Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní konference

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní konference"— Transkript prezentace:

1 Celostátní konference
k základním cílům programu strany LEV 21 v Evropském parlamentu Boj proti kriminalitě a terorismu agenda LEV 21 v Evropském parlamentu Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.  stínový ministr vnitra za stranu LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu za stranu LEV 21

2 Představení programu boje proti kriminalitě a terorismu
Zhodnocení současného stavu Bezpečnostní rizika Organizovaný zločin Terorismus Zpřísnění cizineckého režimu Význam evropského zatýkacího rozkazu

3 Zhodnocení současného stavu
Policii schází: dostatek financí na slušné platy investice na novou techniku investice na obnovu stávajícího vybavení Obdobný stav je: v ostatních složkách integrovaného záchr. systému v Bezpečnostní informační službě v Celní správě ve Vězeňské službě

4 Zhodnocení současného stavu
Objasněnost kriminality v ČR v roce 2013: nápad trestných činů z toho objasněno procento objasněnosti 39,7 (!!!) z toho majetková trestná činnost z toho objasněno procento objasněnosti 20,9 (!!!) z toho krádeže motorových vozidel z toho objasněno 1 891 procento objasněnosti 17,6 (!!!) procento objasněnosti v Praze 5,8 (!!!)

5 Zhodnocení současného stavu
Situace se dlouhodobě nelepší. Politické grémium strany LEV 21 rozhodlo zařadit tyto závažné problémy do volebního programu strany pro volby do Evropského parlamentu. Chceme být tak úspěšní, abychom mohli v Evropském parlamentu prosazovat české národní zájmy a zajistit potřebné dotace nejen pro Policii České republiky, ale i pro další bezpečnostní orgány, včetně složek IZS.

6 Boj proti kriminalitě a terorismu

7 Bezpečnostní rizika Na základě provedené analýzy bezpečnostní situace České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti na počátku třetího tisíciletí a prognózy jejího vývoje v následujících letech lze jako hlavní bezpečnostní rizika současnosti označit následujících 15 oblastí: 1. Další nárůst organizovaného zločinu infiltrovaného do České republiky ze zahraničí, včetně některých jeho nových forem s tendencí stále intenzivnějšího pronikání do státní správy a rozmach korupce všeho druhu.

8 Bezpečnostní rizika Další rozšíření a upevňování zločineckých struktur vytvářených organizovaným zločinem na našem území, včetně širokého zapojení „domácích struktur“ a jejich prorůstání do veřejného života a státní správy. Další nárůst trestné činnosti spojené s masovou nelegální migrací obyvatelstva ze zemí na Balkáně a z dalších ekonomicky slabých zemí, včetně „rozbouřené“ Ukrajiny.

9 Bezpečnostní rizika Další rozšíření jednotlivých druhů terorismu, včetně zvýšených aktivit mezinárodních teroristických organizací na našem území v souvislosti s našimi aktivitami v zahraničních kontingentech NATO. Další rozvoj tzv. „Jaderného terorismu“ ve světě, včetně jeho snah o využití našeho území k nelegálním aktivitám. Další nárůst extremismu na našem území, včetně posílení jeho násilných projevů na veřejnosti.

10 Bezpečnostní rizika Další a podstatný nárůst tzv. „počítačové a informační kriminality“. Další nárůst hospodářské trestné činnosti, včetně finanční a daňové kriminality našich i zahraničních subjektů. Další nárůst „racketeeringu“ (vydírání tzv. „výpalného“ za fiktivní ochranu osob a firem) organizovaného nejen ze zahraničí, ale dnes již i z „domácích struktur“.

11 Bezpečnostní rizika Další nárůst majetkové kriminality všeho druhu v důsledku prohlubující se nezaměstnanosti a tíživé situace větší skupiny obyvatelstva, neboť v současné době je v ČR již více než 600 tisíc nezaměstnaných a 1 mil. obyvatel na hranici chudoby. Další nárůst tzv. „naturální kriminality“ (pytláctví všeho druhu, včetně organizovaných forem, neoprávněná těžba lesních kultur, „polní pych“, krádeže hospodářského zvířectva, aj.). Trestná činnost osob nelegálně se zdržujících na našem území

12 Bezpečnostní rizika Vznik některých dalších druhů trestné činnosti a ohrožení veřejného pořádku ze strany účastníků nepovolených demonstrací aj. obdobných aktivit různých nespokojených skupin obyvatelstva. Vznik některých nových druhů trestné činnosti spojených s případným průjezdem či pobytem vojsk NATO na našem území. Trestná činnost, která souvisí se zneužíváním dotací z fondů Evropské unie, včetně trestné činnosti tzv. „Nekontrolovatelných hranic“ v důsledku Schengenského prostoru.

