Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emoce a škola Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emoce a škola Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova,"— Transkript prezentace:

1

2 Emoce a škola Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

3 Základní charakteristika Emočně inteligentní lidé dokážou sladit pocity a myšlení, tzn. v různých situacích vnímají a vyjadřují své pocity různě a na základě toho přizpůsobují své myšlení a jednání. (E. Döring-Seipelová)

4

5 Aktivita č. 3: Snížená emoční inteligence: Co cítí? Co si myslí? Jak se tváří? Co říká? Jak se chová?

6

7 Stavební kameny emoční kompetence Umět ovlivňovat a usměrňovat vlastní pocity. Identifikovat pocity ostatních a rozumět jim. Identifikovat vlastní pocity a rozumět jim. Expresivita: umět prožívat a vyjadřovat pocity.

8 Identifikovat vlastní pocity a rozumět jim Ten, kdo své pocity nevnímá, není schopen využít je jako pomoc při hodnocení nějaké situace. Stupně emočního sebeuvědomění: emoční analfabetismus – tělesné projevy (např. horko) – tušení pocitu – zřetelně vnímané (formulované) pocity – vědomé uchopení pocitu i jeho příčiny. Pozn.: absence pocitů vyvolává sklon k nemocem a ztěžuje pracovní i osobní vztahy.

9 Učíme se identifikovat emoce Aktivity č. 4 – 6: I. Štěstí, strach, vztek, deprese. II. co jsem cítil/a, jak se to projevovalo v mém chování, v tom, co jsem říkal/a aj. III. Pelíšky: http://www.youtube.com/watch?v=aVXeDi GmEhM http://www.youtube.com/watch?v=aVXeDi GmEhM

10 Umět ovlivňovat a řídit své pocity Můžeme se naučit konstruktivní a sociálně snesitelné způsoby zacházení se svými pocity. Jde o to, pocity správně vyjádřit. Např. poddat se hněvu pocit zlosti ještě vystupňuje, na druhé straně potlačení hněvu způsobuje mj. psychosomat. obtíže.

11 Expresivita – umět prožívat a vyjadřovat pocity Verbalizujme své pocity – dáme tím své pocity najevo jednoznačně. Dbejme na to, aby verbální a neverbální signalizace pocitů byla ve shodě. Pamatujme, že výraz tváře může zpětně působit na prožívání emoce (facial feedback). Pokud někdo dlouhodobě skrývá pocity, „odnaučí“ se je cítit.

12 Co blokuje naše emoce? Aktivita č. 7:

13 Přijměte odpovědnost za své emoce MYŠLENKY EMOCE POSTOJE JEDNÁNÍ

14 Postoj k pocitům Mezi neefektivní postoje patří: Věnovat pozornost pocitům je zbytečné. Víc než lidi mě zajímají fakta. Pocity komplikují rozhodování – je dobré si jich nevšímat. V profesionálním životě nemají pocity co dělat. Do mých pocitů nikomu nic není.

15 Identifikovat pocity druhých a rozumět jim Viz EMPATIE – vcítění = porozumění emocím a motivům druhého člověka (jedno ze samostatných témat etické výchovy).

16 Umět konstruktivně ovlivňovat pocity ostatních Vzbudit zlost je snadné; zde máme na mysli např. uklidnit rozčileného nebo povzbudit bojácného atd. Ve škole můžeme se žáky provádět různá drobná cvičení např. k odstranění napětí apod.

17 Zvládání stresu a usměrňování pocitů Debriefing. Bállintovská skupina. Cvičení k odstranění napětí. Aktivita č. 8. Relaxace.

18 Jak rozvíjet emoční kompetence Naučit se „zastavit“ a obrátit pozornost dovnitř. Analyzovat situace z hlediska pocitů. Zapisování pocitů. Identifikace opakujících se emocionálních modelů (hledání souvislostí mezi opakujícími se situacemi a pocity).

19 Vyjadřování negativních pocitů Popište svůj náhled na věc: „Všiml jsem si.“ „Mám dojem.“ Objasněte možné následky. Já větou vyjádřete pocit. Vyhněte se přímým útokům. Buďte zvědaví, jak věc vidí jiní. Formulujte, co si přejete. Podávejte návrhy.

20 Nezalekněte se drobných neúspěchů či pomalého pokroku, nezapomínejte, že nikdo není spokojený, šťastný a klidný stále.

21 Wilding, Ch. Emoční inteligence. Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-2754-7. Goleman, D. Práce s emoční inteligencí. Praha: Columbus 1999. ISBN 80-7249-017-6. Lokša, J., Lokšová, I. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál 1999. ISBN 80- 7178-205-X. Kanitz, A. von: Jak rozvíjet svou emoční inteligenci. Grada, Praha 2008. Zpracovala: A. Řezníčková Doporučená literatura

22 í www.etickavychova.cz www.etickavychova.cz/ops www.etickeforumcr.cz Odkazy na webu:

23 í Možnost získat pro školy  Bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň www.etickaskola.cz Ocenění „Etická škola“

24 ASET = Adoptuj si školu pro etickou výchovu Firemní sponzorství pro konkrétní školu www.etickavychova.cz/ops/aset Možnosti financování

25 www.etickavychova.cz/ops Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Emoce a škola Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Jméno a Příjmení lektora Etická výchova,"

Podobné prezentace


Reklamy Google