Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 1 Benefit7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 1 Benefit7."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Benefit7

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 - nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7 (dále jen Pokyny) Příručky pro žadatele a příjemce zveřejněné na fondy.czhttp://www.strukturalni- fondy.cz

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 – nová žádost Založení žádosti

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: BENEFIT7 - nová žádost

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Identifikace žádosti Záložky se zpřístupní po vyplnění „Přehledu financování“ Vždy a vše ukládat !!!!!!!!!!!!!!

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Identifikace žádosti Žadatel je povinen vyplnit každé žluté pole

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Projekt Nabídka z číselníků

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Projekt Povinné zaškrtnout v případě, že žadatel musí vybrat dodavatele výběrovým řízením. Podmínky – Příloha č.10 „Závazné postupy pro zadávání zakázek…“ Zaškrtnout v případě plánovaných aktivit na snížení energetické náročnosti budovy

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Podporované aktivity Nabídka z číselníku aktivit

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Území dopadu Z číselníku vybrat město Doplnit 100% Hledání přes filtr

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Popis projektu Vyplnit všechna žlutá pole dle plánovaného záměru

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Personální zajištění V případě přidání další osoby Každou další osobu „Uložit“

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Žadatel projektu Doplnit IČ žadatele a použít tlačítko „Validace ARES“ Upozornění : V případě, že žadatel nemá IČ (např. soukromá osoba) musí zkontaktovat kontaktní osoby na MMR.

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Žadatel projektu Typ podniku Žadatelé do 5.2.b •velký podnik •střední podnik •malý podnik Aktivita : revitalizace veřejného prostranství – žadatel obec Upozornění Pokud nebude město v aktivitě regenerace bytových domů využívat možnosti bonifikace pro střední a malý podnik – považuje se každý žadatel za velký podnik

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Typ žadatele V případě, že obec žádá do 5.2b vybere typ žadatele „VBD-obec“ (vlastník bytového domu) Žadatel projektu Vybrat z číselníku

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Adresa žadatele Vybrat všechny typy adres : •Adresa pro doručování •Adresa statutár. zástupce •Oficiální adresa Výběr adresy Každou adresu uložit !!!!

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Adresa žadatele Číselníky Filtr - vyhledávání

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Osoby žadatele Jedna osoba musí být „Hlavní kontaktní osoba“

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Indikátory projektu Kritérium je povinné při plánování aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Vyplňte pouze v případě, že plánujete realizaci investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti budovy. • Na záložce jsou kvantifikovatelná a nekvantifikovatelná kritéria. Z nabízených možností vyberte alespoň jedno (popřípadě oboje). Doporučení Vyberte nekvantifikované kritérium : Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů ? Environmentální kritéria

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Environmentální kritéria Vybrat nekvantifikované environmentální kritérium ×

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Financování 5.2b) Celkové uznatelné výdaje – 100% Dotace ERDF + SR* 40% - 60% Spoluúčast majitelů domů 60%-40% * V případě JZ dotace 36% (30%) - spoluúčast 44% - 70% Financování 5.2b) Regenerace bytových domů Dotace ERDF 85% Dotace SR 15%

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Pro snadnější vyplňování doporučujeme nejdříve finanční potřeby a zdroje rozepsat mimo žádost v BENEFIT7 např. v MS Excel. Doporučení

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Příklad pro žádost do 5.2b) – míra podpory 40 % Celkové investiční náklady ,- Kč Celkové způsobilé výdaje ,- Kč Příklad celkem Celkové investiční výdaje , , , ,00 Nezpůsobilé výdaje , ,000, ,00 Celkové způsobilé výdaje , , , ,00 Dotace 40 % (ze způsobilých výdajů)80 844, , , ,00 Povinná spoluúčast (60 % ze způsobilých výdajů) , , , ,00 Rozpad dotace ERDF 85 %68 717, , , ,40 SR 15 %12 126, , , ,60 Kontrolní součet80 844, , , ,00

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Potřeby Návod na výběr z číselníků je zpracován v Pokynech

26 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Částky zaokrouhlené na tisíce !!!!!!! Potřeby Vybrat z číselníku Doplnit finanční potřeby dle jednotlivých let

27 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Potřeby Kód řádku : 5.2.b) – pouze investiční výdaje 60xxx Použití filtru pro hledání investičních výdajů

28 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled financování Pole se doplňují ručně – ze záložky „Potřeb“ se automaticky data nepřenášejí. Doplňují se skutečné částky, bez zaokrouhlení !!!!! Kliknout po vyplnění Celkové výdaje Povinná spoluúčast žadatele – vlastníka bytového domu tj. i obec Povinná spoluúčast obce v aktivitě revitalizace veřejného prostranství

29 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přehled financování Rozpad financí – stejný u obcí i ostatních žadatelů V případě správného rozpadu financí - výše dotace

30 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Zdroje Kódy řádků, které se použijí jsou v Pokynech

31 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Zdroje

32 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Rozpad financí se provede po vyplnění všech etap Etapy na sebe musí navazovat !!!!!!! Etapy

33 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Finanční plán Doplní se automaticky po vyplnění záložky „Etapy“

34 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Prioritní témata Výběr aktivity z číselníku Po vybrání aktivity kliknout – částky se doplní automaticky.

35 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Výběrová řízení Vyplnit pro každé VŘ POZOR zda podle zákona nebo Závazných postupů!

36 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Horizontální témata Vyplnit dle projektu

37 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Publicita Žadatel vybere z nabídky dle „Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření“ – příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Projekty, na které dotace činí méně než EUR, označí hmotné výstupy symbolem EU a IOP a dále informací o finanční účasti EU, ERDF – text v Příloze č.3

38 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Čestné prohlášení

39 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Přílohy projektu Počet listů vyhotovení – nepovinný údaj

40 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Kontrola žádosti

41 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, Praha 2; Tel.: ; Fax: Finalizace žádosti Žádost tisknout až po finálním uložení žádosti


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 1 Benefit7."

Podobné prezentace


Reklamy Google