Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic"— Transkript prezentace:

1 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic
PŘEDSTAVENÍ REGIONÁLNÍ KANCELÁŘE pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 17. dubna 2012 Seminář „EU a my 50+“ Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ing. Lada Kratochvílová Ředitelka Regionální kanceláře Ostrava

2 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Aktualizace: Březen 2011 Autor: Dubský/Hartmanová Agentura CzechInvest byla založena v listopadu roku 1992 a první projekt zprostředkovala v roce Dnes má tedy organizace historii a zkušenosti z vyjednávání s investory, které jsou delší než sedmnáct let. Aktivity agentury CzechInvest se odvíjely od uplatňované strategie české vlády a jejího vztahu k zahraničním investorům. V první polovině devadesátých let měla agentura jen omezenou působnost, propagovala ČR jako vhodnou lokalitu pro investory bez jakýchkoliv specifických nástrojů, a tak takřka všechny investice směřovaly do zpracovatelského průmyslu. V letech 1997 a 1998 česká ekonomika procházela recesí a česká vláda změnila přístup k zahraničním investorům. Tato změna se projevila v nové strategii CzechInvestu, který začal nabízet nové služby pro investory a příliv investičních projektů začal strmě stoupat. Hlavním důvodem nastartování příchodu investorů ze zahraničí byly především investiční pobídky. Ty začaly fungovat od roku 1998 pro zpracovatelský průmysl a v roce 2000 byly uzákoněny. Od roku 2002 se nabízí pobídky i pro strategické služby a technologická centra. Obecně platí, že během následujících let se klade stále větší důraz na projekty s vyšší přidanou hodnotou, což souvisí především s poslední změnou strategie v roce Od roku 2003 CzechInvest začíná podporovat také domácí podnikatele, především pak malé a střední podniky (MSP). Se vstupem do Evropské unie v roce 2004 začíná administrovat operační programy ze strukturálních fondů EU zaměřené právě na MSP. 2

3 Historie OP Průmysl a podnikání ( ) OP Rozvoj lidských zdrojů Založení regionálních kanceláří Společný regionální OP Phare 2003 – Technologie 2004 Podpora rozvoje průmyslových zón Investiční pobídky 1998 Podpora průmyslového VaV ČR – Izrael (GESHER/MOST) 2009 Podpora strategických služeb a technologických center 2002 CzechEkosystem Nový CzechInvest 2012 Založení agentury 1992 1993 Podpora přílivu přímých zahr. investic 1999 Podpora subdodavatelů 2010 Podpora a rozvoj technologicky orientovaných MSP na zahr. trzích (CzechAccelerator) Podpora akvizic stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství (CzechLink) 2007 OP Podnikání a inovace ( ) OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2003 Podpora malých a středních podnikatelů

4 Strategie agentury Podpora investic s vysokou přidanou hodnotou
Podpora rozvoje klastrů Rozvoj a podpora výzkumu a vývoje Aktivní vyhledávání a podpora brownfieldů Podpora rozvoje podnikatelského prostředí (MSP) Efektivní rozdělování a monitorování strukturálních fondů Uplatňování vládní strategie Aktualizace: Duben 2011 Autor: Dubský/Hartmanová „Klastr je regionálně umístěný soubor navzájem propojených společností, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, firem v příbuzných oborech a přidružených institucí a organizací, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují, a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Jedná se o efektivní a úspěšný nástroj rozvoje konkurenceschopnosti a ekonomického růstu firem a regionů. Spolupráce firem v klastru zlepšuje výsledky společností zapojených do klastru, umožňuje zvýšit počet inovací a export, přilákat atraktivní investice a podpořit výzkumnou základnu v daném regionu.” Poznámky ke strategii CI (především na poli V&V) Posláním agentury CzechInvest je představovat Českou republiku jako atraktivní místo pro zahraniční investory a podporovat rozvoj malých a středních podniků Změna vnějších a vnitřních podmínek ČR mění zaměření agentury CzechInvest směrem k hi-tech, výzkumu, vývoji a inovacím CzechInvest rozumí akademikům i byznysu Systematicky sledujeme trendy ve světě ve vybraných sektorech Monitorujeme špičkový vývoj na vysokých školách Představujeme technologickou vyspělost České republiky Sledujeme velké projekty z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

