Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ Integrační architektura informačního prostředí HMP INF MHMP a MČ 16.7.20114 1 INF MHMP + MČ, 16.7.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ Integrační architektura informačního prostředí HMP INF MHMP a MČ 16.7.20114 1 INF MHMP + MČ, 16.7.2014."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ Integrační architektura informačního prostředí HMP INF MHMP a MČ 16.7.20114 1 INF MHMP + MČ, 16.7.2014

2 Program  Úvod – Ing. David Vorlíček  Kontext, rekapitulace – Ing. Jaroslav Šolc  Představení záměru a VZ – Ing. Tomáš Sommer  Diskuse  Různé INF MHMP + MČ, 16.7.2014 2

3 Kontext, rekapitulace  Strategie - důvod  Problémy s interoperabilitou systémů, můstky  Požadavek na větší efektivitu provozu  Stávající heterogenní prostředí,  vendor lock-in  Sdílení infrastruktury, systémových nástrojů, dat  Řízení celkové architektury, principy, standardy  Opatření  Celoměstská koncepce – zatím v návrhu, ale praktické kroky  Reorganizace INF MHMP, architektura + strategie  Aktuální potřeba  Zajistit ekonomický systém pro HMP (+ integrace)  Součinnost s MČ INF MHMP + MČ, 16.7.2014 3

4 Důvody vzniku záměru  Dlouhodobě neuspokojivá situace stavu informatiky HMP  Mnoho klíčových systémů ve stavu vendor lock-in  Nepříznivá situace především v oblasti ekonomických systémů  Končící a ukončené smlouvy o podpoře systémů  Nedostatečná nebo neexistující propojenost systémů  Problematické vypisování JŘBU s cílem zajistit chod systémů  Pokuty UOHS  Rozsudky NSS INF MHMP + MČ, 16.7.2014 44

5 Kroky k řešení  Hledání řešení uvedených problémů.  Vytvořena pracovní skupina složená z pracovníků INF a externích poradců jmenovaná RAD Ing. Janem Vašíčkem  Posouzení dosavadních koncepcí – materiálů připravených mj. firmou KPMG  Návrh strategie budoucího řešení INF MHMP + MČ, 16.7.2014 55

6 Návrh koncepce  Návrh koncepce integrace systémů HMP  Postup rozložený do 3 etap (řada VZ)  Návrh architektonické koncepce (1 VZ)  Dodávka a implementace Integrační platformy (1 VZ)  Restrukturalizace a připojování systémů k IP (více VZ)  Rozhodnutí RHMP 17.6.2014  Sada Tisků/usnesení R-13625/1437 (ES, leden 2015) R-13628/1438 (záměr VZ architekt) R-13769/1439 (záměr VZ IP)  Navazující  příprava VZ na Návrh architektonické koncepce – finální stav  příprava VZ na dodávku a implementaci IP  příprava VZ na dodávku ekonomických systémů napojených na IP  příprava VZ na dodávku dalších systémů napojených na IP INF MHMP + MČ, 16.7.2014 66

7 VZ Integrační architektura  Název: Vytvoření návrhu integrační architektury informačního prostředí HMP  Zjednodušené podlimitní řízení  Administrace: ROWAN LEGAL  Zahájení: červen/červenec 2014  Doba realizace: 3 měsíce  Využití stávajících informací  Součinnost MHMP, MČ, MO 77 INF MHMP + MČ, 16.7.2014

8 Komunikace mezi systémy INF MHMP + MČ, 16.7.2014 8

9 Předmět  V záměru  … vytvoření koncepce a návrh integrační architektury pro potřeby integrace a propojení ekonomických a navazujících IS zajišťujících svými funkcemi podporu při sdílení dat v rámci vykonávání jednotlivých procesů.  Cíl  konsolidace informačního prostředí podle přístupu SOA  příprava podkladů pro vlastní implementační projekt  Výstupy  Dílo: Dokument, workshop, architektonický model, zadání pro navazující implementační VZ  Konzultační služby: posouzení nabídek implementace VZ INF MHMP + MČ, 16.7.2014 99

