Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracujeme Vám analýzu objektu Spočítáme Vám výši dotace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracujeme Vám analýzu objektu Spočítáme Vám výši dotace"— Transkript prezentace:

1 Objednejte si u nás kompletní dodávku oken a získejte dotaci z programu ZELENÁ ÚSPORÁM !
Zpracujeme Vám analýzu objektu Spočítáme Vám výši dotace Navrhneme Vám opatření včetně zpracování kalkulace Zpracujeme Vám projektovou dokumentaci Zpracujeme Vám energetické hodnocení Vašeho domu Pomůžeme Vám s vyplněním a podáním žádosti o dotaci Zrealizujeme navržená opatření ve špičkové kvalitě

2 Na co je možné získat dotace ?
Program Zelená úsporám je členěn do tří základních oblastí podpory: A. Úspora energie na vytápění A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dále jen dílčí zateplení) B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb C.3. Instalace solárně-termických kolektorů D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

3 Lze získat dotaci i na zpracování projektové dokumentace ?
Ano. Podpora je poskytována do 31.března 2010 nebo do vyčerpání 50 mil.Kč Podpora je vyplácena v momentě schválení žádosti o podporu a to žadateli nebo zpracovateli projektové dokumentace Výše dotace pro RD pro oblast A energetické hodnocení Kč projektová dokumentace Kč Výše dotace pro bytové domy pro oblast A energetické hodnocení Kč pro jeden dům projektová dokumentace Kč na bytovou jednotku S vyplněním žádosti Vám naši specialisté rádi poradí.

4 Jak je možné žádat? V případě, že žádáte před realizací,doporučujeme postupovat následujícím způsobem: 1. krok Kontaktujte našeho specialistu a dohodněte si zpracování Analýzy stavu objektu. 2. krok V případě , že se rozhodnete na základě Analýzy pokračovat v realizaci , zajistíme Vám zpracování potřebné technické dokumentace. 3. krok Sepíšeme Smlouvu o dílo na výměnu Vašich oken a případně doporučíme dodavatele na další realizovaná opatření. Důležité je , aby každý dodavatel byl registrován v Seznamu odborných dodavatelů. 4. krok Vyplňte žádost o dotaci. Formulář získáte buď na nejbližším krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR. Ve spolupráci s projektantem vyplňte krycí list a obstarejte si všechny potřebné dokumenty, které jsou jako přílohy k žádosti požadovány. 5. krok S vyplněnými formuláři a přílohami osobně kontaktujte pracovníky nejbližšího krajského pracoviště fondu. Ti vaši žádost prověří. Bude-li žádost v pořádku vyplněna, zároveň ji potvrdí. Zde vám také v případě nedostatků či chyb pomohou žádost opravit . 6. krok Zhruba do dvou měsíců obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory. Vyrozumění bude obsahovat číslo žádosti a vyčíslení maximální částky, kterou můžete získat. Skutečná výše dotace pak závisí na splnění záměru realizace a na doložení uznatelných nákladů v očekávaném rozsahu (pozn. platí pro projekty před realizací). 7. krok Dotaci máte rezervovánu, zbývá jen dokončit samotný projekt. Na dokončení máte 18 měsíců u zateplení, 24 měsíců při stavbě pasivního domu a 6 měsíců při výměně zdroje pro vytápění či ohřev vody. 8. krok Po dokončení realizace zajdete do banky, kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s tzv. položkovým rozpočtem a doložíte, že realizace projektu byla dokončena. Jak? Buď předložíte kolaudační souhlas, nebo oznámení o užívání stavby, anebo předávací protokol. 9. krok Poštou Vám bude doručena smlouva. Podepíšete ji a zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR. Dotační částka pak bude přibližně do měsíce převedena na Váš účet, jehož číslo jste uvedli v žádosti.

5 Chtěl bych zateplit celý dům. O jakou finanční podporu mohu žádat ?
V rámci komplexního zateplení obálky budovy – oblast podpory A.1 ,je nutné aby provedená opatření garantovala nízkoenergetický standard budovy. Ten je vyjádřen měrnou roční potřebou tepla (kWh/m2) na vytápění . celkové zateplení RD na 70 kWh/m Kč/m2 celkové zateplení RD na 40 kWh/m Kč/m2 celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 55 kWh/m Kč/m2 celkové zateplení BD (panel i ne-panel) na 30 kWh/m Kč/m2 Zateplení budovy musí být provedeno tak, aby bylo dosaženo alespoň doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla danou částí obálky budovy UN [W/(m2·K)] podle ČSN 73 0540-2, znění duben 2007.

6 Zvažuji výměnu oken .Je možné i v tomto případě získat dotaci ?
Toto opatření spadá do oblasti A.2. - Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení) a tudíž i na toto lze žádat podporu. Podmínkou úspěchu Vaší žádosti však bude , zda docílíte úspory spotřeby tepla na vytápění min. 20%. Zda se Vám toto podaří nebo ne je závislé na mnoha faktorech jako je například tvar budovy, množství a druh stávajících oken, složení stávajícíh obvodových stěn, stropů a podlah domu. V tomto případě doporučuji nechat si u naší firmy zpracovat základní analýzu domu. Ta vám výše uvedenou otázku jasně zodpoví.

