Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11.11.2009 Mládež a trestné činy. Věková hranice Do 15 let – osoba trestně nezodpovědná (nezletilá)‏ Do 18 let – osoba trestně zodpovědná (mladistvá)‏

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11.11.2009 Mládež a trestné činy. Věková hranice Do 15 let – osoba trestně nezodpovědná (nezletilá)‏ Do 18 let – osoba trestně zodpovědná (mladistvá)‏"— Transkript prezentace:

1 11.11.2009 Mládež a trestné činy

2 Věková hranice Do 15 let – osoba trestně nezodpovědná (nezletilá)‏ Do 18 let – osoba trestně zodpovědná (mladistvá)‏ Každá osoba, nezávisle na věku, je za své činy zodpovědná (pokud není zbavená zodpovědnosti)‏ 11.11.2009Mládež a trestné činy 2

3 Zákony Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 11.11.2009 Mládež a trestné činy 3

4 Přestupek Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je výslovně označeno v přestupkovém zákoně. 11.11.2009 4, co Mládež a trestné činy

5 Zavinění z nedbalosti, pachatel věděl, že se dopouští něčeho, co je zakázané, ale spoléhal na to, že se na to nepřijde a nebo to měl vědět z ohledem na svoji vyspělost. Zavinění úmyslné. Za přestupek je odpovědný každý, kdo v době jeho spáchání dovršil 15 let věku. 11.11.2009 Mládež a trestné činy 5

6 Sankce Napomenutí - nelze uložit přímo s pokutou Zákaz činnosti - lze uložit pouze na dobu 1 roku a nesmí to bránit přípravě na povolání Propadnutí věci Horní hranice pokuty pro mladistvé nesmí překročit 2000 korun - ve správním řízení V blokovém řízení max. 500 korun 11.11.2009 Za Mládež a trestné činy 6

7 11.11.2009 7 Trestný čin Je čin pro společnost nebezpečný, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Musí být naplněna skutková podstata trestného činu. Hlavně se jedná o stupeň nebezpečnosti pro společnost. Mládež a trestné činy

8 11.11.2009 8 Trestný čin může být spáchán úmyslně, chtěl nebo věděl a byl s tím srozuměn. Trestný čin může být také nedbalostní. Okolnosti, které podmiňují výši trestní sazby, zda byl čin spáchán úmyslně nebo z nedbalosti. Trestná je i příprava např. opatřování prostředků, návod podněcování apod. Mládež a trestné činy

9 Provinění Je trestný čin spáchaný mladistvým Posuzuje se podle trestního zákona Opatření ukládána mladistvým: Ochranná opatření Výchovná opatření Trestní opatření 11.11.2009 9 Mládež a trestné činy

10 Ochranná opatření Ochranné léčení § 72 - návykové látky Zabrání věci § 73 - věc, která sloužila k páchání tr. činnosti, majitelem se stává stát Ochranná výchova - dokud to vyžaduje její účel, nejdéle do 18 let, soud může prodloužit výjimečně do 19 let 11.11.2009Mládež a trestné činy 10

11 Výchovná opatření Bydlet s rodiči Zaplatit peněžitou částku na pomoc obětem trestné činnosti Vykonat společensky prospěšnou činnost max. 60 hodin § 18 Vyrovnat se s poškozenými Nahradit škodu Podrobit se léčení 11.11.2009Mládež a trestné činy 11

12 Výchovné omezení Nenavštěvovat určité akce Nestýkat se s určitými osobami Nezdržovat se na určitém místě Neužívat návykové látky Neúčastnit se hazardních her Hlásit změnu pobytu Hlásit změnu zaměstnání 11.11.2009Mládež a trestné činy 12

13 Trestní opatření Obecně prospěšné práce Peněžité opatření Propadnutí věci Zákaz činnosti Vyhoštění Odnětí svobody-podmíněně na zkušební dobu s dohledem Odnětí svobody-nepodmíněně max. 10 let vězení 11.11.2009Mládež a trestné činy 13

