Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/"— Transkript prezentace:

1 Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. SLUŠNÉ CHOVÁNÍ VŽDY A VŠUDE

2 ČLOVĚK JE TVOR SPOLEČENSKÝ
LIDÉ PŘIROZENĚ ŽIJÍ VE SPOLEČENSTVÍ PŘIROZENÝM SPOLEČENSTVÍM JE SOCIÁLNÍ SKUPINA – je to skupina dvou a více lidí, kteří jsou k sobě nějakým způsobem vázáni (příbuzní) nebo se řídí stejnými pravidly, uznávají podobné hodnoty nebo mají podobné cíle – rodina,kamarádi, žáci jedné třídy VE SKUPINĚ ZACHOVÁVÁME PRAVIDLA CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ

3 CO JE SLUŠNÉ CHOVÁNÍ? obecně přijatelné a žádoucí chování člověka ve společnosti

4 ZDVOŘILÉ A OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ
Správný člověk se vyznačuje zdvořilým a ohleduplným chováním, pomáhá nezištně všude, kde je třeba. KLADNÉ VLASTNOSTI Získává postupně od dětství až do dospělosti. Jejich osvojování a upevňování není vždy snadné, bývá spojeno s překonáváním překážek, odstraňováním ZÁPORNÝCH VLASTNOSTÍ, což vyžaduje PEVNOU VŮLI. Důležitým předpokladem získávání kladných vlastností a překonávání záporných vlastností je KRITIKA A SEBEKRITIKA.

5 KRITIKA SEBEKRITIKA PEVNÁ VŮLE
Je pravdivé otevřené hodnocení někoho nebo něčeho. filmová kritika divadelní kritika hudební kritika výtvarná kritika literární kritika SEBEKRITIKA Je pravdivé otevřené hodnocení sám/sama sebe. PEVNÁ VŮLE Vytknout si cíl, termín, nenechat se odradit (delší doba, velké úsilí, odhodlanost)

6 KDE VŠUDE SE SETKÁVÁME S PRAVIDLY CHOVÁNÍ A JENÁNÍ

7 PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
PSANÁ ZÁKONY, VYHLÁŠKY NAŘÍZENÍ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU ŠKOLNÍ ŘÁD NEPSANÁ ÚSTNÍ DOHODA ZÁSADY SPOLEČENSKÉHO JEDNÁNÍ

8 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
„STAVEBNÍ KAMENY“ SLUŠNOST, ZDVOŘILOST, TAKT SEBEOVLÁDÁNÍ POZDRAV PŘEDSTAVOVÁNÍ A OSLOVOVÁNÍ DOPISY A TELEFONY NA VEŘEJNOSTI V RESTAURACI STOLOVÁNÍ KULTURA (kino,divadlo,koncert,sportovní utkání) SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V RODINĚ(svatba,oslavy,…)

9 SPOLEČENSKÁ VÝZNAMNOST
Ve společnosti si nejsme všichni rovni. Společensky významnější osoba má určité výsady a práva. Hierarchie společenské významnosti určuje, že významnější je STARŠÍ nežli MLADŠÍ ŽENA nežli MUŽ NADŘÍZENÝ nežli PODŘÍZENÝ ZNÁMÁ, POPULÁRNÍ, ZASLOUŽILÁ OSOBNOST

10 SLUŠNOST, ZDVOŘILOST, TAKT
Hygiena Zlozvyky Ovládání těla Výraz obličeje Oblečení Kýchání a jiné Dochvilnost Asertivita ZPŮSOB VYJADŘOVÁNÍ napoví o úrovni každého jedince ROZHOVOR nebýt k někomu zády neskákat do řeči nevychovanost : ruce v kapsách, žvýkání vulgární slova: nevzdělanost, nekulturnost

11 OSLOVOVÁNÍ Oslovujeme pouze v 5. pádě!
SPRÁVNĚ Pane Nováku, mohl byste… Pane doktore,… ŠPATNĚ Pane Novák, mohl byste… Pane doktor,… Při oslovování používáme tituly. Existují tituly pracovní (postavení v zaměstnání – ředitel,vedoucí,…) a tituly související se vzděláním (inženýr, doktor,architekt,…)

12 ZDRAVENÍ Společensky méně významná osoba zdraví osobu společensky významnější. Nikdy ovšem neuděláte chybu, když pozdravíte jako první i tehdy, jste-li v pozici staršího, zkušenějšího, váženějšího. Na pozdrav odpovídejte i tehdy, pokud vás někdo zdraví už po několikáté ve stejný den. Nikdy na to neupozorňujte!

