Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Argumentace Přesvědčování, persuázie. 2 Etické souvislosti přesvědčování I. Podstatou přesvědčování je snaha změnit myšlení a tím i rozhodovací kriteria.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Argumentace Přesvědčování, persuázie. 2 Etické souvislosti přesvědčování I. Podstatou přesvědčování je snaha změnit myšlení a tím i rozhodovací kriteria."— Transkript prezentace:

1 1 Argumentace Přesvědčování, persuázie

2 2 Etické souvislosti přesvědčování I. Podstatou přesvědčování je snaha změnit myšlení a tím i rozhodovací kriteria komunikačního partnera Podstatou přesvědčování je snaha změnit myšlení a tím i rozhodovací kriteria komunikačního partnera Tento závažný cíl může mít z etického hlediska legitimní i nelegitimní ospravedlnění Tento závažný cíl může mít z etického hlediska legitimní i nelegitimní ospravedlnění Etická kriteria jsou závislá na výchozím filosofickém, resp. náboženském stanovisku Etická kriteria jsou závislá na výchozím filosofickém, resp. náboženském stanovisku

3 3 Filosofické pozice a jejich vyústění Orientální pantheismus – „Na každou horu vede mnoho cest“ – ne přesvědčování, nýbrž nanejvýš „naznačování“ Orientální pantheismus – „Na každou horu vede mnoho cest“ – ne přesvědčování, nýbrž nanejvýš „naznačování“ Dogmatické soustavy – uznávají správnost a pravdivost pouze jednoho náhledu a názoru, spojeno s menší nebo spíše větší a nutkavou touhou či potřebou o něm přesvědčovat Dogmatické soustavy – uznávají správnost a pravdivost pouze jednoho náhledu a názoru, spojeno s menší nebo spíše větší a nutkavou touhou či potřebou o něm přesvědčovat Egocentrický pragmatismus – přesvědčování má vtisknout okolí vlastní způsob vidění a myšlení, realizace cíle „aby ostatní pracovali pro vás“. Egocentrický pragmatismus – přesvědčování má vtisknout okolí vlastní způsob vidění a myšlení, realizace cíle „aby ostatní pracovali pro vás“.

4 4 Nižší patra metod k změně názoru Přesvědčování – zdůvodněné, dobrovolné, zúčastněné Přesvědčování – zdůvodněné, dobrovolné, zúčastněné Přemlouvání – zdolání přívalem slovní masy Přemlouvání – zdolání přívalem slovní masy Ukecání – totéž na ještě nižší úrovni Ukecání – totéž na ještě nižší úrovni Zblbnutí někoho pro něco – rafinovaná manipulace, činicí často z oběti dalšího šiřitele nainfikovaného názoru (pracuje stejnou metodou) Zblbnutí někoho pro něco – rafinovaná manipulace, činicí často z oběti dalšího šiřitele nainfikovaného názoru (pracuje stejnou metodou)

5 5 Kdy je argumentace obvykle marná V otázkách chutí, zálib, estetického vnímání V otázkách chutí, zálib, estetického vnímání V otázkách samotných principů V otázkách samotných principů Kdy za stanovisky stojí zájmy Kdy za stanovisky stojí zájmy Diskuse s placenými zástupci určitých názorů Diskuse s placenými zástupci určitých názorů Jsou-li stanoviska založena na emocích, antipatiích a resentimentech Jsou-li stanoviska založena na emocích, antipatiích a resentimentech Má-li názor podobu mánie, utkvělé myšlenky Má-li názor podobu mánie, utkvělé myšlenky Názory na první pohled nekvalifikované (blázen, opilec a dítě) Názory na první pohled nekvalifikované (blázen, opilec a dítě)

6 6 Tři klíče Věrohodnost přesvědčovatele Věrohodnost přesvědčovatele Emotivita, doprovodný kontext přesvědčovacího úsilí Emotivita, doprovodný kontext přesvědčovacího úsilí Vlastní logická argumentace (obvykle neúčinná sama o sobě bez spoluúčasti a podpory předcházejících podmínek. Nelze přesvědčit nikoho, kdo není ochoten se nechat přesvědčit) Vlastní logická argumentace (obvykle neúčinná sama o sobě bez spoluúčasti a podpory předcházejících podmínek. Nelze přesvědčit nikoho, kdo není ochoten se nechat přesvědčit)

