Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Užití počítačů ve výuce matematiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Užití počítačů ve výuce matematiky"— Transkript prezentace:

1 Užití počítačů ve výuce matematiky
8. – 10. listopadu 2007 České Budějovice Společnost učitelů matematiky JČMF Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích RNDr. Jiří SOCHOR

2 Zpráva o poznatcích z konference
informace o konferenci – průběh, zaměření, cíl plenární přednášky workshopy práce v sekcích – základní informace o nejzajímavějších vystoupeních dojem z konference

3 další instituce – 7 x (NIDV, Elkan, Akermann .., Prometheus, …)
3. ročník konference dvouletý cyklus účast: Česká republika, Slovenská republika, Rakousko základní školy – 1 x střední školy – 54 x gymnázia – 32 x odborné školy – 22 x vysoké školy – 60 x další instituce – 7 x (NIDV, Elkan, Akermann .., Prometheus, …)

4 ve výuce na základních , středních a vysokých školách
zaměření konference: užití systémů počítačové algebry - CAS užití systémů dynamické geometrie – DGS užití E-learningu užití nových technologií ve výuce na základních , středních a vysokých školách cíl konference – diskuze nad: rolí počítače ve vyučování matematice vlivem počítače na obsah vyučování rolí učitele při výuce podporované počítačem

5 plenární přednášky workshopy práce v sekcích úvod do DERIVE
úvod do Cabri Cabri 3D práce v sekcích sekce E-learning sekce DGS (dynamická geometrie) sekce CAS (počítačová algebra) sekce Didaktika sekce Různé

6 Rozšíření možností využití CAS programu ve výuce (programování v CAS)
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni Dynamická hyperbolická geometrie aneb okna neeukleidovského světa dokořán Dr. Josef Böhm Austrian Center for Didactics of Computer Algebra, Austria Bring Your Environment into the Classroom – Use DERIVE and a Digital Camera Mgr. Roman Hašek, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Rozšíření možností využití CAS programu ve výuce (programování v CAS) Mgr. Monika Kováčová, Ph.D. STU v Bratislave, SjF – Katedra matematiky The Mathematical Explorer – Informácia o jednom zaujímavom projekte

7 WORHSHOPY 2 x v průběhu konference práce s matematickým programy Cabri, Cabri 3 D, DERIVE v počítačových učebnách zaměřené na praktické procvičení poznatků účast dle zájmu účastníků konference PRÁCE V SEKCÍCH 3 x v průběhu konference celkem 50 příspěvků, v každé sekci cca 5 – 6 vystoupení možnost diskuze k jednotlivým předneseným příspěvkům sekce zaměřené tematicky, v každé sekci cca 5 – 6 vystoupení značná nesourodost v cílových skupinách (ZŠ, SŠ, VŠ) v dané sekci některá vystoupení vyzněla jako prezentace výsledků např. diplomové práce

8 INTERAKTIVNÍ TABULE: ANO ČI NE Helena Binterová, Eduard Fuchs
výhody a nevýhody využití interaktivní tabule ve výuce interaktivní tabule ve světě Velká Británie – vybavit všechny třídy statistická analýza ukázala nulový vliv na výkon žáků v prvním roce, ve kterém byla škola vybavena interaktivními tabulemi 78 % učitelů využívá podklady, které si sami připraví, jen 42 % profesionálně zhotovený výukový SW Finsko – vybavení interaktivními tabulemi není tak hromadné využití je mnohem promyšlenější interaktivní učebnice nakladatelství Fraus pro 2. stupeň základní školy Binterová, Fuchs, Tlustý – Aritmetika 6 Binterová, Fuchs, Tlustý – Geometrie 6

9 webové stránky volně přístupné všem uživatelům
PORTÁL PRO UČITELE A STUDENTY MATEMATIKY S VYUŽITÍM PRODUKTU WEBMATHEMATICA Veronika Buriánová, Tomáš Mrkvička webové stránky volně přístupné všem uživatelům portál vznikl jako diplomová práce využití portálu: jeden počítač v učebně a data-projektor počítačová učebna samostudium zpracovaná temata: kvadratická rovnice komplexní čísla analytická geometrie v rovině elementární funkce

10 CABRI 3 VE VÝUCE STEREOMETRIE Šárka Gergelitsová
využití ve výuce stereometrie a analytické geometrie sítě těles – různé sítě téhož tělesa analytická geometrie – souřadnice, vektory sestrojte všechny krychle, jejichž hrany leží na dvou daných rovnoběžkách sestrojte všechny kulové plochy opsané danému čtyřstěnu sestrojte všechny kulové plochy vepsané danému čtyrstěnu sestrojte všechny kolmé čtyřboké rovnoběžnostěny opsané dané kulové ploše, hranol má jednu boční hranu v dané přímce

11 HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE Šárka Gergelitsová, Tomáš Holan
virtuální modely těles jako doplněk při rozvoji prostorové představivosti počítačové hříčky, které nutí žáky představovat si a zkoumat prostorové objekty a tím pomáhají rozvíjet schopnost prostorové představivosti vyžaduje instalaci volně dostupného VRML prohlížeče – např. Cortona – viz

