Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7.4.2017 PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ Integrační architektura informačního prostředí HMP INF MHMP a MČ 16.7.20114 INF MHMP + MČ, 16.7.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7.4.2017 PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ Integrační architektura informačního prostředí HMP INF MHMP a MČ 16.7.20114 INF MHMP + MČ, 16.7.2014."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ Integrační architektura informačního prostředí HMP INF MHMP a MČ INF MHMP + MČ, INF MHMP + MČ,

2 Program Úvod – Ing. David Vorlíček
Program Úvod – Ing. David Vorlíček Kontext, rekapitulace – Ing. Jaroslav Šolc Představení záměru a VZ – Ing. Tomáš Sommer Diskuse Různé INF MHMP + MČ,

3 Kontext, rekapitulace Strategie - důvod
Problémy s interoperabilitou systémů, můstky Požadavek na větší efektivitu provozu Stávající heterogenní prostředí, vendor lock-in Sdílení infrastruktury, systémových nástrojů, dat Řízení celkové architektury, principy, standardy Opatření Celoměstská koncepce – zatím v návrhu, ale praktické kroky Reorganizace INF MHMP, architektura + strategie Aktuální potřeba Zajistit ekonomický systém pro HMP (+ integrace) Součinnost s MČ INF MHMP + MČ,

4 Důvody vzniku záměru Dlouhodobě neuspokojivá situace stavu informatiky HMP Mnoho klíčových systémů ve stavu vendor lock-in Nepříznivá situace především v oblasti ekonomických systémů Končící a ukončené smlouvy o podpoře systémů Nedostatečná nebo neexistující propojenost systémů Problematické vypisování JŘBU s cílem zajistit chod systémů Pokuty UOHS Rozsudky NSS INF MHMP + MČ, 4

5 Kroky k řešení Hledání řešení uvedených problémů.
Vytvořena pracovní skupina složená z pracovníků INF a externích poradců jmenovaná RAD Ing. Janem Vašíčkem Posouzení dosavadních koncepcí – materiálů připravených mj. firmou KPMG Návrh strategie budoucího řešení INF MHMP + MČ, 5

6 Návrh koncepce Návrh koncepce integrace systémů HMP
Postup rozložený do 3 etap (řada VZ) Návrh architektonické koncepce (1 VZ) Dodávka a implementace Integrační platformy (1 VZ) Restrukturalizace a připojování systémů k IP (více VZ) Rozhodnutí RHMP Sada Tisků/usnesení R-13625/1437 (ES, leden 2015) R-13628/1438 (záměr VZ architekt) R-13769/1439 (záměr VZ IP) Navazující příprava VZ na Návrh architektonické koncepce – finální stav příprava VZ na dodávku a implementaci IP příprava VZ na dodávku ekonomických systémů napojených na IP příprava VZ na dodávku dalších systémů napojených na IP INF MHMP + MČ, 6

7 VZ Integrační architektura
Název: Vytvoření návrhu integrační architektury informačního prostředí HMP Zjednodušené podlimitní řízení Administrace: ROWAN LEGAL Zahájení: červen/červenec 2014 Doba realizace: 3 měsíce Využití stávajících informací Součinnost MHMP, MČ, MO INF MHMP + MČ, 7

8 Komunikace mezi systémy
INF MHMP + MČ,

9 Předmět V záměru … vytvoření koncepce a návrh integrační architektury pro potřeby integrace a propojení ekonomických a navazujících IS zajišťujících svými funkcemi podporu při sdílení dat v rámci vykonávání jednotlivých procesů. Cíl konsolidace informačního prostředí podle přístupu SOA příprava podkladů pro vlastní implementační projekt Výstupy Dílo: Dokument, workshop, architektonický model, zadání pro navazující implementační VZ Konzultační služby: posouzení nabídek implementace VZ INF MHMP + MČ, 9

