Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Užití počítačů ve výuce matematiky 8. – 10. listopadu 2007 České Budějovice Společnost učitelů matematiky JČMF Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Užití počítačů ve výuce matematiky 8. – 10. listopadu 2007 České Budějovice Společnost učitelů matematiky JČMF Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské."— Transkript prezentace:

1 Užití počítačů ve výuce matematiky 8. – 10. listopadu 2007 České Budějovice Společnost učitelů matematiky JČMF Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích RNDr. Jiří SOCHOR

2 Zpráva o poznatcích z konference  informace o konferenci – průběh, zaměření, cíl  plenární přednášky  workshopy  práce v sekcích – základní informace o nejzajímavějších vystoupeních  dojem z konference

3  3. ročník konference  dvouletý cyklus  účast:  Česká republika, Slovenská republika, Rakousko  základní školy – 1 x  střední školy – 54 x  gymnázia – 32 x  odborné školy – 22 x  vysoké školy – 60 x  další instituce – 7 x (NIDV, Elkan, Akermann.., Prometheus, …)  3. ročník konference  dvouletý cyklus  účast:  Česká republika, Slovenská republika, Rakousko  základní školy – 1 x  střední školy – 54 x  gymnázia – 32 x  odborné školy – 22 x  vysoké školy – 60 x  další instituce – 7 x (NIDV, Elkan, Akermann.., Prometheus, …)

4  zaměření konference:  užití systémů počítačové algebry - CAS  užití systémů dynamické geometrie – DGS  užití E-learningu  užití nových technologií ve výuce na základních, středních a vysokých školách  cíl konference – diskuze nad:  rolí počítače ve vyučování matematice  vlivem počítače na obsah vyučování  rolí učitele při výuce podporované počítačem  zaměření konference:  užití systémů počítačové algebry - CAS  užití systémů dynamické geometrie – DGS  užití E-learningu  užití nových technologií ve výuce na základních, středních a vysokých školách  cíl konference – diskuze nad:  rolí počítače ve vyučování matematice  vlivem počítače na obsah vyučování  rolí učitele při výuce podporované počítačem

5  plenární přednášky  workshopy  úvod do DERIVE  úvod do Cabri  Cabri 3D  práce v sekcích  sekce E-learning  sekce DGS (dynamická geometrie)  sekce CAS (počítačová algebra)  sekce Didaktika  sekce Různé  plenární přednášky  workshopy  úvod do DERIVE  úvod do Cabri  Cabri 3D  práce v sekcích  sekce E-learning  sekce DGS (dynamická geometrie)  sekce CAS (počítačová algebra)  sekce Didaktika  sekce Různé

6 PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY  RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.  Západočeská univerzita v Plzni  Dynamická hyperbolická geometrie aneb okna neeukleidovského světa dokořán  Dr. Josef Böhm  Austrian Center for Didactics of Computer Algebra, Austria  Bring Your Environment into the Classroom – Use DERIVE and a Digital Camera  Mgr. Roman Hašek, Ph.D.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Rozšíření možností využití CAS programu ve výuce (programování v CAS)  Mgr. Monika Kováčová, Ph.D.  STU v Bratislave, SjF – Katedra matematiky  The Mathematical Explorer – Informácia o jednom zaujímavom projekte PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY  RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.  Západočeská univerzita v Plzni  Dynamická hyperbolická geometrie aneb okna neeukleidovského světa dokořán  Dr. Josef Böhm  Austrian Center for Didactics of Computer Algebra, Austria  Bring Your Environment into the Classroom – Use DERIVE and a Digital Camera  Mgr. Roman Hašek, Ph.D.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Rozšíření možností využití CAS programu ve výuce (programování v CAS)  Mgr. Monika Kováčová, Ph.D.  STU v Bratislave, SjF – Katedra matematiky  The Mathematical Explorer – Informácia o jednom zaujímavom projekte

