Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojetí civilní ochrany v Evropské unii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojetí civilní ochrany v Evropské unii"— Transkript prezentace:

1 Pojetí civilní ochrany v Evropské unii
plk. Bc. Jiří Musílek a kpt. Bc. Lukáš Pidhaniuk MV-GŘ HZS ČR, oddělení civilní nouzové připravenosti

2 Obsah prezentace Mechanismus civilní ochrany EU
Civilní ochrana v rámci Evropské unie Mechanismus civilní ochrany EU Finanční nástroj civilní ochrany EU Monitorovací a informační centrum (MIC) Moduly v rámci Mechanismu Klauzule o solidaritě

3 Civilní ochrana v rámci Evropské komise
Od ledna 2010 již nespadá pod Generální ředitelství pro životní prostředí (DG ENV), ale byla nově začleněna pod Generální ředitelství pro humanitární pomoc (DG ECHO) V rámci Evropské komise je DG ECHO primárně v kompetenci tzv. skupiny RELEX, kterou tvoří komisaři, kteří se zabývají politikou vůči třetím zemím Komisařkou, která má v portfoliu humanitární pomoc, je Kristalina Georgieva z Bulharska. Generálním ředitelem DG ECHO je Peter Zangl Cílem DG ECHO - je poskytnout pomoc v nouzi a poskytnout pomoc obětem přírodních katastrof nebo ozbrojených konfliktů vně Evropské unie (bez ohledu na rasu, náboženství nebo politické přesvědčení) Civilní ochranou se zabývají dvě oddělení – Unit DG/03 – Disaster response a Unit DG/04 – Prevention and preparation Práce se provádějí z centrály v Bruselu a terénních kanceláří po celém světě (Kolumbie, Kongo, Dominikánská republika, Etiopie, Haiti, Indie, atd.) a to ve spolupráci s partnery - nevládní organizace, agentury OSN a mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

4 Your logo here

5 Civilní ochrana v rámci Rady EU
Pracovní skupina pro civilní ochranu: PROCIV – E 21 Předsedá mu předsednictví Diskutuje návrhy dokumentů předložené Komisí (DG ECHO, DG JLS) Schází se minimálně 1 x měsíčně

6 Obsah prezentace Mechanismus civilní ochrany EU
Civilní ochrana v rámci Evropské unie Mechanismus civilní ochrany EU Finanční nástroj civilní ochrany EU Monitorovací a informační centrum (MIC) Moduly v rámci Mechanismu Klauzule o solidaritě

7 Mechanismus civilní ochrany EU
Základní legislativní dokument, podle kterého se řídí zásahy civilní ochrany Společenství rozhodnutí Rady 2001/792/ES, Euratom ze dne 23. října 2001 8. listopadu 2007 byl schválen rozhodnutím Rady 2007/779/ES, Euratom tzv. recast Mechanismu civilní ochrany Společenství, který novelizoval staré nařízení dle současných požadavků

8 Mechanismus civilní ochrany EU
Definuje základní pojmy Právní základ pro deklaraci modulů CO Stanovuje rámcové podmínky pro vzdělávání a výcvik v oblasti CO Zakládá Monitorovací a informační centrum (MIC) Zakládá CECIS (Common Emergency Communication and Information System)

9 Obsah prezentace Mechanismus civilní ochrany EU
Civilní ochrana v rámci Evropské unie Mechanismus civilní ochrany EU Finanční nástroj civilní ochrany EU Monitorovací a informační centrum (MIC) Moduly v rámci Mechanismu Klauzule o solidaritě

10 Finanční nástroj civilní ochrany EU
zřízen rozhodnutím Rady 2007/162/ES, Euratom dne 5. března 2007 jako nástroj na podporu úsilí ČS při odezvě na závažné mimořádné události a na podporu zesílené spolupráce mezi ČS v oblasti CO, vztahuje se na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 na jeho základě může být poskytována finanční pomoc jako příspěvek ke zlepšení účinnosti odezvy na závažné mimořádné události a k posílení opatření prevence a připravenosti na všechny druhy mimořádných událostí zajišťuje vyjádření evropské solidarity vůči zemím postiženým závažnými mimořádnými událostmi tím, že usnadní poskytování pomoci prostřednictvím zásahových prostředků ČS zadávání veřejných zakázek a udělování grantů v rámci nástroje je prováděno v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) 1605/2005 ze dne