13 Organizovaný zločin a boj proti němu v evropských podmínkách
Organizovaný zločin je nejvyšší formou kriminality páchanou zejména ve vyspělých demokratických zemích světa, neboť v zemích s totalitním státním zřízením, kde je na vše přísně dohlíženo, nemá ke svému manévrování potřené podmínky.

14 Organizovaný zločin a boj proti němu v evropských podmínkách
Definice organizovaného zločinu: Plánovité a snahou po zisku nebo moci motivované páchání trestných činů, které ve svém souhrnu jsou zvlášť závažnými, pokud se jich účastní více než dvě osoby, které mají mezi sebou rozděleny úkoly, jednají konspirativně, používají struktur podobajících se živnosti nebo obchodu, používají násilí a zastrašování anebo ovlivňují alespoň jednu z těchto sfér: hospodářství, politiku, hromadné sdělovací prostředky, státní či veřejnou správu, justici či policii

15 Organizovaný zločin a boj proti němu v evropských podmínkách
Do roku 1989 organizovaný zločin v České republice v podstatě neexistoval. Původ hlavních zločineckých gangů: Čína země bývalé Jugoslávie Japonsko Albánie Itálie Bulharsko USA Vietnam Arabské země země bývalého SSSR Nigérie Rusko Kolumbie Ukrajina Turecko Gruzie

16 Organizovaný zločin a boj proti němu v evropských podmínkách
Hlavní oblasti působení: převaděčství , prostituce a obchod s lidmi, náj. vraždy vydírání poplatků za tzv. fiktivní ochranu krádeže osobních automobilů a ostatních mot. vozů krádeže starožitností a obrazů loupežná přepadení bank a benzínových čerpadel, padělání peněz a bankovní podvody pašování tvrdých drog padělání zboží a jeho značek a obchod s nimi organizovaná hospodářská kriminalita

17 Organizovaný zločin a boj proti němu v evropských podmínkách
Až v roce 1995 došlo k zařazení institutu organizované kriminality do našeho trestního zákona (novelou TrZ účinnou od 1. září 1995) a taktéž ke zřízení speciálního policejního útvaru – Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se sídlem v Praze.

18 Nutnost vedení boje s organizovaným zločinem
O boji s organizovaným zločinem, s mafiemi a zločineckými gangy víme něco více než mnozí další občané a přesvědčili jsme se o nutnosti nadnárodního boje s tímto nejzávažnějším zločinem. Proto jsme zahrnuli tuto problematiku mezi hlavní priority strany LEV 21 pro letošní volby do EP, kde bychom mohli tento boj nejen podpořit, ale kde můžeme napomoci i jeho úspěšné koordinaci.

19 Mezinárodní terorismus
Cílem mezinárodního terorismu je nejčastěji internacionalizace a mezinárodní publicita určitých politických problémů, byť jen národních teroristických skupin, ve snaze o navázání kontaktů se stejně smýšlejícími silami v zahraničí. Mezinárodní terorismus se často prezentuje jako „pokračování politiky jinými prostředky“ nebo jako „náhradní válka“.

20 Definice terorismu Terorismus je předem připravené, politicky motivované násilí směřující proti civilním a jiným cílům, osobám či skupině osob, prováděné extrémistickými skupinami nebo jednotlivci ve snaze zastrašit, způsobit značnou škodu nebo usmrtit osoby k dosažení politického cíle.

21 Analýza působení sil mezinárodního terorismu v ČR
V brzké době bychom mohli v ČR očekávat: terorismus v souvislosti s našimi aktivitami v zahraničních kontingentech a misích NATO činnost cizích teroristických skupin operujících na našem území proti cizím státním příslušníkům, zahraničním zastupitelským úřadům a organizacím izolované teroristické akce jednotlivců či organizovaných teroristických či extremistických skupin, jejichž aktivity jsou na našem území již dlouhodobě monitorovány.

22 Terorismus a boj proti němu v evropských podmínkách
Důsledně vyšetřit každý čin vykazující znaky terorismu. Spolupráce policie se zpravodajskými službami ČR, ale i s INTERPOLem a EUROPOLem. Pátrání po teroristech vlastními prostředky, kterými ČR disponuje.