7 V případě , že výměnou oken docílím požadované úspory , jakou výši dotace mohu očekávat ?
V případě snížení spotřeby o 20 % je možní získat: - pro rodinné domy 650 Kč/m2 podlahové plochy - pro bytové domy 450 Kč/m2 podlahové plochy V případě snížení spotřeby o 30 % - rodinné domy 850 Kč/m2 podlahové plochy - bytové domy 600 Kč/m2 podlahové plochy

8 Co je třeba doložit k získání dotace?
Žádost o podporu Projektovou dokumentaci v rozsahu ke stavebnímu povolení (i když ji stavební úřad nevyžaduje) Krycí list technických parametrů List vlastnictví k nemovitosti Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti – jeli více vlastníků nemovitosti Plnou moc – v případě jeli vlastník zastoupen

9 Jaké služby v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM firma DAFE-PLAST nabízí?
V případě , že náš zákazník zvažuje v rámci prováděných opatření i výměnu oken , můžeme mu nabídnout následující služby: Analýza stavu objektu Zpracování projektové dokumentace Energetické hodnocení objektu Dodávka a montáž dílčích opatření ( výměna výplní otvorů, zateplení obálky budovy, zateplení stropů) Na zákazníkovi je poté už pouze, aby vyplnil žádost a podal ji na nejbližším pracovišti Státního fondu životného prostředí.

10 Co obsahuje „Analýza stavu objektu“ firmy DAFE-PLAST ?
Základní analýzu provádí specialista firmy DAFE-PLAST. V rámci tohoto rozboru se dozvíte informace , které jsou nutné pro zvolení správného postupu přípravných prací před podáním vlastní žádosti o dotaci. Co tedy pro Vás připravíme? Základní technické zhodnocení současného stavu objektu Základní zhodnocení dosažitelnosti dotace Předběžný technický a cenový návrh dílčích opatření Prověříme dostupnost a kvalitu projektové dokumentace stávajícího stavu Zpracujeme předběžný cenový návrh na kompletní projektovou dokumentace pro potřeby programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Za tuto službu u nás zaplatíte 1000,-Kč. V tom případě, kdy u nás následně objednáte výměnu Vašich oken, bude Vám tato částka odečtena z ceny nových oken.

11 Co potřebuji pro zpracování „Analýzy stavu objektu“?
Vzhledem k tomu , že náš specialista v rámci tohoto rozboru posuzuje stávající stav budovy , je nutné doložit především: Stavební výkresy stávajícího stavu (půdorysy jednotlivých pater, pohledy na budovu, řez budovou) Skladby a tloušťky obvodových stěn, stropů a podlah Vyplnit náš dotazník „Analýza stavu objektu“ S uvedenými dokumenty se poté můžete zastavit na některé z uvedených obchodních kancelářích firmy DAFE-PLAST :Praha, Plzeň, Vlašim, Chotěboř, Polná, Třebíč, Pelhřimov, Tábor nebo České Budějovice. V případě, že máte problém s obstaráním uvedených dokumentů, kontaktujte některého z našich specialistů. Rád s Vámi dohodne další postup.

12 Co je obsahem projektové dokumentace ?
Je nutné vědět , že projektová dokumentace pro potřeby „programu“ může být zpracována pouze autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb nebo autorizovaným architektem a měla by obsahovat minimálně následující dokumenty: Podrobný stavebně technický průzkum Tepelně technické posouzení stavební konstrukce Výpočet energetické náročnosti budovy Technické řešení zateplení Výkaz výměr Rozpočet navrhovaných opatření Součástí této dokumentace je i vyplnění tzv. Krycího technického listu , který je přílohou vlastní žádosti o dotaci.

13 Jaké výrobky v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM mohu u firmy DAFE-PLAST objednat?
Důležitou podmínkou pro možnost žádat o dotaci je to , že Vámi vybraný dodavatel a použité výrobky jsou registrovány v databázi Státního fondu životního prostředí. Firma DAFE-PLAST Jihlava je registrovaný Odborný dodavatel a nabízí tyto certifikované výrobky: Kód SVT594: Plastová okna a balkónové dveře PROGRESS – z profilů REHAU GENEO Kód SVT595: Plastová okna a balkónové dveře - REHAU BRILLANT DESIGN Kód SVT596: Vchodové dveře REHAU BRILLANT DESIGN

14 Seznam specialistů firmy DAFE-PLAST pro potřeby programu ZELENÁ ÚSPORÁM
Polná Miroslav Votava tel: Lukáš Smejkal tel: Jihlava David Hrejsa tel: Denisa Ritterová tel: Třebíč Jana Oubrychtová tel: Pelhřimov Jiří Štefánek tel: Chotěboř Ing.Markéta Fejtová tel: Tábor Jiří Štefánek tel: České Budějovice Ing.Lukáš Liška tel: Vlašim Roman Novotný tel: Praha Pavel Altman tel: Michaela Kopečková tel: Plzeň Ing.Jaroslav Janoušek tel: Kutná Hora Vojtěch Michal tel:


Stáhnout ppt "Zpracujeme Vám analýzu objektu Spočítáme Vám výši dotace"

Podobné prezentace


Reklamy Google