10 Způsob a rozsah integrace
Integrační platforma (IP) provozována na MHMP v DC IS celoměstského významu (a MHMP) Provozované na MČ 1-57 a MP, TSK (GINIS, Proxio, eSpis ….. SW VITA?....) Integrace skrze DC MHMP Vybrané IS provozované v organizacích HMP WIN UCR INF MHMP + MČ, 10

11 Struktura architektonického návrhu (dokument)
Úvodní část - Vymezení cílů projektu Shrnutí výchozího stavu Funkční dekompozice Datová architektura Procesní architektura Základní rámec technologické architektury Katalog služeb Dopady zavedení architektury do provozovaných IT systémů Harmonogram projektu Rozpočet projektu Vše v globálním pohledu, detaily budou zpracovány v rámci navazujících zakázek INF MHMP + MČ, 11

12 Struktura architektonického návrhu (dokument) (1)
Úvodní část - Vymezení cílů projektu Cílový stav integračního projektu Dekompozice do fází (cíle, metriky) Negativní vymezení (oblasti, které nebudou zahrnuty) Shrnutí výchozího stavu Popis stávajícího prostředí, požadavky na sdílení informací, rozhraní Slabá místa vhodná k řešení Funkční dekompozice Kritické, problematické a očekávané funkcionality Informační toky a jejich optimalizace INF MHMP + MČ, 12

13 Struktura architektonického návrhu (dokument) (2)
Datová architektura Definice globálně používaných datových entit, předávání mezi systémy Optimalizace, odstranění duplicit, minimalizace chybovosti, bezpečnost Procesní architektura Popis základních procesů mezi systémy (vč. externích) Optimalizace, návrh standardů procesního řízení Základní rámec technologické architektury Technologické principy řešení systémové integrace Návrh standardů, konektory pro stávající systémy Parametry pro pilotní a ostrý provoz IP Přehled respektovaných mezinárodních standardů INF MHMP + MČ, 13

14 Struktura architektonického návrhu (dokument) (3)
Katalog služeb Katalog služeb dle priorit, otevřený Dopady zavedení architektury do provozovaných IT systémů Zavedení principů SOA Návrhy změn v používaných systémech (případně jejich nahrazení) Harmonogram projektu Etapizace a harmonogram implementačního projektu IP Postup napojování jednotlivých systémů na IP Rozpočet projektu Rozpočet pro implementaci i provoz IP (vývoj v čase) Odhad nákladů na změny jednotlivých systémů INF MHMP + MČ, 14

15 IP na MHMP Odpadá komunikace mezi systémy typu každý s každým IP poskytuje centrální data a funkce INF MHMP + MČ,

16 IP pro MČ (PO) INF MHMP + MČ, 16.7.2014 7.4.2017
Postupně odpadne komunikace mezi systémy přímo IP jako sprostředkovatel a garant propojení i lokálních systémů na MČ INF MHMP + MČ,

17 Hlavní IS s vazbou na ekonomické agendy
Oblast Obsah Dodavatel Uživatel Smlouvy evidence smluv OBIS MHMP Veřejné zakázky evidence veřejných zakázek Komix Rozpočtování agenda rozpočetnictví Gordic MHMP, městské části*) Ekonomika agenda účetnictví+ další ek. Pokladna obsluha pokladen Personalistika a mzdy personální a mzdová agenda Flux Evidence zásob, sklady skladová agenda Závazky a pohledávky, správa pohledávek Obis Majetek evidence majetku Marbes Spisová služba 1 Spisová služba 2 ICZ městské části*) Domovní a bytová správa TOM computer Agendy agendy s vazbou na ekonomiku Marbes, Obis Granty grantová agenda ASD Portál HMP zobrazování ekonomických dat Winsite INF MHMP + MČ, 17

18 Diskuse Děkujeme za pozornost! Vaše dotazy k prezentovanému tématu
INF MHMP + MČ, 18

19 Různé Vaše další podněty/dotazy k městské informatice
INF MHMP + MČ, 19


Stáhnout ppt "7.4.2017 PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ Integrační architektura informačního prostředí HMP INF MHMP a MČ 16.7.20114 INF MHMP + MČ, 16.7.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google