státní podporou ekozemědělství necelé ¾ dotazovaných.  Pomocí postojových výroků můžeme rozdělit respondenty podle míry pozitivního / negativního postoje k problematice biopotravin.  Pozitivně naladěné jsou zejména ženy, respondenti s vyšším stupněm dosaženého vzdělání, lidé, kteří se snaží dodržovat ekologické zásady, a také skupina více nakupující biopotraviny. Negativně se k této oblasti stavějí lidé, kteří nedodržují ekologické zásady, muži a dotázaní s nižším stupněm vzdělání. Bariéry spotřeby biopotravin  Největší bariérou spotřeby biopotravin je jejich cena, je to hlavní faktor, který spotřebitele odrazuje.  Dalším faktorem je určitá nedůvěra v „čistotu“ biopotravin, chybí přesvědčení, že biopotraviny mají lepší kvalitu, jsou zdravější než běžné potraviny.  A v neposlední řadě je to malý sortiment a poněkud komplikovaná dostupnost, o které svědčí i to, že respondenti považuji za nejkvalitnější zdroje biopotravin biofarmy nebo specializované obchody, ale nakonec je nejčastěji nakupují v supermarketech.  Ve zkoumaném vzorku populace (16-50 let, vyšší příjem domácnosti) je pojem biopotraviny známý a dobře chápaný. 2/5 tyto produkty kupují, přičemž třetina pravidelně.  Významnou cílovou skupinou jsou ženy, lidé s vyšším stupněm vzdělání (VŠ, případně SŠ), považující svoji životní úroveň za velmi dobrou. Tito typičtí spotřebitelé jsou konzistentní jak v deklarovaných postojích k problematice „bio“ (přijímají ji pozitivně, dodržují zásady ekologické zodpovědnosti), tak v nákupních zvyklostech týkajících se biopotravin.  Největší brzdou vyšší spotřeby biopotravin je jejich vysoká cena.

3 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 3 Východiska a parametry projektu Zadání projektu Zadavatelem projektu je agentura Ogilvy & Mather. Po komunikačních kampaních je cílem zjistit povědomí české veřejnosti o ekologickém zemědělství, biopotravinách a značkách biopotravin (české a evropské logo BIO potravin) a to, jestli došlo ke změně nákupního chování a zvýšení spotřeby biopotravin. Cíl projektu Cílem je zachytit změny ve smýšlení a nákupním chování veřejnosti ve vztahu k biopotravinám. Metoda projektu  Ad-hoc kvantitativní průzkum – CAPI (s využitím notebooku). Vzorek respondentů (opora výběru)  Obyvatelé středních a větších měst > 50 tis. obyvatel  SŠ a VŠ vzdělání  Vyšší než průměrný příjem (15.000 Kč jednočlenné a 20.000 Kč vícečlenné domácnosti)  Věk 16 - 50 let  Kvótní výběr Kvótní znaky: věk, vzdělání, region, pohlaví, příjem  Velikost vzorku: 513 respondentů  Termín dotazování: 1. – 12. října 2010 Ne moc dobře 19% / Velmi špatně 2%

4 ZNALOST A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ  Většina respondentů dokáže uspokojivě spontánně vysvětlit termín „biopotraviny“. 3/4 správně udávají, že jde o ekologicky pěstované potraviny bez chemických zásahů. Dále jsou považovány za zdravější nebo kvalitnější, chutnější, zároveň také za dražší.  O existenci a prodeji biopotravin vědí téměř všichni (96 %), kupují je necelé 2/5 respondentů. Jedná se častěji o ženy a respondenty s vyšší životní úrovní domácnosti.  Nejčastěji se nakupují mléčné výrobky (24 %). Následuje zelenina a ovoce (23 %, resp. 19 %), biomaso a pečivo (12 %, resp. 8 %).  Pokud domácnost biopotraviny nakupuje, činí tak většinou pravidelně - 35 % nakupuje minimálně 1x za měsíc. Měsíčně utratí 19 % dotázaných do 500,- Kč, 13 % kupuje biopotraviny za 501-1000 Kč. Nejvyšší vydané částky deklarují lidé do 29 let.  17 % respondentů deklaruje, že v porovnání s minulým rokem nakupuje biopotraviny spíše více. Nejčastěji nakupují lidé biopotraviny v supermarketu (21 %), i když za nejkvalitnější pokládají ty ve specializovaných prodejnách (13 %) a na farmě u biozemědělce (13 %).  Jedna pětina lidí deklaruje povědomí o biobedýnkách (koupila si ji však pouze 3 %), častěji jsou to ženy a vysokoškolsky vzdělaní respondenti.  Hlavním důvodem, proč biopotraviny nekupují, je pro největší část dotázaných jejich vysoká cena (40 %). Při podrobnějším pohledu lze nalézt typické důvody pro různé skupiny: skupina 40 – 50 let nevěří, že jsou biopotraviny lepší než běžné, zároveň také přiznávají, že mají málo informací; pro VŠ se špatně shánějí a jsou malého sortimentu. Ženy častěji uvádějí vlastnictví soukromé zahrádky.

