Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zelená úsporám Zelená úsporám 1.Zelená úsporám (program, poradna MAS Královská stezka) 2.Oblast A - Úspora energie na vytápění -Nepanelové bytové domy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zelená úsporám Zelená úsporám 1.Zelená úsporám (program, poradna MAS Královská stezka) 2.Oblast A - Úspora energie na vytápění -Nepanelové bytové domy."— Transkript prezentace:

1 Zelená úsporám Zelená úsporám 1.Zelená úsporám (program, poradna MAS Královská stezka) 2.Oblast A - Úspora energie na vytápění -Nepanelové bytové domy - celkové a dílčí zateplení -Rodinné domy - celkové a dílčí zateplení 3.Krok za krokem - Autorizovaní odborníci, Výrobky či technologie, Žádost, Seznam Příloh 4.Oblast B - Výstavba v pasivním energetickém standardu 5.Oblast C - Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody 6.Oblast D - Dotační bonus, Oblast E - Podpora na přípravu a realizaci opatření 7.Závěr

2 Zelená úsporám   Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech   Podpora kvalitního zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.   Investice do zateplení, koupě solárních kolektorů nebo dalších podporovaných opatření, které sníží náklady na vytápění, případně ohřev vody. Provedením opatření se dále přispěje ke zlepšení životního prostředí.

3 Celkové a dílčí zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Nepanelové bytové domy  Celkové zateplení  Celkové zateplení - Podmínkou pro poskytnuti podpory je dosaženi energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. u bytových domů roční měrné potřeby tepla nejvýše 55 kWh/m2, a zároveň snížení měrné potřeby tepla na vytápění o 40 %. Pokud žadatel u bytových domů dosáhne celkovým zateplením měrné potřeby tepla nižší než 30 kWh/m2, získá vyšší dotaci.  Dílčí zateplení  Dílčí zateplení - Základním požadavkem pro poskytnuti podpory je dosaženi 20% úspory energie na vytápěni. Při dosaženi 30% úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelena úsporám vyšší. Dalším kriteriem pro realizovaná opatřeni je i splnění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla (ČSN 730540-2:2007).

4  Kdy lze žádat  Kdy lze žádat - Podpora v programu Zelena úsporám může byt čerpána od 1. 4. 2009 do 31. prosince 2012. Žádat je možné před realizaci investice nebo i po jejím ukončeni.   Pozor! V případě bytových domů je majitelem zpravidla osoba podnikající (právnická nebo fyzická), na kterou se vztahuji režimy tzv. veřejné podpory. Ty totiž můžou znamenat pro termín podaní žádosti určitá omezeni. S tím pomůže odborník na finance a veřejnou podporu.  Kdo může žádat -  Kdo může žádat - Majitel nebo spolumajitel obytné budovy zapsaný v katastru nemovitostí, který bude bytový dům po dobu 15 let užívat k bydleni nebo poskytovaní bydleni.   V případě poskytování bydlení je žadatel považován za osobu podnikající, a to buď fyzickou, nebo právnickou. Jde tedy o města, obce, firmy apod., ale patří sem například také bytová družstva (BD) a sdružení vlastníků jednotek (SVJ)! Na dotaci nemají narok majitele jednotlivých bytů v bytovém domě.

5 Celkové a dílčí zateplení Oblast A: Úspora energie na vytápění Osoby nepodnikající (občané, rodinné domy)  Celkové zateplení-  Celkové zateplení - Podmínkou pro poskytnutí podpory je dosaženi energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů, a zároveň sníženi měrné potřeby tepla na vytápěni o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů), získá vyšší dotaci.  Dílčí zateplení-  Dílčí zateplení - Základním požadavkem pro poskytnuti podpory je snížení měrné potřeby tepla na vytápění alespoň o 20 %. Při sníženi měrné potřeby tepla na vytápění o 30 % a více bude i dotace z programu Zelena úsporám vyšší.   Dalším kriteriem pro každé realizované opatřeni je také splněni doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla danou častí obálky budovy (ČSN 730540:2007).

6  Kdy lze žádat →→ před realizací opatřeni, →→ v průběhu realizace opatření, →→ po jejich dokončení. Podpora v programu Zelená úsporám může byt čerpána do 31. prosince 2012. Nárok na ní mají pouze opatření dokončená po 1. dubnu 2009.  Kdo může žádat Majitel nebo spolumajitel obytné budovy zapsaný v katastru nemovitosti, který bude rodinný dům po dobu 15 let užívat k bydleni.

7 Autorizovaní odborníci   Odborný posudek - odborník - -z databáze České komory autorizovaných inženýrů a techniků (www.ckait.cz)www.ckait.cz - -ze seznamu Asociace energetických auditorů www.aeaonline.czwww.aeaonline.cz - -stránky Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo-efekt.cz.www.mpo-efekt.cz   Projekt (technické výkresy) vč. rozpočtu - odborník - -z databáze www.ckait.czwww.ckait.cz - -ze seznamu České komory architektů (www.cka.cc).www.cka.cc Projekt musí zároveň odpovídat ustanovením stavebního zákona a obsahovat položkový rozpočet.   Stavebnětechnické posouzení - odborník - -z databáze České komory autorizovaných inženýrů a techniků (www.ckait.cz).www.ckait.cz Stavebnětechnické posouzeni musí obsahovat minimálně posouzení stability nosné konstrukce, soudržnosti a vlhkostních poměrů konstrukce.

