Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Start datových schránek z pohledu MV ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Start datových schránek z pohledu MV ČR"— Transkript prezentace:

1 Start datových schránek z pohledu MV ČR
MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA 2009 Start datových schránek z pohledu MV ČR Ing. Pavel Tesař projektový manažer

2 Úvod do Datových schránek Zasazení do konceptu e-governmentu
OSNOVA PREZENTACE Úvod do Datových schránek Zasazení do konceptu e-governmentu K čemu slouží Pro koho jsou určeny Pozice Ministerstva vnitra Správce ISDS Uživatel spisové služby Používání Datových schránek Přehled způsobů využívání Ukázka práce s webovým portálem Procesy specifické pro OVM Průběh náběhového období Aktuální statistiky využívání Co nás ještě čeká? Informační zdroje

3 část 1. Úvod do datových schránek
MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA 2009 část 1. Úvod do datových schránek

4 O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ZÁKON O EGOVERNMENTU Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR Schválen Senátem PČR Publikován ve Sbírce zákonů Účinnost od

5 Elektronické úložiště, které slouží k:
DATOVÁ SCHRÁNKA DATOVÁ SCHRÁNKA JE: Elektronické úložiště, které slouží k: doručování dokumentů orgánů veřejné moci, provádění úkonů vůči veřejné moci. Zpráva, dodaná přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou adresáta! DATOVÁ SCHRÁNKA NENÍ: ani elektronický archiv!

6 DORUČENÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY
Dokument dodaný do datové schránky je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty Pro orgány veřejné moci platí, že okamžik dodání zprávy do schránky se rovná doručení zprávy (s přihlédnutím k úřední době, kdy úřad pracuje). Tzn. OVM nemůže čekat 10 dnů. Z vyššího právního principu OVM pracuje kontinuálně. Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě.

7 Nyní dovolte jednu špatnou a jednu dobrou zprávu Špatná zpráva:
AKTIVACE SCHRÁNEK Nyní dovolte jednu špatnou a jednu dobrou zprávu Špatná zpráva: byly zpřístupněny všechny datové schránky OVM jak ukládá zákon, bez ohledu na to, jestli byly doručeny přístupové údaje bez ohledu na to, jestli jste připraveni nebo ne Co se stane, když nebudu datové zprávy číst? zákon neukládá žádné sankce za nepoužívání DS nicméně dopady na obec by mohly být značné žaloby, správní lhůty, exekuce apod.

8 ÚHRADA ZA PROVOZ SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK
Dobrá zpráva: máte to „zadarmo“ Právnické a fyzické osoby budou využívat systém datových schránek zcela zdarma Ministerstvo vnitra ČR hradí rozesílání přístupových údajů a zajištění dostupnosti a funkčnosti systému datových schránek Novela zák. č.300/2008 Sb., schválená Parlamentem ČR: Úhrada za provoz ISDS se platí ze státního rozpočtu (všeobecné pokladní správy)

9 část 2. Pozice ministerstva vnitra
MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA 2009 část 2. Pozice ministerstva vnitra

10 POZICE MINISTERSTVA VNITRA
Ministerstvo vnitra je z pohledu informačního systému datových schránek angažováno ve třech rolích 1) Správce (dáno zákonem č.300/2008 Sb.) 2) Poskytovatel dat evidence obyvatel portál OVM + ePUSA 3) Uživatel napojení spisové služby úřadu

11 AGENDY SPRÁVCE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK
Zřizování datových schránek Přibližně 1/3 žádostí o zřízení datové schránky je ručně zpracovávána na MV Nejčastější důvody: 25% žadatelů preferuje podatelnu MV oproti Czech POINTu Identitu fyzické osoby žadatele se nepodařilo automaticky ztotožnit vůči evidenci obyvatel Žádost právnické osoby jde vždy do ručního zpracování Další agendy Zřizování dalších datových schránek OVM– všechny řeší MV Všechny žádosti z Czech POINTu, které obsahují přílohu (např. plnou moc) jdou do ručního zpracování Žádost o povýšení schránky na OVM jde vždy do ručního zpracování Ve výsledku na MV dopadlo od poloviny roku 2009 přibližně 10 tisíc žádostí a oznámení, které zpracovává několik málo referentů. ...nemluvě o dotazech, stížnostech a návrzích na zlepšení 

12 POSKYTOVATEL DAT PRO ISDS
Informační systém evidence obyvatel (ISEO) ISDS má právo využívat ISEO z titulu §15 Napojení je realizováno pomocí webových služeb Portál Orgánů veřejné moci Vytvořen za účelem přípravy seznamu OVM pro úvodní nalití do ISDS Dále slouží jako registr OVM spadajících pod státní správu Elektronický portál územní samosprávy (ePUSA) Již dříve existující portál obsahuje všechny kraje, města, obce Slouží jako registr OVM spadajících pod územní samosprávu

13 Využíváme napojení elektronické spisové služby úřadu na ISDS
UŽIVATEL ISDS Jako každý orgán veřejné moci musí MV přijímat i odesílat datové zprávy Využíváme napojení elektronické spisové služby úřadu na ISDS Příjem zpráv Triviální! Z pohledu úředníka není rozdíl oproti e-podatelně. Odesílání zpráv Vytvořena e-výpravna, která umí připravit finální podepsaný dokument a odeslat jej. Zkušenosti: Ukazuje se, že mnohem větším oříškem než datové schránky samotné představuje implementace elektronické spisové služby do prostředí úřadu.