5 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 5 Biopotraviny = ekologicky pěstované, bez chemie

6 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 6 96 % dotázaných ví o prodeji biopotravin v ČR

7 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 7 Necelé 2/5 respondentů kupují biopotraviny

8 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 8 Typický spotřebitel: žena, vyšší životní úroveň domácnosti 20082010 Kupujete ve Vaší domácnosti biopotraviny?

9 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 9 Pokud bio, pak hlavně mléčné výrobky, zelenina a ovoce Jaké biopotraviny kupujete? 20082010

10 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 10 Nákup: 1/3 biopotraviny nakupuje pravidelně

11 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 11 Nejintenzivnější spotřebitel: s maturitou a VŠ vzděláním Jak asi často nakupujete ve Vaší domácnosti biopotraviny? 20082010

12 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 12 Nákup: nejčastěji v hodnotě do 500,- Kč

13 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 13 Měsíční útrata za biopotraviny v jednotlivých skupinách Jakou částku měsíčně utratíte za nákup biopotravin? 20082010

14 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 14 Podíl útraty za biopotraviny na celkových nákladech za potraviny (%)

15 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 15 Nákup biopotravin v porovnání s minulým rokem zůstává víceméně na stejné úrovni Ve srovnání s dobou před rokem kupujete ve Vaší domácnosti biopotravin:

16 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 16 Nejčastější místo nákupu biopotravin – supermarket Nejkvalitnější biopotraviny - specializovaný obchod, biofarma

17 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 17 23 % dotázaných zaregistrovalo prodej biobedýnek Slyšel(a) jste o tom, že biozemědělci připravují spotřebitelům tzv. biobedýnky, což je balíček sezónního výběru ovoce a zeleniny?

18 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 18 Biobedýnku si zatím koupila pouze 3 % dotázaných

19 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 19 Hlavní a výrazný důvod nezájmu (spontánně): vysoká cena

20 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 20 Důvody nezájmu (spontánně): třídění 20082010

21 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 21 Další důvody nezájmu (podpořeně): nedůvěra, zvyk, lhostejnost

22 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 22 Další důvody nezájmu (podpořeně): srovnání 2008 / 2010

23 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 23 Další důvody nezájmu (podpořeně): srovnání 2008 / 2010

24 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 24 Typické důvody nezájmu: VŠ - nedůvěra / 30-39 let - cena / ženy - cena Hlavní důvod, proč nekupují biopotraviny 20082010

25 POSTOJE K BIOPOTRAVINÁM  23 % respondentů ví, kde se v okolí nachází biofarma.  72 % dotázaných si myslí, že při pěstování biopotravin jsou používané chemikálie, přičemž z nich 18 % uvádí používání chemikálii jako celkem běžné.  To, že biopotraviny jsou zdravější než potraviny běžné se domnívá 71% dotázaných.  V rámci ekozemědělství jsou dotázanými považovány za nejlepší tyto způsoby: chov hospodářských zvířat v přirozených podmínkách, hnojení pouze přírodními hnojivy a krmení hospodářských zvířat pouze krmivem z ekofarem.  S podporou ekozemědělství státem souhlasí především ženy, respondenti si maturitním vzděláním a dotázaní, kteří nakupují biopotraviny, přičemž celkově s podporou ekozemědělství souhlasí necelé ¾ dotázaných (72%).  Vlastní produkce potravin bez chemických přípravků spotřebu příliš nesaturuje – pouze 15% domácností pěstuje takové produkty na svých zahrádkách.  Dodržování zásad ekologické odpovědnosti deklarují zejména tyto skupiny: ženy, vyšší stupeň vzdělání, 40-50 let, vyšší životní úroveň domácnosti. Celkem polovina dotázaných se hlásí k tomu, že bere zásady ekologické zodpovědnosti vážně a snaží se je dodržovat.  Z postojových výroků je zřetelný souhlas s faktem, že biopotraviny si mohou kupovat rodiny s běžnými příjmy pouze výjimečně (81 %). 72 % souhlasí s názorem, že rozšíření pěstování biopotravin povede k celkovému zvýšení cen. Většina dotázaných ztotožňuje s názorem, že české zemědělství se bez zásahů chemie (umělá hnojiva, postřiky, atd.) neobejde (71 %). Názor, že i v běžně pěstovaných potravinách je obsah škodlivých látek zanedbatelný, sdílí 56 % dotázaných.  Tyto výroky rozdělují respondenty podle míry pozitivního – otevřeného / negativního – uzavřeného postoje k problematice biopotravin. Pozitivně naladěné jsou zejména ženy, respondenti s vyšším stupněm dosaženého vzdělání, lidé, kteří se snaží dodržovat ekologické zásady, a také skupina více nakupující biopotraviny. Neutrální postoj zaujímají nejčastěji lidé ve věku 30-39 let. Negativně se k této oblasti stavějí lidé, kteří nedodržují ekologické zásady, muži a dotázaní s nižším stupněm vzdělání.