11 Pravidla poskytování finanční pomoci v oblasti dopravy
zvláštní ustanovení pro financování určitých dopravních zdrojů pro rychlou a účinnou odezvu použití nástroje se vztahuje na poskytování pomoci při mimořádných událostech uvnitř i vně Společenství, je-li podána žádost o poskytnutí pomoci dle Mechanismu CO ČS žádajícím o finanční podporu na dopravu pomoci bude uhrazeno maximálně 50% prostředků nejpozději do 180 dnů po zásahu finanční pomoc lze poskytnout fyzickým nebo právnickým osobám poskytnuté financování nemá vliv na odpovědnost ČS za ochranu obyvatelstva, majetku a životního prostředí na svém území

12 Obsah prezentace Mechanismus civilní ochrany EU
Civilní ochrana v rámci Evropské unie Mechanismus civilní ochrany EU Finanční nástroj civilní ochrany EU Monitorovací a informační centrum (MIC) Moduly v rámci Mechanismu Klauzule o solidaritě

13 MIC Provozován EK – DG ECHO v režimu 24/7
Zajišťuje přístup ČS do komunitární platformy civilní ochrany Základní funkce MIC: Komunikační hub Poskytování informací (MIC Daily) Podpora koordinaci

14 Reakce MIC na zemětřesení na Haiti
v brzkých ranních hodinách zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovi škály v hloubce 10 km nedaleko hlavního města Port-au-Prince Konečný počet obětí , raněných, 1 mil bez přístřeší V noci z 12. na byl aktivován MIC 13. ledna byl nominován a nasazen koordinační a hodnotící tým

15 Reakce MIC na zemětřesení na Haiti
První evropská pomoc sil civilní ochrany dorazila 13.ledna USAR týmy FR, IS Další USAR týmy dorazili během následujících dní FR, NL, PL, ES, BE, LU, UK Lékařská pomoc BE, FR, PT, ES, HU, GR, IT, EU (RRC) Moduly Čištění vody BE, ES, FR, DE, SE, IT, PT, EU (RRC) Stany a přístřeší IT, ES, SE, AT, SI, SK, PT, BG, PL Logistika a komunikační systémy SE, DK, NO, EE, FI (IHP base camp) ČR vyslala 28.ledna dvoučlenný hodnotící tým z Ministerstva zahraničních věcí a finanční pomoc z vládních i nevládních zdrojů

16 Reakce MIC na zemětřesení na Haiti
Konkrétní aktivity MIC Nasazení dvou přípravných akčních modulů spolufinancovaných EU (FR, IT) Podpora dopravy dosáhla rekordních € 4,5 mil Uděleno 13 grantů na zajištění dopravy Poprvé byla využita služba EU brokera Koordinace pomoci od ČS a EK Informační management

17 Reakce MIC na zemětřesení v Chile
v ranních hodinách byla centrální část Chile zasažena zemětřesením o síle 8,8 stupně Richterovi škály Konečný počet obětí dosáhl 786, 2 mil lidí zasaženo – ztráta přístřeší, bez dodávek elektřiny, bez přístupu k pitné vodě MIC byl aktivován

18 Reakce MIC na zemětřesení v Chile
27.2. odeslán na místo první čtyřčlenný tým ve složení – inženýr, informační a komunikační expert, paramedik, logistik z DE 2.3. bylo vysláno 5 USAR týmů z ES 4.3. FR vyslala 20 expertů a 5 jednotek na čištění vody 5.3. byl na místo odeslán TAST tým z DK 5.3. byl též vyslán šestičlenný tým EU civilní ochrany s účastí experta z MIC Materiální pomoc zaslaly tyto ČS – AT, SK, FR, DE, ES, SE, UK,

19 Obsah prezentace Mechanismus civilní ochrany EU
Civilní ochrana v rámci Evropské unie Mechanismus civilní ochrany EU Finanční nástroj civilní ochrany EU Monitorovací a informační centrum (MIC) Moduly v rámci Mechanismu Klauzule o solidaritě

20 Legislativní úprava Modulů CO
Rozhodnutí 2004/277/ES, Euratom se mění takto: Definice: „zásahovými týmy se rozumí lidské a materiální zdroje včetně modulů civilní ochrany vytvořené členskými státy pro zásahy v oblasti civilní ochrany; „týmy pro technickou pomoc“ se rozumí lidské a materiální zdroje vytvořené členskými státy pro vykonávání pomocných prací. a) Moduly civilní ochrany i týmy pro technickou pomoc mohou být sestaveny ze zdrojů jednoho nebo několika členských států. b) Pro jednotlivé moduly se použijí tyto prvky soběstačnosti: vhodná ochrana před povětrnostními vlivy; zdroj elektrické energie a světla pokrývající spotřebu operační základny; hygienická zařízení určená pro personál modulu; dostupnost potravin a vody; zařízení pro skladování a údržbu vybavení modulu; vyšší a střední zdravotnický personál; vybavení pro komunikaci s příslušnými partnery; místní přeprava; logistika Doba, po kterou musí být na počátku plnění mise zaručena soběstačnost, nesmí být kratší než 96 hodin. c) Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění splnění těchto požadavků: moduly jsou způsobilé k vzájemné spolupráci na veškeré úrovni; vedoucí a styčné osoby se zúčastní příslušných vzdělávacích kurzů.

