Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba vzdělávacích programů pro prádelenství a čistírenství CZ.1.07/3.2.05/04.0085.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba vzdělávacích programů pro prádelenství a čistírenství CZ.1.07/3.2.05/04.0085."— Transkript prezentace:

1 Tvorba vzdělávacích programů pro prádelenství a čistírenství CZ.1.07/3.2.05/04.0085

2 Technologické postupy detašování Jeseníky 2014 GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

3 Chemické čištění a praní prádla se dnes provádí většinou v průmyslových prádelnách a menších čistírnách. Jednoduchost procesů probíhajících v těchto provozech je jen zdánlivá. Jedná se o složité chemické, energetické, logistické a jiné procesy. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

4 Proces ovlivňuje především:  rozličností materiálu textilií, tedy druhem vláken, ze kterých byly vyrobeny  struktura materiálu  způsobem použití (rozdílnost a chemicko-fyzikální složení nečistot, kterými jsou textilie kontaminovány)  vazby nečistot na vlákna a jejich strukturu  použité detašovací prostředky  čas a další. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

5 Co obsahují jak odstraňovače skvrn, tak prací prostředky? Tenzidy – odstraňují nečistoty a zabraňují jejich opětovnému usazování na textiliích; enzymy - štěpí nečistoty – mastnoty, bílkoviny, škroby; bělicí prostředky; změkčovací prostředky; zásadité látky – způsobují lehké bobtnání textilních vláken a tím zvyšují účinnost pracího prostředku. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

6 Jak tedy účinně na skvrny? Čím čerstvější skvrna, tím větší šance na úspěch: skvrnu co nejdříve namočte a naneste na ni gelový prací prostředek (není-li po ruce, použijte mýdlo) a nechte jej působit. Na skvrny obsahující bílkoviny nepatří teplá voda: skvrny od mléka, kakaa, krve namočte do studené vody, potřete gelem (nebo mýdlem) a nechte jej působit. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

7 Barevné skvrny od ovoce, zeleniny, kečupu, čaje, kávy, džusu jsou bělitelné: po předchozím ošetření skvrn (voda, gel či mýdlo), případně i bez něj, použijte na bílé a stálobarevné prádlo univerzální prací prostředek a perte při 60 °C; obsahuje-li aktivátory bělení (viz informace na obalu), postačí teplota lázně 40 °C. Na nestálobarevné prádlo použijte prací prostředek typu „color“. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

8 Skvrny podle svého původu můžeme obecně rozdělit do několika základních kategorií: První kategorie jsou skvrny obsahující bílkoviny např. skvrny od mléka, kakaa, krve. Nesmíme opomenout, že na tyto skvrny se nedoporučuje použít teplou vodu. Teplá voda způsobí sražení (koagulaci) skvrny, a to způsobuje její neodstranitelnost GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

9 Druhou kategorií jsou skvrny tzv. barevné, způsobené např. ovocem, zeleninou, kečupem, čajem, kávou, džusem. Následující skvrny jsou bělitelné. Pokud jsou součástí pracího prostředky aktivátory bělení, postačí textilii se skvrnou prát na 40˚C. Popřípadě se může zvýšit dávkování pracího prostředku dle etikety silně zašpiněné prádlo GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

10 Detáž Třetí kategorií jsou mastné skvrny. Jsou to fleky od oleje, pigmentů. Dobrým pomocníkem na jejich odstranění jsou enzymy a tenzidy. Účinné by mělo být jen pouhé vyprání, eventuálně zvolení delšího cyklus praní. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

11 Základní rozdělení nečistot je následující:  látky rozpustné ve vodě  látky rozpustné v organických rozpouštědlech  ani ve vodě ani v organických rozpouštědlech látky nerozpustné GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