12 ÚLOHA UČITELE PŘI VÝUCE MATEMATIKY PODPOROVANÉ POČÍTAČEM Jiří Hátle
možnost využití počítače a aplikace Excel při výuce kvadratických funkcí učitel připraví v Excelu základní soubor cílem je pomoci žákům poznat vlastnosti funkce y=ax2+bx+c v závislosti na koeficientech a, b, c a význam těchto koeficientů využití nástroje Posuvník grafy kvadratických funkcí při řešení rovnic a nerovnic

13 ActiveMath je založen na principu webových stránek
PROJEKT ACTIVEMATH A VÝUKA MATEMATIKY Antonín Jančařík, Jarmila Novotná E-learningové prostředí ActiveMath a projekt ActiveMath EU, který se věnuje ověřování využitelnosti ve výuce ActiveMath je založen na principu webových stránek základní vlastností je diferenciace výuky pro více a méně nadané studenty kromě sledování celkových výsledků studia sleduje i vyhodnocuje i jednotlivé žákovské kompetence systém je nabízen bezplatně

14 PROJEKTY GLOBÁLNÍ ŠKOLY Marika Kafková
jak zpestřit výuku matematiky propojenost matematiky s ostatními předměty projekty sportovní areál plánovaná dovolená úzce zaměřená aktivita, zapojeno velmi málo škol (<5) obecně prakticky minimálně využitelné příklad zcela jistě nevhodně investovaných finančních prostředků

15 program typu CAS, který má sloužit zejména učitelům matematiky
PROGRAM TI INTERACTIVE! – VYTVÁŘENÍ DOKUMENTU O ŘEŠENÍ MATEMATICKÝCH ÚLOH Jan Kašpar program typu CAS, který má sloužit zejména učitelům matematiky snadno zvládnutelný SW, který umožňuje jednoduše vytvářet dokumenty o řešení matematických úloh umí vkládat grafy, tabulky, seznamy, matice, provádět statistické výpočty a statistické vyhodnocování dat všechny prvky v dokumentu jsou editovatelné není zdarma, ale cena je přijatelná machova/

16 velmi zajímavá aktivita pro učitele matematiky www.ematik.sk
E-LEARNING VO VYUČOVANÍ DIDAKTIKY MATEMATIKY NA FMFI UK BRATISLAVA Lilla Koreňová inovační trendy ve vzdělávání budoucích učitelů a v dalším vzdělávání učitelů matematiky – fond ESF v prostředí Moodle vytvořeno 12 různých kurzů z geometrie a teorie vyučování matematice - didaktika matematiky, kapitoly z vyučování matematice, netradiční metody ve vyučování matematice, teorie didaktických situací, didaktický SW ve vyučování matematice délka kurzu 12 týdnů velmi zajímavá aktivita pro učitele matematiky

17 výlet do vzdálené i nedávné historie matematiky
THE MATHEMATICAL EXPLORER – INFORMÁCIA O JEDNOM ZAUJÍMAVOM PROJEKTE Monika Kováčová encyklopedie výlet do vzdálené i nedávné historie matematiky vhodná pro každého, kdo je fascinován matematikou a jejími aplikacemi více jako 1400 stran matematického textu více jako 500 interaktivních příkladů vyžaduje mít nainstalovanou anglickou verzi programu The Mathematical Explorer

18 výlet do vzdálené i nedávné historie matematiky
THE MATHEMATICAL EXPLORER – INFORMÁCIA O JEDNOM ZAUJÍMAVOM PROJEKTE Monika Kováčová encyklopedie výlet do vzdálené i nedávné historie matematiky vhodná pro každého, kdo je fascinován matematikou a jejími aplikacemi více jako 1400 stran matematického textu více jako 500 interaktivních příkladů vyžaduje mít nainstalovanou anglickou verzi programu The Mathematical Explorer

19 prostředek pro ověřování vědomostí
HOT POTATOES – EFEKTIVNÍ NÁSTROJ NA TVORBU ONLINE TESTŮ Mária Lucká, Jana Fialová prostředek pro ověřování vědomostí lehce dostupný SW – nezpoplatněný pro jednotlivce a státní vzdělávací neziskové organizace 6 aplikací, které umožňují tvorbu interaktivních testů okamžitá zpětná vazba – možnost opravy nesprávné odpovědi testy umístěné na internetových stránkách

20 INTERAKTIVNÍ GEOMETRIE A PROJEKT INTERGEO Roman Hašek, Pavel Pech
webové stránky interaktivní geometrie, které budou k dispozici ve všech zemích EU projekt zahájen a potrvá 3 roky snaha učinit digitální zdroje pro výuku matematiky v Evropě více dostupné a využitelné trvalý růst efektivního využití digitálních technologií možnost spolupráce

21 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MATEMATICKÉHO ZÁPISU NA STRÁNKÁCH WWW Radim Remeš
prezentace vzorců a matematického zápisu na stránkách www jednoduché HTML, HTML s obrázky Math ML OpenMath TEX DVI pdf externí objekt – plugin jsMath