14 část 3. Používání datových schránek
MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA 2009 část 3. Používání datových schránek

15 KDO MÁ PŘÍSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY?
Oprávněná osoba (majitel schránky) Fyzická osoba Fyzická osoba podnikající Statutární orgán Člen statutárního orgánu (může být více osob) Vedoucí organizační složky (vždy jen jedna osoba) Vedoucí orgánu veřejné moci (vždy jen jedna osoba) Administrátor Fyzická osoba, určená oprávněnou osobou Pozor, z pohledu zákona má administrátor značné pravomoci může například požádat o znepřístupnění schránky na žádost Pokud administrátorovi nepřidělíte další práva, může jen spravovat účty pověřených osob, ale nemůže číst zprávy. Administrátorů může být více.

16 KDO MÁ PŘÍSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY?
Pověřená osoba Fyzická osoba určená oprávněnou osobou nebo administrátorem Vždy je nutné stanovit rozsah oprávnění. Pověřené osobě lze přidělit následující práva: Číst zprávy Číst zprávy určené do vlastních rukou Vytvářet a odesílat datové zprávy Prohlížet seznam dodaných zpráv i doručenek Vyhledávat datové schránky Pověřené osoby i administrátory si přidáváte sami! Není nutné podávat žádost na CzP ani na MV Provedete v sekci Nastavení na webovém portále DS

17 JAK SE DOSTANU DO DATOVÉ SCHRÁNKY?
Webový portál jednoduchá aplikace, dostupná prostřednictvím internetu funkce pro odesílání a příjem datových zpráv zcela dostačující pro jednotlivce a malé organizace Rozhraní spisových služeb umožní přímé propojení ze spisovou službou či jinou aplikací komfortní propojení z funkcemi spisové služby Novinka: konektory pro napojení na datové schránky například doplněk pro Microsoft Outlook umožňuje pohodlné stahování a odesílání zpráv ve známém prostředí

18 KOMUNIKACE S DATOVOU SCHRÁNKOU

19 slouží k využívání služeb není třeba instalovat žádný software
WEBOVÝ PORTÁL slouží k využívání služeb není třeba instalovat žádný software stačí jen běžný počítač, webový prohlížeč a přístup k internetu DEMO přístupné k veřejnému testování!

20 PRÁCE S WEBOVÝM PORTÁLEM - ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO HESLA
Při prvním přihlášení je nutné změnit uživatelské heslo. Heslo, které jste obdrželi elektronickou poštou je vygenerované pro první přihlášení a na vás bude si ho změnit – nahradit heslem svým vlastním. Platnost hesla je nastavena na 90 dnů.

21 PRÁCE S WEBOVÝM PORTÁLEM - ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO HESLA
Potvrzením stiskem tlačítka Změnit heslo se nové heslo stane aktivním, o čemž vás informuje zpráva Heslo bylo úspěšně změněno. Klepněte na tlačítko Zpět v okně zprávy.. Pod výchozím heslem poslaným poštou se můžete přihlásit maximálně pětkrát. Proto při příštím přihlášení již použijte nové heslo.

22 SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ – DOPORUČUJEME VYUŽÍT PRO ZVÝŠENÍ ZABEZPEČENÍ

23 SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ

24 PŘIDÁNÍ POVĚŘENÉ OSOBY
Pokud požadujete přidat k datové schránce novou oprávněnou osobu, klepněte v sekci Přidat uživatele na tlačítko Přidání oprávněné osoby. Poté ve formuláři Přidání oprávněné osoby vyplňte:

25 PŘIDÁNÍ POVĚŘENÉ OSOBY
Dále se zpřístupní sada zaškrtávacích políček, jejichž pomocí lze oprávněné osobě nastavit práva: Číst zprávy, které nejsou označeny do vlastních rukou. Číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou Vytvářet a odesílat datové zprávy. Prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek. Vyhledávat datové schránky

26 AUTOMATICKÉ DORUČENÍ INFORMACÍ O DOŠLÝCH ZPRÁVÁCH
Avizování zpráv elektronickou poštou Zasílání notifikací elektronickou poštou je zdarma. Nastavení požadavku na doručení Adresu, na kterou budete chtít informace zasílat, zapište do pole Adresa elektronické pošty. Za jaké situace vám má být zásilka s informacemi odeslána, můžete nastavit zaškrtnutím jednoho nebo několika políček pod adresou.