12 Podle studií obsahují běžně textilie následující nečistoty:  5% látek rozpustných ve vodě  10% látek rozpustných v organických rozpouštědlech  85% látek nerozpustných v obou prostředcích Z výše uvedeného by se dala předpokládat malá účinnost chemického čištění. Tak tomu však ve skutečnosti není, protože látky třetí skupiny (nerozpustné) jsou poutány k vláknům látkami rozpustnými a protože při procesu dochází k rozpuštění těchto nosičů a tak jsou nerozpustné látky strhávány sebou do pracích roztoků. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

13 Předpokládá se, že tak se odstraní cca 70% nečistot. Nečistotu lze definovat, jako heterogenní směs látek různých chemických a fyzikálních vlastností Tyto nečistoty lze systémově dělit, do čtyřech hlavních skupin a dále pak i do dalších podskupin. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

14 Nečistoty anorganické a organické rozpustné ve vodě  anorganické soli  nižší organické kyseliny  cukr, škroby, sirupy, mouka,  bílkoviny (krev, bílek) GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

15 Nečistoty anorganické nerozpustné ve vodě  pigmenty a zemité látky (hlína, prach, křemičitany)  cement, omítka, saze Nečistoty organické nerozpustné ve vodě (polární)  Vyšší alifatické kyseliny  Tuky, vosky GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

16 Nečistoty organické nerozpustné ve vodě (nepolární)  Uhlovodíky (mazací a topné oleje, parafín, asfalty a dehty)  Nátěrové barvy a laky GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

17 V textiliích, které se používají jsou tyto látky přítomny buď samostatně, nebo častěji ve směsích. Nejčastějšími nečistotami v textiliích jsou mastné látky a prach. Velmi časté jsou také kožní maz, alifatické kyseliny a pot. Saze se vyskytují v menší míře, stejně jako bílkoviny (pokud se nejedná o nemocniční operační prádlo) a látky náhodného znečištění. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

18 Protože prach je všudypřítomný, tak pro zajímavost si uveďme základní složení uličního prachu:  40% křemičitanů  20% nerozpustných uhličitanů  10% solí rozpustných ve vodě  10% tuků  10% jiných organických látek  5% sazí  5% vody GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

19 Předpokládá se že na hloubku a rychlost pronikání nečistot do textilii má vliv charakter povrch textilie a v ní obsažených vláken. Nejagresivnějším znečištěním je znečištění kapalinou, protože kapalina proniká u mnohých textilii i do vnitřku struktury. To samozřejmě platí plošně pro přírodní materiály a mnohem méně pro umělá vlákna. Tuhé nečistoty se zadrží na nerovném povrchu a teprve druhotně účinkem vody nebo vlhkosti pronikají do struktury vlákna. Samotná tuhá nečistota může vnikat do přízí i působením mechanických vlivů. To velni dobře známe z charakteru ušpinění oděvů v oblasti kapes, kolen, límců, manžet apod. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

20 Z chemicko-fyzikálního hlediska může být vazba nečistot k vláknu různá:  mechanická  absorpční  elektrické  chemická GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

21 Mechanická vazba Tato vazba nečistot je nejběžnější druh vazby a vyskytuje se nejvíce u nečistot tuhých. Je způsobená zejména členitostí povrch textilie a její strukturou. Vazba adsorpční Tato vazba vzniká vzájemnou přitažlivostí molekul. Na povrchu vláken se nečistoty orientují podle svého charakteru. Příčinnou přitažlivosti molekul jsou u celulosových vláken volné valenční síly skupin -OH a u vlněných vláken valenční síly skupin –CO-NH-. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

22 Elektrická vazba Elektrická vazba nečistot se projevuje pouze tehdy, má-li vlákno a nečistota opačný náboj. Při nábojích stejného znaménka může docházet k odpuzování nečistot. Chemická vazba Chemická vazba (iontová, s vedlejšími valencemi a kovalentní) nečistot na vlákna je nejpevnější. Tak se vážou na vlákna zejména různé druhy přírodních a syntetických barviv. Chemicky vázané nečistoty nelze odstranit chemickým čištěním ale musí se použít zvláštní postupy. Např. chemicky rozrušit nečistotu. Chemická vazba nečistot je příčinou toho, že mnohé znečištění nelze odstranit bez chemického rozrušení vlákna. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

