Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISDS Informační systém datových schránek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISDS Informační systém datových schránek"— Transkript prezentace:

1 ISDS Informační systém datových schránek
Institut pro místní správu Praha

2 Zákon o eGovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb.
O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PSP ČR Schválen Senátem PČR Publikován ve Sbírce zákonů Účinnost od

3 Datové schránky – revoluce v úřadování
Povinné používání datových schránek orgány veřejné správy může výrazně zvýšit rychlost implementace eGovernmentu v ČR. Díky datovým schránkám a elektronické konverzi dokumentů bude možné naprostou většinu úředních záležitostí vyřídit elektronicky. Systém je navržen tak, aby umožnil respektoval stávající procesy a usnadnil tak pro přechod na „elektronické úřadování“

4 Proč datové schránky ANO ???
plné nahrazení obálkového doručování cena důkaz při soudním řízení bezpečný komunikační kanál existence seznamu adresátů podpora elektronických formulářů přístupnost z kteréhokoliv místa planety (přes internet) úspora času občanům je tato služba poskytována zdarma úředník má povinnost zasílat dokumenty prostřednictvím DS (pracovní kázeň – zákoník práce)

5 Postavení MV ČR v projektu ISDS
správce informačního systému vydává prováděcí vyhlášky „nakupuje“ služby provozu od držitele poštovní licence (smlouva podepsána 27.února 2009) kontroluje provoz systému

6 eMail ani elektronický archiv !
Datová schránka - eBOX Datová schránka je: Elektronické úložiště, které slouží k: doručování dokumentů orgánů veřejné moci provádění úkonů veřejné moci Zpráva, doručená přes datovou schránku, plně nahrazuje doporučenou zásilku, a to i do vlastních rukou !!! Datová schránka není: ani elektronický archiv !

7 Co bude datová schránka umět ???
odesílat zprávy přijímat zprávy zjišťovat stavy odeslaných zpráv přijímat doklady o dodání a doručení ověřovat, zda adresát má datovou schránku datové schránky budou umět pracovat s elektronickými formuláři

8 Druhy datových schránek
Datová schránka právnické osoby Povinná pro PO zapsané v obchodním rejstříku, zřízena ze zákona do 90ti dnů od účinnosti, nebo bezprostředně po zapsání do obchodního rejstříku Datová schránka orgánu veřejné moci Zřízení do 90ti dnů od účinnosti zákona, centrální orgány, kraje, obce, měst.částí, ČT, ČRo, zdravotní pojišťovny, samospr. komory Povinné zřízení Datová schránka fyzické osoby podnikající Zřízena na žádost do 3 dnů, povinná pro advokáty, daňové poradce *) a insolvenční správce *) ze zákona až za 3 roky Datová schránka fyzické osoby Zřízena na žádost do 3 dnů, žádost se podává na MV, Czech POINTech. Zřízení na žádost

9 Orgány veřejné moci jsou:
zejména státní orgány a instituce, vč. orgánů státní správy, orgány územních samosprávných celků, územní samosprávné celky, veškeré státní fondy České republiky, zejména včetně Pozemkového fondu České republiky, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, všechny samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři, soudy, všechny složky Policie České republiky a Armády České republiky, všechny organizační složky státu a jiných veřejnoprávních korporací, veřejnoprávní korporace. Jste orgánem veřejné moci ? Ověření na

10 Použití datových schránek
Povinně obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým se zřizuje datová schránka ze zákona a právnickým nebo fyzickým osobám, komunikace orgánů veřejné moci vůči osobám, kterým byla datová schránka zřízena na základě jejich žádosti Nepovinně komunikace právnických a fyzických osob vůči orgánům veřejné moci NELZE VYUŽÍT (zatím): komunikace mezi fyzickými a právnickými osobami (FO<->FO, FO<->PO, PO<->PO)

11 Doručení datové zprávy
Dokument dodaný do datové schránky je doručen: okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba mající dle svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (fikce doručení) nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty Obdoba zásilky do vlastních rukou, ale v elektronické podobě.

