Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou projektů PFI Zkušenosti s projekty PPP ve Velké Británii Jim Wheeler 3. a 10.9.2008 Tato zakázka je financována.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou projektů PFI Zkušenosti s projekty PPP ve Velké Británii Jim Wheeler 3. a 10.9.2008 Tato zakázka je financována."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou projektů PFI Zkušenosti s projekty PPP ve Velké Británii Jim Wheeler 3. a 10.9.2008 Tato zakázka je financována Evropskou komisí Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v ČR, CZ05.02.04.02.0002, VZ60004428

2 Program Přínos a kritika Poučení z plánování projektů PPP Příklady selhání PPP z praxe Základní poučení Poučení z plánování projektů PPP Příklady selhání PPP z praxe Základní poučení Zpětná vazba z operačních projektů PPP Přezkoumání operačních projektů PFI dle požadavků 4P – 2005 Zpětná vazba z operačních projektů PPP Přezkoumání operačních projektů PFI dle požadavků 4P – 2005 Historie rozvoje programu Private Finance Initiative

3 Program Přínos a kritika Poučení z plánování projektů PPP Příklady selhání PPP z praxe Základní poučení Poučení z plánování projektů PPP Příklady selhání PPP z praxe Základní poučení Zpětná vazba z operačních projektů PPP Přezkoumání operačních projektů PFI dle požadavků 4P – 2005 Zpětná vazba z operačních projektů PPP Přezkoumání operačních projektů PFI dle požadavků 4P – 2005 Historie rozvoje programu Private Finance Initiative

4 Projekty PPP ve Velké Británii Forma ‚Private Finance Initiative‛ jako klíčová metoda realizace projektů PPP ve Velké Británii Dartford River Crossing – 1987 Zavádění PFI od roku 1992 – zprvu však málo projektů Zásadní nárůst počtu projektů v období mezi lety 1995 a 2001 Od 2001 – méně projektů, avšak s vyšší kapitálovou hodnotou

5 Projekty PPP ve Velké Británii

6 Ve Velké Británii přes 800 projektů prostřednictvím PFI či obdobnou formou Objem investic přibližně 40 milionů liber(120 bn CZK) Široká škála odvětví Doprava Zpracování odpadu Bytová výstavba Vzdělání (školy, univerzity) Zdravotnictví (základní péče, nemocnice) Obrana Justice (soudy, vězení) Tísňové služby (policie, hasiči, záchranná služba) Stavby veřejného sektoru (ubytování, knihovny, volný čas atd.)

7 Program Poučení z plánování projektů PPP Příklady selhání PPP z praxe Základní poučení Poučení z plánování projektů PPP Příklady selhání PPP z praxe Základní poučení Zpětná vazba z operačních projektů PPP Přezkoumání operačních projektů PFI dle požadavků 4P – 2005 Zpětná vazba z operačních projektů PPP Přezkoumání operačních projektů PFI dle požadavků 4P – 2005 Historie rozvoje programu Private Finance Initiative Přínos a kritika

8 Přínos Hodnota za peníze Urychlení rozvoje infrastrukturní sítě Snížení nákladů v průběhu životního cyklu projektu Výhodnější rozložení rizik Vyšší motivace Nárůst kvality služeb Tvorba výnosů externích subjektů Zkvalitnění systému řízení veřejných financí Příležitost k využití inovačního potenciálu a manažerských schopností soukromého sektoru

9 Kritika Omezené možnosti řízení rozpočtu Obavy z „privatizování“ veřejných služeb – způsob zajišťování základních služeb zůstává nezměněn Zisk soukromého sektoru z veřejných služeb – faktor hodnoty za peníze Nejasnosti týkající se práv a výhod zaměstnanců – směrnice o zachování práv zaměstnanců (TUPE) Zdání vysokých nákladů – otázka umožnění provozu Nákladné provádění změn – odpovídající plánování a řízení projektů