23 Ochrana textilie před znečištěním Všichni víme, že nejlepší ochranou je prevence. Z výše uvedeného jasně plyne, že nejlepší ochranou před znečištěním textilie jsou tzv. nešpinivé úpravy, ke kterým dochází zejména u syntetických vláken k jejich zušlechťování. Základním principem je rušení možnosti vazby nečistot na vlákno. Snižuje tedy přitažlivost povrchových molekul vlákna (působí proti vodným roztokům a olejům) a zvyšuje hydrofilitu vlákna (působí proti tzv. mastné špíně). Mnohé úpravy textilii mají druhotně také velmi positivní účinek a sice, že použité úpravnické prostředky oddělují nečistoty od vlastního povrchu vlákna, a tak usnadňují jejich pozdější odstraňování. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

24 Vlastní čištění textilii čisticími prostředky probíhá v několika fázích:  v první fázi se přitahují podle své polární nebo nepolární povahy jednotlivé molekuly rozpouštědla a nečistoty.  v druhé fázi proniká rozpouštědlo do hmoty nečistoty a uvolňuje její molekuly  v třetí fázi se molekuly nečistot zcela uvolní a přecházejí mezi molekuly rozpouštědla GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

25 Účinek rozpouštědel závisí:  teplotě  druhu rozpouštědla  druhu vlákna textilie Jeden druh rozpouštědla není schopen odstranit nečistoty různých vlastností. Proto je třeba často použít postupně více rozpouštědel (polární, nepolární). Jedná se ovšem o velmi odborné činnosti. K úspěšnému výsledku je třeba velkých teoretických i praktických zkušenosti. Při nesprávném postupu může dojít k zafixování nečistot, což je většinou nevratný proces. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

26 Předpokladem úspěšného odstraňování nečistot v chemických a prádelenských provozech je správná volba vhodných rozpouštědel a čistících (detašovacích) prostředků. Rozpouštědlo má odstranit z textilie maximum možných nečistot, které se na něm během používání zachytily. Textilie se při procesu nesmějí poškodit, nesmí se zhoršit jejich vlastnosti a nesmí se porušit jejich vybarvení. Nejvíce se k těmto účelů používají organická rozpouštědla. Detašovacími prostředky se rozumí veškeré chemikálie a textilní pomocné prostředky, které jsou vhodné k odstranění různých druhů skvrn z textilií. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

27 Patří k nim zejména:  organická rozpouštědla  anorganické a organické kyseliny a jejich soli  jiné pomocné textilní prostředky GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

28 Organická rozpouštědla velmi dobře rozpouštějí podstatnou část nečistot. Jedná se především o tuky, mastnoty, oleje, pryskyřice, dehet, a mnoho jiných nepolárních organických látek. Zbytek nečistot (jedná se o saze, prach, hlínu apod.) sice nerozpustí ale alespoň z větší části vyplaví. Nelze však jimi vůbec odstranit bílkoviny, skvrny od ovoce, kávu, čokoládu, krev apod. Tyto nečistoty se rozpouštějí ve vodě a ve vhodných vodních roztocích povrchově aktivních látek (TPP), často až po chemickém odbourání. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

29 Z alifatických uhlovodíků se používají výhradně jejich směsi, známé pod obecným názvem benziny. Jsou to čiré, vysoce hořlavé kapaliny charakteristického zápachu. Jedná se většinou o střední alifatické uhlovodíky, menší množství cyklických uhlovodíků a ve stopách ještě i jiné organické látky. Podle obsahu jednotlivých složek a podle teploty varu se benzíny užívané při chemickém čištění dělí:  extrakční benzín (teplota varu 90 – 140 °C)  lakový benzín (teplota varu 150 – 200 °C)  těžký benzín (teplota varu 150 – 275 °C) GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

