Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST (?) PRAHA, 17. BŘEZNA 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST (?) PRAHA, 17. BŘEZNA 2004."— Transkript prezentace:

1 PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST (?) PRAHA, 17. BŘEZNA 2004

2 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2004 č. 169 k aktualizovanému Harmonogramu výstavby nové budovy Národní technické knihovny Vláda I. b e r e n a v ě d o m í 1. aktualizovaný Harmonogram výstavby nové budovy Národní technické knihovny, obsažený v části III materiálu č. j. 177/04 a její realizaci v letech 2004-2006 s tím, že výstavba nové budovy Národní technické knihovny je prioritní stavbou resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; z důvodu urychlení výstavby bude pro realizaci stavby vybrán strategický partner, 2. že financování výstavby a splácení úvěru poskytnutého strategickým partnerem bude prováděno z prostředků kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci schválených výdajových limitů programového financování, bez požadavku na jejich navýšení, v předpokládané výši 300 mil. Kč ročně; II. u k l á d á ministryni školství, mládeže a tělovýchovy postupovat při přípravě a realizaci výstavby nové budovy Národní technické knihovny podle bodu I tohoto usnesení. Provede: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Předseda vlády PhDr. Vladimír Š p i d l a, v. r.

3 I.1 Úvěr1 600,00 Úrok2,50% Splátka300,00 splátkazůstatek I.300,001 340,00 II300,001 073,50 III.300,00800,34 IV.300,00520,35 V.300,00233,35 VI.300,00-60,81 Odměna60,81 II. Úvěr1 600,00 Úrok1,50% Splátka300,00 splátkazůstatek I.300,001 324,00 II300,001 043,86 III.300,00759,52 IV.300,00470,91 V.300,00177,97 VI.180,640,00 Rozdíl 120 milionů PROČ NEZVOLIT TEDY DRUHOU ALTERNATIVU JAKO ZÁKLAD SMLUVNÍCH VZTAHŮ SE STRATEGICKÝM PARTNEREM? PROTOŽE PPP MŮŽE NABÍDNOU JEŠTĚ VÍCE!

4 500 MILIONŮ KČ 10 LET = 5.000.000.000 KČ NAJÍT STRATEGICKÉHO PARTNERA KTERÝ ZAPLATÍ A POSTAVÍ ZA 500 MIL KČ 10 LET

5 PROČ NE ?  MODEL ZAJIŠŤUJE FINANCOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍ DRAHÝCH PENĚZ  MODEL NEVEDE K VYŠŠÍ UŽITNÉ HODNOTĚ  MODEL NEVEDE K NÍZKÝM INVESTIČNÍM ČI PROVOZNÍM NÁKLADŮM  MODEL NEŘEŠÍ KVALITU STAVBY PO DESETI LETECH (V TÉ DOBĚ MŮŽE STAVBA POTŘEBOVAT DALŠÍ MILIARDY NA NOVOU REKONSTRUKCI)  MODEL NENÍ POCHOPENÍM MOŽNOSTÍ PPP !

6 KOMBINACE DVOU ŠPATNÝCH PRINCIPŮ VEŘEJNÝ SEKTORSOUKROMÝ SEKTOR FINANCUJE STAVÍ PROVOZUJE FINANCUJE STAVÍ PROVOZUJE

7 KOMBINACE DVOU ŠPATNÝCH PRINCIPŮ VEŘEJNÝ SEKTORSOUKROMÝ SEKTOR STAVÍ PROVOZUJE FINANCUJE DRAHÉ PENÍZE NEEFEKTIVNÍ VÝSTAVBA NERENTABILNÍ PROVOZ NÍZKÁ KVALITA SLUŽEB VELKÁ RIZIKA