27 část 4. Procesy specifické pro OVM
MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA 2009 část 4. Procesy specifické pro OVM

28 SPECIFICKÉ PROCESY PRO ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI
Nový vedoucí představitel OVM Zadávání nových oprávněných osob probíhá pomocí ePUSA, kam mají přístup určení administrátoři (nikoli uživatelé datových schránek). (https://www.epusa.cz) Pozor, změny jsou prakticky okamžitě přenášeny do ISDS. Další datové schránky pro OVM Příprava dat je možná také na Portále ePUSA, nicméně zřízení schránky musí autorizovat úředník MV. Proto je třeba i oficiální žádost formou úředního dopisu podepsaného vedoucím představitelem OVM, případně osobou k tomu zmocněnou. Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových Lze provést nejsnáze na Portále ePUSA tak, že odeberu vedoucího představitele a zadám nového.

29 část 5. Průběh náběhového období
MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA 2009 část 5. Průběh náběhového období

30 DATOVÉ SCHRÁNKY - HARMONOGRAM
od 1. července 2009 START !!! Zřizování datových schránek ze zákona (orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obch. rejstříku), zřizování datových schránek na základě žádosti, rozesílání přístupových údajů 1. listopad 2009 Automatická aktivace datových schránek, které dosud nebyly aktivovány. od 1. ledna 2010 možnost zasílání elektronických faktur B2B, B2C, C2C prostřednictvím ISDS od 1. července 2010 možnost zasílání jakýchkoliv dokumentů B2B, B2C, C2C prostřednictvím ISDS Přechodné období

31 PRŮBĚH NÁBĚHOVÉHO OBDOBÍ
Od je ISDS provozován téměř bez neplánovaných výpadků! ISDS nevykazuje závažné závady a splňuje požadavky zákona č.300/2008. Bezpečnostní auditor svým předběžným výrokem “posvětil” spuštění ISDS. Plánované víkendové odstávky, které se odehrávaly jednou za dva týdny, byly nutné vzhledem funkcionalitám, které na poslední chvíli přinesla novela zákona a také kvůli změnovým požadavkům. Průběžně vylepšujeme informační stránky a návody. Například přibyl návod na instalaci kořenových certifikátů a návod na instalaci XML zásuvného modulu.

32 AKTUÁLNÍ STATISTIKY ZŘIZOVÁNÍ A VYUŽITÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK (k 30.11.)

33 AKTUÁLNÍ STATISTIKY ZŘIZOVÁNÍ A VYUŽITÍ DATOVÝCH SCHRÁNEK (k 30.11.)
Úspěšnost doručení přihlášením je zatím skvělých 96%

34 Dokončení bezpečnostního auditu
CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ Dokončení bezpečnostního auditu zadal provozovatel ISDS = Česká pošta s.p. realizuje auditorská společnost KPMG Vyjednání a podpis dodatku smlouvy mezi MV a ČP zejména zpřesnění SLA provozu služeb ISDS Připravit novou verzi ISDS s ohledem na požadavky zákona účinné od , což je především zasílání písemností mezi soukromými subjekty navzájem. Definování formátů elektronické faktury (zatím ISDOC a PDF)

35 INFORMAČNÍ ZDROJE Základní zdroj informací o datových schránkách. Obsahuje například: Metodické postupy implementace pro různé typy subjektů Často kladené otázky Dokumenty ke stažení Zákony a vyhlášky Provozní řád Žádost o zřízení datové schránky Technické požadavky Aktuality Bezpečnostní desatero Formulář pro odeslání dotazu

36 INFORMAČNÍ ZDROJE

37 INFORMAČNÍ ZDROJE

38 tel. 270 005 200 Informační linka Pracovní dny od 8-18 hodin
INFORMAČNÍ ZDROJE tel Informační linka Pracovní dny od 8-18 hodin Poskytuje: všeobecné informace technickou podporu uživatelům Novinka od října: Operátoři infolinky mohou zjistit: Zda byla datová schránka zřízena Zda byly odeslány a doručeny přístupové údaje Proč nebyla datová schránka zřízena

39 tel. 270 005 200 Helpdesk pro dodavatele spisových služeb sd@o2isds.cz
INFORMAČNÍ ZDROJE tel Helpdesk pro dodavatele spisových služeb Poskytuje: technickou podporu dodavatelům aplikací pro přístup do ISDS Určeno pro aplikace (spisové služby), které nepracují s datovými schránkami korektně

40


Stáhnout ppt "Start datových schránek z pohledu MV ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google