30 Průmyslově se velmi v minulosti využíval těžký benzín. Měl vyšší teplotu varu a vznícení. Nepřihlížíme-li k pracovním podmínkám, bezpečnosti práce a vysoké hořlavosti jsou benziny nejvhodnějšími rozpouštědly. Nepoškozují vlákno ani vybarvení. Toto rozpouštědlo se běžně používalo do devadesátých let minulého století a pak bylo vytlačeno perchlorethylenem. Jejich odmašťovací schopnosti jsou mnohem menší než odtučňovací účinky chlorovaných uhlovodíků a proto se používaly pro jemnější oděvy a čištění usní a kožešin a kožených oděvů. Při tomto čištění nebyly ke koženým výrobkům přidávány žádné další prostředky pro udržení jejich základních vlastností. Rozdíl je zvláště markantní u čisté vlny. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

31 Cyklické uhlovodíky Jediným zástupcem této skupiny uhlovodíků, který byl využíván, byl v počátcích chemického čištění benzen. Vzhledem k jedovatosti jeho par a těkavosti a hořlavosti se přestal používat. Pozor: má vynikající schopnosti rozpouštět oleje, laky, kaučuk, pryskyřice a asfalt. Nelze jej ale použít při čištění textilií t acetátových a polyvinylchloridových vláken. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

32 Chlorované alifatické uhlovodíky Jedná se o velmi dobrá nehořlavá rozpouštědla. Mají nízkou teplotu varu, což se odráží na ekonomice, vzhledem k tomu, že v praxi dochází u těchto rozpouštědel k redestilaci. Jsou však jedovaté, z čehož plyne, že pracovní stroje musí mít uzavřené okruhy. Nejsou vhodnými rozpouštědly na vlnu a kožené výrobky. Pokud jsou kožené výrobky takto ošetřované musí být potom ještě odborně upraveny. ( proces odmašťování) Nelze je také použít k čištění textilií, které obsahují acetátová a polyvinylchloridová vlákna. Z chlorovaných alifatických uhlovodíků se dnes používá převážně: tetrachlorethylen (perchlorethylen) V minulosti byl velmi často používán i trichlorethylen ale používání tohoto rozpouštědla je dnes již z ekologických důvodů zakázáno. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

33 Z polárních organických rozpouštědel se používají nejvíce:  aceton  ethylacetát  pentylacetát  ethanol  glycerol GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

34 1.Anorganické a organické kyseliny, alkálie a jejich soli Při detašování skvrn se používá převážně:  kyselina chlorovodíková  peroxid vodíku  kyselina mravenčí, octová, mléčná, šťavelová, citronová, vinná a olejová  pyridin  hydroxid amonný GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

35  tetraboritan sodný  thiosíran sodný  hydrogen-siřičitan sodný  dithioničitan sodný  jodid draselný  manganistan draselný

36 Používají se výhradně ve vodních roztocích. Nečistoty (hlavně barviva) rozpouštějí nebo je oxidují, popřípadě redukují a tím odstraňují skvrny. Kyselina olejová změkčuje asfalty a zaschlé olejové barvy a tak usnadňuje jejich rozpouštění organickými rozpouštědly. Jodid draselný se používá k odstraňování skvrn po jodové tinktuře a solích stříbra a rtuti. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

37 Textilní pomocné prostředky Textilními pomocnými prostředky se nazývají látky nebo směsi látek, jimiž lze umožnit (nebo zlepšit) průběh zušlechťování textilií (při předúpravě, praní, čištění, barvení, potiskování, úpravě apod.). Při čištění textilií se používá jen omezený počet těchto látek, a to takových, které zesilují účinek rozpouštědel (zesilovače), které působí jako povrchově aktivní látky ve vodném prostředí (prací prostředky, emulgátory a dispergátory) a které odbourávají nečistoty (oxidační a redukční látky, enzymy). GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

