Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Tvoření písemné práce Odkud začít a kudy jít…..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Tvoření písemné práce Odkud začít a kudy jít….."— Transkript prezentace:

1 1 Tvoření písemné práce Odkud začít a kudy jít….

2 Cíl písemné práce  Prokázat schopnost práce s informacemi (shledávání, kritické vyhodnocení, aplikace, vyvození závěrů atd.)  Schopnost formulovat problém, stanovit hypotézu a provést její ověření  Formulace závěru. 2

3 Téma a název  Téma zadané a zvolené  Název a podtitul 3

4 4 Základní členění  Úvod – captatio benevolentiae, nastavení „komunikační vlny“ – polemické (konfrontační) či konciliantní? Stručný obsah. Psát až nakonec!  Stať – vlastní látka, argumentace.  Závěr – nejsilnější argument, stručné shrnutí výsledku.

5 Úvod a jeho význam  Úvod nastavuje „komunikační vlnu“  Nastavení konfrontační a konciliantní  Expozice problému  Motivy bádání  V mluvené verzi „ochutnání“  Výchozí hypotéza 5

6 Konfrontační a konciliantní nastavení 6

7 7 Základní kroky  1. Analýza komunikační situace  2. Shromažďování materiálu  3. Třídění materiálu  4. Stylizace  5. Osvojení  6. Realizace  7. Vyhodnocení

8 1. Analýza situace  Ke komu budu mluvit?  Komu je práce určena?  Jaké jsou adresátovy zájmy, priority, oblíbená témata?  Kdo bude v komisi? 8

9 9 2. Shromažďování materiálu  Extenzivní fáze  Přehled terénu  Shromáždění všeho dostupného  Slovníky, monografie, články, „nekorektní“ prameny  Rozdíl mezi soukromým názorem a názorem, určeným k prezentaci  Suchbild - hypotéza

10 Zdroje informací  Základní rozdělení – primární a sekundární  Ethos a pravidla citací a uvedení zdrojů  Kritika zdrojů 10

11 11 3. Třídění materiálu  Výběr z hlediska úžeji vymezeného tématu či záměru  Nikoliv jako apologie výchozí představy  Spravedlivé souzení pro a proti  Nepoužitý materiál není bezcenný materiál

12 12 4. Stylizace  Vytříděný materiál je seřazen dle zákonů logiky a pedagogiky  Logika – základní osnova  Pedagogika – od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitému  Struktura – členění  Diskuse jako inspirace i ověření

13 Argumentace  Korektní argumentace dbá na to, aby  -skutečnosti, na kterých je argumentace postavena byly korespondenčně pravdivé (neověřené zprávy, pochybné prameny apod.)  - byly věcně relevantní, vztahovaly se k problému a teze z nich tedy vyplývala  Přání je otcem myšlenky 13

14 Interpretace faktů 14

15 Optické a myšlenkové klamy 15

16 Klamy vědomé a mimoděčné 16

17 Jaké to je? 17

18 Bolestné kroky  Při stylizaci musí člověk vědomě a cíleně čelit tendencím a pokušením „odboček“.  Lze pronásledovat pouze jednoho zajíce.  Výhoda přestávky v práci. 18

19 Formální úprava  Čitelné písmo  Nepoužívat více než tři druhy písma  Kurzíva a tučný řez (ne oboje v jednom!) 19

20 Obhajoba  Přednesení stručného shrnutí předpokladů, cílů a výsledku své práce.  Ze způsobu přednesu je možno mnohé vyvodit.  Vystupovat s přiměřenou jistotou a sebevědomím  Etika vědecké práce – upozornit na úskalí a nejasnosti 20

21 Jak se připravit  Před vlastní obhajobou má autor čas na přípravu (kterou má obvykle již v hrubých rysech hotovu)  Může mít poznámky, dobrý dojem budí schopnost mluvit „z hlavy“  Je možnost obhajoby před širším fórem 21

22 22 5. Osvojení a realizace  Doslovné čtení  Zpaměti  Volně s poznámkami  Myšlenková mapa  S patra, bez přípravy  2 verze

23 6. Veřejné přednesení  Obhajoba práce může mít formu veřejné prezentace.  V zásadě platí to, mco je třeba k obhajobě  Obvykle větší rozsah – více času  Kultivovanější rétorický projev (obhajoba může být „rozhovorem“) 23

24 24 7. Vyhodnocení  Diskuse a poznámky posluchačů – zpětná vazba  Vlastní pocit  Podstatné zaznamenat pro příště

25 A na závěr:  Smyslem písemného zpracování je osvětlení některého temného, šedého, nezřetelného místa Bytí.  Vedlejší prémií je radost, kterou autor sám ze své práce má.  Pobídka k zodpovědnému a opodstatněnému myšlení.  Mnoho zdaru Vám přeje Milan Klapetek 25


Stáhnout ppt "1 Tvoření písemné práce Odkud začít a kudy jít….."

Podobné prezentace


Reklamy Google