14 Znaky trestné činnosti mládeže Páchá trestnou činnost častěji se spolupachateli a ve skupině Příprava je nedokonalá Páchá ji živelně, pod vlivem momentální situace a impulsem bývá alkohol, nebo návyková látka Používají agresivitu a nepřiměřené reakce Tvrdost, devastací majetku zařízení Jiný hodnotový systémem než u dospělých 11.11.2009Mládež a trestné činy 14

15 11.11.2009 15 Příčiny trestné činnosti Disfunkční rodina Změna opatrovnických vztahů (ústavní výchovná péče, školní docházka)‏ Nízký sociální statut nebo nevhodně trávený volný čas převáženě mimo rodinu Poruchy chování a nezvládnutelnost, snížený intelekt, extremistické postoje Drogová a alkoholová závislost Mládež a trestné činy

16 11.11.2009Mládež a trestné činy 16 Zodpovědnost Kamarádi Funkčnost rodiny Vedení dětí ve škole Naplnění jejich volného času Kriminalita mladistvých a dětí se vyvíjí v souladu s kriminalitou celé společnosti

17 Trestné činyNezletilí 1-14 letMladiství 15-17 let Loupež14 Ublížení na zdraví16 Vydírání12 Krádeže vloupáním27 Kapesní krádeže22 Krádeže aut-5 Vloupání do aut-2 Krádeže v bytech21 Krádeže platební karty23 11.11.2009 Mládež a trestné činy 17 Olomoucko 2009

18 Poškozování cizí věci12 Sprejerství12 Nedovolená výroba a držení OPL 51 Maření výkonu úředního rozhodnutí 32 Celkem3265 11.11.2009 Mládež a trestné činy 18

19 Česká republika 2009 Trestné činyNezletilíMladiství Vražda02 Násilné trestné činy344746 Mravnostní78122 Krádeže vloupání do objektů 3261117 Krádeže prosté4591411 Kapesní101136 Neoprávněné držení pl. karty 4579 Krádeže aut54289 11.11.2009Mládež a trestné činy 19

20 Trestné činyNezletilíMladiství Poškozování cizí věci56101 Výtržnictví37125 Sprejerství135320 Celkem17455620 11.11.2009Mládež a trestné činy 20

21 11.11.2009 Mládež a trestné činy Nepříjemný zážitek má za sebou dvanáctiletý školák z Olomouce, kterého na autobusové zastávce v Olomouci přepadla večer skupinka mladíků. Čtyři mladíci přistoupili přibližně o půl sedmé do jednoho linkového autobusu. Na konečné zastávce pak společně vystoupili a vydali za školákem. Na ulici Okružní jej došli, nejdříve se jej jeden z nich zeptal, zda neví, kolik je hodin a pak jej další z nich uchopil, rukou mu zakryl ústa a začali jel „prošacovávat“. Z kapsy od kalhot mu odcizili mobilní telefon a herní konzolu Play station. Pak chlapce pustili a utekli. Pachatelé ve věku 16 – 18 let byli oblečeni do mikin s kapucemi, které měli v době útoku na hlavách. Chlapec nebyl zraněn, způsobená škoda byla vyčíslena na 8 tisíc korun. Případ z poslední doby

22 Z jakého trestného činu jsou podezřelí? Událost se vyšetřuje pro podezření z trestného činu loupež § 234. Pachatelé mohou být potrestáni až do výše 6 roků vězení. Po neznámých pachatelích kriminalisté pátrají a obracejí se s výzvou na veřejnost. 11.11.2009 22

23 11.11.2009 Děkuji za pozornost por. Mgr. Marta Vlachová


Stáhnout ppt "11.11.2009 Mládež a trestné činy. Věková hranice Do 15 let – osoba trestně nezodpovědná (nezletilá)‏ Do 18 let – osoba trestně zodpovědná (mladistvá)‏"

Podobné prezentace


Reklamy Google