38 Zesilovače umožňují zvýšit efektivnost čištění organickými rozpouštědly tím, že napomáhají odstraňovat i nečistoty rozpustné ve vodě. Jsou významné tedy tím, že snižují nutnost dočišťování (detaše), zejména za mokra. Jsou to látky, které mají vlastnosti pracích prostředků, emulgátorů a dispergátorů. Nejdůležitějšími požadavky na zesilovač jsou dobrá rozpustnost v rozpouštědle, zvýšení jeho čistícího účinku a odstraňování elektrostatického náboje z textilií a nečistot. Elektrostatický náboj může jednak způsobit vznik výbojů, které mohou vznítit požár, jednak znesnadňuje odstraňování nečistot vázaných elektrostatickými náboji. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

39 Důležité prostředky pro detašování za mokra jsou povrchově aktivní látky (tenzidy) a směsi těchto látek s organickými rozpouštědly. Povrchově aktivní pomocné prostředky (smáčedla, emulgátory, prací prostředky) jsou látky, které se vyznačují povrchovou aktivitou. To tedy znamená, že mají schopnost zmenšovat napětí na rozhraní tuhá látka – voda a voda – vzduch. Tato schopnost je velmi důležitá pro odstraňování nečistot z povrchu textilních vláken. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

40 Smáčedla zlepšují pouze smáčivost vodných roztoků, zatím co na pracích prostředcích se požadují další vlastnosti. Zatím co se samostatné povrchově aktivní látky uplatňují většinou jen při praní, používají se při mokrém datašování spíše jejich směsi s organickými rozpouštědly. Tyto látky mají zesílený čistící účinek u textilií značně zašpiněných mastnými nečistota mi. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

41 Pouhým praním ve standardním rozpouštědle většinou nelze odstranit veškeré nečistoty. Proto se oděvy dočišťují místně buď za sucha (detašování) nebo za mokra. Volby druhu dočišťování závisí na druhu zbytkových nečistot. Dočišťovat může jen odborně školený detašer, který je schopen rozpoznat druhy textilních vláken, použitých barviv a druh znečištění a určit způsob odstranění jednotlivých znečištění bez rizika poškození textilie a jejího vybarvení. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

42 Identifikovat skvrny lze vizuálně, chemicky nebo fyzikálně. V praxi se používá jen vizuální způsob, který je však velmi náročný na znalosti detašera. Důležitý je tvar skvrny, její umístění na oděvu, zápach, barva a omak znečištěného místa. Mnohé skvrny mají charakteristické znaky, podle kterých je lze poměrně snadno identifikovat. Identifikaci znesnadňuje zabarvení textilie, nebo také předchozí neodborné domácí čištění. Zde je třeba důrazně upozornit, že při snaze o neodborné odstranění skvrny laikem, může dojít k zafixování nečistot do struktury vlákna a skvrna je již dále neodstranitelná. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

43 Staré skvrny se identifikují nesnadněji než čerstvé. Poměrně velkou skupinu skvrn tvoří tzv. staré skvrny neznámého původu. Jejich odstranění je často velikým problémem. K usnadnění identifikace si skvrny na detašování seřaďme do následujících skupin:  skvrny mastné  skvrny nemastné  skvrny smíšené skvrny zastaralé, tedy skvrny chemicky změněné oxidací nebo teplotou atd. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

44 Mastné skvrny Tyto skvrny nemají ostré výrazné ohraničení. Jejich barevné odstíny přecházejí do odstínů tmavších přes odstíny jasnější až po matné. Starší mastné skvrny jsou na obou stranách textilie. Patří sem skvrny od rostlinného oleje, másla, sádla, stearinu, vosku, parafinu atd., které lze snadno odstranit. Obtížněji se odstraňují skvrny pryskyřic, lakové, fermežové, dehtové a asfaltové. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

