Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zelená úsporám Zelená úsporám (program, poradna MAS Královská stezka)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zelená úsporám Zelená úsporám (program, poradna MAS Královská stezka)"— Transkript prezentace:

1 Zelená úsporám Zelená úsporám (program, poradna MAS Královská stezka)
2. Oblast A - Úspora energie na vytápění Nepanelové bytové domy - celkové a dílčí zateplení Rodinné domy - celkové a dílčí zateplení Krok za krokem - Autorizovaní odborníci, Výrobky či technologie, Žádost, Seznam Příloh Oblast B - Výstavba v pasivním energetickém standardu Oblast C - Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody Oblast D - Dotační bonus, Oblast E - Podpora na přípravu a realizaci opatření Závěr

2 Zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Podpora kvalitního zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu. Investice do zateplení, koupě solárních kolektorů nebo dalších podporovaných opatření, které sníží náklady na vytápění, případně ohřev vody. Provedením opatření se dále přispěje ke zlepšení životního prostředí.

3 Celkové a dílčí zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Nepanelové bytové domy
Celkové zateplení - Podmínkou pro poskytnuti podpory je dosaženi energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. u bytových domů roční měrné potřeby tepla nejvýše 55 kWh/m2, a zároveň snížení měrné potřeby tepla na vytápění o 40 %. Pokud žadatel u bytových domů dosáhne celkovým zateplením měrné potřeby tepla nižší než 30 kWh/m2, získá vyšší dotaci. Dílčí zateplení - Základním požadavkem pro poskytnuti podpory je dosaženi 20% úspory energie na vytápěni. Při dosaženi 30% úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelena úsporám vyšší. Dalším kriteriem pro realizovaná opatřeni je i splnění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla (ČSN :2007).

4 Kdy lze žádat - Podpora v programu Zelena úsporám může byt čerpána od do 31. prosince Žádat je možné před realizaci investice nebo i po jejím ukončeni. Pozor! V případě bytových domů je majitelem zpravidla osoba podnikající (právnická nebo fyzická), na kterou se vztahuji režimy tzv. veřejné podpory. Ty totiž můžou znamenat pro termín podaní žádosti určitá omezeni. S tím pomůže odborník na finance a veřejnou podporu. Kdo může žádat - Majitel nebo spolumajitel obytné budovy zapsaný v katastru nemovitostí, který bude bytový dům po dobu 15 let užívat k bydleni nebo poskytovaní bydleni. V případě poskytování bydlení je žadatel považován za osobu podnikající, a to buď fyzickou, nebo právnickou. Jde tedy o města, obce, firmy apod., ale patří sem například také bytová družstva (BD) a sdružení vlastníků jednotek (SVJ)! Na dotaci nemají narok majitele jednotlivých bytů v bytovém domě.

5 Celkové a dílčí zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Osoby nepodnikající (občané, rodinné domy) Celkové zateplení - Podmínkou pro poskytnutí podpory je dosaženi energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů, a zároveň sníženi měrné potřeby tepla na vytápěni o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů), získá vyšší dotaci. Dílčí zateplení - Základním požadavkem pro poskytnuti podpory je snížení měrné potřeby tepla na vytápění alespoň o 20 %. Při sníženi měrné potřeby tepla na vytápění o 30 % a více bude i dotace z programu Zelena úsporám vyšší. Dalším kriteriem pro každé realizované opatřeni je také splněni doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla danou častí obálky budovy (ČSN :2007).

6 Kdy lze žádat →→ před realizací opatřeni, →→ v průběhu realizace opatření, →→ po jejich dokončení. Podpora v programu Zelená úsporám může byt čerpána do 31. prosince Nárok na ní mají pouze opatření dokončená po 1. dubnu 2009. Kdo může žádat Majitel nebo spolumajitel obytné budovy zapsaný v katastru nemovitosti, který bude rodinný dům po dobu 15 let užívat k bydleni.