7 7 Co může být argumentem Argumentace „ad oculos“ – přivedení k očividným důkazům Argumentace „ad oculos“ – přivedení k očividným důkazům Předložení zprostředkovaných svědectví – fakta, data, měřitelné údaje Předložení zprostředkovaných svědectví – fakta, data, měřitelné údaje Osobní zkušenost, svědectví Osobní zkušenost, svědectví Zvyky, pravidla, tradice Zvyky, pravidla, tradice Autorita (účinkuje pouze hlas autority, kterou přesvědčovaný zná a uznává) Autorita (účinkuje pouze hlas autority, kterou přesvědčovaný zná a uznává) Extrapolace (to ovšem nutně povede k tomu, že…) Extrapolace (to ovšem nutně povede k tomu, že…)

8 8 Uplatnění efektu „pozadí“ Informace obvykle nenesou svůj obsah „absolutně“, nýbrž „relativně“ – vzhledem k něčemu, ve srovnání s něčím, na pozadí něčeho. Informace obvykle nenesou svůj obsah „absolutně“, nýbrž „relativně“ – vzhledem k něčemu, ve srovnání s něčím, na pozadí něčeho. Žádoucího vyznění informace se tedy dosahuje jejím položením na vhodné kontrastní pozadí Žádoucího vyznění informace se tedy dosahuje jejím položením na vhodné kontrastní pozadí Šedá na černém pozadí „zesvětlá“, na bílém „ztmavne“ Šedá na černém pozadí „zesvětlá“, na bílém „ztmavne“

9 9 Uplatnění efektu „pozadí“ Pozadí umožňuje udělat z černého bílé z bílého černé, z malého velké, z velkého malé, z přímého křivé a z křivého přímé Pozadí umožňuje udělat z černého bílé z bílého černé, z malého velké, z velkého malé, z přímého křivé a z křivého přímé

10 10 Kontrast

11 11 Vliv pozadí Přímé a křivé Přímé a křivé

12 12 Vliv pozadí Klamy

13 13 Uplatnění efektu „pozadí“ Pozadí umožňuje manipulovat se samou mírou závažnosti projednávaného problému (Zda je něco zásadní věc nebo bezvýznamná prkotina, o kterou nemá smysl se hádat) Pozadí umožňuje manipulovat se samou mírou závažnosti projednávaného problému (Zda je něco zásadní věc nebo bezvýznamná prkotina, o kterou nemá smysl se hádat) Širší a hlubší vzdělání vede obvykle k odlišnému vnímání velikosti a závažnosti problémů a tím usnadňuje jejich řešení Širší a hlubší vzdělání vede obvykle k odlišnému vnímání velikosti a závažnosti problémů a tím usnadňuje jejich řešení Moudřejší ustoupí (každý spor má svou míru uplatnitelné vehemence, překročení kontraproduktivní) Moudřejší ustoupí (každý spor má svou míru uplatnitelné vehemence, překročení kontraproduktivní)

14 14 Efekt „pozadí“ Mezi slepými jednooký králem Mezi slepými jednooký králem Mnohého poznáme až po jeho nástupci Mnohého poznáme až po jeho nástupci V cizině je to úplně normální V cizině je to úplně normální Zesvětlení přítomnosti očerněním minulosti Zesvětlení přítomnosti očerněním minulosti (za Rakouska jsme úpěli, teď je proti tomu hej) (za Rakouska jsme úpěli, teď je proti tomu hej) Je to lepší než drátem do oka Kde není srovnání, tam není hodnocení

15 15 Vliv filosofie a náboženské víry Filosofie i náboženská víra může (!) kultivovat diskusi tím, že ukazuje problémy „sub specie aeternitatis“, tedy „ze zorného úhlu věčnosti“. To ubírá sporům úpornost a dodává vyšší míru vědomí omezenosti lidského poznání, a tím i ochoty k dialogu. Filosofie i náboženská víra může (!) kultivovat diskusi tím, že ukazuje problémy „sub specie aeternitatis“, tedy „ze zorného úhlu věčnosti“. To ubírá sporům úpornost a dodává vyšší míru vědomí omezenosti lidského poznání, a tím i ochoty k dialogu. Omezenost jakéhokoliv druhu se často naopak projevuje netolerancí, neústupností, manichejstvím a militantností. Omezenost jakéhokoliv druhu se často naopak projevuje netolerancí, neústupností, manichejstvím a militantností.