45 Nemastné skvrny Tyto skvrny mají zpravidla žlutý až hnědý odstín, někdy jsou i pestřejší. Jejich obrysy jsou výrazné, ohraničené a tmavší než celá skvrna. Obvykle jde o znečištění pivem, vínem, ovocnými šťávami, ovocem, kávou, čajem apod. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

46 Smíšené skvrny Tyto skvrny se vyskytují nejčastěji. Mívají výrazné okraje, obvykle rozdílný vzhled na každé straně textilie a někdy bývají lepivé nebo je omak textilie na znečištěném místě tvrdší. Patří sem skvrny od krve, mléka, bílé kávy, polévek, omáček apod. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

47 Zastaralé skvrny Tyto skvrny se podobají skvrnám nemastným a obtížně se odstraňují. Rozdělíme je do následujících skupin:  skvrny vzniklé rozpadem vláken účinkem kyselin, alkálií a oxidačních a redukčních činidel  skvrny způsobené vodou, inkousty a mýdly  skvrny bílkovinné  skvrny po krvi a moči GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

48  skvrny olejové, lakové a pryskyřičné  skvrny po ovocných šťávách, limonádách, pivu a vínu  skvrny hnilobné a plísňové  skvrny po fotografických vývojkách  Skvrny kovové GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

49  skvrny od trávy  skvrny od léků  skvrny o potu a voňavkách  skvrny od popela a sazí  ostatní druhy skvrn GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

50 Po detašování zůstávají někdy na textiliích tzv. mapy. Jedná se o zašpiněné okraje míst, do kterých se vpilo rozpouštědlo. Mapy se tvoří proto, že z textilie nebyly vymyty všechny zbytky špíny. Mapy tvoří i některé detašovací roztoky, které rozpouštějí skvrny pomalu a rozpuštěné nečistoty vzlínají do krajů čištěného místa. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

51 Tvorbě map lze zabránit několika způsoby:  pod čistou textilii je nutné vložit jinou, která může přebytečný čisticí prostředek odsávat  dále je nutné použít jako poslední vymývací roztok kapalinu, která se zcela odpaří a kterou lze vymýt nejenom zbytky špíny ale i použité detašovací prostředky GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

52 Sušení čištěného místa lze provést:  vytřením ethanolem  foukáním horkého vzduch  sušícím práškem, kterým se posype mokré místo na textilii. Po vysušení se prášek z textilie vykartáčuje GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

53 Důležité zásady správného detašování Skvrny po bílkovinách se detašují výhradně před suchým čištěním. Nečistoty se musí rozpouštět, změkčovat a vyplavovat. Dělá se to tak, že se textilie na čištěném místě dobře podloží savou podložkou a na znečištěné místo se nanese detašovací prostředek detašovací pistolí, bavlněným hadříkem nebo jiným vhodným způsobem, přičemž se napomáhá pronikání prostředku do textilie proklepáváním, nikoliv vtíráním. Podle potřeby se savá podložka vyměňuje. Je třeba dbát, aby čištěné místo bylo co nejmenší. Po odstranění skvrny je nutné použitý prostředek podle druhu neutralizovat a zbytky vymýt. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

54 Skvrny vzniklé rozpadem vláken účinkem kyselin, alkálií a oxidačních a redukčních činidel Spálená místa na textilii se nesmějí mechanicky namáhat. U bílých textilií se použije 3% roztok H 2 O 2 a u barevných jen 1% roztok H 2 O 2. Po bělení je nutné čištěné místo dokonale vymýt. Skvrny po alkáliích se neutralizují 10% roztokem kyseliny octové a pak se vymývají teplou vodou. Na vlněných a acetátových textiliích nelze tyto skvrny odstranit. Skvrny po kyselinách se neutralizují 10% roztokem hydroxidu amonným a pak se místo důkladně vymývá teplou vodou. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

