Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIO – výzkumná zpráva listopad 2008. Agenda •Cíle výzkumu •Technické parametry výzkumu •Hlavní zjištění – biopotraviny •Hlavní zjištění – komunikační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIO – výzkumná zpráva listopad 2008. Agenda •Cíle výzkumu •Technické parametry výzkumu •Hlavní zjištění – biopotraviny •Hlavní zjištění – komunikační."— Transkript prezentace:

1 BIO – výzkumná zpráva listopad 2008

2 Agenda •Cíle výzkumu •Technické parametry výzkumu •Hlavní zjištění – biopotraviny •Hlavní zjištění – komunikační kampaň •Biopotraviny – znalost a porozumění •Spotřeba biopotravin •Názory na budoucnost pěstování biopotravin •Efektivita a hodnocení kampaně

3 Cíle výzkumu •Ověřit povědomí české veřejnosti o ekologickém zemědělství, biopotravinách, značkách biopotravin. •Výzkum měl (podle možností) navázat na starší šetření k téže problematice. •Hlavní cíl: ověřit účinnost první fáze komunikační kampaně (jejímž cílem bylo zvýšit povědomí o ekologickém zemědělství a posílit znalost značek biopotravin).

4 Technické parametry výzkumu •Cílová skupina: věk 16-50 let, obyvatelé měst nad 50 tis. obyv., vzdělání středoškolské a vyšší, ČMPO 15 tis. Kč a výše nebo ČMPD 20 tis. Kč a výše •Metodologie: kvótní výběr; kvóty – pohlaví,věk, region, velikost obce •Dotazování: CAPI face-to-face •Počet respondentů: 504 osob •Sběr dat: 29.9. – 7.10. 2008

5 Hlavní zjištění - biopotraviny •Biopotraviny jsou v české veřejnosti dobře známy. Česká veřejnost ztotožňuje biopotraviny se zemědělskými (rostlinnými) produkty pěstovanými „bez chemie“. Produkty biochovů zemědělských zvířat ale nejsou do kategorie biopotravin spontánně zařazovány. •Biopotraviny kupuje nanejvýš třetina z celku reprezentovaného cílovou skupinou výzkumu. Ve srovnání s celkovou spotřebou potravin v domácnostech je objem spotřeby biopotravin nevelký. •Hlavní překážkou nákupu biopotravin je jejich cena. Ve srovnání s rokem 2006 se význam tohoto faktoru zvýšil, zatímco ustoupil význam (ne)informovanosti. Významná část dotázaných také biopotravinám nepřikládá význam, nezajímá se o ně – a proto je nekupuje.

6 Hlavní zjištění - biopotraviny •Pěstování biopotraviny je považováno za trend, který zůstane v českém zemědělství menšinovým. Názory na biozemědělství jsou ovšem neustálené.

7 Hlavní zjištění – komunikační kampaň •Značka „Produkty ekologického zemědělství“ je dobře známa, ale jen mezi osobami, které se o biopotraviny tak či onak zajímají. V celku dotázaných zná tuto značku zhruba třetina. Znalost bio značky Evropské unie je slabá; celkově ji zná necelá pětina dotázaných. •Zhruba třetina respondentů zaznamenala komunikační kampaň. •Komunikační kampaň je respondenty cílové skupiny velmi dobře hodnocena.

8 Biopotraviny – znalost a porozumění •Existence biopotravin je české veřejnosti dobře známa. Biopotraviny jsou považovány za zdravější, než potraviny pěstované obvyklými postupy. •Veřejnost za biopotraviny považuje takové potraviny, které byly vypěstovány bez použití chemických prostředků. •Bioochovy nejsou s biopotravinami spontánně spojovány.

9 „Spontánní definice“ biopotravin zdůrazňuje zřeknutí se chemických přípravků při jejich pěstování.

10 Biopotraviny jsou v ČR všeobecně známy. Ne, nevím o nich – 8 %

11 Biopotraviny jsou považovány za zdravější než běžné potraviny.

12 Naprostá většina dotázaných ví o místech prodeje biopotravin. Znalost míst produkce biopotravin je marginální. Ne, nevím – 26 % Ano, vím – 15 % Ne, nevím – 85 %

13 Spotřeba biopotravin •Více než třetina respondentů uvádí, že kupují biopotraviny. Skutečná spotřeba bude zřejmě o něco nižší. •Soudě z údajů o útratě, tvoří biopotraviny jen okrajovou část nákupu potravin. •Nejčastěji nakupovaným druhem biopotravin jsou mléčné výrobky; týž výsledek ukázal již výzkum z roku 2006. •Neinformovanost a nezájem o informace byly hlavním důvodem nezájmu o nákup biopotravin v minulosti. •V současnosti je hlavním důvodem nezájmu o biopotraviny jejich vyšší cena. •Nedůvěra nikdy nebyla významným důvodem nezájmu o nákup biopotravin.