8 KOMBINACE DVOU ŠPATNÝCH PRINCIPŮ VEŘEJNÝ SEKTORSOUKROMÝ SEKTOR STAVÍ PROVOZUJE FINANCUJE VELMINEBEZPEČNÁKOMBINACE KDYŽ PLATÍM, ROZHODUJI, KDO POSTAVÍ (bezpochyby JÁ); NEMÁM MOTIVACI STAVĚT EFEKTIVNĚ (spíše naopak)

9 SPOLUFINANCUJE KOMBINACE DVOU ŠPATNÝCH PRINCIPŮ VEŘEJNÝ SEKTORSOUKROMÝ SEKTOR FINANCUJE STAVÍ PROVOZUJE LEVNÉ PENÍZE EFEKTIVNÍ VÝSTAVBA RENTABILNÍ PROVOZ VYSOKÁ KVALITA SLUŽEB NÍZKÁ RIZIKA

10 O CO JDE V PPP ? SYNERGIE SPOLUPRÁCE SYNERGIE CELKU PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBA PROVOZ

11 PROČ PPP ?  DODATEČNÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ (pokud tyto zdroje nabízí levnější nebo alespoň stejně drahé peníze)  AKCELERACE ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ  ZRYCHLENÍ VÝSTAVBY  REDUKCE CELOŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ INVESTIC, VÝHODNĚJŠÍ CASH FLOW  VÝHODNĚJŠÍ ROZLOŽENÍ RIZIKA  EFEKTIVNĚJŠÍ PLATBA ZA VEŘEJNÉ SLUŽBY  ZVYŠUJÍCÍ SE KVALITA POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB  VYTVÁŘENÍ DODATEČNÝCH PŘÍJMŮ PRO VEŘEJNÝ ROZPOČET  OPTIMÁLNÍ ROZLOŽENÍ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU UŽITNÁ HODNOTA VEŘEJNÉ SLUŽBY ZA JEDNOTKU CENY VYŠŠÍ NEŽ KDYBY INVESTICI REALIZOVAL A PROVOZOVAL VEŘEJNÝ SUBJEKT PROTOŽE SPOLUPRÁCE SE SOUKROMÝM SEKTOREM DÁVÁ VÝZNAMNOU PŘIDANOU HODNOTU PROTOŽE DLOUHODOBÁ KONCESNÍ SPOLUPRÁCE OTEVÍRÁ CESTU INOVATIVNÍM ŘEŠENÍM NE PROTO, ŽE NEMÁM PENÍZE, JINÝ MI JE OCHOTEN JE DÁT ZA COŽ POTOM BUDU DRAZE PLATIT

12

13 KOMPLEXNÍ PODPORA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ: STAVBA TECHNOLOGIE BUDOV OPTIMÁLNÍ DISLOKACE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA LOGISTICKÁ PODPORA OBCHODNÍ SLUŽBY PERSONÁLU I VEŘEJNOSTI FINANČNÍ SLUŽBY AP. KOMPLEXNÍ PODPORA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ: SLUŽBY PODLE MĚŘITELNÝCH VÝKONOVÝCH A KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ V MEZÍCH PŘEDEM ZNÁMÉ CENY ZAHRNUJÍ MODERNIZACE BUDOV VÝSTAVBU NOVÝCH BUDOV NÁKUPY NOVÉ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY PRO LÉKAŘSKÝ PERSONÁL I PRO VEŘEJNOST KOMPLEXNÍ PODPORA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ: PLATBA ZA SPECIFIKOVANOU SLUŽBU PODPORY VYLUČUJE NUTNOST, ABY SE ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL ZABÝVAL TECHNICKÝMI OTÁZKAMI - VYTVÁŘÍ TO VELKÝ SYNERGICKÝ EFEKT ZVYŠUJE TO POHODU ZDRAVOTNÍKŮ ZVYŠUJE KVALITU VEŘEJNÝCH SLUŽEB VYTVÁŘÍ TO PROSTOR PRO SOUSTAVNÉ ZLEPŠOVÁNÍ SLUŽEB DOSTÁVÁ TO NÁKLADY POD KONTROLU

