Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fórum Zdravého města veřejné projednání k celkovému rozvoji 4. 6. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fórum Zdravého města veřejné projednání k celkovému rozvoji 4. 6. 2013."— Transkript prezentace:

1 Fórum Zdravého města veřejné projednání k celkovému rozvoji 4. 6. 2013

2 Vstup Opavy do Národní sítě Zdravých měst  červen 2011 Kontakty:  Ing. Hana Tvrdá – koordinátor projektu Zdravé město a místní Agenda 21 hana.tvrda@opava-city.cz  Mgr. Dalibor Halátek – náměstek primátora, politik projektu Zdravé město a místní Agenda 21 dalibor.halatek@opava-city.cz Webové stránky:  http://www.opava-city.cz/zdravemesto/ Členství Opavy v Národní síti Zdravých měst ČR

3 Fórum Zdravého města 2013 Plnění komunitního plánu zdraví a kvality života 2012 – 2013 tzn. naformulovaných problémových oblastí z loňského Fóra, které byly ověřeny veřejnou anketou

4 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013 Tématická oblast: B. URBANISMUS, ÚZEMNÍ ROZVOJ, PAMÁTKOVÁ PÉČE  Naformulovaný problém: B.1 Obnova a kultivace zeleně, ochrana půdy v okrajových částech města a za městem Řešení města:  Podána a poskytovatelem dotace schválena žádost o dotaci na výsadbu izolační zeleně v oblasti Palhanec, Jaktař a Kylešovice – předpoklad realizace projektu 03-05/2013.  Podána a poskytovatelem dotace schválena žádost o dotaci na vypracování „Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření“ – předpoklad vypracování studie 09/2014.  Sestavena pracovní skupina (tvořena laickou i odbornou veřejností a pracovníky MMO):  vytipovány vhodné plochy pro výsadbu zeleně,  cílem skupiny je vypracování studie realizace projektu tzv. „zelených hradeb“ – v současné době je projekt zpracován do projektových fiší a připravuje se podání žádosti o dotaci do programu Life +.

5 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013  Naformulovaný problém: B.2 Využívání brownfieldů a dalších ploch Řešení města:  Sestavena pracovní skupina, která rozpracovala možnosti využití areálu Dukelských kasáren:  prodej jednoho objektu Dukelských kasáren,  nabídka dalších objektů k dlouhodobým nájmům,  jednáno s ministerstvem obrany o převodu zbývajících částí kasáren.

6 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013 Tématická oblast: C. PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ – ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVÍ, VZDĚLÁNÍ, SPORT, KULTURA  Naformulovaný problém: C.1 Kritický technický stav školských budov Řešení města:  Odborem školství vypracován podrobný plán nutných oprav školských zařízení - v roce 2012 vyčleněno z rozpočtu města 2.416.467 Kč na odstranění havarijních stavů.  Vyčleněny finanční prostředky na 4 investiční akce pro rok 2013 ve výši 18,5 mil. Kč.

7 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013 Tématická oblast: D. SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA  Naformulovaný problém: D.1 Sociálně patologické jevy – omezení hazardu ve městě Řešení města:  Zvýšení prevence sociálně patologických jevů:  otevřeno komunitní centrum pro matky s dětmi, rodiny a mládež – Rybářská ulice (Domov pro matky s dětmi),  realizace setkání Týmu pro mládež – spadá pod systém včasné intervence,  realizace setkání interdisciplinárního týmu,  vznik hudební zkušebny a nízkoprahového zařízení pro mládež na ulici Liptovská v Kylešovicích.  Projekčně připraveno vybudování nového komunitního centra v Kylešovicích – vyčleněny prostory, zpracována PD, hledá se vhodný dotační program.  RMO projednala a doporučila (04/2013) ZMO ke schválení návrh vyhlášky regulující hazard – ZMO vrátilo dokument k přepracování, upravená verze bude znovu ke schválení ZMO předložena 09/2013.

