Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014 11/2013 - 10/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014 11/2013 - 10/2014."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014 11/2013 - 10/2014

2 Čestná rada ČLK Předseda Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. Místopředseda Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. - rezignace k 17.11.2014 Členové MUDr. Michal Bambas prim. MUDr. Jiří Dostál prim. MUDr. Ladislav Douda MUDr. František Liška MUDr. Jiří Spáčil, CSc. MUDr. Bohumil Tureček MUDr. Lenka Ťoukálková

3 Kancelář ČR ČLK Ředitel kanceláře MUDr. Tomáš Merhaut Odborný vědecký pracovník Dr. iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. Sekretariát Pavla Zimová Ivana Vaněčková Pavla Bublová ČR a RK ČLK mají společnou kancelář a sekretářky

4 ČR ČLK přehled činnosti Další aktivity: 11/2013 – 10/2014 Řádné schůze 11 (1x měsíčně - pátek, sobota) Praha 6 Olomouc 4 Jindřichův Hradec 1 (mezikrajský seminář RK a ČR) XXVII. sjezd ČLK (16. – 17. 11. 2013 Brno), Pasování Rytíře českého lékařského stavu (27. 3. 2014 Praha), Setkání sekretářek (2. – 3. 6. 2014 Brno), příspěvek v Tempus Medicorum

5

6 ČR ČLK přehled činnosti 11/2013 – 10/2014 Plénum 296 DŘ před ČR ČLK (Senáty) 13 Počet jednání nad kauzami 309 Řešeno bylo 274 nových disciplinárních případů

7 ČR ČLK přehled činnosti 11/2013 – 10/2014 Jednání ČR jako orgánu 2. stupně 296 (Námitka, odvolání, ex offo, podání vysvětlení) Počet jednání nad kauzami 309 Jednání ČR jako orgánu 1. stupně 13

8

9 Počet nových disciplinárních případů 2006 - 2014

10 ČR ČLK jednání v plénu Uzavřené kauzy   Potvrzená rozhodnutí OS ČLK 141   Zrušená rozhodnutí OS ČLK 111   Zrušeno rozhodnutí ČR OS ČLK a zahájeno před ČR ČLK2   Delegace na jiné OS ČLK 3   Řízení zastaveno (stížnost i námitka vzaty zpět) 15 11/2013 – 10/2014 Celkem 272

11

12 ČR ČLK jednání v plénu Usnesení   Vyžádán posudek a doplnění posudku 2   Vyžádání dokumentace, stanoviska, vyjádření 10   Pozván člen OK VR ČLK, pozván lékař 4   Stanoven termín DŘ 5   Doplnění rozhodnutí OS ČLK 1   Iniciováno smírčí řízení 1   Odročení na příští zasedání 1 11/2013 – 10/2014 Celkem 24

13 Disciplinární řízení (Senáty) před ČR ČLK V uvedeném období se konalo 13 disciplinárních řízení před ČR ČLK (všechna řízení byla v 1. stupni) Rozhodnuto bylo ve 12 řízeních 11/2013 – 10/2014

14 Disciplinární řízení před ČR ČLK   Nevinen 2   Upuštěno od disciplinárního opatření2   Pokuta (2x 5000,- Kč, 2x 15000,- Kč) 4   Podmíněné vyloučení z ČLK (1, 2 roky) 2   Zastaveno DŘ2 11/2013 – 10/2014

15

16 Odborné posudky (VR ČLK/ostatní) Celkem vyžádáno posudků 2 VR ČLK (0) Vyhotoveno2 Institut výslechu znalce před ČR ČLK byl uplatněn ve čtyřech případech 11/2013 – 10/2014

17 Poměr odborných posudků VR ČLK OS ČLK/ČR ČLK

18 Žádost o zahlazení disciplinárního opatření ČR ČLK obdržela 6 žádostí o zahlazení disciplinárního opatření   všechny byly posouzeny kladně 11/2013 – 10/2014

19 Shrnutí činnosti ČR ČLK meziroční vývoj 2013-2014   Disciplinární řízení před ČR ČLK - zřetelný pokles (19/13)  vzrostl počet nových námitek (221/260)  Počet odvolání prakticky stejný (4/3) Počet zrušovacích rozhodnutí se mírně zvýšil

20 Shrnutí činnosti ČR ČLK Spolupráce s OS ČLK   Spolupráce s disciplinárními orgány OS ČLK je dobrá   Kvalita vydávaných rozhodnutí okresních disciplinárních orgánů se zlepšila, více než polovina rozhodnutí okresních orgánů je potvrzena.

21 Shrnutí činnosti ČR ČLK Noví členové, právní kancelář   Noví členové Čestné rady ČLK se velmi dobře a rychle vpravili do svých funkcí a přinesli nové, vlastní zkušenosti a dynamiku   Na velmi dobré úrovni je spolupráce s právní kanceláří ČLK, zvláště při řešení komplikovaných kauz, vyžadující přesnou formální úpravu nutnou pro komunikaci se státní správou

22 Zpráva o činnosti ČR ČLK Závěr (1) Svěření části pravomocí státní správy do rukou ČLK zavazuje disciplinární orgány na všech úrovních tuto činnost vykonávat dobře a se znalostí a správným používáním vlastních stavovských předpisů, které státní správa uznává a respektuje.

23 Zpráva o činnosti ČR ČLK Závěr (2) Práce v disciplinárních orgánech ČLK, na rozdíl od jiných orgánů, vyžaduje také správné používání všech nezbytných formálních náležitostí, spojených s disciplinární činností, které nelze opomenout, protože k této činnosti patří

24 Zpráva o činnosti ČR ČLK Závěr (3) Čestná rada ČLK děkuje všem spolupracovníkům z okresních i centrálních orgánů ČLK za dobrou a korektní spolupráci


Stáhnout ppt "Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014 11/2013 - 10/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google