16 16 Míra velikosti problému Nerovnost 1 < 10 Nerovnost 1 < 10 Stejně platí 1000 001 < 1000 010 Stejně platí 1000 001 < 1000 010 Rozdíl je v prvním případě desetinásobný, v druhém zcela zanedbatelný Rozdíl je v prvním případě desetinásobný, v druhém zcela zanedbatelný

17 17 Uplatnění efektu „souvislosti a důsledky“

18 18 Čtyři druhy efektů Strom v zahradě (ovoce, spadané listí, veverky a ptáci, narušení základů domu) Strom v zahradě (ovoce, spadané listí, veverky a ptáci, narušení základů domu) Běžná prezentace se pohybuje pouze v I. kvadrantu Běžná prezentace se pohybuje pouze v I. kvadrantu Věrohodná prezentace nepomine kvadrant II. Věrohodná prezentace nepomine kvadrant II. Moudrost počítá i s kvadrantem IV. (genová manipulace) Moudrost počítá i s kvadrantem IV. (genová manipulace) Systémová vlastnost evropské mysli – výlučný akcent na to, co je vidět v I. kvadrantu Systémová vlastnost evropské mysli – výlučný akcent na to, co je vidět v I. kvadrantu

19 19 Přání otcem myšlenky Člověk má zcela přirozenou tendenci vidět věci tak, jak je chce vidět Člověk má zcela přirozenou tendenci vidět věci tak, jak je chce vidět Filosofické nebo náboženské koncepce mohou tuto tendenci mírnit nebo zesilovat (voluntarismus) Filosofické nebo náboženské koncepce mohou tuto tendenci mírnit nebo zesilovat (voluntarismus) Selektivní výběr fakt a argumentů Selektivní výběr fakt a argumentů Srovnávání výhod jednoho řešení s nevýhodami druhého Srovnávání výhod jednoho řešení s nevýhodami druhého Prohibice v USA, drtiče odpadků, DDT atd. Prohibice v USA, drtiče odpadků, DDT atd.

20 20 Důsledky Nezbytnost oponentury Nezbytnost oponentury Výhoda kolegiálních orgánů Výhoda kolegiálních orgánů Problém vnímání historie (je nutno ptát se, co bylo předtím) Problém vnímání historie (je nutno ptát se, co bylo předtím)

21 21 Efekt souvislosti – oddělení „hodícího se“ od „nehodícího se“ Efekt souvislosti – oddělení „hodícího se“ od „nehodícího se“

22 22 Defendent a oponent Defendent (obránce) se obvykle pohybuje v I. kvadrantu. Pokud uvažuje pouze v intencích jednoho aspektu dané problematiky, obvykle ani jiný kvadrant ani jeho náplň není schopen spatřit. (Ekonomický pohled není schopen spatřit „škody na duších“) Defendent (obránce) se obvykle pohybuje v I. kvadrantu. Pokud uvažuje pouze v intencích jednoho aspektu dané problematiky, obvykle ani jiný kvadrant ani jeho náplň není schopen spatřit. (Ekonomický pohled není schopen spatřit „škody na duších“) Oponentova role spočívá v tom, že vynese na světlo náplň kvadrantu II. a případně i v možné míře kvadrantu IV. Oponentova role spočívá v tom, že vynese na světlo náplň kvadrantu II. a případně i v možné míře kvadrantu IV.

23 23 Základní poučky a axiomata Má-li někdo jednu nohu delší, má vždy tu druhou kratší Má-li někdo jednu nohu delší, má vždy tu druhou kratší Vždy je něco za něco (co ušetříte na síle, to ztratíte na dráze) Vždy je něco za něco (co ušetříte na síle, to ztratíte na dráze) Neexistují absolutní řešení bez vedlejších důsledků Neexistují absolutní řešení bez vedlejších důsledků Pokud se vám některé řešení zdá být absolutní, patrně jste něco přehlédli Pokud se vám některé řešení zdá být absolutní, patrně jste něco přehlédli

24 24 Role logiky v argumentaci - klady Systém „logického myšlení“ je ve větší nebo menší míře obsažen v každé mysli (Je-li o něčem jisto, že to platí pro všechny členy určité množiny, pak je-li x členem této množiny, platí to i pro něj) Systém „logického myšlení“ je ve větší nebo menší míře obsažen v každé mysli (Je-li o něčem jisto, že to platí pro všechny členy určité množiny, pak je-li x členem této množiny, platí to i pro něj) Logické argumenty (na rozdíl od argumentace emotivní) nezávisí na okamžitých náladách a citech. Logické argumenty (na rozdíl od argumentace emotivní) nezávisí na okamžitých náladách a citech.