23 Terorismus a boj proti němu v evropských podmínkách - prevence
Kriminalistická prevence terorismu je značně složitá a finančně náročná. Hlavní směry zaměření prevence: operativní sledování podezřelých osob monitorování jejich pohybu sledování výskytu pozměněných a padělaných peněz sledování výskytu pozměněných cestovních dokladů Mimořádný význam má mezinárodní spolupráce. Cílem teroristů již nejsou jen významné objekty USA a jejich zahraniční vojenské základny.

24 Terorismus a boj proti němu v evropských podmínkách - prevence
Z těchto všech důvodů a zejména pak v souvislosti s nelegální migrací obyvatelstva ze zemí Islámu je třeba možnost hrozícího nebezpečí na úrovni Evropské unie aktivizovat a v Evropském parlamentu navrhovat vhodná opatření k ochraně obyvatelstva jednotlivých zemí Evropské unie.

25 Zpřísnění cizineckého režimu v rámci EU
Přistěhovalci a ekonomičtí emigranti se v důsledku benevolentní lidskoprávní a imigrační politiky stali občany EU a nyní: útočí na majetek původních obyvatel ohrožují jejich bezpečí chovají se arogantně, nedodržují zákony při násilných protestech ničí majetek vystoupení mají charakter občanské války (nepokoje v Německu, ve Velké Británii, ve Francii, v Itálii, v Řecku, Španělsku, Švédsku a i jinde)

26 Zpřísnění cizineckého režimu v rámci EU
Hlavní nebezpečí: klasické světové mafie se transformovaly na mafie moderního manažersko-podnikatelského typu pod krytím různých zahraničních podnikatelských subjektů sídlí v České republice a v okolních demokratických zemích Jejich cíle: „vytunelovat“ ekonomiku dané země bohatství a zisky převést na svá konta v zahraničí

27 Zpřísnění cizineckého režimu v rámci EU
Infiltrace „mafiánů“ do řídících struktur: významných společností bank a pojišťoven dozorčích rad státních a polostátních firem do nejvyšších státních orgánů a samosprávných celků. Cizí mafie v České republice vlastní: významná rez. sídla rozdělily si ČR na sféry svého vlivu lukrativní nemovitosti

28 Zpřísnění cizineckého režimu v rámci EU
V souvislosti s ochranou obyvatelstva v ČR a v zemích Evropské unie před organizovaným zločinem, řáděním mafií a rostoucí vlnou terorismu ve světě se z bezpečnostního hlediska jeví jako nezbytné zpřísnění cizineckého režimu nejen jednotlivých zemí, ale v rámci celé Evropské unie.

29 Význam evropského zatýkacího rozkazu v boji se zločinem
Jak již bylo předestřeno, různé mafie a zločinecké gangy mají mezinárodní charakter a působí v řadě zemí současně. Ač mají jejich centrály statický charakter, jejich výkonné články různě migrují ze státu do státu podle pokynů z nejvyššího centra. Je proto obtížné takové osoby, i při dnešních možnostech, vůbec vypátrat.

30 Význam evropského zatýkacího rozkazu v boji se zločinem
Důvody nevydání označené osoby do jiného státu EU: chybí politická vůle (na vydání není žádný zájem) zločin v druhé zemi není za zločin považován nejsou uzavřeny extradiční dohody Až v roce 1999 bylo v Tampere rozhodnuto o přijetí zásady vzájemného uznávání rozhodnutí soudů.

31 Význam evropského zatýkacího rozkazu v boji se zločinem
Evropský zatýkací rozkaz (European Arrest Warrant) je rozhodnutí justičního orgánu jakéhokoliv členského státu Evropské unie, na jehož základě je možné zahájit pátrání po osobě ve všech státech EU a v případě zjištění této osoby na území jakéhokoliv z členských států EU lze požádat o její vydání do členského státu.

32 Význam evropského zatýkacího rozkazu v boji se zločinem
Na základě předešlé prezentace je zcela zřejmé, že evropský zatýkací rozkaz je maximálně výhodný a podstatně zrychluje celý proces pátrání a extradice. Přesto: Zvláštní režim – Rakousko, Itálie a Francie Výjimky – Lucembursko, Slovinsko, Česká republika Nordický zat. rozkaz – Skandinávie, Norsko, Island Rozhodnutí ústavního soudu – SRN, Polsko, Belgie

33 DĚKUJI ZA POZORNOST Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.,
stínový ministr vnitra za LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu


Stáhnout ppt "Celostátní konference"

Podobné prezentace


Reklamy Google