Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný styl Funkce, charakteristika, postupy. Odborný styl I.Funkce a základní charakteristika I.Funkce a základní charakteristika II. Vědecké poznávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný styl Funkce, charakteristika, postupy. Odborný styl I.Funkce a základní charakteristika I.Funkce a základní charakteristika II. Vědecké poznávací."— Transkript prezentace:

1 Odborný styl Funkce, charakteristika, postupy

2 Odborný styl I.Funkce a základní charakteristika I.Funkce a základní charakteristika II. Vědecké poznávací postupy II. Vědecké poznávací postupy III.Analýza textů III.Analýza textů IV.Kompozice, jazykové prostředky IV.Kompozice, jazykové prostředky V.Odborný popis – obecně, kompozice, prostředky V.Odborný popis – obecně, kompozice, prostředky

3 I. 1. Funkce A. Poznávací A. Poznávací Popsat výsledky vědeckého bádání B. Odborně informativní B. Odborně informativní sdělit tyto výsledky adresátovi

4 I. 2. Druhy odborného stylu Avědecký – odborné texty určené Avědecký – odborné texty určené odborníkům odborníkům Bučební – odborné texty určené studentům Bučební – odborné texty určené studentům Cpopulárně naučný – odborné texty určené Cpopulárně naučný – odborné texty určené veřejnosti veřejnosti Desejistický – odborné texty určené Desejistický – odborné texty určené odborníkům i veřejnosti se silným osobním odborníkům i veřejnosti se silným osobním vkladem autora vkladem autora

5 I. 3. Útvary odborného stylu Apodle převládajícího slohového postupu: výklad, odborný popis, úvaha Apodle převládajícího slohového postupu: výklad, odborný popis, úvaha Bpodle žánrového hlediska: odborná stať, heslo ve slovníku, resumé, referát, polemika Bpodle žánrového hlediska: odborná stať, heslo ve slovníku, resumé, referát, polemika Cpodle rozsahu textu: krátké – heslo, resumé, recenze Cpodle rozsahu textu: krátké – heslo, resumé, recenze střední – studie, esej střední – studie, esej dlouhé – disertační, diplomová práce, knižní dlouhé – disertační, diplomová práce, knižní monografie, učebnice monografie, učebnice

6 II. Poznávací postupy (metody zkoumání)

7 II.1. Analýza a syntéza a. rozložení problému, zkoumán detailně po částech a. rozložení problému, zkoumán detailně po částech b. detailně prozkoumané jednotlivosti jsou zasazeny do systému b. detailně prozkoumané jednotlivosti jsou zasazeny do systému

8 II. 2. Indukce a dedukce a. Vlastnosti jednotlivostí jsou použity jako obecné a použity u dalšího zkoumaného jevu jako vzor – jde o ZOBECNĚNÍ– pozor : je to zrádné) a. Vlastnosti jednotlivostí jsou použity jako obecné a použity u dalšího zkoumaného jevu jako vzor – jde o ZOBECNĚNÍ– pozor : je to zrádné) b. Z obecného zjištění se dedukují závěry pro dosud nerozebranou jednotlivost b. Z obecného zjištění se dedukují závěry pro dosud nerozebranou jednotlivost

9 II. 3. Analogie Např. v historických událostech – hledání analogií, civilizace římská zanikla poté, co se dostala na vrchol, lidé už víc nemohli chtít – analogicky tak může zaniknout i naše civilizace, až budou splněny tyto podmínky : jde o hledání podobností, které ovšem nemusí sedět : zase je potřeba znát sílu těch předpokladů, které vedly ke zmíněné změně… A(Řím) se podobá B(náš svět), A má vlastnost X = B může mít vlastnost X… Např. v historických událostech – hledání analogií, civilizace římská zanikla poté, co se dostala na vrchol, lidé už víc nemohli chtít – analogicky tak může zaniknout i naše civilizace, až budou splněny tyto podmínky : jde o hledání podobností, které ovšem nemusí sedět : zase je potřeba znát sílu těch předpokladů, které vedly ke zmíněné změně… A(Řím) se podobá B(náš svět), A má vlastnost X = B může mít vlastnost X…

10 II. 4. Abstrakce Pomíjíme vedlejší vlastnosti a držíme se podstatných Pomíjíme vedlejší vlastnosti a držíme se podstatných Abstrakce neboli zobecňování Abstrakce neboli zobecňování Původně: určitá smyslová zkušenost vede k racionálnímu zobecnění: hrnec na sporáku pálí, nesaháme na věci, které jsou na sporáku Původně: určitá smyslová zkušenost vede k racionálnímu zobecnění: hrnec na sporáku pálí, nesaháme na věci, které jsou na sporáku

11 II. 5. Pokus a pozorování Pozorování může být na začátku i na konci výzkumu. Výsledkem pozorování může být popis předmětu… Pozorování může být na začátku i na konci výzkumu. Výsledkem pozorování může být popis předmětu…

12 II. 6. Hypotéza Souhrn domněnek o příčinách a podstatě jevu, předběžná úvaha, která nebyla prokázána. Mohu vyslovit hypotézu a následně v odborné práci ji podrobit zkoumání a prokázat… Souhrn domněnek o příčinách a podstatě jevu, předběžná úvaha, která nebyla prokázána. Mohu vyslovit hypotézu a následně v odborné práci ji podrobit zkoumání a prokázat… Předpokládám na základě jistých zjištění, že Napoleon prohrál válku s Ruskem, protože podcenil rozlohu území, rozdílné klima a množství vojáků na straně nepřítele. Tuto hypotézu se ve své práci budu snažit dokázat. To znamená, že budu hledat argumenty na její podporu. Předpokládám na základě jistých zjištění, že Napoleon prohrál válku s Ruskem, protože podcenil rozlohu území, rozdílné klima a množství vojáků na straně nepřítele. Tuto hypotézu se ve své práci budu snažit dokázat. To znamená, že budu hledat argumenty na její podporu.