7 WORHSHOPY  2 x v průběhu konference  práce s matematickým programy Cabri, Cabri 3 D, DERIVE v počítačových učebnách  zaměřené na praktické procvičení poznatků  účast dle zájmu účastníků konference PRÁCE V SEKCÍCH  3 x v průběhu konference  celkem 50 příspěvků, v každé sekci cca 5 – 6 vystoupení  možnost diskuze k jednotlivým předneseným příspěvkům  sekce zaměřené tematicky, v každé sekci cca 5 – 6 vystoupení  značná nesourodost v cílových skupinách (ZŠ, SŠ, VŠ) v dané sekci  některá vystoupení vyzněla jako prezentace výsledků např. diplomové práce WORHSHOPY  2 x v průběhu konference  práce s matematickým programy Cabri, Cabri 3 D, DERIVE v počítačových učebnách  zaměřené na praktické procvičení poznatků  účast dle zájmu účastníků konference PRÁCE V SEKCÍCH  3 x v průběhu konference  celkem 50 příspěvků, v každé sekci cca 5 – 6 vystoupení  možnost diskuze k jednotlivým předneseným příspěvkům  sekce zaměřené tematicky, v každé sekci cca 5 – 6 vystoupení  značná nesourodost v cílových skupinách (ZŠ, SŠ, VŠ) v dané sekci  některá vystoupení vyzněla jako prezentace výsledků např. diplomové práce

8 INTERAKTIVNÍ TABULE: ANO ČI NE Helena Binterová, Eduard Fuchs  výhody a nevýhody využití interaktivní tabule ve výuce  interaktivní tabule ve světě  Velká Británie – vybavit všechny třídy  statistická analýza ukázala nulový vliv na výkon žáků v prvním roce, ve kterém byla škola vybavena interaktivními tabulemi  78 % učitelů využívá podklady, které si sami připraví, jen 42 % profesionálně zhotovený výukový SW  Finsko – vybavení interaktivními tabulemi není tak hromadné  využití je mnohem promyšlenější  interaktivní učebnice nakladatelství Fraus  pro 2. stupeň základní školy  Binterová, Fuchs, Tlustý – Aritmetika 6  Binterová, Fuchs, Tlustý – Geometrie 6

9 PORTÁL PRO UČITELE A STUDENTY MATEMATIKY S VYUŽITÍM PRODUKTU WEBMATHEMATICA Veronika Buriánová, Tomáš Mrkvička  webové stránky volně přístupné všem uživatelům  portál vznikl jako diplomová práce  využití portálu:  jeden počítač v učebně a data-projektor  počítačová učebna  samostudium  zpracovaná temata:  kvadratická rovnice  komplexní čísla  analytická geometrie v rovině  elementární funkce  http://home.pf.jcu.cz/webMathematica/webmath/index.htm http://home.pf.jcu.cz/webMathematica/webmath/index.htm

10 CABRI 3 VE VÝUCE STEREOMETRIE Šárka Gergelitsová  využití ve výuce stereometrie a analytické geometrie  sítě těles – různé sítě téhož tělesa  analytická geometrie – souřadnice, vektory  sestrojte všechny krychle, jejichž hrany leží na dvou daných rovnoběžkách  sestrojte všechny kulové plochy opsané danému čtyřstěnu  sestrojte všechny kulové plochy vepsané danému čtyrstěnu  sestrojte všechny kolmé čtyřboké rovnoběžnostěny opsané dané kulové ploše, hranol má jednu boční hranu v dané přímce  http://www.gbn.cz/cabri/3D/ http://www.gbn.cz/cabri/3D/

11 HŘÍČKY PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE Šárka Gergelitsová, Tomáš Holan  virtuální modely těles jako doplněk při rozvoji prostorové představivosti  počítačové hříčky, které nutí žáky představovat si a zkoumat prostorové objekty a tím pomáhají rozvíjet schopnost prostorové představivosti  vyžaduje instalaci volně dostupného VRML prohlížeče – např. Cortona – viz www.cortona3.com/cortonawww.cortona3.com/cortona  http://www.gbn.cz/sarka/hry/ http://www.gbn.cz/sarka/hry/

12 ÚLOHA UČITELE PŘI VÝUCE MATEMATIKY PODPOROVANÉ POČÍTAČEM Jiří Hátle  možnost využití počítače a aplikace Excel při výuce kvadratických funkcí  učitel připraví v Excelu základní soubor  cílem je pomoci žákům poznat vlastnosti funkce y=ax 2 +bx+c v závislosti na koeficientech a, b, c a význam těchto koeficientů  využití nástroje Posuvník  grafy kvadratických funkcí při řešení rovnic a nerovnic

