Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologická evoluce. Doporučená literatura Flegr J. Úvod do evoluční biologie, Academia Praha, 2007 Flegr J. Evoluční biologie, Academia Praha, 2005, 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologická evoluce. Doporučená literatura Flegr J. Úvod do evoluční biologie, Academia Praha, 2007 Flegr J. Evoluční biologie, Academia Praha, 2005, 2009."— Transkript prezentace:

1 Biologická evoluce

2 Doporučená literatura Flegr J. Úvod do evoluční biologie, Academia Praha, 2007 Flegr J. Evoluční biologie, Academia Praha, 2005, 2009 (příslušné kapitoly) Doplňková literatura Flegr, J. Zamrzlá evoluce. Academia, Praha 2006 Dawkins, R. Sobecký gen Mladá Fronta (edice Kolumbus), Praha 1998 http://natur.cuni.cz/flegr/zakevolbiol.php

3 Obsah Evoluce a biologická evoluce Zvláštnosti produktů biologické evoluce –komplexita –organizovanost –diversita a disparita –adaptivnost Podmínky fungování biologické evoluce Charakter evolučních procesů

4 Obsah Evoluce a biologická evoluce Zvláštnosti produktů biologické evoluce –komplexita –organizovanost –diversita a disparita –adaptivnost Podmínky fungování biologické evoluce Charakter evolučních procesů

5 Evoluce Evoluce a systémy s pamětí Evoluce neživých systémů Evoluce biologická Evoluce kulturní

6 Kulturní evoluce Gen x mem Kopírování x napodobování Replikátor x interaktor Vertikální x horozintální přenos Mezidruhový přenos Přednostní vznik (i přenos) účelných znaků

7 Obsah Evoluce a biologická evoluce Zvláštnosti produktů biologické evoluce –komplexita –organizovanost –diversita a disparita –adaptivnost Podmínky fungování biologické evoluce Charakter evolučních procesů

8 a)a) b) c) d) Komplexita

9 Do Mandebrotovy množiny patří ty body z roviny komplexních čísel (na obrázku vodorovná osa představuje reálnou část a svislá osa imaginární část daného komplexního čísla c), které ani po nekonečněnásobném opakovaném dosazování do rekurentního vzorce z n+1 = z n 2 + c, (kde z 0 =0) nepřesáhnou hodnotu 2 Komplexita algoritmu a jeho produktu

10

11

12

13

14 Zdroje komplexity Efekt zdi Aktivní výběr Pasivní evoluce Třídění z hlediska stability

15 a)b) Efekt zdi

16 Zdroje komplexity Efekt zdi Aktivní výběr Pasivní výběr Třídění z hlediska stability

17 Zdroje komplexity Efekt zdi Aktivní výběr Pasivní výběr Třídění z hlediska stability

18 AGGTCTTAACGACGATCT AGGTCTT-ACGACGATCT UCCAGAA-UGCUGCUAGA U a)a)b) AGGTCTTAACGACGATCT delece selekce a zpětná mutace delece selekce a vznik editačního aparátu transkripce editace RNA mnohočetné delece a modifikace editačního aparátu UCCAGAAUUGCUGCUAGA UCCAGAAGCGCAGA AGGTCTT- -CG-CG-TCT UCCAGAAUUGCUGCUAGA UUUU AGGTCTT-ACGACGATCT UCCAGAA-UGCUGCUAGA Vznik editace pasivním výběrem

19 Zdroje komplexity Efekt zdi Aktivní výběr Pasivní výběr Třídění z hlediska stability

20 a) b) čas t1t1 t2t2 t1t1 t2t2

21 t=0 t=2 t=1 t=3 t=4 1.Jakmile bílá buňka sousedí se třemi buňkami ve stavu černá, přechází v následujícím kroku ze stavu bílá do stavu černá 2.jakmile černá buňka sousedí s méně než dvěma nebo více než třemi černými buňkami přechází v následujícím kroku do stavu bílá. 3.Jestliže černá buňka sousedí s dvěma nebo třemi černými buňkami, její stav se v následujícím kroku nezmění. Hra Life (J.H.Conway)

22 a AND b OR c a OR b AND c a AND b a OR b a OR b OR c a OR b a AND b a OR b AND c a AND b a AND b AND c a AND b Kauffmanovské sítě

23 Obsah Evoluce a biologická evoluce Zvláštnosti produktů biologické evoluce –komplexita –organizovanost –diversita a disparita –adaptivnost Podmínky fungování biologické evoluce Charakter evolučních procesů