13 PŘEDSTAVOVÁNÍ Existují dva druhy představování: přímé
– představujete sami sebe a zprostředkované neboli nepřímé – představujete jinou osobu nebo jiná osoba představuje vás. Vždy představujeme nejprve společensky méně významnou osobu člověku společensky významnějšímu.

14 TYKÁNÍ A VYKÁNÍ Tykání nabízí pouze společensky významnější osoba. Nadřízený může své podřízené oslovovat křestním jménem, avšak měl by jim vykat. Mladší může požádat staršího, aby mu tykal, a sám zůstane u vykání. Požádá-li nás někdo o tykání, máme právo tento návrh odmítnout, zejména jsme-li mimořádně významnou osobností nebo ženou.

15 PODÁNÍ RUKY Pozor na správný stisk – má být středně dlouhý a středně silný, energický a upřímný. První podává ruku vždy osoba společensky významnější. Muž nikdy nepodává ruku v rukavici. Žena si rukavice ponechat může, ale nemusí. Nepřijetí podané ruky je hrubou urážkou.

16 UMÍŠ VYSVĚTLIT POJMY? . NEUKÁZNĚNOST UKÁZNĚNOST UVĚDOMĚLÁ KÁZEŇ

17 NEUKÁZNĚNOST UKÁZNĚNOST UVĚDOMĚLÁ KÁZEŇ
. NEUKÁZNĚNOST Nedodržování pravidel, špatné chování i za dohledu UKÁZNĚNOST Za dohledu dodržování pravidel slušného chování UVĚDOMĚLÁ KÁZEŇ Dodržování pravidel vždy, za každé situace i bez dohledu

18

19 JAK PŘIŘADÍŠ BARVY STŮJ, PŘIPRAVIT, VOLNO K POJMŮM NEUKÁZNĚNOST
UKÁZNĚNOST UVĚDOMĚLÁ KÁZEŇ

20 CO ZEJMÉNA OVLIVŇUJE NAŠE CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ?
společenská role charakter temperament potřeby (základní-jídlo, pití, seberealizace,úspěch,uznání, láska, bezpečí) zájmy motivace frustrace (zmaření úsilí jedince o dosažení cíle nebo potřeby) deprivace (strádání nedostatkem některé z důležitých potřeb,například citové zázemí) Projevy deprivace mohou být velmi rozdílné – od chorobné snahy upoutat pozornost, přes agresivitu, absenci pocitu viny až po apatii a nezájem. poruchy zaměřenosti (neurózy-bolesti břicha, bulimie, poruchy spánku) situace, okolnosti

21 ETIKETA obrázek wikipedie
je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé společnosti a v každém prostředí odlišná. Přesto se téměř vždy soustřeďuje na několik hlavních okruhů: držení těla a gest, oblečení a účesu, pozdravu a gest při setkání a loučení, chování při jídle, chování vůči osobám druhého pohlaví, řeči a rozhovoru.

22 ETIKETA V moderní společnosti, kde člověk vystupuje v různých prostředích a rolích, závisí silně na právě zastávané roli: bankovní úředník, lékař, učitel, policista ve službě musí dodržovat pravidla a vzorce chování, které se liší od chování doma nebo mezi přáteli. V současné době kladou firmy na chování svých zaměstnanců vůči zákazníkům velký důraz a často pro ně pořádají zvláštní kurzy zdvořilosti. Podobně významné jsou dnes i rozdíly etikety v různých zemích a vychází množství příruček, které informují o tom, nač si má návštěvník dávat pozor. Vznikají také nové etikety pro nová prostředí, jako je neetiketa pro chování na WEBu

23 RČENÍ SVOBODA JEDNOHO KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA DRUHÉHO.
AUTOR: Mgr. Jaroslava Suchá ZDROJ OBRÁZKŮ V PREZENTACI: WIKIPEDIE


Stáhnout ppt "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/"

Podobné prezentace


Reklamy Google