13 II. 7. Teorie Hypotéza na vyšší úrovni, je to již částečně ucelené, podložené, teorie může být potvrzena, ale i vyvrácena Hypotéza na vyšší úrovni, je to již částečně ucelené, podložené, teorie může být potvrzena, ale i vyvrácena

14 II. 8. Axiom Teorie, která není sice prokázána, ale je natolik zjevná a nezpochybnitelná, že ji lze vzít za danou. Teorie, která není sice prokázána, ale je natolik zjevná a nezpochybnitelná, že ji lze vzít za danou.

15 III. Odborný popis Pozor! Nutná práce s učebnicí, s. 205-215 Pozor! Nutná práce s učebnicí, s. 205-215 III. 1 Odborný popis, základní charakteristika III. 1 Odborný popis, základní charakteristika Podle základní funkce dělíme popis na – prostý, odborný, administrativní (posudek), umělecký (charakteristika literární postavy) a různé kombinace (populárně-naučný = odborný a umělecký atd.) Podle základní funkce dělíme popis na – prostý, odborný, administrativní (posudek), umělecký (charakteristika literární postavy) a různé kombinace (populárně-naučný = odborný a umělecký atd.) Podle toho, co popisujeme, rozlišujeme popis statický nebo dynamický Podle toho, co popisujeme, rozlišujeme popis statický nebo dynamický Příklady učebnice s. 205-213 Příklady učebnice s. 205-213

16 Odborný popis III. 2. Kompozice a jazykové příklady III. 2. Kompozice a jazykové příklady Název úvod – proč, co si od toho slibuji… jádro – využití kap. II. vědeckých poznávacích postupů od celku k detailu nebo naopak od vnější podoby k funkci nebo naopak vysvětlení důležitosti, příklady, úvahové pasáže (podle druhu popisu) závěr – zdůraznění smyslu popisu, užitečnosti popisovaného předmětu, významu popisované události… Název úvod – proč, co si od toho slibuji… jádro – využití kap. II. vědeckých poznávacích postupů od celku k detailu nebo naopak od vnější podoby k funkci nebo naopak vysvětlení důležitosti, příklady, úvahové pasáže (podle druhu popisu) závěr – zdůraznění smyslu popisu, užitečnosti popisovaného předmětu, významu popisované události…

17 Odborný popis III.3. Jazykové prostředky přídavná jména, příslovce stavová slovesa u popisu statického dějová slovesa u popisu dynamického časté užití 1. osoby množného čísla (pozor na střídání osoby!!!) III.3. Jazykové prostředky přídavná jména, příslovce stavová slovesa u popisu statického dějová slovesa u popisu dynamického časté užití 1. osoby množného čísla (pozor na střídání osoby!!!) DÚ k procvičení: s. 219, cv. 7, body 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 (složitější recept, ne bramboráky nebo chleba s máslem!). DÚ k procvičení: s. 219, cv. 7, body 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 (složitější recept, ne bramboráky nebo chleba s máslem!). Termín odevzdání do 22. prosince 2010 na priban.martin@seznam.cz Termín odevzdání do 22. prosince 2010 na priban.martin@seznam.cz priban

18 IV. Analýza textů odborného stylu Postupujte podle zadání v učebnici Postupujte podle zadání v učebnici na straně 188!

19 V. 1. Kompozice útvarů odb. stylu Horizontální: odstavce, podkapitoly, kapitoly, části…(prostředky textového editoru – mezery v řádkování, v případě, že potřebuji oddělit více odstavců od ostatních v rámci jedné kapitoly) Horizontální: odstavce, podkapitoly, kapitoly, části…(prostředky textového editoru – mezery v řádkování, v případě, že potřebuji oddělit více odstavců od ostatních v rámci jedné kapitoly) Text by měl tvořit logicky uspořádaný celek. Vertikální: poznámky, komentáře, vysvětlivky (prostředky textového editoru – různé typy písma, používání podtržítka, tučného písma atd.) Vertikální: poznámky, komentáře, vysvětlivky (prostředky textového editoru – různé typy písma, používání podtržítka, tučného písma atd.) V souvislém textu by tyto „dodatky“ mohly rušit, proto se umísťují jako odkazy na zvláštní místo.

20 V. 2 Jazykové prostředky 1. Lexikální: 1. Lexikální: odborné názvy přejatá slova multiverbizace – častěji používaná slova v odborném textu musí mít své věcně totožné ekvivalenty – jde o to, aby se neopakovala stejná slova hodně podstatných jmen (srovnej: vypravování hodně dynamických sloves)

21 V. 2 Jazykové prostředky 2. Syntaktické 2. Syntaktické Složitá větná stavba - komplikovaná souvětí s převahou vedlejších vět přívlastkových, příslovečných účelových, podmínkových a přípustkových V případě souřadného souvětí důsledkový poměr. Větná kondenzace - „Problém lze pochopit pouze sledováním chování jednotlivých postav.“ (a ne – problém pochopíme pouze tehdy, budeme-li sledovat chování jednotlivých postav – viz varianta výše Každou variantu použijeme u jiného útvaru.


Stáhnout ppt "Odborný styl Funkce, charakteristika, postupy. Odborný styl I.Funkce a základní charakteristika I.Funkce a základní charakteristika II. Vědecké poznávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google