24 DLAŽBA Organizovanost a komplexita

25 Zdroje organizovanosti Efekt zdi Aktivní výběr Pasivní výběr Třídění z hlediska stability Samoorganizace systému

26 Disipační systémy Bělousov-Žabotinského reakce. Obrazce vznikají díky difusi příslušných reaktantů, v nejjednodušším uspořádání kyseliny citrónové, bromidu draselného, kyseliny sírové a iontů céru

27 Obsah Evoluce a biologická evoluce Zvláštnosti produktů biologické evoluce –komplexita –organizovanost –diversita a disparita –adaptivnost Podmínky fungování biologické evoluce Charakter evolučních procesů

28 Komponenty biodiversity Diversita – počty druhů Disparita – počty tělních plánů a jejich rozdílnost

29 stáří (mil. let) biodiversita (počty rodů mořských bezobratlých) 600400200 0 1000 2000 3000 5000 4000 Vzestup biodiversity během fanerozoika

30 Vzestup biodiversity během fanerozoika?

31 Zdroje biodiversity Jednotlivé evoluční mechanismy (speciace, drift, selekce …) Pasivní trend (efekt zdi) Druhý termodynamický zákon a narůstání entropie v uzavřených systémech

32 Obsah Evoluce a biologická evoluce Zvláštnosti produktů biologické evoluce –komplexita –organizovanost –diversita a disparita –adaptivnost Podmínky fungování biologické evoluce Charakter evolučních procesů

33 Účelnost Účelnost × účelovost Účelovost v živé a neživé přírodě –Cílenost × vysvětlování z vlastností nadsystému –Antropický princip –„Proč“otázky v biologii

34 Zdroj účelnosti v přírodě Přirozený výběr – přežití nejlépe adaptovaných Mechanismus přirozeného výběru –Nadprodukce potomstva –Variabilita –Dědičnost

35 Obsah Evoluce a biologická evoluce Zvláštnosti produktů biologické evoluce –komplexita –organizovanost –diversita a disparita –adaptivnost Podmínky fungování biologické evoluce Charakter evolučních procesů

36 Podmínky fungování biologické evoluce Selekce –Nadprodukce potomstva –Variabilita –Dědičnost Další podmínky biologické evoluce –Kompetice - limitace zdroji –Komplexita Biologická evoluce a vznik života

37 Limity panselekcionismu Adaptace a exaptace neadaptivní struktura adaptace pro A funkce A neadaptivní struktura adaptace pro A preadaptace pro B funkce Afunkce B exaptace pro B selekce 1 selekce 2 a) b)

38 Limity panselekcionismu Adaptace a exaptace Spandrely spandrely pendentivy (katedrála Sv. Marka)

39 Limity panselekcionismu Adaptace a exaptace Spandrely Znaky vzniklé díky pasivní evoluci Znaky „vzniklé“ díky třídění Znaky vzniklé díky „constraints“ (evolučním bariérám)

40 Evoluční zábrany Exogení (mimobiologické) zábrany Ontogenetické zábrany Něco za něco (constraints)

41 D’ Arcy W. Thompsonovy morfologické transformace. Polyprion ScorpaenaAntigonia Pristigeny

42 Galtonův model ortogeneze F1F1 v2v2 F2F2 v1v1 F1F1 v1v1 F2F2 v2v2

43 Obsah Evoluce a biologická evoluce Zvláštnosti produktů biologické evoluce –komplexita –organizovanost –diversita a disparita –adaptivnost Podmínky fungování biologické evoluce Charakter evolučních procesů

44 Stochasticita evoluce Systémy s deterministickým a stochastickým chováním Semideterministické procesy (selekce, tahy) Stochastické procesy (vznik mutací, speciace, extinkce) –Dlouhodobé kultivace mikroorganismů –Vysazování anolisů (A. sagrei) na ostrovy Antil

45 Anolis baracoae

46 Oportunismus evoluce Globální a lokální optima adaptivní krajiny 123 4 0,2 0,4 0,6 1,0 0,8 fenotypový znak, např. velikost těla či aktivita některého enzymu relativní biologická zdatnost

47 Suboptimální struktury Oko obratlovce Inervace larynxu obratlovců Spermatogeneze savců

48 Shrnutí Biologická evoluce jako zvláštní typ evoluce Role přirozeného výběru Limity selekcionismu Charakter biologických procesů


Stáhnout ppt "Biologická evoluce. Doporučená literatura Flegr J. Úvod do evoluční biologie, Academia Praha, 2007 Flegr J. Evoluční biologie, Academia Praha, 2005, 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google