14 PROČ SE NEMAJÍ ZDRAVOTNÍCI ZABÝVAT PROVOZEM NEMOCNICE?  ZDRAVOTNÍCI MAJÍ JINÉ MOTIVACE VE SVÉ PRÁCI  ZDRAVOTNÍCI NEJSOU ŠPIČKOU V OBORU PODPŮRNÝCH SLUŽEB  ZDRAVOTNÍCI JSOU DOST DRAZÍ NA TO, ABY SE ZABÝVALI JINÝMI PROFESEMI „ONLY BEST DOES THE BEST“ ZDRAVOTNÍCI JSOU NEJLEPŠÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ A NE V PODPŮRNÝCH SLUŽBÁCH POKUD SE JIMI ZABÝVAJÍ PRODRAŽUJUJÍ JE KONZERVUJÍ NEKVALITU

15 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STANDARDNÍ MODEL Veřejný sektor Investor Konsorcium zakladatelů 1.1. SPV Special Purpose Vehicle Finanční sektor konsorcium bank Generální dodavatel stavby Operátor Technická správa a údržba 2.4. 3. 5.7. 6. NÁZNAKOUTSOURCINGU

16 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ROZVINUTÝ MODEL MĚSTO AP. VZP A DALŠÍ POJIŠŤOVNY STÁT GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY SPRÁVA A ÚDRŽBA ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY PROJEKTOVÝ MANAŽER OPERÁTOR NEMOCNICE Banka: úvěr EÚ, stát, kraj: dotace PACIENT SPV INVESTOR NEMOCNICE Investor SOUKROMÝ INVESTOR kompetence SPV BANKA: úvěr outsourcing SPRÁVA A ÚDRŽBA STAVBY ZDRAVOTNÍK NÁJEMCE GENERÁLNÍ DODAVATEL ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

17 SPRÁVA A ÚDRŽBALOGISKIKA OBCHODNÍ SLUŽBY INTELIGENTNÍ TÝM PODPORY NEMOCNICE Manažeři Administrativa Inženýři Dělníci Dodavatelé Management SPV help desk

18 VÝHODY ?  PODPŮRNÉ SLUŽBY POSKYTUJÍ ŠPIČKOVÍ ODBORNÍCI VE SVÝCH OBORECH  NEDOCHÁZÍ KE KONFLIKTU ZÁJMŮ – KE KŘÍŽENÍ MOTIVACÍ  EXISTUJE MANAŽERSKÝ MEZIČLÁNEK, HÁJÍCÍ VEŘEJNÝ ZÁJEM A CHOVAJÍCÍ SE PŘITOM TRŽNĚ – TENTO MEZIČLÁNEK JE PRŮHLEDNÝ PRO OBĚ STRANY  MANAŽERSKÝ MEZIČLÁNEK MÁ ZÁJEM JEN NA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ, SNIŽOVÁNÍ RIZIK – NEMÁ PODRUŽNÉ ZÁJMY  SYSTÉM OPERUJE S LEVNÝMI PENĚZI MAXIMÁLNĚ EFEKTIVNĚ A RENTABILNĚ

19 VARIANTA 500 MIL PO DOBU 10 LET VARIANTA ROZVINUTÉHO PPP PUBLIC SECTOR COMPARATOR TRADIČNÍ PROCUREMENT PPP LEVNÉ PENÍZE NIŽŠÍ UŽITNÁ HODNOTA VEŘEJNÝCH SLUŽEB ZA JEDNOTKU CENY DRAHÉ PENÍZE VYŠŠÍ UŽITNÁ HODNOTA VEŘEJNÝCH SLUŽEB ZA JEDNOTKU CENY ÚSPORA PŘIDANÁ HODNOTA PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST VYUŽITÁ PŘÍLEŽITOST

