Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

25.5.2006 1 Strategie, benchmarking, best practices Strategie, benchmarking, best practices - cenné pomůcky pro rozvoj e-governmentu ve městech Městský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "25.5.2006 1 Strategie, benchmarking, best practices Strategie, benchmarking, best practices - cenné pomůcky pro rozvoj e-governmentu ve městech Městský."— Transkript prezentace:

1 Strategie, benchmarking, best practices Strategie, benchmarking, best practices - cenné pomůcky pro rozvoj e-governmentu ve městech Městský rok informatiky Plzeň, Jaroslav Šolc Magistrát hl. m. Prahy, odbor informatiky

2 Strategie, benchmarking, best practices Proč strategie, analýzy a propagace?  Kam směřujeme – jak – odkud (stav) ?  Analýza (SWOT) slabé, silné stránky, trendy, příležitosti  Poptávka, připravenost úřadů i zákazníků (občanů)  Poměřování - benchmarking / benchlearning (poměřování s cílem poučení)  Vzorové příklady - good practices (inspirace, „slova hýbají, příklady táhnou“ ) Deklarace LORIS (ISSS/LORIS), SMO ČR Česká města na cestě k informační společnosti Analýza informačních potřeb Průzkum stavu městské informatiky

3 Strategie, benchmarking, best practices Osvědčené nástroje nejen pro samosprávy, nejen v EU  EKSF-TeleCities: eCitizenship for All survey and award  Projekty KEeLan, Beep a řada dalších  Intelligent Comunity Forum: Top 7 cities, Smart 21  ČR: Zlatý erb, Objev roku  Další konference, semináře, soutěže, publikace

4 Strategie, benchmarking, best practices ČR: Soutěže: Zlatý erb aj. Ostrava - středisko správních činností, krizové řízení Plzeňská karta Ústí nad Labem - Metropolnet Liberec - LIS České Budějovice Plzeňský kraj Vysočina …. SR: Bratislava, Nitra, Martin… Good practices - příklady Portály Barcelona, Vídeň, Stockholm, Brémy… Call-centra Liverpool, Birmingham, Barcelona, Kolín n.R. Info kiosky (PIAPs) Vídeň, Liverpool, Mnichov… Smat cards Turin, Tallinn… Re-engineering Londýn, Glasgow, Hague, Barcelona… eLearning Barcelona, Helsinki, Edinburgh Interoperabilita Antwerp-Ghent

5 Strategie, benchmarking, best practices Deklarace LORIS  Local and Regional Information Society Development  Vytvořena a přijata v předvečer vstupu ČR do EU (ISSS/LORIS, HK, ), propagace V4, CEE, EU (GCD, TeleCities), podpis SMO ČR, Prahy...  Rozvoj informační společnosti, modernizace veř. správy, zapojení občanů, koncepční přístup (vč. analýz, strategií), spolupráce (vč. výměny zkušeností), kofinancování, vzdělání, „pro všechny“...

6 Strategie, benchmarking, best practices Informační strategie HMP do r …východiska: -SWOT analýza -trendy, klíčové problémy a podněty VIZE: e-Praha Úkoly a priority, Principy Strategické cíle -C1:.. všestranný přístup k informacím.. -C2:.. moderní veřejné služby on-line.. -C3:.. využití veřejných i privátních zdrojů.. -C4:.. efektivní řízení a koordinace.. -C5:.. zlepšování správy a ekonom. rozvoje města.. -C6:.. připravenost úředníků, zastupitelů i občanů.. Strategie postupu, Rámcový akční plán Způsoby financování VIZE.. produktivní a ekonomické informační prostředí, otevřená společnost.. široké využívání ICT, zvýšená kvalita správy města.. zvýšený počet, spektrum a kvalita on-line služeb.. bezpečnost, ochrana údajů.. zjednodušený styk uživatelů s městem, dostupnost 7x24.. v ICT vzdělaní zástupci města Start I/2004 (INF MHMP+KPMG), Diskuse (MHMP, ÚMČ, org.HMP, prezentováno na ISSS 2005 Schválení v ZHMP X/2005 „Cesta k e-Praze“

7 Strategie, benchmarking, best practices Praha, SMO ČR, statutární města ČR, partneři Inspirace: Projekt TeleCities / Deloitte eCitizenship for All Deklarace LORIS Výstupy: online databáze eCitizenship, formuláře, souhrnná zpráva (CZ, EN) Poměřování s cílem poučit se (benchlearning) Propagace tuzemská i zahraniční Projekt Česká města na cestě k informační společnosti

8 Strategie, benchmarking, best practices Účastníci - města ČR: 10.2 mil. obyvatel 14 krajů přes obcí více než ½ < 500 obyv. 22 měst > obyv. 63 měst > obyv. 20 Statutárních měst (zák. č. 128/2000 Sb.) 13 se zúčastnilo projektu (28% celkového počtu obyv.) Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Kladno, Liberec, Most, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí n.L., Zlín

9 Strategie, benchmarking, best practices Informační strategie (eGov), BP

10 Strategie, benchmarking, best practices Infrastruktura, integrace

11 Strategie, benchmarking, best practices eGovernment / Služby eDemokracie

12 Strategie, benchmarking, best practices Ponaučení

13 Strategie, benchmarking, best practices Plány

14 Strategie, benchmarking, best practices Analýza informačních potřeb STEM/MARK  „Informační potřeby občanů“ MV ČR  „Informační gramotnost “ MI ČR  Cíle výzkumů: Infrastruktura (vybavenost) Aplikace (zájem / schopnost používat) Marketing (osvěta / podpora / spokojenost)

