Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

COST – 40 let koordinace evropského výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "COST – 40 let koordinace evropského výzkumu"— Transkript prezentace:

1 COST – 40 let koordinace evropského výzkumu
Z pohledu národního koordinátora COST RNDr. Josef Janda, MŠMT

2 40. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT
Obsah prezentace Historie Současné struktury a procedury Jak vstoupit do COST v ČR Finanční podpora projektů COST v ČR Nové akce COST Jak dál v COST Domény Závěr 40. výročí COST , Praha - MŠMT

3 40. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT
Historie Nejdéle trvající evropský nástroj pro koordinaci výzkumu – založen v roce 1971 ve Vídni 19 státy a Evropským společenstvím na principu nazývaném COST model: základní principy: 1. „bottom-up“ systém 2. sladěné (concerted actions) akce = množina národních projektů 3. „ a la carte“ systém 4. financování na národní úrovni mezinárodně právní subjektivita nebyla nutná – klub evropských států, evropský rozměr Členské státy se připojovaly ke COST formou usnesení vlád 40. výročí COST , Praha - MŠMT

4 40. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT
Historie Vědečtí pracovníci sami rozhodují o směřování akcí se snahou dosáhnout cílů určených Memorandem of Understanding – forma mezinárodní smlouvy definující akci Finanční prostředky na koordinaci poskytuje COST jako projekt rámcového programu Do konce 5. rámcového programu byl COST přičleněn k Direktorátu výzkumu EK a finančně podporován z rozpočtu EU Od 6. RP došlo k vyčlenění COST od EK a byla sjednána dohoda s Evropskou vědeckou nadací (ESF) - implementační agent COST do konce 7 RP Asociace kanceláře COST, založena v roce 2010 40. výročí COST , Praha - MŠMT

5 Česká republika 1993 , usnesení vlády č. 106 ze dne 3. 3. 1993
účast ve 424 Akcích , z toho 125 běžících ČR se účastní Akcí COST ročně 150 projekty, účastníci: VŠ, ústavy AVČR, VO Od r (data z CEP) podpořeno 715 projektů v celkové výši tis Kč , tzn. cca Kč/rok ČR má rozpočet na financování , ostatní země grantové agentury Přihlašování projektů do Akcí v ČR zajišťuje národní koordinátor na MŠMT na základě přihlášky , evaluace návrhu projektu a kladného vyjádření řídícího výboru Akce. 40. výročí COST , Praha

6 40. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT
Domény Biomedicina a molekulární biovědy Chemie, molekulární vědy a technologie Potraviny a zemědělství Vědy o Zemi a životní prostředí Lesy, jejich produkty a služby Občané, společnost, kultura a zdraví Informační a komunikační technologie Materiály, fyzika a nanovědy Doprava a rozvoj měst Horizontální aktivity – multidisciplinární obory 40. výročí COST , Praha - MŠMT

7 Účast ČR v Akcích COST Účast ČR celkem ve 465 akcích z 895 / ve 128 z 214 běžících

8 Účast ČR v Akcích COST ÚČAST ČR V AKCÍCH COST

9 40. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT
ČR - koordinace akcí CMST COST Action D Metallo-Drug Design and Action MPNS COST Action Plasma polymers and related materials MPNS COST Action MP Advanced Solder Materials for High Temperature Application (HISOLD) TUD COST Action TU Integrated Fire Engineering and Response (IFER) 40. výročí COST , Praha - MŠMT

10 40. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT
Vstup do COST národní principy v ČR: 1. mezinárodní hodnocení sestavení vlastního návrhu projektu zaslání projektu řídícímu výboru Akce k vyjádření evaluace členem DV nominace člena řídícího výboru přistoupení k MoU 2.národní financování - významný princip a vlastnost COST modelu – COST není zdroj financování ale koordinace Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích - program COST CZ – ( ), základní výzkum, výzkumné organizace dle Rámce společenství, Rada COST CZ 40. výročí COST , Praha - MŠMT

11 Finanční podpora projektů COST v ČR
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, vyhlášení každý rok, zveřejnění výsledků na Podmínky žádosti o podporu: kladně zhodnocená přihláška do Akce kladné vyjádření řídícího výboru Akce ČR přistoupila k MoU Hodnocení návrhů projektů - Rada COST CZ: 2 posudky od nezávislých oponentů 1 posudek od člena odborného poradního orgánu COST CZ 40. výročí COST , Praha - MŠMT