26 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 26 Znalost biofarmy v okolí: 23 % Víte ve svém okolí o nějaké farmě, kde pěstují biopotraviny nebo mají biochov? 20082010

27 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 27 28 % lidí věří nepoužívání chemikálii v biozemědělství Při pěstování biopotravin nesmí být vůbec použity průmyslové chemikálie, jako jsou hnojiva, postřiky proti škůdcům a podobně. Věříte tomu, že chemikálie při pěstování biopotravin skutečně nejsou používány? Který z následujících výroků nejvíce odpovídá Vašemu názoru? Jsem si jist(a), že při pěstování biopotravin nejsou chemikálie vůbec používány 28% Je možné, že ojediněle jsou chemikálie použity i při pěstování biopotravin 54% Myslím si, že při pěstování biopotravin jsou chemikálie používány celkem běžně 18%

28 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 28 Více než 2/3 souhlasí, že biopotraviny jsou zdravější, avšak pokles proti předchozí vlně výzkumu v r.2008

29 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 29 Hodnocení ekozemědělství

30 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 30 Postoje v jednotlivých skupinách

31 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 31 Postoje v jednotlivých skupinách

32 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 32 Postoje v jednotlivých skupinách

33 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 33 Podpora ekozemědělství: častěji ženy, dotázaní s maturitním vzděláním, lidé kupující biopotraviny

34 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 34 „Čisté“ potraviny ze zahrádky: častěji obyvatelé Čech Máte zahrádku? Pokud ano, pěstujete vlastní potraviny bez používání chemie? 20082010

35 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 35 Ekologická odpovědnost - polovina se považuje za odpovědné

36 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 36 Zásady ekologické odpovědnosti: ženy /VŠ /40-50 let /lepší životní úroveň domácnosti Řekl(a) byste o sobě, že jste člověk, který bere zásady ekologické odpovědnosti hodně vážně a snaží se je dodržovat, kde to jen jde? 20082010

37 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 37 Názory dotázaných na konkrétní výroky - obavy z cen potravin

38 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 38 Postoje v jednotlivých skupinách

39 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 39 Postoje v jednotlivých skupinách

40 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 40 Postoje v jednotlivých skupinách

41 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 41 Pozitivní postoj k biopotravinám: lidé dodržující ekologické zásady, ženy, vyšší stupeň vzdělání Faktorová analýza rozdělila respondenty podle souhrnného kritéria:  Postoj k problematice biopotravin: pozitivní – otevřený / negativní – uzavřený  1: Pozitivní - nezmění se vzhled krajiny, není to přechodná záležitost, tento druh zemědělství se bude rozšiřovat, pěstování jde i bez hnojení -> lidé, kteří se snaží dodržovat ekologické zásady, ženy, vyšší stupeň vzdělání.  2: Neutrální - běžná domácnost si biopotraviny může kupovat jen omezeně, zemědělství se neobejde bez hnojení, bio postupy nebudou přejímat ostatní zemědělci -> lidé ve věku 30 – 39 let.  3: Negativní – je to přechodná záležitost - móda, zemědělství se neobejde bez chemických zásahů, dojde ke celkovému zvýšení cen potravin -> lidé, kteří se nesnaží dodržovat ekologické zásady, vyučení, muži. Skupina pozitivně naladěných vůči biopotravinám je konzistentní jak v deklarovaných postojích a chování (dodržuje zásady ekologické zodpovědnosti), tak i v nákupních zvyklostech (častěji nakupuje biopotraviny).

42 POVĚDOMÍ O LOGÁCH  54 % dotázaných už někdy vidělo logo pro národní označení biopotravin, tzv. „biozebru“ s nápisem Produkty ekologického zemědělství.  9 % dotázaných už někdy vidělo evropské značení biopotravin. Tímto poměrně novým logem s motivem listu a s evropskými hvězdami musí být povinně označeny všechny biopotraviny vyrobené a balené v Evropské unii od 1. července 2010 a mohou ho využívat i dovozci biopotravin do EU.

43 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 43 Viděl(a) jste už někdy toto logo? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=513 (2010), n =504 (2008) POZNÁMKA: Srovnání v letech ZDROJ: STEM/MARK, Ekologické zemědělství a biopotraviny 10/2010 Více jak polovina už někdy viděla logo národního značení biopotravin

44 STEM/MARK, a.s.Ekologické zemědělství a biopotraviny, říjen 2010strana 44 Viděl(a) jste už někdy toto logo? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=513 (2010), n=504 (2008) POZNÁMKA: Srovnání v letech ZDROJ: STEM/MARK, Ekologické zemědělství a biopotraviny 10/2010 Méně než desetina už někdy viděla logo evropského značení biopotravin


Stáhnout ppt "Kvantitativní výzkum – povědomí a nákupní chování v oblasti biopotravin EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPOTRAVINY Říjen 2010 / Závěrečná zpráva z exkluzivního."

Podobné prezentace


Reklamy Google