12 Doručení datové zprávy

13 Doručení pomocí fikce

14 Kdy se nedoručuje pomocí Datové schránky

15 Jak si datovou schránku zřídím ???
Orgán veřejné moci (OMV), právnická osoba datová schránka se zřizuje ze zákona, na základě údajů ve státních informačních systémech (např. obchodní rejstřík) Fyzické osoby a ostatní Od mohou podat žádost na Czech POINTu, MV ČR, … Jak poznám, že mi byla datová schránka zřízena ? Vedoucí orgánu, statutární zástupce obdrží do vlastních rukou zásilku s přístupovými údaji a návodem k používání na Czech POINTu lze zažádat o nové přístupové údaje do DS, možnost „stopnout“ službu přes mobilní telefon

16 Budu muset změnit chod úřadu ???
NE !!! I když datové schránky budou umožňovat jednodušší a efektivnější práci s dokumenty, v zásadě se vystačím s existujícími procesy, jen: pro došlou poštu nebudu chodit na poštu, ale do datové schránky místo zmocnění pro přebírání zásilek zmocním k přístupu do datové schránky pokud to nepůjde jinak, došlé písemnosti třeba i vytisknu S vyspělým systémem spisové služby samozřejmě dokážu využít vlastnosti systému mnohem lépe.

17 Založení datové schránky

18 Přístup do datové schránky
Oprávněná osoba Fyzická osoba Fyzická osoba podnikající (OSVČ) Statutární orgán Člen statutárního orgánu Vedoucí organizační složky Vedoucí orgánu veřejné moci Adminstrátor Osoba, určená oprávněnou osobou Pověřená osoba Osoby určené oprávněnou osobou nebo administrátorem

19 Komunikace s datovou schránkou

20 Jak se dostanu do datové schránky ???
Webový portál jednoduchá aplikace, dostupní prostřednictvím internetu funkce pro odesílání a příjem datových zpráv zcela dostačující pro jednotlivce a malé organizace Rozhraní spisových služeb umožní přímé propojení se spisovou službou či jinou aplikací komfortní propojení s funkcemi spisové služby Autorizace každý přístup musí být autorizován oprávněnou osobou, administrátorem nebo pověřenou osobou

21 Webový portál slouží k využívání služeb ISDS fyzickými osobami, ale rovněž administrátory úřadů není třeba instalovat žádný software stačí jen běžný počítač, webový prohlížeč a přístup k internetu uživatel vybere formulář a adresáta, systém předvyplní potřebné údaje uživatel vloží zprávu (vlastní data), případně připojí přílohu zprávu bude možné i elektronicky podepsat bude možné prohlížet seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek mohou využívat i úřady

22 Rozhraní spisových služeb
MV ČR ve spolupráci s vybranými dodavateli spisových služeb připravilo jednotný standard komunikace. podepsáno memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem Vnitra ČR a zástupců výrobců elektronických spisových služeb Univerzální rozhraní datových schránek na bázi web sevices slouží k vyžívání služeb ISDS spisovými službami bude umožněno automatizovaně přijímat a odesílat zprávy včetně elektronicky podepsaných kromě odesílání a přijímání datových zpráv bude možné stahovat seznamy odeslaných zpráv, přijatých zpráv, historii včetně doručenek odpadnou listinné evidence, vše bude ve spisové službě, resp. podatelně spisová služba musí ovšem být na uvedené připravena

23 Informační systém datových schránek
Povinnosti správce ISDS zajistí připojení kvalifikovaného časového razítka k odeslané datové zprávě dodá odesílanou datovou zprávu do datové schránky adresáta vyrozumí adresáta o dodání zprávy oznámí odesílateli, že zpráva byla doručena (označenou elektronickou značkou) datová schránka příjemce byla zpřístupněna, zrušena, neexistuje o těchto událostech vede bezpečnou evidenci

24 Autentifikace a autorizace uživatelů Audit a dohled
Bude to bezpečné ??? Bezpečnost dostupnost systému – 99,9% integrita systému a dat – kryptografické komponenty důvěrnost – provozovatel nemá přístup k datům průkaznost – evidence veškerých událostí spojených s provozem systém je zdvojen kvůli záloze omezení formátů příloh – zakázané *.exe a spustitelné soubory, komprimované Autentifikace a autorizace uživatelů stanoveno vyhláškou MV ČR (určitě možnost použití el.podpisu a certifikátů) Audit a dohled dohled 24 x 7 x 365 prvotní bezpečnostní audit před spuštěním – červen 2009 pravidelné (plánované) bezpečnostní audity – každý rok atest jako ISVS () dohled MV, ÚOOÚ (úřadu pro ochranu osobních údajů)