15 Strategie, benchmarking, best practices Analýza informačních potřeb (2) Přísliby elektronické komunikace Dynamický růst připojení k internetu, zejména domácností Rostoucí podíl přístupu k internetu ( do 30 let, VŠ, podnikatelé) Perspektivnost oslovení občanů mladšího středního věku (30-44 let) el. komunikací Obecní a městské úřady - hlavní kontaktní místo pro občana Rostoucí zájem o internetové stránky obecních a městských úřadů Hrozby elektronické komunikace Obtížná zasažitelnost osob starších 45 let nástroji elektronické komunikace Dlouhodobě převažující pasivita až apatie občanů v komunikaci s úřady Faktická neoslovitelnost lidí v penzijním věku těmito nástroji Sílící přesvědčení občanů o nepotřebnosti informací státních a veřejných institucí k jejich běžnému životu

16 Strategie, benchmarking, best practices Analýza informačních potřeb (3)

17 Strategie, benchmarking, best practices Analýza informačních potřeb (4)

18 Strategie, benchmarking, best practices Průzkum – Praha Průzkum a hodnocení stavu ICT v hl. m. Praze (2006) Účastníci Magistrát hl. m. Prahy Úřady MČ Praha Organizace HMP, ROPID, TSK, MK, PIS, ÚRM Skupiny údajů Kontaktní údaje Údaje o instituci Organizační zajištění ICT Hlavní ICT projekty Finanční údaje Strategické dokumenty Osvědčení Software GIS Integrované informační systémy Datové celky Hardware Sítě Veřejné elektronické služby Záměr Průzkum a vyhodnocení Vypracování studie On-line řešení, průběžná aktualizace Znalostní databáze Spolupráce Advice.cz

19 Strategie, benchmarking, best practices Aktualizace dle instituce Aktualizace dle skupiny údajů Kontaktní údaje dle instituce Kontaktní osoby institucí Adresy institucí Údaje o instituci a území Elektronické služby dle instituce Elektronické služby dle typu služby Podpora ICT dle instituce ICT projekty Příklady sestav: Průzkum – Praha

20 Strategie, benchmarking, best practices ICT projekty dle instituce - sestava ICT projekt – detail záznamu Průzkum – Praha

21 Strategie, benchmarking, best practices Přehled software za 19 vybraných Úřadů městských částí Praha 1 – Praha 22 KATEGORIE: Spisová služba, DMS, Document Workflow Počet instalací DMS- Správa dokumentů1 DMS, WorkFlow1 EP - administrativa a oběh dokumentů1 Espis - Spisová služba4 GINIS - subsystém Spisová služba1 IS Radnice VERA - evidence písemností1 Kancelářský systém – KAN1 QuickScan Pro1 Spisová služba1 Universální systém pro správu dokumentů1 Průzkum – Praha KATEGORIE: Kancelářské a týmové aplikace Počet instalací 602Suite2 IS Radnice VERA - evidence úkolů1 IS Radnice VERA - informační kancelář1 JOJ - Jednání organizační jednotky1 JPA - Jádro procesních aplikací1 Lotus Notes2 MS Office12 Open Office Org1 T-WIST - Volnočasové aktivity1 Úkolovník1 KATEGORIE: Správní agendy – Stavební úřad Počet instalací IS Radnice VERA – stavební úřad1 Stavební úřad (VitaSW)9 Vodoprávní úřad (VitaSW)2

22 Strategie, benchmarking, best practices Průměrný počet zaměstnanců227 Průměrný počet informatiků6 Průměrný počet serverů10 Průměrný počet PC245 Hodnocení ICT podpory za 19 vybraných Úřadů městských částí Praha 1 – Praha 22 Celkový počet zaměstnanců4 321 Celkový počet informatiků113 Celkový počet serverů199 Celkový počet PC4 647 Poznámka: Čtyři z úřadů mají ICT převážně zajišťovány pomocí Outsourcingu nebo formou externích úvazků. Průzkum – Praha

23 Strategie, benchmarking, best practices Výdaje na ICT za vybrané Úřady městských částí Praha 1 – Praha Výdaje celkem z P1 – P Kč Kč Kč Kč Kč Kč Průměrné výdaje P1 – P Kč Kč Kč Kč Kč Kč Počet hodnocených ÚMČ Průzkum – Praha

24 Strategie, benchmarking, best practices Nahlédněte sami… rubrika MĚSTO / PRAHA / Informační společnost Inf. strategie HMP „Cesta k e-Praze“ Česká města na cestě k informační společnosti Analýza informačních potřeb (průzkum STEM/MARK) Konference EKSF-TeleCities a eGov v českých a slovenských městech (X/2005) Seminář ePRAHA – výzvy a příklady řešení

25 Strategie, benchmarking, best practices Děkuji za pozornost! Ing. Jaroslav Šolc MHMP, odbor informatiky tel


Stáhnout ppt "25.5.2006 1 Strategie, benchmarking, best practices Strategie, benchmarking, best practices - cenné pomůcky pro rozvoj e-governmentu ve městech Městský."

Podobné prezentace


Reklamy Google