7 Autorizovaní odborníci
Odborný posudek - odborník z databáze České komory autorizovaných inženýrů a techniků (www.ckait.cz) ze seznamu Asociace energetických auditorů stránky Ministerstva průmyslu a obchodu Projekt (technické výkresy) vč. rozpočtu - odborník z databáze ze seznamu České komory architektů (www.cka.cc). Projekt musí zároveň odpovídat ustanovením stavebního zákona a obsahovat položkový rozpočet. Stavebnětechnické posouzení - odborník z databáze České komory autorizovaných inženýrů a techniků (www.ckait.cz). Stavebnětechnické posouzeni musí obsahovat minimálně posouzení stability nosné konstrukce, soudržnosti a vlhkostních poměrů konstrukce.

8

9

10 Stránky Ministerstva průmyslu a obchodu

11 Česká komora architektů

12 Autorizovaní odborníci - okres Havlíčkův Brod
Ing. Marie Kovandová  - Projekt sdružení - Havířská 616, Světlá nad Sázavou 58291 Ing. Ladislav Merunka  - Stavotherm-projekce s.r.o. - Žižkova 1666, Havlíčkův Brod 58001  Ing. Václav Bártl  - DRUPOS - PROJEKT - Příčná 260, Havlíčkův Brod 58001  Ing. Jiří Čapek  - Ing. Jiří Čapek - Babice 34, Havlíčkův Brod 58001  Ing. Jaroslav Dvořák  - Ing. Jaroslav Dvořák - Údolní 843, Havlíčkův Brod 58001     Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.  - Zdeněk Cihlář - Dobrovítova Lhota 3, Ledeč nad Sázavou 58401  

13 Dodavatelé a výrobek Investici musí provést firma zařazena v Seznamu odborných dodavatelů (u panelových domů s certifikací ISO 9001/9002) Výrobky či technologie, které chcete použít, musí byt zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií. Oba seznamy jsou zveřejněné na webových stránkách programu (www.zelenausporam.cz). Registrace je bezplatná.

14

15

16 Žádost, Seznam příloh Vyplnit silně orámované části žádosti – každá žádost má jiný vzor. Žádost a její přílohy podáváte na pobočce banky, která je zapojena do programu (viz sekce Kde je možné žádat). Projektovou dokumentaci včetně Seznamu povinných příloh si musíte nechat nejprve zkontrolovat na krajském pracovišti SFŽP. Seznam povinných příloh k příslušné žádosti najdete na sekce Dokumenty ke stažení)

17

18

19 Oblast B: Výstavba v pasivním energetickém standardu Osoby nepodnikající v oblasti bydlení, osoby podnikající v bydlení Jedná se o výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, podmínkou pro přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům ( Kč) nebo jednu bytovou jednotku v bytovém domě ( Kč).

20 Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody Osoby nepodnikající v oblasti bydlení, osoby podnikající v bydlení Jde zejména o výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech a jejich instalaci. A jednak o podporu instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb. Podmínkou pro získání podpory na nízkoemisní zdroj na biomasu  je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů a na tepelné čerpadlo dosažení předepsaného topného faktoru. U solárně-termických kolektorů je potřeba výpočet ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m2 plochy kolektoru (teplá voda) nebo 280 kWh/m2 plochy kolektoru (teplá voda a přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě.

21 Oblast D: Dotační bonus Oblast E: Podpora na přípravu a realizaci opatření
Žadatele, který provede vybranou kombinaci opatření : např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění je oceněn dotačním bonusem Kč u rodinného domu Kč u bytového domu. Podmínka - současné podání žádostí na jednotlivá opatření Podpora na zpracování projektu a odborného posudku – kombinace 1x, všechny oblasti (hodnocení tepelně technických vlastností obytných domů: součinitel U, výpočet měrné potřeby tepla na vytápění a úspory měrné potřeby tepla na vytápění apod.) oblast A (zateplení obytných budov) Kč (u rodinných domů) oblast B (výstavba pasivních obytných budov) Kč

22 Závěr Zelená úsporám tedy umožňuje za přispění státních dotací realizovat účinná opatření vedoucích k úsporám energie. Doposud se posoudilo 5320 žádostí o dotace. Provedlo se komplexní zhodnocení stavu nemovitostí k dotacím u 345 žadatelů se zpracováním návrhu zateplení a projektové dokumentace. Zajistila se dotace v objemu Kč, které žadatelům v průběhu roku 2010 budou připsány na účet.

23 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Zelená úsporám Zelená úsporám (program, poradna MAS Královská stezka)"

Podobné prezentace


Reklamy Google