10 Způsob a rozsah integrace  Integrační platforma (IP) provozována na MHMP  v DC  IS celoměstského významu (a MHMP)  Provozované na MČ 1-57 a MP, TSK (GINIS, Proxio, eSpis ….. SW VITA?....)  Integrace skrze DC MHMP  Vybrané IS provozované v organizacích HMP  WIN UCR INF MHMP + MČ, 16.7.2014 10

11 Struktura architektonického návrhu (dokument)  Úvodní část - Vymezení cílů projektu  Shrnutí výchozího stavu  Funkční dekompozice  Datová architektura  Procesní architektura  Základní rámec technologické architektury  Katalog služeb  Dopady zavedení architektury do provozovaných IT systémů  Harmonogram projektu  Rozpočet projektu Vše v globálním pohledu, detaily budou zpracovány v rámci navazujících zakázek INF MHMP + MČ, 16.7.2014 11

12 Struktura architektonického návrhu (dokument) (1)  Úvodní část - Vymezení cílů projektu  Cílový stav integračního projektu  Dekompozice do fází (cíle, metriky)  Negativní vymezení (oblasti, které nebudou zahrnuty)  Shrnutí výchozího stavu  Popis stávajícího prostředí, požadavky na sdílení informací, rozhraní  Slabá místa vhodná k řešení  Funkční dekompozice  Kritické, problematické a očekávané funkcionality  Informační toky a jejich optimalizace INF MHMP + MČ, 16.7.2014 12

13 Struktura architektonického návrhu (dokument) (2)  Datová architektura  Definice globálně používaných datových entit, předávání mezi systémy  Optimalizace, odstranění duplicit, minimalizace chybovosti, bezpečnost  Procesní architektura  Popis základních procesů mezi systémy (vč. externích)  Optimalizace, návrh standardů procesního řízení  Základní rámec technologické architektury  Technologické principy řešení systémové integrace  Návrh standardů, konektory pro stávající systémy  Parametry pro pilotní a ostrý provoz IP  Přehled respektovaných mezinárodních standardů INF MHMP + MČ, 16.7.2014 13

14 Struktura architektonického návrhu (dokument) (3)  Katalog služeb  Katalog služeb dle priorit, otevřený  Dopady zavedení architektury do provozovaných IT systémů  Zavedení principů SOA  Návrhy změn v používaných systémech (případně jejich nahrazení)  Harmonogram projektu  Etapizace a harmonogram implementačního projektu IP  Postup napojování jednotlivých systémů na IP  Rozpočet projektu  Rozpočet pro implementaci i provoz IP (vývoj v čase)  Odhad nákladů na změny jednotlivých systémů INF MHMP + MČ, 16.7.2014 14

15 IP na MHMP INF MHMP + MČ, 16.7.2014 15

16 IP pro MČ (PO) INF MHMP + MČ, 16.7.2014 16

17 Hlavní IS s vazbou na ekonomické agendy INF MHMP + MČ, 16.7.2014 17 OblastObsahDodavatelUživatel Smlouvyevidence smluvOBISMHMP Veřejné zakázkyevidence veřejných zakázekKomixMHMP Rozpočtováníagenda rozpočetnictvíGordicMHMP, městské části *) Ekonomikaagenda účetnictví+ další ek.GordicMHMP, městské části *) Pokladnaobsluha pokladenGordicMHMP Personalistika a mzdypersonální a mzdová agendaFluxMHMP Evidence zásob, sklady skladová agenda GordicMHMP Závazky a pohledávky, správa pohledávek ObisMHMP Majetekevidence majetkuMarbesMHMP, městské části *) Spisová služba 1 GordicMHMP Spisová služba 2 ICZměstské části *) Domovní a bytová správa TOM computerMHMP Agendyagendy s vazbou na ekonomikuMarbes, ObisMHMP Grantygrantová agendaASDMHMP Portál HMPzobrazování ekonomických datWinsiteMHMP

18 Diskuse  Děkujeme za pozornost!  Vaše dotazy k prezentovanému tématu 18 INF MHMP + MČ, 16.7.2014

19 Různé  Vaše další podněty/dotazy k městské informatice 19 INF MHMP + MČ, 16.7.2014


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ SCHŮZKA INFORMATIKŮ MHMP a ÚMČ Integrační architektura informačního prostředí HMP INF MHMP a MČ 16.7.20114 1 INF MHMP + MČ, 16.7.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google