Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

COST – 40 let koordinace evropského výzkumu Z pohledu národního koordinátora COST RNDr. Josef Janda, MŠMT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "COST – 40 let koordinace evropského výzkumu Z pohledu národního koordinátora COST RNDr. Josef Janda, MŠMT."— Transkript prezentace:

1 COST – 40 let koordinace evropského výzkumu Z pohledu národního koordinátora COST RNDr. Josef Janda, MŠMT

2 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT2 Obsah prezentace Historie Současné struktury a procedury Jak vstoupit do COST v ČR Finanční podpora projektů COST v ČR Nové akce COST Jak dál v COST Domény Závěr

3 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT3 Historie Nejdéle trvající evropský nástroj pro koordinaci výzkumu – založen v roce 1971 ve Vídni 19 státy a Evropským společenstvím na principu nazývaném COST model: základní principy: 1. „bottom-up“ systém 2. sladěné (concerted actions) akce = množina národních projektů 3. „ a la carte“ systém 4. financování na národní úrovni mezinárodně právní subjektivita nebyla nutná – klub evropských států, evropský rozměr Členské státy se připojovaly ke COST formou usnesení vlád

4 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT4 Historie Vědečtí pracovníci sami rozhodují o směřování akcí se snahou dosáhnout cílů určených Memorandem of Understanding – forma mezinárodní smlouvy definující akci Finanční prostředky na koordinaci poskytuje COST jako projekt rámcového programu Do konce 5. rámcového programu byl COST přičleněn k Direktorátu výzkumu EK a finančně podporován z rozpočtu EU Od 6. RP došlo k vyčlenění COST od EK a byla sjednána dohoda s Evropskou vědeckou nadací (ESF) - implementační agent COST do konce 7 RP Asociace kanceláře COST, založena v roce 2010

5 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha5 Česká republika 1993, usnesení vlády č. 106 ze dne 3. 3. 1993 účast ve 424 Akcích, z toho 125 běžících ČR se účastní Akcí COST ročně 150 projekty, účastníci: VŠ, ústavy AVČR, VO Od r. 1999 (data z CEP) podpořeno 715 projektů v celkové výši 1 032 613 tis Kč, tzn. cca 100 000 Kč/rok ČR má rozpočet na financování, ostatní země grantové agentury Přihlašování projektů do Akcí v ČR zajišťuje národní koordinátor na MŠMT na základě přihlášky, evaluace návrhu projektu a kladného vyjádření řídícího výboru Akce.

6 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT6 Domény Biomedicina a molekulární biovědy Chemie, molekulární vědy a technologie Potraviny a zemědělství Vědy o Zemi a životní prostředí Lesy, jejich produkty a služby Občané, společnost, kultura a zdraví Informační a komunikační technologie Materiály, fyzika a nanovědy Doprava a rozvoj měst Horizontální aktivity – multidisciplinární obory

7 Účast ČR v Akcích COST Účast ČR celkem ve 465 akcích z 895 / ve 128 z 214 běžících

8 Účast ČR v Akcích COST ÚČAST ČR V AKCÍCH COST

9 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT9 ČR - koordinace akcí CMST COST Action D39 - Metallo-Drug Design and Action MPNS COST Action 527 - Plasma polymers and related materials MPNS COST Action MP0602 - Advanced Solder Materials for High Temperature Application (HISOLD) TUD COST Action TU0904 - Integrated Fire Engineering and Response (IFER)

10 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT10 Vstup do COST národní principy v ČR: 1. mezinárodní hodnocení sestavení vlastního návrhu projektu zaslání projektu řídícímu výboru Akce k vyjádření evaluace členem DV nominace člena řídícího výboru přistoupení k MoU 2.národní financování - významný princip a vlastnost COST modelu – COST není zdroj financování ale koordinace Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích - program COST CZ – (2011-17), základní výzkum, výzkumné organizace dle Rámce společenství, Rada COST CZ

11 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT11 Finanční podpora projektů COST v ČR Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, vyhlášení každý rok, zveřejnění výsledků na www.msmt.czwww.msmt.cz Podmínky žádosti o podporu: kladně zhodnocená přihláška do Akce kladné vyjádření řídícího výboru Akce ČR přistoupila k MoU Hodnocení návrhů projektů - Rada COST CZ: 2 posudky od nezávislých oponentů 1 posudek od člena odborného poradního orgánu COST CZ