5 Hlavní aktivity agentury
Investiční pobídky Podpora investorů Rozvoj klastrů Rozvoj průmyslových zón Podpora malých a středních podniků Implementace dotačních programů Podpora a rozvoj dodavatelů Správa databáze podnikatelských nemovitostí Podpora akvizic (CzechLink) Rozvoj lidských zdrojů Rozvoj výzkumu a vývoje „AfterCare“ služby Aktualizace: Duben 2011 Autor: Dubský/Hartmanová

6

7 Regionální kanceláře Aktualizace: Duben 2011 Autor: Dubský/Hartmanová

8 Činnosti regionální kanceláře
Pracovníci regionální kanceláře: Poskytují informace a zabezpečují služby agentury CzechInvest v daném regionu Konzultují se zástupci firem možnosti podpory podnikání z programů strukturálních fondů EU, které CzechInvest zajišťuje Pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu Podporují rozvoj podnikatelských nemovitostí a regeneraci brownfields Spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu Služby agentury CzechInvest jsou zdarma

9 Přehled služeb a produktů
Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa Oblast podpory Program 1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 1.2 Využití nových finančních nástrojů Jeremie 2. Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby ICT v podnicích 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje EKO-ENERGIE 4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V POTENCIÁL 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ 6.2 Podpora marketingových služeb MARKETING

10 Přehled služeb a produktů
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Program EDUCA - přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektu ve vybraných CZ-NACE a prostřednictvím specifického vzdělávání zvyšovat kvalifikační úroveň, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů Program GESHER / MOST Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji. Tento program je určen na podporu účasti českých podniků všech velikostí ve spolupráci s izraelským partnerem v projektech aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

11 Přehled služeb a produktů
Projekt CzechEkoSystem Cílem projektu CzechEkoSystem je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Projekt CzechAccelerator Projekt je zaměřen na rozvoj českých technologických malých a středních podniků (z oblasti biotechnologie, IT, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čistých technologií, nanotechnolgie a přesného strojírenství) na zahraničních trzích. Cílem projektu je rozvoj manažerských zkušeností a aktivit při komercionalizaci jejich vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností. Součástí je i nabídka podpory v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu.

12 Přehled služeb a produktů
Projekt CzechLink Projekt je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství. Hlavním cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky. Sektorová databáze dodavatelů Sektorová databáze slouží jako efektivní nástroj pro vyhledávání a třídění výrobních a vývojových dodavatelů v České republice. Každý sektor je přehledně rozdělen do specifických třídících kritérií a dále lze dodavatele vyhledávat dle umístění jejich společnosti a prostřednictvím fulltextu.

13 Přehled služeb a produktů
Databáze nemovitostí Databáze podnikatelských nemovitostí v České republice, jejímž prostřednictvím mohou municipality i podnikatelské subjekty (soukromí vlastníci) nabízet pozemky, haly, areály, kanceláře, vědeckotechnologické parky přímo zahraničním i domácím investorům. Národní databáze brownfieldů Národní databáze brownfieldů nabízí lokality připravené pro plány domácích i zahraničních investorů. Cílem je nalézt a popsat nevyužívaná nebo nepříliš efektivně využívaná území, a získané informace využít pro přípravu dalších projektů a dokumentů zabývajících se řešením jejich obnovy. Národní databáze brownfieldů pomáhá pro takové lokality najít optimální využití. Podporuje investice v oblasti podnikání, bydlení, zábavních aktivit a podobně.

14 Přehled služeb a produktů
Investiční pobídky – zpracovatelský průmysl Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 50 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od 2. července Mezi nabízené pobídky patří: Sleva na dani z příjmů právnických osob (částečná / úplná) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst Hmotná podpora na školení a rekvalifikace

15 Ing. Lada Kratochvílová Ing. Veronika Friedlová
Kdo jsme … Ing. Lada Kratochvílová Ředitelka regionální kanceláře Ostrava Ing. Pavlína Koišová Projektová manažerka Ing. Veronika Friedlová Projektová manažerka

16 CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic
Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Na Hradbách 18 Ostrava Telefon : , 483, 484 / WWW : 16


Stáhnout ppt "CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic"

Podobné prezentace


Reklamy Google