10 Program Přínos a kritika Zpětná vazba z operačních projektů PPP Přezkoumání operačních projektů PFI dle požadavků 4P – 2005 Zpětná vazba z operačních projektů PPP Přezkoumání operačních projektů PFI dle požadavků 4P – 2005 Historie rozvoje programu Private Finance Initiative Poučení z plánování projektů PPP Příklady selhání PPP z praxe Základní poučení Poučení z plánování projektů PPP Příklady selhání PPP z praxe Základní poučení

11 Příklady selhání PFI Zrušená zadávací řízení Nepřiměřený rozsah projektu Nedostatek žáků ve školách vybudovaných formou PFI Neschopnost dodavatelů dostát svým závazkům Refinancování zisku NA DRUHOU STRANU Selhal pouze nepatrný počet projektů z více jak 800 V mnoha případech se nedostatkům dalo předejít Jednalo se o první projekty – poučení pro budoucnost

12 Základní poučení z plánování projektů PPP V některých případech není možné projekty PPP použít Projekty s nízkou kapitálovou hodnotou – nepřiměřené náklady spojené se zadáním zakázky Projekty náchylné k nepředvídatelným změnám – např. IT Projekty modernizace – komplexní riziko Nedostatečná konkurence – obvyklý nejlepší postup = 3 a více uchazečů Ostatní

13 Základní poučení z plánování projektů PPP Standardizovaná pravidla Snižují časovou náročnost a náklady při zadání zakázky – méně dokumentů Snižují časovou náročnost při vyjednávání – pozice jsou oběma stranám jasné Silnější vyjednávací pozice Akceptovatelnost pro finanční instituce

14 Základní poučení z plánování projektů PPP Rozsáhlá legislativa, příprava a schválení projektu Nemělo by docházet ke zbytečnému zdržování v případě dobrých projektů Dlouhodobé smlouvy – jsou pevně dané a je obtížné je změnit Změny projektů PPP se mohou prodražit Zdržení z důvodu změny zadání projektu je nákladné pro obě strany Nízká úroveň projektů vede k pošramocení důvěry trhu – snížení hodnoty za peníze

15 Základní poučení z plánování projektů PPP Rozsáhlá legislativa, příprava a schválení projektu (pokr.) Legislativní prostředí Jasné strategické potřeby a správně definovaný předmět Objektivní vyhodnocení technických a zadávacích možností Silný strategický záměr Komplexní opatření pro identifikaci rizik a pro jejich omezení Vhodný přenos rizik Jasné a realistické plánování a časový rozvrh Efektivní schvalovací proces

16 Základní poučení z plánování projektů PPP Prohlubování odbornosti v oblasti veřejného sektoru Vhodně sestavený projektový tým Stanovený vlastník projektu / Komise pro strategické projektování Schopný projektový ředitel – posílené pravomoci Hlavní projektový tým Zkušení poradci Předávání znalostí Podpora z ústředního oddělení (ministerstvo financí, oborová centrála…) Řízení/schválení Přístup k pravidlům Zpětná vazba k poučení

17 Program Přínos a kritika Poučení z plánování projektů PPP Příklady selhání PPP z praxe Základní poučení Poučení z plánování projektů PPP Příklady selhání PPP z praxe Základní poučení Historie rozvoje programu Private Finance Initiative Zpětná vazba z operačních projektů PPP Přezkoumání operačních projektů PFI dle požadavků 4P – 2005 Zpětná vazba z operačních projektů PPP Přezkoumání operačních projektů PFI dle požadavků 4P – 2005

18 Přezkoumání operačních projektů PFI dle 4P Přezkoumání projektů místních správ Uskutečněno v letech 2004 - 2005 Ukázalo se, že PFI fungují dobře Následuje souhrnný přehled výsledků obdržené zpětné vazby

19 Přezkoumání operačních projektů PPP ve Velké Británii

20

21

22

23

24


Stáhnout ppt "Spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou projektů PFI Zkušenosti s projekty PPP ve Velké Británii Jim Wheeler 3. a 10.9.2008 Tato zakázka je financována."

Podobné prezentace


Reklamy Google