12 COST CZ Program na podporu řešení projektů COST v ČR
Schválen EK na léta Základní výzkum, výzkumné organizace dle Rámce společenství Účelová podpora pro všechny Akce až do 500 tis. Kč ročně Podpora se poskytuje po dobu trvání Akce Rada COST CZ provádí hodnocení a doporučuje vybrané projekty k podpoře

13 40. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT
Nové akce COST Dvoustupňový výběrový proces – krátký administrativně nenáročný proces webovou aplikací,první hodnocení na úrovni DV, jen úspěšní – plný návrh – peer review. (březen, září) Snaha o snížení administrativního zatížení a zajištění co nejvyšší kvality akcí – excelence. Ke schválené akci se může připojit kdokoliv z členského státu COST – v ČR po splnění některých podmínek – kvalita návrhu projektu. 40. výročí COST , Praha - MŠMT

14 Současné struktury a procedury 1
Ministerská konference - nejvyšší rozhodovací orgán , 1997 – Praha, 2002 – Dubrovník, 2010 – Palma de Mallorca Výbor nejvyšších představitelů COST CSO - zodpovědnost za další strategický rozvoj, schvaluje nové Akce COST (množina“ národních projektů )na základě výsledků dvoustupňového výběru v rámci otevřených výzev, člen CSO v příslušné zemí tvoří kontaktní bod mezi ministerstvem a ostatními subjekty VaV a spolupracuje s Kanceláří COST a sekretariátem COST Národní koordinátor - nominuje členy doménových výborů a členy řídících výborů Akcí COST, poskytují informace o stavu Akcí , výzvách , konání zasedání CSO, kontaktní bod pro vědce a instituce , specifické národní portfolio Výkonná skupina CSO (JAF) - příprava zasedání CSO a vykonávání rozhodnutí vydaných CSO Doménové výbory - nový prvek se snahou o předvídání vývoje, reakce na globální výzvy- informují CSO, jsou zodpovědné za kvalitní kontrolu Akcí (vyhodnocení , monitoring, hodnocení) a dohlíží na strategický rozvoj příslušné domény Řídící výbory - tvořeny národními experty, koordinují aktivity Akce a zodpovídají příslušnému DV 40. výročí COST , Praha - MŠMT

15 Současné struktury a procedury 2
Akce COST – množina projektů výzkumných pracovníků z členských států COST Sekretariát COST - servis pro zasedání CSO a Výkonné skupiny CSO (JAF) Kancelář COST - implementační agent COST, administrativní zázemí, vědečtí sekretáři, provádí rozhodnutí CSO Asociace Kanceláře COST - právní subjekt založený 2010 , Geografická a politická dimenze - co je a není Evropa, Izrael, pátá svoboda Short Scientific Mission - podpora mladých vědeckých pracovníků 40. výročí COST , Praha - MŠMT

16 40. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT
Nové akce COST Dvoustupňový výběrový proces – krátký administrativně nenáročný proces webovou aplikací,první hodnocení na úrovni DV, jen úspěšní – plný návrh – peer review. Snaha o snížení administrativního zatížení a zajištění co nejvyšší kvality akcí – excelence. Ke schválené akci se může připojit kdokoliv z členského státu COST – v ČR po splnění některých podmínek – kvalita návrhu projektu. 40. výročí COST , Praha - MŠMT

17 40. výročí COST - 1971 - 2011, Praha - MŠMT
Jak dál v COST Podpora tzv. COST modelu – sjednocení výdajů na výzkum v jednotlivých členských zemí COST, výměna informací MoU, rychlé zapojení zainteresovaných řešitelů, možnosti pro mladé vědce(early stage researchers) Spolupráce s rámcovými programy, JTI, JP a EUREKA - výsledky akcí COST slouží jako prekursory pro řešení stávajících problémů a témat v těchto programech a aktivitách COST musí žít – ve smyslu poselství Ministerské konference 2010 Udržet účinnou koordinaci jako službu evropské komunitě a společnosti jako celku a pružně reagovat na další vývoj 40. výročí COST , Praha - MŠMT

18 COSTu bych rád popřál dalších nejméně 40 let!!!
Děkuji za pozornost a COSTu bych rád popřál dalších nejméně 40 let!!! RNDr. Josef Janda, MŠMT


Stáhnout ppt "COST – 40 let koordinace evropského výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google