20 STEJNÝ PROJEKT – RŮZNÉ ZÁVĚRY  PROBLÉMY VEŘEJNÉHO SEKTORU  NEKVALITNÍ PORADCE

21 PROČ VEŘEJNÝ SEKTOR NEVOLÍ PPP  PRINCIPU PPP NEROZUMÍ, NECHÁPE VÝHODY, NEZNÁ PROCEDURY (KULTURNÍ BARIÉRY)  NECÍTÍ POTŘEBU PRO PPP, JINÉ ALTERNATIVY JSOU PRO NĚJ JEDNODUŠŠÍ, LÁKAVĚJŠÍ A SCHŮDNĚJŠÍ (NĚKDY JEN VÍRA VE VELKÉHO BRATRA S PENĚZI)  NEMÁ DŮVĚRU V SOUKROMÝ SEKTOR, NECHCE PŘEDAT KOMPETENCE SOUKROMÉMU SEKTORU (PŘEDÁNÍ KOMPETENCÍ = ZTRÁTA MOCI, IDEOLOGICKÉ PŘEDSUDKY)  MÁ OBAVU Z KOMPLIKACÍ, LEGISLATIVY, ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL (PSANÝCH I NEPSANÝCH), NADŘÍZENÝCH INSTITUCÍ  ČEKÁ NA INICIATIVU NADŘÍZENÝCH ORGÁNŮ (MF ČR)  MÁ OBAVU ZE ZASTUPITELSTVA, Z VEŘEJNOSTI (NETRADIČNÍ SPOLUPRÁCE S PRIVÁTEM = KORUPCE)  NEUMÍ ZAČÍT, NEUMÍ HLEDAT A NACHÁZET VHODNÉ PARTNERY  NEMÁ ZÁJEM O NETRADIČNÍ, NÁROČNĚJŠÍ CESTY  VĚŘÍ NEGATIVNÍ MEDIÁLNÍ KAMPANI

22 NEKVALITNÍ PORADCE  PŘEDDEFINOVANÝ ZÁJEM VEŘEJNÉHO SEKTORU  VAZBA PORADCE – ÚŘEDNÍK  SUPPLY CHAIN MANAGEMENT = LOBBY CHAIN MANAGEMENT  NÁRODNOSTNÍ VAZBY A PŘEDSUDKY  CENA PORADCE

23 ŘEŠENÍ ?  ÚLOHA STÁTU A JEHO PPP INICIATIVY  ÚLOHA AGENTURY PPP  KVALITNÍ ZÁKONY A METODIKA  SYSTÉMOVÁ SPOLUPRÁCE SE ŠPIČKOVÝMI PORADCI  VÝCHOVA, VÝCHOVA, VÝCHOVA...

24 PODMÍNKY ÚSPĚCHU PPP  OBJEKTIVNÍ PREDISPOZICE PROJEKTU  PLNÁ OTEVŘENOST TRHU A SVOBODNÁ KONKURENCE  DŮSLEDNÁ OCHRANA VEŘEJNÉHO ZÁJMU  NAPROSTÁ SHODA MEZI ZVOLENÝM PPP MODELEM A PRÁVNÍM / KULTURNÍM PROSTŘEDÍM  SPRÁVNÁ VOBA MÍRY A SKLADBY PODÍLU VEŘEJNÉHO SEKTORU NA NÁKLADECH VEŘEJNÉ SLUŽBY (viz šedé mýtné, availability fee ap.).  VHODNÁ APLIKACE EVROPSKÝCH, STÁTNÍCH, REZORTNÍCH, REHIONÁLNÍCH, MĚSTSKÝCH A DALŠÍCH DOTACÍ  VOLBA FUNKČNĚ OPTIMÁLNÍHO MODELU PPP  POCHOPENÍ LIMITŮ PROJEKTU  SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ  SPRÁVNÁ A PROZÍRAVÁ VIZE BUDOUCNOSTI

25 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST (?) PRAHA, 17. BŘEZNA 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google