Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014 Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK 11/2013 - 10/2014 XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014 Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK 11/2013 - 10/2014 XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014."— Transkript prezentace:

1 XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014
Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK 11/ /2014 XXVIII. Sjezd ČLK, Praha

2 Čestná rada ČLK Předseda Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
Místopředseda Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. - rezignace k Členové MUDr. Michal Bambas prim. MUDr. Jiří Dostál prim. MUDr. Ladislav Douda MUDr. František Liška MUDr. Jiří Spáčil, CSc. MUDr. Bohumil Tureček MUDr. Lenka Ťoukálková

3 Kancelář ČR ČLK Ředitel kanceláře MUDr. Tomáš Merhaut
Odborný vědecký pracovník Dr. iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. Sekretariát Pavla Zimová Ivana Vaněčková Pavla Bublová ČR a RK ČLK mají společnou kancelář a sekretářky

4 ČR ČLK přehled činnosti
11/2013 – 10/2014 Řádné schůze (1x měsíčně - pátek, sobota) Praha Olomouc Jindřichův Hradec (mezikrajský seminář RK a ČR) Další aktivity: XXVII. sjezd ČLK (16. – Brno), Pasování Rytíře českého lékařského stavu ( Praha), Setkání sekretářek (2. – Brno), příspěvek v Tempus Medicorum

5

6 ČR ČLK přehled činnosti
11/2013 – 10/2014 Počet jednání nad kauzami Plénum DŘ před ČR ČLK (Senáty) Řešeno bylo 274 nových disciplinárních případů

7 ČR ČLK přehled činnosti
11/2013 – 10/2014 Počet jednání nad kauzami Jednání ČR jako orgánu 2. stupně (Námitka, odvolání, ex offo, podání vysvětlení) Jednání ČR jako orgánu 1. stupně

8

9 Počet nových disciplinárních případů

10 ČR ČLK jednání v plénu Uzavřené kauzy
11/2013 – 10/2014 Potvrzená rozhodnutí OS ČLK Zrušená rozhodnutí OS ČLK Zrušeno rozhodnutí ČR OS ČLK a zahájeno před ČR ČLK 2 Delegace na jiné OS ČLK Řízení zastaveno (stížnost i námitka vzaty zpět) Celkem

11

12 ČR ČLK jednání v plénu Usnesení
11/2013 – 10/2014 Vyžádán posudek a doplnění posudku 2 Vyžádání dokumentace, stanoviska, vyjádření 10 Pozván člen OK VR ČLK, pozván lékař 4 Stanoven termín DŘ Doplnění rozhodnutí OS ČLK Iniciováno smírčí řízení 1 Odročení na příští zasedání 1 Celkem

13 Disciplinární řízení (Senáty) před ČR ČLK
11/2013 – 10/2014 V uvedeném období se konalo 13 disciplinárních řízení před ČR ČLK (všechna řízení byla v 1. stupni) Rozhodnuto bylo ve 12 řízeních

14 Disciplinární řízení před ČR ČLK
11/2013 – 10/2014 Nevinen Upuštěno od disciplinárního opatření 2 Pokuta (2x 5000,- Kč, 2x 15000,- Kč) 4 Podmíněné vyloučení z ČLK (1, 2 roky) 2 Zastaveno DŘ 2

15

16 Odborné posudky (VR ČLK/ostatní)
11/2013 – 10/2014 Celkem vyžádáno posudků 2 VR ČLK (0) Vyhotoveno 2 Institut výslechu znalce před ČR ČLK byl uplatněn ve čtyřech případech

17 Poměr odborných posudků VR ČLK
OS ČLK/ČR ČLK 2009 – 15% ČR ČLK, 85% OS ČLK 2010 – 23% ČR ČLK, 77% OS ČLK 2011 – 9% ČR ČLK, 91% OS ČLK 2012 – 6% ČR ČLK, 94% OS ČLK Trend je snížit ještě víc a využít FN a jejich posuzování

18 Žádost o zahlazení disciplinárního opatření
11/2013 – 10/2014 ČR ČLK obdržela 6 žádostí o zahlazení disciplinárního opatření všechny byly posouzeny kladně

19 Shrnutí činnosti ČR ČLK meziroční vývoj 2013-2014
vzrostl počet nových námitek (221/260) Počet odvolání prakticky stejný (4/3) Disciplinární řízení před ČR ČLK - zřetelný pokles (19/13) Počet zrušovacích rozhodnutí se mírně zvýšil

20 Shrnutí činnosti ČR ČLK Spolupráce s OS ČLK
Spolupráce s disciplinárními orgány OS ČLK je dobrá Kvalita vydávaných rozhodnutí okresních disciplinárních orgánů se zlepšila, více než polovina rozhodnutí okresních orgánů je potvrzena.

21 Shrnutí činnosti ČR ČLK Noví členové, právní kancelář
Noví členové Čestné rady ČLK se velmi dobře a rychle vpravili do svých funkcí a přinesli nové, vlastní zkušenosti a dynamiku Na velmi dobré úrovni je spolupráce s právní kanceláří ČLK, zvláště při řešení komplikovaných kauz, vyžadující přesnou formální úpravu nutnou pro komunikaci se státní správou

22 Zpráva o činnosti ČR ČLK Závěr (1)
Svěření části pravomocí státní správy do rukou ČLK zavazuje disciplinární orgány na všech úrovních tuto činnost vykonávat dobře a se znalostí a správným používáním vlastních stavovských předpisů, které státní správa uznává a respektuje.

23 Zpráva o činnosti ČR ČLK Závěr (2)
Práce v disciplinárních orgánech ČLK, na rozdíl od jiných orgánů, vyžaduje také správné používání všech nezbytných formálních náležitostí, spojených s disciplinární činností, které nelze opomenout, protože k této činnosti patří

24 Zpráva o činnosti ČR ČLK Závěr (3)
Čestná rada ČLK děkuje všem spolupracovníkům z okresních i centrálních orgánů ČLK za dobrou a korektní spolupráci


Stáhnout ppt "XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014 Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK 11/2013 - 10/2014 XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. - 23. 11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google