21 Typy modulů CO Modul pro vysokokapacitní odčerpávání (HCP) - odčerpává vodu ze zaplavených oblastí, provádí čerpání vody na pomoc hašení požárů Modul na čištění vody (WP) - zajišťuje pitnou vodu, provádí kontrolu kvality vody Modul pro vyhledávání a záchranné práce ve městech ve středně těžkých podmínkách (MUSAR) - vyhledává, lokalizuje a zachraňuje oběti, které jsou pod troskami zřízených domů, vyprošťuje osoby při dopravních nehodách a poskytuje první pomoc Modul pro vyhledávání a záchranné práce ve městech v těžkých podmínkách (HUSAR) - vyhledává, lokalizuje a zachraňuje oběti, které jsou pod troskami zřícených domů, vyprošťuje osoby při dopravních nehodách a poskytuje první pomoc Modul pro letecké hašení lesních požárů s pomocí vrtulníků (FFFH) - provádí hašení ze vzduchu při velkých lesních požárech a požárech vegetace Modul pro letecké hašení lesních požárů s pomocí letadel (FFFP) - provádí hašení ze vzduchu při velkých lesních požárech a požárech vegetace

22 Typy modulů CO Předsunutá zdravotnická jednotka (AMP) - na místě katastrofy provádí třídění pacientů, stabilizuje jejich stav a připravuje je na převoz do nemocnice Předsunutá zdravotnická jednotka s chirurgií (AMPS) - na místě katastrofy provádí třídění pacientů, provádí nezbytné chirurgické zákroky k záchraně života, stabilizuje stav zraněných a připravuje je na převoz do nemocnice Polní nemocnice (FHOS) - provádí lékařskou péči Letecká evakuace obětí katastrofy (MEVAC) - přepravuje zraněné do nemocnice Nouzové dočasné přístřeší (ETS) - zabezpečení přístřeší a základních služeb do doby, než oběti převezmou místní instituce či humanitární organizace; obsahuje stany s vytápěním, generátory elektrické energie, hygienická zařízení, dodávku pitné vody, přístřeší pro společenské aktivity Chemická, biologická, radiologická a jaderná detekce a odběr vzorků (CBRNDET) - zaznamenává nebezpečí, vymezuje zamořené oblasti, provádí odběr vzorků Vyhledávání a záchranné práce v podmínkách CBRN (CBRNUSAR) - vyhledávání a záchranné práce za použití speciálních oděvů

23 Vysokokapacitní odčerpávání
Úkoly - provádět odčerpávání: • v zaplavených oblastech; • na pomoc s dodáváním vody pro hašení požárů. Kapacity - provádět odčerpávání pomocí středně a vysokokapacitních čerpadel (kapacita nejméně 100 m3/hodinu a při snížené kapacitě jsou schopna odčerpávat z výškového rozdílu 40 metrů) - způsobilost pro: • práci v těžko přístupných oblastech a terénu; •odčerpávání znečištěné vody, která obsahuje maximálně % pevných částic o velikosti do 40 mm, odčerpávání vody o teplotě do 40 °C při delším provozu, dodávání vody na vzdálenost metrů. Hlavní složky - středně a vysokokapacitní čerpadla, hadice a spojky odpovídající různým standardům včetně standardu Storz; - dostatečný personál ke splnění úkolu, v případě nutnosti k jeho nepřetržitému plnění. Soběstačnost - použijí se prvky v bodě b1 Nasazení - připravenost k odjezdu nejpozději do 12 hodin po přijetí nabídky poskytnutí pomoci; způsobilost pro nasazení na období až 21 dní.