25 25 Role logiky v argumentaci - slabiny Pravdivost a a tedy i věcná (nikoliv pouze logická) platnost logického úsudku je závislá na pravdivostní kvalitě výchozích návěstí Pravdivost a a tedy i věcná (nikoliv pouze logická) platnost logického úsudku je závislá na pravdivostní kvalitě výchozích návěstí Platnost klasického sylogismu je závislá na pravdivosti obecného soudu v jedné z návěstí. Platnost klasického sylogismu je závislá na pravdivosti obecného soudu v jedné z návěstí. Logika „neřeší“ vztah použitých pojmů k tomu, co označují (je tedy vždy otevřenou otázka, zda dvě skutečnosti, které označíme stejným pojmem, jsou skutečně stejné) Logika „neřeší“ vztah použitých pojmů k tomu, co označují (je tedy vždy otevřenou otázka, zda dvě skutečnosti, které označíme stejným pojmem, jsou skutečně stejné)

26 26 Slabiny logiky Logika nutí k dichotomickému myšlení, neodpovídajícímu vnímané realitě Logika nutí k dichotomickému myšlení, neodpovídajícímu vnímané realitě Tendence ke konfrontaci Tendence ke konfrontaci Verbalismus Verbalismus

27 27 Řetězce sylogismů Dobré víno tvoří dobrou krev Dobré víno tvoří dobrou krev dobrá krev je základem dobré nálady dobrá krev je základem dobré nálady z dobré nálady pramení dobré myšlenky z dobré nálady pramení dobré myšlenky z dobrých myšlenek povstávají dobré skutky z dobrých myšlenek povstávají dobré skutky dobré skutky přivádějí člověka do nebe dobré skutky přivádějí člověka do nebe Ergo: Víno vás přivede do nebe

28 28 Logický čtverec Důležité pro uplatnění logických zákonů Důležité pro uplatnění logických zákonů

29 29 Čtyři zákony výrokové logiky Zákon totožnosti Zákon totožnosti Zákon sporu Zákon sporu Zákon vyloučeného třetího Zákon vyloučeného třetího Zákon dostatečného důvodu Zákon dostatečného důvodu

30 30 Zákon totožnosti V celé ucelené logické operaci musí být dodržena nezměněná náplň, tedy obsah i rozsah použitých pojmů. V celé ucelené logické operaci musí být dodržena nezměněná náplň, tedy obsah i rozsah použitých pojmů. Tento požadavek nelze vždy dodržet při používání či prolínání dvou různých myšlenkových soustav. Tento požadavek nelze vždy dodržet při používání či prolínání dvou různých myšlenkových soustav. Při logických operacích s abstrakty a pomysly prakticky dodržet nemožno (např. pojem „svoboda“ znamená v každém systému něco jiného) Při logických operacích s abstrakty a pomysly prakticky dodržet nemožno (např. pojem „svoboda“ znamená v každém systému něco jiného)

31 31 Zákon sporu a vyloučeného třetího Je jednou z nejpevnějších jistot, že jedna a tatáž věc nemůže v jednom určitém smyslu něčím zároveň být i nebýt. Dvě protikladné věty (viz logický čtverec) nemohou být obě pravdivé ani obě nepravdivé, aniž je ještě další možnost. Je jednou z nejpevnějších jistot, že jedna a tatáž věc nemůže v jednom určitém smyslu něčím zároveň být i nebýt. Dvě protikladné věty (viz logický čtverec) nemohou být obě pravdivé ani obě nepravdivé, aniž je ještě další možnost. Věc je buď černá nebo ne-černá. Věc je buď černá nebo ne-černá. Klamná manipulace nastává předložením dvou ne protikladných soudů do tohoto zdánlivého vztahu. Nepomohl-li teplý obklad, nevyplývá z toho, že pomůže studený. Klamná manipulace nastává předložením dvou ne protikladných soudů do tohoto zdánlivého vztahu. Nepomohl-li teplý obklad, nevyplývá z toho, že pomůže studený.

