Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno a Příjmení lektora

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno a Příjmení lektora"— Transkript prezentace:

1

2 Jméno a Příjmení lektora
Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík)

3 Základní charakteristika
Emočně inteligentní lidé dokážou sladit pocity a myšlení, tzn. v různých situacích vnímají a vyjadřují své pocity různě a na základě toho přizpůsobují své myšlení a jednání. (E. Döring-Seipelová)

4

5 Aktivita č. 3: Snížená emoční inteligence: Co cítí? Co si myslí?
Jak se tváří? Co říká? Jak se chová?

6 Mozkový kmen – zajišťuje:
Základní životní funkce Metabolismus Stereotypní reakce a pohyby Limbický systém – emoční centra: Funkce paměti Hippocampus – „přes informace“ Amygdala – „přes emoce“ – když něco není v pořádku, posílá stresový hormon – zajistí přísun energie. Neokortex: sídlo myšlení – k pocitu připojuje komentář.

7 Stavební kameny emoční kompetence
Umět ovlivňovat a usměrňovat vlastní pocity. Identifikovat pocity ostatních a rozumět jim. Identifikovat vlastní pocity a rozumět jim. Expresivita: umět prožívat a vyjadřovat pocity. 5 hlavních složek EQ: sebeuvědomění uvědomujeme se vztah mezi podnětem a odezvou, genetické a biologické dispozice, výchovu a vlivy z prostředí; jsme tvůrci vlastního života – nebo se jím můžeme stát, když se rozhodneme; technika práce s dominantními instinkty osobní motivace primární je rozhodnutí řídit vlastní život; rozhodnutí, jaké jsou naše nejvýznamnější priority, cíle a hodnoty; technika koučování svého rozvoje, trénování proaktivity seberegulace když se rozhodneme, co jsou naše priority, začneme v souladu s nimi žít; technika rozpoznání zvykové tendence empatie jde o schopnost překročit vlastní stín, vymanit se z tenat vlastní zkušenosti; pochopení motivace ostatních, předvídání, poznání potřeb druhých, mít přátelské vztahy k širokému okruhu osob; technika, jak lépe pochopit potřeby druhých sociální dovednosti zvládání vlastních emocí, umění jednat schůdně, odhadování společenských vztahů a situací, spolupráce a týmová práce; společenská obratnost, technika facilitace, prezentace

8 Identifikovat vlastní pocity a rozumět jim
Ten, kdo své pocity nevnímá, není schopen využít je jako pomoc při hodnocení nějaké situace. Stupně emočního sebeuvědomění: emoční analfabetismus – tělesné projevy (např. horko) – tušení pocitu – zřetelně vnímané (formulované) pocity – vědomé uchopení pocitu i jeho příčiny. Pozn.: absence pocitů vyvolává sklon k nemocem a ztěžuje pracovní i osobní vztahy. . Pokud zanedbáváme rozvoj EQ, zažíváme emocionální traumata, stres, ničivé emoce – hněv, závist, dychtění, žárlivost a iracionální pocity viny; psychosomatizace – propadáme pocitu bezmoci, beznaděje, pocitu, že jsme obětí.

9 Učíme se identifikovat emoce Aktivity č. 4 – 6:
I. Štěstí, strach, vztek, deprese. II. co jsem cítil/a, jak se to projevovalo v mém chování, v tom, co jsem říkal/a aj. III. Pelíšky:

10 Umět ovlivňovat a řídit své pocity
Můžeme se naučit konstruktivní a sociálně snesitelné způsoby zacházení se svými pocity. Jde o to, pocity správně vyjádřit. Např. poddat se hněvu pocit zlosti ještě vystupňuje, na druhé straně potlačení hněvu způsobuje mj. psychosomat. obtíže. Kam jde pozornost, tam jde energie. Mírou schopnosti zaměřit svou pozornost získáváme vliv na své prožívání, emoce, život. Zisky rozvinutého pozorovatele: stabilita vnitřní klid objektivita redukce stresu schopnost vědomě řídit vnitřní procesy tvůrčí a kreativní schopnosti, využití intuice a imaginace

11 Expresivita – umět prožívat a vyjadřovat pocity
Verbalizujme své pocity – dáme tím své pocity najevo jednoznačně. Dbejme na to, aby verbální a neverbální signalizace pocitů byla ve shodě. Pamatujme, že výraz tváře může zpětně působit na prožívání emoce (facial feedback). Pokud někdo dlouhodobě skrývá pocity, „odnaučí“ se je cítit.

12 Aktivita č. 7: Co blokuje naše emoce?
Pokud zanedbáváme rozvoj EQ, zažíváme emocionální traumata, stres, ničivé emoce – hněv, závist, dychtění, žárlivost a iracionální pocity viny; psychosomatizace – propadáme pocitu bezmoci, beznaděje, pocitu, že jsme obětí. Bohužel už děti se naučí blokovat emoce; děje se tak proto, že často slýchávají od svých vychovatelů výroky, které jim dávají najevo, že by neměly plakat, projevovat svou radost přehnaně apod.

13 Přijměte odpovědnost za své emoce
JEDNÁNÍ

14 Postoj k pocitům Mezi neefektivní postoje patří:
Věnovat pozornost pocitům je zbytečné. Víc než lidi mě zajímají fakta. Pocity komplikují rozhodování – je dobré si jich nevšímat. V profesionálním životě nemají pocity co dělat. Do mých pocitů nikomu nic není. Já si vybírám, co jiným dovolím, co si nechám líbit.

15 Identifikovat pocity druhých a rozumět jim
Viz EMPATIE – vcítění = porozumění emocím a motivům druhého člověka (jedno ze samostatných témat etické výchovy).

16 Umět konstruktivně ovlivňovat pocity ostatních
Vzbudit zlost je snadné; zde máme na mysli např. uklidnit rozčileného nebo povzbudit bojácného atd. Ve škole můžeme se žáky provádět různá drobná cvičení např. k odstranění napětí apod.

17 Zvládání stresu a usměrňování pocitů
Debriefing. Bállintovská skupina. Cvičení k odstranění napětí. Aktivita č. 8. Relaxace.

18 Jak rozvíjet emoční kompetence
Naučit se „zastavit“ a obrátit pozornost dovnitř. Analyzovat situace z hlediska pocitů. Zapisování pocitů. Identifikace opakujících se emocionálních modelů (hledání souvislostí mezi opakujícími se situacemi a pocity).

19 Vyjadřování negativních pocitů
Popište svůj náhled na věc: „Všiml jsem si.“ „Mám dojem.“ Objasněte možné následky. Já větou vyjádřete pocit. Vyhněte se přímým útokům. Buďte zvědaví, jak věc vidí jiní. Formulujte, co si přejete. Podávejte návrhy.

20 Nezalekněte se drobných neúspěchů či pomalého pokroku, nezapomínejte, že nikdo není spokojený, šťastný a klidný stále.

21 Doporučená literatura
Wilding, Ch. Emoční inteligence. Praha: Grada, ISBN: Goleman, D. Práce s emoční inteligencí. Praha: Columbus ISBN Lokša, J., Lokšová, I. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál ISBN X. Kanitz, A. von: Jak rozvíjet svou emoční inteligenci. Grada, Praha 2008. Zpracovala: A. Řezníčková

22 Odkazy na webu: www.etickavychova.cz www.etickavychova.cz/ops
í

23 Ocenění „Etická škola“
Možnost získat pro školy Bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň

24 Možnosti financování ASET = Adoptuj si školu pro etickou výchovu
Firemní sponzorství pro konkrétní školu

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jméno a Příjmení lektora"

Podobné prezentace


Reklamy Google