12 COST CZ Program na podporu řešení projektů COST v ČR Schválen EK na léta 2011- 17 Základní výzkum, výzkumné organizace dle Rámce společenství Účelová podpora pro všechny Akce až do 500 tis. Kč ročně Podpora se poskytuje po dobu trvání Akce Rada COST CZ provádí hodnocení a doporučuje vybrané projekty k podpoře

13 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT13 Nové akce COST Dvoustupňový výběrový proces – krátký administrativně nenáročný proces webovou aplikací,první hodnocení na úrovni DV, jen úspěšní – plný návrh – peer review. www.cost.eu (březen, září)www.cost.eu Snaha o snížení administrativního zatížení a zajištění co nejvyšší kvality akcí – excelence. Ke schválené akci se může připojit kdokoliv z členského státu COST – v ČR po splnění některých podmínek – kvalita návrhu projektu.

14 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT14 Současné struktury a procedury 1 Ministerská konference - nejvyšší rozhodovací orgán, 1997 – Praha, 2002 – Dubrovník, 2010 – Palma de Mallorca Výbor nejvyšších představitelů COST CSO - zodpovědnost za další strategický rozvoj, schvaluje nové Akce COST (množina“ národních projektů )na základě výsledků dvoustupňového výběru v rámci otevřených výzev, člen CSO v příslušné zemí tvoří kontaktní bod mezi ministerstvem a ostatními subjekty VaV a spolupracuje s Kanceláří COST a sekretariátem COST Národní koordinátor - nominuje členy doménových výborů a členy řídících výborů Akcí COST, poskytují informace o stavu Akcí, výzvách, konání zasedání CSO, kontaktní bod pro vědce a instituce, specifické národní portfolio Výkonná skupina CSO (JAF) - příprava zasedání CSO a vykonávání rozhodnutí vydaných CSO Doménové výbory - nový prvek se snahou o předvídání vývoje, reakce na globální výzvy- informují CSO, jsou zodpovědné za kvalitní kontrolu Akcí (vyhodnocení, monitoring, hodnocení) a dohlíží na strategický rozvoj příslušné domény Řídící výbory - tvořeny národními experty, koordinují aktivity Akce a zodpovídají příslušnému DV

15 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT15 Současné struktury a procedury 2 Akce COST – množina projektů výzkumných pracovníků z členských států COST Sekretariát COST - servis pro zasedání CSO a Výkonné skupiny CSO (JAF) Kancelář COST - implementační agent COST, administrativní zázemí, vědečtí sekretáři, provádí rozhodnutí CSO Asociace Kanceláře COST - právní subjekt založený 2010, http://www.cost-coa.eu http://www.cost-coa.eu Geografická a politická dimenze - co je a není Evropa, Izrael, pátá svoboda Short Scientific Mission - podpora mladých vědeckých pracovníků

16 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT16 Nové akce COST Dvoustupňový výběrový proces – krátký administrativně nenáročný proces webovou aplikací,první hodnocení na úrovni DV, jen úspěšní – plný návrh – peer review. Snaha o snížení administrativního zatížení a zajištění co nejvyšší kvality akcí – excelence. Ke schválené akci se může připojit kdokoliv z členského státu COST – v ČR po splnění některých podmínek – kvalita návrhu projektu.

17 18.12.201440. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT17 Jak dál v COST Podpora tzv. COST modelu – sjednocení výdajů na výzkum v jednotlivých členských zemí COST, výměna informací MoU, rychlé zapojení zainteresovaných řešitelů, možnosti pro mladé vědce(early stage researchers) Spolupráce s rámcovými programy, JTI, JP a EUREKA - výsledky akcí COST slouží jako prekursory pro řešení stávajících problémů a témat v těchto programech a aktivitách COST musí žít – ve smyslu poselství Ministerské konference 2010 Udržet účinnou koordinaci jako službu evropské komunitě a společnosti jako celku a p ružně reagovat na další vývoj

18 Děkuji za pozornost a COSTu bych rád popřál dalších nejméně 40 let!!! RNDr. Josef Janda, MŠMT


Stáhnout ppt "COST – 40 let koordinace evropského výzkumu Z pohledu národního koordinátora COST RNDr. Josef Janda, MŠMT."

Podobné prezentace


Reklamy Google