8

9

10 Stránky Ministerstva průmyslu a obchodu

11 Česká komora architektů

12 Autorizovaní odborníci - okres Havlíčkův Brod  Ing. Marie Kovandová - Projekt sdružení - Havířská 616, Světlá nad Sázavou 58291 569452205 724025504 marie.kovandova@tiscali.cz marie.kovandova@tiscali.cz  Ing. Ladislav Merunka - Stavotherm-projekce s.r.o. - Žižkova 1666, Havlíčkův Brod 58001  Ing. Ladislav Merunka - Stavotherm-projekce s.r.o. - Žižkova 1666, Havlíčkův Brod 58001 569430541 777729601merunka@stavothermhb.cz merunka@stavothermhb.cz  Ing. Václav Bártl - DRUPOS - PROJEKT - Příčná 260, Havlíčkův Brod 58001  Ing. Václav Bártl - DRUPOS - PROJEKT - Příčná 260, Havlíčkův Brod 58001 569429432 733569675 bartlv.drupos@tiscali.cz bartlv.drupos@tiscali.cz  Ing. Jiří Čapek - Ing. Jiří Čapek - Babice 34, Havlíčkův Brod 58001  Ing. Jiří Čapek - Ing. Jiří Čapek - Babice 34, Havlíčkův Brod 58001 569489213 776246468 helena@cbox.cz helena@cbox.cz  Ing. Jaroslav Dvořák - Ing. Jaroslav Dvořák - Údolní 843, Havlíčkův Brod 58001 569424865  Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D. - Zdeněk Cihlář - Dobrovítova Lhota 3, Ledeč nad Sázavou 58401  Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D. - Zdeněk Cihlář - Dobrovítova Lhota 3, Ledeč nad Sázavou 58401 775294270 cihlarz@seznam.cz cihlarz@seznam.cz

13 Dodavatelé a výrobek   Investici musí provést firma zařazena v Seznamu odborných dodavatelů (u panelových domů s certifikací ISO 9001/9002)   Výrobky či technologie, které chcete použít, musí byt zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií.   Oba seznamy jsou zveřejněné na webových stránkách programu (www.zelenausporam.cz).www.zelenausporam.cz   Registrace je bezplatná.

14

15

16 Žádost, Seznam příloh   Vyplnit silně orámované části žádosti – každá žádost má jiný vzor. Žádost a její přílohy podáváte na pobočce banky, která je zapojena do programu (viz www.zelenausporam.cz, sekce Kde je možné žádat).www.zelenausporam.cz   Projektovou dokumentaci včetně Seznamu povinných příloh si musíte nechat nejprve zkontrolovat na krajském pracovišti SFŽP.   Seznam povinných příloh k příslušné žádosti najdete na www.zelenausporam.cz, sekce Dokumenty ke stažení) www.zelenausporam.cz

17

18

19 Oblast B : Výstavba v pasivním energetickém standardu Osoby nepodnikající v oblasti bydlení, osoby podnikající v bydlení   Jedná se o výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard.   Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, podmínkou pro přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů respektive 15 kWh/m2 u bytových domů.   Dotace se přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou jednotku v bytovém domě (150 000 Kč).

20 Oblast CVyužití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody Osoby nepodnikající v oblasti bydlení, osoby podnikající v bydlení Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody Osoby nepodnikající v oblasti bydlení, osoby podnikající v bydlení   Jde zejména o výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech a jejich instalaci.   A jednak o podporu instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.   Podmínkou pro získání podpory na nízkoemisní zdroj na biomasu je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů a na tepelné čerpadlo dosažení předepsaného topného faktoru.   U solárně-termických kolektorů je potřeba výpočet ročního solárního zisku při reálném využití alespoň 350 kWh/m2 plochy kolektoru (teplá voda) nebo 280 kWh/m2 plochy kolektoru (teplá voda a přitápění) a celkem 1100 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 750 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě.

21 Oblast D: Dotační bonus Oblast E: Podpora na přípravu a realizaci opatření   Žadatele, který provede vybranou kombinaci opatření : např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění je oceněn dotačním bonusem - -20 000 Kč u rodinného domu - -50 000 Kč u bytového domu. Podmínka - současné podání žádostí na jednotlivá opatření   Podpora na zpracování projektu a odborného posudku – kombinace 1x, všechny oblasti (hodnocení tepelně technických vlastností obytných domů: součinitel U, výpočet měrné potřeby tepla na vytápění a úspory měrné potřeby tepla na vytápění apod.) - -oblast A (zateplení obytných budov) 20 000 Kč (u rodinných domů) - -oblast B (výstavba pasivních obytných budov) 40 000 Kč

22 Závěr   Zelená úsporám tedy umožňuje za přispění státních dotací realizovat účinná opatření vedoucích k úsporám energie.   Doposud se posoudilo 5320 žádostí o dotace.   Provedlo se komplexní zhodnocení stavu nemovitostí k dotacím u 345 žadatelů se zpracováním návrhu zateplení a projektové dokumentace.   Zajistila se dotace v objemu 92 000 000 Kč, které žadatelům v průběhu roku 2010 budou připsány na účet.

23 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Zelená úsporám Zelená úsporám 1.Zelená úsporám (program, poradna MAS Královská stezka) 2.Oblast A - Úspora energie na vytápění -Nepanelové bytové domy."

Podobné prezentace


Reklamy Google