55 Skvrny způsobené vodou, inkousty a mýdly Vodové skvrny se odstraňují 1% hydroxidem amonným, vymývají se vodou a vysušují se ethanolem. Skvrny po inkoustech se nejdříve navlhčí benzinovým mýdlem. Pak se použije benzen, který se vymyje benzinem. Zbytek skvrny se po vysušení odstraní roztokem jádrového mýdla a 3% roztokem teplého hydroxidu amonného a pak teplým ethanolem. Bílé textilie lze i bělit. Skvrny po anilinových tužkách se odstraňují postupným působením kyseliny olejové, benzenu a benzínu. Dále se postupuje jako při inkoustových skvrnách GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

56 Skvrny bílkovinné Skvrny od mléka se odstraňují nejprve působením benzenu nebo chloroformu, přičemž dojde k odmaštění, a pak působením 3% roztoku hydroxidu amonného. Skvrny od vajec se nejprve odtuční stejně jako skvrny mléčné, pak se použije benzin a na konec pepsin a kyselina chlorovodíková. Nakonec se místo dobře vymyje. Při odstraňování bílkovinných skvrn se nesmí v žádném případě zahřát nečistotu na vyšší teplotu než 35°C jinak by se značně snížila možnost jejího dalšího odstranění. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

57 Skvrny po krvi a moči Čerstvé skvrny po moči se odstraňují teplým roztokem 5% roztokem hydroxidu amonného, teplou vodou a 10% kyselinou octovou. Starší skvrny jsou velmi těžko odstranitelné. Většinou se odstranit nepodaří. Čerstvé skvrny po krvi lze odstranit vodou a mýdlem, popřípadě lze použít i 3% roztok H 2 O 2. Na odstranění starších skvrn je nutné použít enzymatické prostředky např. 5% roztok enzymatického prostředku. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

58 Skvrny olejové, lakové a pryskyřičné Olivový olej se odstraní již v průběhu suchého čištění. Pryskyřičné skvrny se odstraňují nejprve 1,2 – dichlorethenem a chloridem uhličitým, pak se použije benzín. Velmi zastaralé skvrny se čistí sirouhlíkem. Fermež lze odstranit směsí sirouhlíku a chloroformu nebo terpentýnovým olejem. K odstranění nátěrových barev a laků se použije terpentýnový olej. Nitricelulozové laky se odstraňují acetonem, chloroformem, pentylacetátem atd. Lak na nehty lze odstranit acetonem nebo pentylacetátem. Krém na obuv vyžaduje nejprve benzinové mýdlo pak benzin, horký ethanol a popřípadě dobělení peroxidem vodíku. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

59 Skvrny po ovocných šťávách, limonádách, pivu a vínu Oděvy z bílých textilii znečištěné vínem se smočí v 5% roztoku hydroxidu amonného nebo se použije peroxid vodíku. Pokud se jedná o barevné textilie, použije se směs ethanolu, hydroxidu amonného a vody. Červené víno obsahuje poměrně nestálé barvivo, které se poměrně snadno odstraní roztokem pracího prostředku, teplé vody, 20% roztokem kyseliny vinné a 10% roztokem kyseliny šťavelové popřípadě ještě použitím peroxidu vodíku. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

60 Skvrny po likérech se vymyjí teplou vodou, nechá se působit teplý roztok enzymatického prostředku, pak se vymyjí 1% roztokem hydroxidu amonného a dokončí bělením. Skvrny po pivě se odstraní 1% roztokem hydroxidu amonného, vymyjí čistou vodou a ethanolem. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

61 Skvrny hnilobné a plísňové Plísňové skvrny se odstraňují velmi obtížně. Je dobré místo nejdříve vymývat teplým roztokem pracího prostředku a pak po vymytí vodou použít zředěnou kyselinu mravenčí. Často je nutné dále jako bělidlo použít peroxid vodíku. Skvrny od hnisu se nejprve odstraňují benzínem, a potom kyselinou chlorovodíkovou a pepsinem. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