32 Klamná argumentace Klamná manipulace nastává předložením dvou ne protikladných soudů do tohoto zdánlivého vztahu. Nepomohl-li teplý obklad, nevyplývá z toho, že pomůže studený. Klamná manipulace nastává předložením dvou ne protikladných soudů do tohoto zdánlivého vztahu. Nepomohl-li teplý obklad, nevyplývá z toho, že pomůže studený. Podstata jednoho z rozšířených klamů (a sebeklamů) Neosvědčilo-li se řešení A, je to důkaz, že správné je řešení B. Běžné v politické argumentaci a propagandě. Podstata jednoho z rozšířených klamů (a sebeklamů) Neosvědčilo-li se řešení A, je to důkaz, že správné je řešení B. Běžné v politické argumentaci a propagandě. 32

33 33 Zákon dostatečného důvodu Pochází od filosofa Leibnize ze 17. stol. Míněn patrně původně jako opora předcházejících logických zákonů – vyplývá-li z nich něco, je to dostatečný důvod, aby to bylo bráno vážně. Pochází od filosofa Leibnize ze 17. stol. Míněn patrně původně jako opora předcházejících logických zákonů – vyplývá-li z nich něco, je to dostatečný důvod, aby to bylo bráno vážně. Odvozeně vede k myšlení zdůvodněnému a opodstatněnému. Nelze generovat jistoty z ničeho Odvozeně vede k myšlení zdůvodněnému a opodstatněnému. Nelze generovat jistoty z ničeho Problém v tom, že mnoho myšlenkových staveb stojí na nedokazatelných axiomatech. Problém v tom, že mnoho myšlenkových staveb stojí na nedokazatelných axiomatech.

34 34 Základní chyby v logickém dokazování Petitio principii Petitio principii Proton pseudos – omyl v počátku Proton pseudos – omyl v počátku Quaternio terminorum – čtyři pojmy v sylogismu Quaternio terminorum – čtyři pojmy v sylogismu Saltus in probando – skok v důkaze Saltus in probando – skok v důkaze Předčasné zobecnění Předčasné zobecnění Uvažování z možného na skutečné Uvažování z možného na skutečné

35 35 Paradox – hranice jednoduché logiky Velmi mnoho vztahů se řídí zákonitostí, která není postižitelná jednoduchou, jednoplošnou a přímočarou logikou. Velmi mnoho vztahů se řídí zákonitostí, která není postižitelná jednoduchou, jednoplošnou a přímočarou logikou. Paradox je v napětí vůči logice a je obvykle logicky nesnadno zdůvodnitelný Paradox je v napětí vůči logice a je obvykle logicky nesnadno zdůvodnitelný Schopnost postihnout hranici platnosti mezi logikou a paradoxem je vlastností moudrosti Schopnost postihnout hranici platnosti mezi logikou a paradoxem je vlastností moudrosti Paradox je výsledkem uplatnění pohledu z více než jednoho aspektu Paradox je výsledkem uplatnění pohledu z více než jednoho aspektu Pomalu nejdále dojdeš Pomalu nejdále dojdeš

36 36 Argumentace ad rem - věcná Věcná argumentace, vztahující se pouze k projednávané otázce a za okolností, kdy zúčastněné strany sporu či jednání nemají a neuplatňují postranní zájmy, je celkem vzácným případem. Věcná argumentace, vztahující se pouze k projednávané otázce a za okolností, kdy zúčastněné strany sporu či jednání nemají a neuplatňují postranní zájmy, je celkem vzácným případem. Vyskytuje se spíše v malých skupinách, spojených výrazným a silným motivem. Vyskytuje se spíše v malých skupinách, spojených výrazným a silným motivem. Uplatňuje se zde logická argumentace, argumenty jsou obvykle korektně váženy a v případě bezvadnosti přijímány. Uplatňuje se zde logická argumentace, argumenty jsou obvykle korektně váženy a v případě bezvadnosti přijímány.