25 Datové schránky - harmonogram
Datum Událost 7. – 8. duben Představení systému na ISSS Hradec Králové, start obchodní činnosti do 1. května Vývoj a implementace informačního systému datových schránek, zapracování vyhlášek MV ČR od 1. května Zkušební provoz a pilot s vybranými úřady od 1. června Veřejné testovací prostředí pro spisovou službu a další aplikace 1.7. – START !!! Přebírání údajů od správců dat, zřizování datových schránek ze zákona (orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku), zřizování datových schránek na základě žádosti, rozesílání přístupových údajů (cca ks)

26 do úřadu bude přicházet pošta do datové schránky
Co se stane do úřadu bude přicházet pošta do datové schránky z jiného úřadu od právnických osob od podnikajících fyzických osob a od fyzických osob úřady budou posílat poštu ze své datové schránky do jiného úřadu mnoha právnickým osobám podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám

27 Postup při vydání rozhodnutí v elektronické podobě

28 Náležitosti rozhodnutí v elektronické formě

29 bezplatná informační linka MV ČR – 270 005 200
Informační kampaň úspěch eGovernmentu v ČR je do značné míry závislý na tom, jak se rozšíří používání datových schránek datové schránky budou používány, pokud uživatelé budou vědět jak je mají, mohou a musí používat. bezplatná informační linka MV ČR – roadshow pro zaměstnance veřejné správy po regionech další aktivity budou následovat: informační a reklamní kampaň, direct mail, semináře

30 Ceny soukromé subjekty zcela zdarma
orgány veřejné moci – platí za odeslání buď na základě transakčního modelu, nebo na základě modelu s garantovanou slevou náklady na zřízení přístupu k DS a správu systému hradí MV ČR Hranice Transakcí kumulativně Cena služby pro OVM Cena s DPH Cena bez DPH 0-33 mil 17,90 15,04 mil 15,90 13,36 mil. 13,90 11,68 mil. 11,90 10,00 nad 123 mil. 9,90 8,32

31 Úspory Příklad 1 - OVM, který většinu své korespondence ven posílá jako obálky s pruhem Cena ISDS Prům. cena poš. zásilky Úspora 17,90 30,00 40% 15,90 47% 13,90 54% 11,90 60% 9,90 67% Příklad 2 - OVM, který má více obyčejných zapsaných zásilek 20,00 11% 21% 31% 41% 51%

32 Dovolené komunikační směry
Komu posílám ? Orgán veřejné moci Právnická osoba Podnikající fyzická osoba Fyzická osoba Kdo jsem ? ANO ANO* NE *) jsem-li tedy orgán veřejné moci, posílám (pokud to povaha dokumentu dovoluje) podnikající fyzické osobě, pokud má tato zřízenou datovou schránku

33 Technické specifikace ISDS
identifikátor – bude stanoven vyhláškou MV ČR způsob přihlášení, autentifikace – bude stanoven vyhláškou MV ČR (jméno, heslo, nebo certifikát na bezpečném úložišti technologický interface pro připojení spisových služeb bude založen na otevřeném rozhraní spisových služeb, které nyní vzniká podrobnosti o formátech a další technická specifikace – provozní dokumentace systému, bude zveřejněna před

34 Další služby provozovatele
SMS Notifikace upozornění na došlou zprávu prostřednictvím SMS upozornění na došlou zprávu do vlastních rukou ze zákona zdarma upozornění na novou zprávu do u Autentifikace a autorizace uživatelů POST SIGNUM certifikační autorita České pošty, komerční a kvalifikované certifikáty Dlouhodobé uchovávání zpráv uchovávání zpráv na dobu delší než 90 dnů – důležité pro uživatele přistupující přes webový portál. Úschovna stojí mimo ISDS, chce-li uživatel zprávu převést do tištěné podoby, odešle zprávu do úschovny, obdrží kód žádosti, s tímto kódem zajde na jakýkoli Czech POINT, kde mu za poplatek 30,-Kč zprávu vytisknou a orazítkují.

35 Další zdroje informací

36 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "ISDS Informační systém datových schránek"

Podobné prezentace


Reklamy Google