14 Mezi osobami, které vědí o biopotravinách, je kupuje zhruba 40 %. 39 % z celku dotázaných kupuje biopotraviny

15 Jednoznačně dominuje nákup mléčných bio výrobků.

16 Srovnání s výzkumem konaným roku 2006 (GfK pro Ministerstvo zemědělství ČR) naznačuje změnu struktury spotřeby biopotravin – zvyšuje se podíl výrobků s nižším stupněm zpracování.

17 Jen asi třetina spotřebitelů biopotravin je kupuje alespoň jednou týdně.

18 V celkové útratě za potraviny má úhrada za biopotraviny jen okrajové místo.

19 Hlavním důvodem nezájmu o biopotraviny je jejich vysoká cena. Nedůvěra v přednosti biopotravin není důvodem nezájmu o ně.

20 V roce 2006 byla hlavním důvodem nezájmu o biopotraviny neinformovanost a nezájem o informace.

21 Vyšší cena oproti běžným potravinám je hlavním deklarovaným důvodem nezájmu o biopotraviny. Okruh důvodů „obecného nezájmu“ je ale v souhrnu podobně významný.

22 Názory na budoucnost pěstování biopotravin •Pro většinu dotázaných je pěstování biopotravin trendem, který bude doplňovat „chemizovanou“ zemědělskou velkovýrobu, ale zůstane v menšině. •Názory na budoucnost pěstování biopotravin jsou zatím spíše neujasněné.

23 Mírně převažuje mínění, že pěstování biopotravin zůstane okrajovou nebo dokonce jen přechodnou záležitostí.

24 Pěstování biopotravin je jen přechodná móda. SouhlasímNesouhlasím Pravidla pro pěstování biopotravin budou postupně přejímat i běžní zemědělci. Souhlasím 13 %37 % Nesouhlasím 27 %23 % Názory na budoucnost pěstování biopotravin spíše mělké a neukotvené. Jsou přesvědčeni o pěstování biopotravin jako perspektivním trendu Jsou přesvědčeni, že pěstování biopotravin je přechodná záležitost

25 Převažuje neujasněný, váhavý nebo pesimistický názor na budoucnost pěstování biopotravin. optimisté – 37 %tápající – 36 %pesimisté – 27 %

26 Výrazně převažuje názor, že užívání chemických prostředků je v českém zemědělství nezbytností.

27 Mírně převažuje názor, že biozemědělství není ekonomicky výhodné.

28 Efektivita a hodnocení kampaně •Mezi osobami, které se alespoň trochu zajímají o téma biopotravin, naprostá většina zná národní značku „Produkty ekologického zemědělství“. Znalost bio značky EU je i v tomto prostředí slabší. •Printovou nebo outdoorovou kampaň zaznamenala asi třetina respondentů reprezentujících cílovou skupinu. •Asi dvě třetiny respondentů příznivě hodnotí kreativitu kampaně. •Mírně nadpoloviční většina respondentů nesouhlasí s tím, aby kampaně na podporu biopotravin byly financovány ministerstvem zemědělství.

29 Necelá polovina respondentů soudí, že zná alespoň nějaké značky biopotravin. Ne- 55 %

30 Pro naprostou většinu respondentů, kteří deklarují znalost značek biopotravin, je takovou značkou národní značka „Produkty ekologického zemědělství“. Znalost BIO značky Evropské unie je mnohem slabší. zná 16 % z celku dotázaných zná 38 % z celku dotázaných

31 Národní značku „Produkty ekologického zemědělství“ zná (podpořeně) nadpoloviční většina dotázaných. Bio značku Evropské unie zná (podpořeně) zhruba čtvrtina dotázaných.

32 Ne – 73 %

33 Ne – 80 %

34 Zhruba třetina respondentů zaznamenala kampaň.

35 Hodnocení kreativity kampaně je velmi příznivé.

36


Stáhnout ppt "BIO – výzkumná zpráva listopad 2008. Agenda •Cíle výzkumu •Technické parametry výzkumu •Hlavní zjištění – biopotraviny •Hlavní zjištění – komunikační."

Podobné prezentace


Reklamy Google