24 Čištění vody Úkoly - zajišťovat pitnou vodu z povrchových zdrojů za použití platných norem a minimálně na úrovni norem WHO; - provádět kontrolu kvality vody v místě jejího výtoku z čistícího zařízení. Kapacity - vyčištění litrů vody za den; - skladovací kapacita odpovídající produkci za půl dne Hlavní složky - mobilní čistička vody; - mobilní cisterna na vodu; - mobilní polní laboratoř; - spojky odpovídající různým standardům - dostatečný personál ke splnění úkolu, v případě nutnosti k jeho nepřetržitému plnění Soběstačnost - použijí se prvky v bodě b1 Nasazení - připravenost k odjezdu nejpozději do 12 hodin po přijetí nabídky poskytnutí pomoci; - způsobilost pro nasazení na období až 12 týdnů.

25 Vyhledávání a záchranné práce ve městech ve středně těžkých podmínkách
Úkoly - vyhledávat, lokalizovat a zachraňovat oběti nacházející se pod troskami (např. po zřícení budov) - v případě nutnosti poskytovat první pomoc pro záchranu života až do předání k dalšímu ošetření. Kapacity - modul by měl být způsobilý k provádění níže uvedených činností s přihlédnutím k mezinárodně uznávaným zásadám, např. k zásadám INSARAG: • vyhledávání s pomocí vyhledávacích psů a nebo vyhledávácích technik, záchrana včetně vyzvednutí, prořezávání betonu, pokročilá resuscitace, odhalování a izolace nebezpečných materiálů - způsobilost pracovat na jednom místě 24 hodin denně po dobu 7 dnů. Hlavní složky - řízení (velení, styk/koordinace, plánování, media/podávání zpráv, posouzení/analýza, bezpečnost/ochrana; - vyhledávání (s pomocí techniky a/nebo psů) - záchrana (vniknutí a průlom, prořezávání, vyzvednutí a přesun, stavba vzpěr, záchrana s využitím lan); - lékařská pomoc včetně péče o pacienty, personál týmy a vyhledávací psy. Soběstačnost - nejméně po dobu 7 dní trvání nasazení; - použijí se prvky v bodě b1 Nasazení - schopnost zásahu v postižené zemi do 32 hodin

26 Obsah prezentace Mechanismus civilní ochrany EU
Civilní ochrana v rámci Evropské unie Mechanismus civilní ochrany EU Finanční nástroj civilní ochrany EU Monitorovací a informační centrum (MIC) Moduly v rámci Mechanismu Klauzule o solidaritě

27 Klauzule o solidaritě Vyjadřuje solidaritu zemí EU v případě, že jedna z nich je zasažena teroristickým útokem či „obětí přírodní nebo člověkem způsobené pohromy“ vymezuje úkoly EU v takové situaci aby mohla být použita, musí Rada přijmout prováděcí rozhodnutí (na návrh EK a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) Lisabonská smlouva – článek 222 článek je specificky zaměřen na teroristický útok či jinou pohromu, nikoli na eventualitu vojenského útoku ze strany třetího státu z ohledu k postoji neutrálních ČS

28 Článek 222 (LS) I. 1. Pokud je některý členský stát cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní nebo člověkem způsobené pohromy, jednají Unie a její členské státy společně v duchu solidarity. Unie uvede do pohotovosti veškeré nástroje, které má k dispozici, včetně vojenských prostředků poskytnutých členskými státy, aby: a) - odvrátila teroristickou hrozbu na území členských států; - chránila před případným teroristickým útokem demokratické instituce a civilní obyvatelstvo; - poskytla členskému státu pomoc na jeho území v případě teroristického útoku, pokud o to požádají jeho politické orgány; b) poskytla členskému státu pomoc na jeho území v případě přírodní nebo člověkem způsobené pohromy, pokud o to požádají jeho politické orgány.   2. Pokud je některý členský stát cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní či člověkem způsobené pohromy, ostatní členské státy mu na žádost jeho politických orgánů poskytnou pomoc. Za tím účelem členské státy koordinují svou činnost v Radě.

29 Článek 222 (LS) II. 3. Způsob provádění této doložky solidarity Unií vymezí rozhodnutí přijaté Radou na společný návrh Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Pokud toto rozhodnutí souvisí s obranou, rozhoduje Rada v souladu s čl. 31 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii. [tj. jednomyslně] Evropský parlament je informován. Pro účely tohoto odstavce, a aniž je dotčen článek 240, je Radě nápomocen Politický a bezpečnostní výbor s podporou složek ustavených v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky a výbor uvedený v článku 71, které jí případně podávají společná stanoviska. 4. Pro zajištění účinnosti jednání Unie a jejích členských států Evropská rada pravidelně vyhodnocuje hrozby, kterým je Unie vystavena.

30 Děkuji za pozornost Dotazy prosím


Stáhnout ppt "Pojetí civilní ochrany v Evropské unii"

Podobné prezentace


Reklamy Google