Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Náchod 10.3.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Náchod 10.3.2010."— Transkript prezentace:

1 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Náchod

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7 (dále jen Pokyny) Příručky pro žadatele a příjemce zveřejněné na fondy.czhttp://www.strukturalni- fondy.cz

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 – nová žádost Založení žádosti

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 nová žádost

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Identifikace žádosti Záložky se zpřístupní po vyplnění „Přehledu financování“ Vždy a vše ukládat !!!!!!!!!!!!!!

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Identifikace žádosti Žadatel je povinen vyplnit každé žluté pole

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Projekt Nabídka z číselníků

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Projekt Povinné zaškrtnout v případě, že žadatel musí vybrat dodavatele výběrovým řízením. Podmínky – Příloha č.10 „Závazné postupy pro zadávání zakázek…“ Zaškrtnout v případě plánovaných aktivit na snížení energetické náročnosti budovy

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Podporované aktivity Nabídka z číselníku aktivit

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Území dopadu Hledání přes filtr Z číselníku vybrat město Doplnit 100%

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Popis projektu Vyplnit všechna žlutá pole dle plánovaného záměru

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Personální zajištění V případě přidání další osoby Každou další osobu „Uložit“

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Žadatel projektu Doplnit IČ žadatele a použít tlačítko „Validace ARES“ Upozornění : V případě, že žadatel nemá IČ (např. soukromá osoba) musí vyplnit heslo pro ARES, příp. i UIRADR – dodá pobočka CRR

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Adresa žadatele Vybrat všechny typy adres : Adresa pro doručování Adresa statutár. zástupce Oficiální adresa Výběr adresy Každou adresu uložit !!!!

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Osoby žadatele Jedna osoba navázaná na oficiální adresu musí být „Hlavní kontaktní osoba“

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Indikátory projektu Kritérium je povinné při plánování aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: V případě, že žadatel plánuje realizaci investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti budovy. Na záložce je třeba vybrat alespoň jedno enviromentální kritérium (kvantifikovatelné,nekvantifikovatelné, popřípadě oboje). Doporučení Vyberte nekvantifikované kritérium : Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ? Enviromentální kritéria

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Enviromentální kritéria Vybrat nekvantifikované enviromentální kritérium ×

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Pokyny k vyplnění finančních záložek v elektronické žádosti projektové žádosti BENEFIT7 Pro snadnější vyplňování doporučujeme nejdříve finanční potřeby a zdroje rozepsat mimo žádost v BENEFIT7 např. v excelové tabulce. Doporučení

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Příklad Příklad pro žádost do 5.2.b) – míra podpory 40% Celkové investiční náklady ,--Kč Celkové způsobilé výdaje ,--Kč

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Potřeby Návod na výběr z číselníků je zpracován v Pokynech

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Potřeby Částky zaokrouhlené na tisíce !!!!!!! Vybrat z číselníku pouze investiční výdaje 60xxx Doplnit finanční potřeby dle jednotlivých let

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled financování Pole se doplňují ručně – ze záložky „Potřeb“ se automaticky data nepřenášejí. Doplňují se skutečné částky, bez zaokrohlení !!!!! Celkové výdaje Povinná spoluúčast žadatele – vlastníka bytového domu tj. i obec Kliknout po vyplnění Povinná spoluúčast obce v aktivitě revitalizace veřejného prostranství

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled financování Rozpad financí – stejný u obcí i ostatních žadatelů V případě správného rozpadu financí - výše dotace

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Zdroje Kódy řádků, které se použijí jsou v Pokynech

26 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Zdroje Při vyplňování záložky „Zdroje“ použijeme pomocnou tabulku celkem Celkové investiční výdaje , , , ,00 Nezpůsobilé výdaje ,00 0, ,00 Celkové způsobilé výdaje , , , ,00 Dotace 40% (ze způsobilých výdajů)80 000, , , ,00 Povinná spoluúčast (60% ze způsobilých výdajů) , , , ,00 Rozpad dotace ERDF 85%68 000, , , ,00 SR 15%12 000, , , ,00 Kontrolní součet80 000, , , ,00

27 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Etapy Etapy na sebe musí navazovat !!!!!!! Rozpad financí se provede po vyplnění všech etap

28 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Finanční plán Doplní se automaticky po vyplnění záložky „Etapy“

29 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Prioritní témata Výběr aktivity z číselníku Po vybrání aktivity kliknout – částky se doplní automaticky.

30 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Výběrová řízení Vyplnit pro každé VŘ POZOR zda podle zákona nebo Závazných postupů!

31 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Horizontální témata Vyplnit dle projektu

32 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Publicita Žadatel vybere z nabídky dle „Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření“ – příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Projekty na které dotace činí méně než EUR označí hmotné výstupy symbolem EU a IOP a dále informací o finanční účasti EU, ERDF – text v Příloze č.3

33 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Čestné prohlášení

34 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přílohy projektu Počet listů vyhotovení – nepovinný údaj

35 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Kontrola žádosti

36 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Finalizace žádosti Žádost tisknout až po finálním uložení žádosti

37 Děkuji za pozornost Vedoucí pobočky CRR: ing. Leoš Macura Tel.: , Projektový manažer: ing. Karel Píha Tel.: , Finanční manažer: Marie Kalmusová Tel: , U Koruny 73, Hradec Králové


Stáhnout ppt "Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionální rozvoj ČR Náchod 10.3.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google