8 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013  Naformulovaný problém: D.2 Dostupnost bydlení sociálního, startovacího, systém současného nájemního bydlení, pobytových sociálních služeb (odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem, domov pro seniory) Řešení města:  Prodej bývalé porodnice za účelem vybudování penzionu pro seniory. Rekonstrukce zahájena na počátku r. 2013.  Zahájena projekční příprava nového penzionu pro seniory (Hálkova) – vypracována dokumentace pro územní řízení.  Vznik systému sociálního bydlení, 06/2013 nastavení prostupného bydlení  Alokace sociálních grantů byla pro rok 2013 zvýšena o 965.444 Kč  dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb (podpořeno bylo každý rok 24 organizací):  pro rok 2012: 14.634.556 Kč,  pro rok 2013: 15.600.000 Kč.

9 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013 Tématická oblast: F. DOPRAVA  Naformulovaný problém: F.1 Rozvoj sítě cyklostezek (infrastruktury) ve městě Řešení města:  Zprovozněno 6.195 m nových komunikací pro cyklisty  Realizován audit udržitelné dopravy Quest  stanoven akční plán pro realizaci opatření pro podporu alternativní dopravy – předpoklad realizace většiny opatření v průběhu roku 2013

10 Fórum Zdravého města 2013 Plnění komunitního plánu zdraví a kvality života 2012 – 2013 tzn. naformulovaných problémových oblastí z loňského Fóra, které nebyly ověřeny veřejnou anketou

11 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013 Tématická oblast: A. ÚŘAD KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ  Naformulovaný problém: A. 1 Zveřejňování více informací o veřejných zakázkách a majetku města a dispozici s ním Řešení města:  Informace o VZ realizovaných SMO jsou uveřejněny na webových stránkách SMO na odkaze „veřejné zakázky“.  Informace o majetku města, jeho pronájmu a prodeji jsou uveřejněny na webových stránkách města v sekci „majetek“.

12 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013 Tématická oblast: B. URBANISMUS, ÚZEMNÍ ROZVOJ, PAMÁTKOVÁ PÉČE  Naformulovaný problém: B. 3 Vytvoření pravidel pro veřejný prostor Řešení města:  Vytvořena a schválena „Pravidla k vydání souhlasu vlastníka pozemních komunikací k povolení předzahrádky poskytovatelům služeb v oblasti pohostinství“.  Aktualizace „Programu regenerace městské památkové zóny“ – ke schválení ZMO 06/2013.

13 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013 Tématická oblast: C. PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ – ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVÍ, VZDĚLÁNÍ, SPORT, KULTURA  Naformulovaný problém: C. 2 Kvalitní zpracování koncepce kultury Řešení města:  Předpoklad předložení finální verze ke schválení RMO 07/2013. Nyní zpracována podrobná analýza a dokončeny analytické podklady.  Naformulovaný problém: C. 3 Dobudování zahrad MŠ Řešení města:  Podány žádosti o dotaci na dobudování zahrad 6-ti MŠ

14 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013 Tématická oblast: E. PODNIKÁNÍ, EKONOMIKA, CESTOVNÍ RUCH, ZAMĚSTNANOST  Naformulovaný problém: E. 1 Podpora drobného podnikání Řešení města:  Od ledna 2013 pravidelná setkání podnikatelů v rámci Business Heroes  Naformulovaný problém: E. 2 Řízená spolupráce v rámci cestovního ruchu formou destinačního managementu Řešení města:  V rámci nastartování cestovního ruchu byly podány dvě žádosti o dotaci na:  „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko“ – podpora poskytnuta, strategie i akční plán vytvořen,  „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013 – 2014 – realizace 07/2013.  Celý projekt destinačního managementu má na starosti Opava, která na základě smluvních vztahů spolupracuje se zástupci – Sdružení obcí Hlučínska, MAS Opavsko, Mikroregion Hvozdnice a Moravice.

15 Plnění plánu zdraví a kvality života 2012 - 2013 Děkuji Vám za pozornost Ing. Pavla Brady náměstkyně primátora


Stáhnout ppt "Fórum Zdravého města veřejné projednání k celkovému rozvoji 4. 6. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google