22 CABRI 3D VE VÝUCE GEOMETRIE Jarmila Robová
využití Cabri 3D ve výuce geometrie na střední škole polohové úkoly – vzájemné polohy přímek, rovin, … metrické příkazy – vzdálenost, velikost úhlu, … analytická geometrie množiny bodů dané vlastnosti názorné demonstrování prostorových situací

23 program Slovní úlohy o pohybu
VYUŽITÍ POČÍTAČE PŘI ŘEŠENÍ SLOŽITĚJŠÍCH MATEMATICKÝCH ÚLOH Zuzana Strachotová, Michael Rost program Slovní úlohy o pohybu nový pohled na možnost motivace a práce žáků při řešení slovních úloh o pohybu vytvořen pomocí programu Imagine Logo auta jedou proti sobě a vyjíždí ve stejný – různý čas, auto jedou stejným směrem program byl vyzkoušen na několika českobudějovických základních školách originalita a netradiční forma zpracování učiva

24 PROGRAM GEONEXT Petr Šroll
dynamický matematický SW umožňuje provádět geometrické konstrukce umožňuje měnit již hotové konstrukce jen tažením myší program je freeware, lze zdarma stáhnout, existuje i online verze ovládání programu je poměrně intuitivní sestrojte trojúhelník, sestrojte parabolu

25 MATEMATIKA S MATHEMATICOU Miroslav Tichý
využití SW Mathematica na střední škole program využívá učitel – výklad, demonstrace, písemky, testy program využívají žáci – pomoc při pochopení a procvičení látky, usnadní a urychlí výpočty zvyšuje se zájem žáků o matematiku technické a mnohdy pracné výpočty přenechat počítači příklady z analytické geometrie

26 vnímání geometrie u žáků 1. stupně ZŠ
Procedurální a dlaždicová výstavba geometrických útvarů v představách a strategiích žáků 1. stupně ZŠ Jiří Vaníček, Dana Tržilová vnímání geometrie u žáků 1. stupně ZŠ počítačová aplikace zahrnující želví grafiku prostředí Imagine Logo – program Obkreslovačka příkazy KROK, VLEVO, VPRAVO, příkazy pro cyklus použití ikonových tlačítek 220 žáků z 20 ZŠ Jihočeského kraje rozvíjení geometrických poznatků řešením úloh, které mají blízko k dětské hravosti

27 DYNAMICKÉ SYSTÉMY A INTERAKTIVNÍ TABULE Roman Úlovec
výhody: názornost (dynamické konstrukce, grafická znázornění) vazby mezi prvky (bod leží na kružnici, …) rychlost výpočtu (okamžitá změna konstrukce, význam hodnot) možnost parametrického řešení (změna parametrů, zjednodušení diskuze) kombinace technologií – prezentační SW interaktivní tabule + dynamické systémy

28 E-LEARNING VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Úlovec
specifika, úskalí i výhody použití e-learningu v matematice výhody – flexibilita, přístupnost, dostupnost, dynamičnost, strukturovanost, jednoduchá modernizace nevýhody – velké počáteční náklady, obtížná komunikace příklady – nadaní žáci, hendikepovaní žáci (i chybějící)

29 programy, které lze využívat zdarma, volně stažitelné z internetu
INTERNET – BOHATÝ ZDROJ INFORMACÍ (ANEB VYBRANÉ FREEWAROVÉ POMŮCKY) Lenka Volfová programy, které lze využívat zdarma, volně stažitelné z internetu pomohou při výuce, tvorbě učebních textů a prověrek – převod mezi různými jednotkami JHmatika – rovnice, čísla, statistika, planimetrie, stereometrie – řešení obecného trojúhelníka – vykreslování grafů (přeložen do češtiny) - grafy – dynamický geometrický systém

30 VÝUKA POČÍTAČOVÉ GRAFIKY NA POČÍTAČI Šárka Voráčová
předměty s tematikou počítačové grafiky (technické školy) využití geometrického modelování SW 3D modelování ve škole Cinema 4D, Blender, Autodesk Maya, Rhinoceros ,

31 volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky
ZKUŠENOSTI S VÝUKOU MATEMATICKÉHO SEMINÁŘE V POČÍTAČOVÉ UČEBNĚ Václav Zemek volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky Cabri 2+, Cabri 3D, Derive, MS Excel úvod hodiny – společné řešení předložené otázky, pak žáci pracují samostatně, v závěru úlohy, které činily problémy zkušenosti jsou převážně pozitivní přípravy na semináře jsou k dispozici na www stránkách

32 Dojem z konference pro kreativního učitele matematiky velmi zajímavá tematika hodně poznatků, použitelných v praxi je vidět, že to „jde“ téma v sekcích nebylo zaměřeno na jednotlivé typy škol, proto byly často vystoupení, která učitele střední školy nezaujala, přejít do jiné sekce nebylo možné (časový harmonogram i vzdálenost místností) kdo chtěl, viděl, jak to dělají na jiných školách bylo možno se setkat s učiteli, naladěnými na stejnou notu

33 Děkuji za pozornost. RNDr. Jiří Sochor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov Sochorova 15 Kabinet Matematiky SSŠ Brno


Stáhnout ppt "Užití počítačů ve výuce matematiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google