37 37 Argumentace ad hominem - nevěcná Neexistuje-li společný zájem, který by byl kriteriem, motivací i opěrným bodem argumentace, děje se přesvědčování „nevěcnou“ manipulací s předkládanou tezí či s myšlením přesvědčovaného. Neexistuje-li společný zájem, který by byl kriteriem, motivací i opěrným bodem argumentace, děje se přesvědčování „nevěcnou“ manipulací s předkládanou tezí či s myšlením přesvědčovaného. Cílem je učinit tezi psychologicky akceptovatelnou či žádoucí (Pro vás bude dobré, když…) Cílem je učinit tezi psychologicky akceptovatelnou či žádoucí (Pro vás bude dobré, když…) Ve světě obchodu nejrozšířenější. Ve světě obchodu nejrozšířenější.

38 38 Některé způsoby nevěcné argumentace Argumentum ad auditorium Argumentum ad auditorium Argumentum baculinum Argumentum baculinum Argumentum ad ignorantiam Argumentum ad ignorantiam Argumentum ad misericordiam Argumentum ad misericordiam Argumentum ad personam Argumentum ad personam Argumentum ad populum Argumentum ad populum

39 39 Diskuse a polemika Kultivovaná diskuse je umění, za jehož zakladatele bývá považován Sokrates. Kultivovaná diskuse dokáže přinést více, než je prostý součet stanovisek, vědomostí a názorů jejích účastníků. Je-li člověk nucen své myšlenky formulovat, pak již při tom často pozná jejich chyby nebo další možnosti rozvoje. Kultivovaná diskuse je umění, za jehož zakladatele bývá považován Sokrates. Kultivovaná diskuse dokáže přinést více, než je prostý součet stanovisek, vědomostí a názorů jejích účastníků. Je-li člověk nucen své myšlenky formulovat, pak již při tom často pozná jejich chyby nebo další možnosti rozvoje.

40 Podstata „úspěšné“ argumentace 40

41 41 Co je třeba se k diskutování naučit Formulace otázek a definice pojmů Formulace otázek a definice pojmů Kultivace vyjadřování, přesnost a přesvědčivost Kultivace vyjadřování, přesnost a přesvědčivost Opustit představu o svatosti vlastního názoru Opustit představu o svatosti vlastního názoru Ukázněné myšlení a argumentace Ukázněné myšlení a argumentace Disciplina rozhovoru, umět naslouchat Disciplina rozhovoru, umět naslouchat Řízení diskuse Řízení diskuse Ukončení diskuse formulováním závěru Ukončení diskuse formulováním závěru

42 42 Možný postup diskuse Vyložení stanovisek nebo tezí Vyložení stanovisek nebo tezí Vymezení pojmů Vymezení pojmů Vymezení jednotlivých tvrzení Vymezení jednotlivých tvrzení Nalezení toho, co obě strany připouštějí Nalezení toho, co obě strany připouštějí Důkazy platnosti jednotlivých tvrzení Důkazy platnosti jednotlivých tvrzení Kritika důkazů jednotlivých tvrzení Kritika důkazů jednotlivých tvrzení Závěr Závěr

43 43 Kritika – dva významy pojmu Kritika jako přezkušování pravdivosti informací a soudů, zkoumání, zda poznatky, které mají být použity jsou Kritika jako přezkušování pravdivosti informací a soudů, zkoumání, zda poznatky, které mají být použity jsou Skutečné a spolehlivé Skutečné a spolehlivé Věcně relevantní Věcně relevantní

44 44 Kritika Kritika (sebekritika) jako soud, hodnocení, vytknutí chyb. Kritika (sebekritika) jako soud, hodnocení, vytknutí chyb. Velmi cenná, pohled jinýma očima, jinou optikou – oponent. Velmi cenná, pohled jinýma očima, jinou optikou – oponent. Kritika konstruktivní – nesoustředí se na zápory, je „dobře míněná“ a povzbuzující Kritika konstruktivní – nesoustředí se na zápory, je „dobře míněná“ a povzbuzující Kritika zlovolná – „hledání much“, již předem je negativní stanovisko zřejmo, hledá se pouze předmět, případně záminka Kritika zlovolná – „hledání much“, již předem je negativní stanovisko zřejmo, hledá se pouze předmět, případně záminka


Stáhnout ppt "1 Argumentace Přesvědčování, persuázie. 2 Etické souvislosti přesvědčování I. Podstatou přesvědčování je snaha změnit myšlení a tím i rozhodovací kriteria."

Podobné prezentace


Reklamy Google