62 Skvrny po fotografických vývojkách Skvrny od vývojky se odstraňují 3% roztokem hydroxidu amonného a 3% roztokem peroxidu vodíku. Skvrny od ustalovače se odstraňuji nejprve 10% roztokem jodidu draselného a pak 10% roztokem thiosíranu sodného. Po tomto působení se vypírají vodou s přísadou pracího prostředku a ne konec musí dojít k dokonalému vymytí vodou. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

63 Skvrny kovové Rez na textiliích se odstraňuje 10% roztokem kyseliny šťavelové. Místo se pak důkladně vymyje vodou. Z barevných a hedvábných textilií je lépe rez odstraňovat fluoridem draselným. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

64 Skvrny od trávy Skvrny od trávy se nejprve navlhčí benzinovým mýdlem a pak se použije benzen a benzín. Nakonec se působí teplým ethanolem. Skvrny od léků Skvrny od jodové tinktury se čistí 15% roztokem thiosíranu sodného, který se pak vymývá teplou vodou. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

65 Skvrny o potu a voňavkách Skvrny od potu se značně zeslabí předchozím suchým čištěním. Dodatečně se na ně působí 2% roztokem hydroxidu amonného, který se na konec vymyje vodou. Staré skvrny působí odbarvení textilií, nebo i případné poškození. Skvrny od voňavek se nejdříve odstraňují benzinovým mýdlem a následně benzinem. Potom se do skvrny vetře terpentýnový olej, který se nechá působit delší dobu. Pak se použije teplý roztok glycerolu a ten se nakonec vymyje vodou GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

66 Skvrny od popela a sazí Skvrny od sazí se nejprve čistí kyselinou olejovou nebo benzinovým mýdlem, obojí se nechá působit delší dobu. Potom se použije tetrachloreten nebo benzin. Ostatní druhy skvrn Řadu skvrn nelze přesně specifikovat, takže je nutno při jejich odstraňování volit univerzální postup. Nejdříve se běžnými rozpouštědly odstraní případné tukové látky, pak se použije roztok pracího prostředku, dále roztok hydroxidu amonného, kyseliny šťavelové a vyzkouší se ethanol. Nakonec lze použít peroxid vodíku jako bělidlo. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

67 Závěrečné doporučení: Nepodaří-li se odstranit všechny skvrny suchým čištěním a dočišťováním, je nutné zkusit dočistit tyto nečistoty za mokra. Mokré dočišťování je ve skutečnosti praní v roztocích pracích prostředků. Vytvoříme prací roztok a zásadně nepřekročíme teplotu 40% aby nedošlo k zafixování některých nečistot do struktury aby nedošlo ke koagulaci. Do zředěného roztoku se namáčí kartáč a oděvy nebo jejich části se kartáčují. GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085

68 Použitá literatura: Čištění a odstraňování skvrn [online]. 2011 [cit. 2014-10-21]. Dostupné z: http://domaci- dilna.internetovy-magazin.cz/cisteni-a-odstranovani-skvrn.c007684.htmlhttp://domaci- dilna.internetovy-magazin.cz/cisteni-a-odstranovani-skvrn.c007684.html VOKÁLEK, Jaroslav, Blanka POPPEROVÁ a Pavel VODÁK. Chemie a materiál pro textilní obory OU a UŠ (chemik prádelen a čistíren): učební text pro 1. a 2. ročník odborných učilišť a učňovských škol, učební odbor 1033 - chemik prádelen (s možností použití i v ostatních učebních oborech textilních). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968, 279 s., příl. Test: Odstraňovače skvrn nefungují!. Pro ženy [online]. 2010 [cit. 2014-10-21]. Dostupné z:http://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/poradme-si/7791-test-odstranovace- skvrn-nefungujihttp://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/poradme-si/7791-test-odstranovace- skvrn-nefunguji GARANCE BRNO, spol. s r. o. CZ.1.07/3.2.05/04.0085


Stáhnout ppt "Tvorba vzdělávacích programů pro prádelenství a čistírenství CZ.1.07/3.2.05/04.0085."

Podobné prezentace


Reklamy Google