13 PROJEKT ACTIVEMATH A VÝUKA MATEMATIKY Antonín Jančařík, Jarmila Novotná  E-learningové prostředí ActiveMath a projekt ActiveMath EU, který se věnuje ověřování využitelnosti ve výuce  ActiveMath je založen na principu webových stránek  základní vlastností je diferenciace výuky pro více a méně nadané studenty  kromě sledování celkových výsledků studia sleduje i vyhodnocuje i jednotlivé žákovské kompetence  systém je nabízen bezplatně  http://www.activemath.org/eu/ http://www.activemath.org/eu/

14 PROJEKTY GLOBÁLNÍ ŠKOLY Marika Kafková  jak zpestřit výuku matematiky  propojenost matematiky s ostatními předměty  projekty  sportovní areál  plánovaná dovolená  úzce zaměřená aktivita, zapojeno velmi málo škol (<5)  obecně prakticky minimálně využitelné  příklad zcela jistě nevhodně investovaných finančních prostředků  http://globalschool.jcu.cz/ http://globalschool.jcu.cz/

15 PROGRAM TI INTERACTIVE! – VYTVÁŘENÍ DOKUMENTU O ŘEŠENÍ MATEMATICKÝCH ÚLOH Jan Kašpar  program typu CAS, který má sloužit zejména učitelům matematiky  snadno zvládnutelný SW, který umožňuje jednoduše vytvářet dokumenty o řešení matematických úloh  umí vkládat grafy, tabulky, seznamy, matice, provádět statistické výpočty a statistické vyhodnocování dat  všechny prvky v dokumentu jsou editovatelné  není zdarma, ale cena je přijatelná  www.education.ti.com, www.akermann.cz www.education.ti.comwww.akermann.cz  http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/dana_ machova/ http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/dana_ machova/

16 E-LEARNING VO VYUČOVANÍ DIDAKTIKY MATEMATIKY NA FMFI UK BRATISLAVA Lilla Koreňová  inovační trendy ve vzdělávání budoucích učitelů a v dalším vzdělávání učitelů matematiky – fond ESF  v prostředí Moodle vytvořeno 12 různých kurzů z geometrie a teorie vyučování matematice - didaktika matematiky, kapitoly z vyučování matematice, netradiční metody ve vyučování matematice, teorie didaktických situací, didaktický SW ve vyučování matematice  délka kurzu 12 týdnů  velmi zajímavá aktivita pro učitele matematiky  www.ematik.sk www.ematik.sk

17 THE MATHEMATICAL EXPLORER – INFORMÁCIA O JEDNOM ZAUJÍMAVOM PROJEKTE Monika Kováčová  encyklopedie  výlet do vzdálené i nedávné historie matematiky  vhodná pro každého, kdo je fascinován matematikou a jejími aplikacemi  více jako 1400 stran matematického textu  více jako 500 interaktivních příkladů  vyžaduje mít nainstalovanou anglickou verzi programu The Mathematical Explorer  www.mathematica.sk/explorer/index.html www.mathematica.sk/explorer/index.html  www.cediv-m.com/explorer/index.html www.cediv-m.com/explorer/index.html

18 THE MATHEMATICAL EXPLORER – INFORMÁCIA O JEDNOM ZAUJÍMAVOM PROJEKTE Monika Kováčová  encyklopedie  výlet do vzdálené i nedávné historie matematiky  vhodná pro každého, kdo je fascinován matematikou a jejími aplikacemi  více jako 1400 stran matematického textu  více jako 500 interaktivních příkladů  vyžaduje mít nainstalovanou anglickou verzi programu The Mathematical Explorer  www.mathematica.sk/explorer/index.html www.mathematica.sk/explorer/index.html  www.cediv-m.com/explorer/index.html www.cediv-m.com/explorer/index.html

19 HOT POTATOES – EFEKTIVNÍ NÁSTROJ NA TVORBU ONLINE TESTŮ Mária Lucká, Jana Fialová  prostředek pro ověřování vědomostí  lehce dostupný SW – nezpoplatněný pro jednotlivce a státní vzdělávací neziskové organizace  6 aplikací, které umožňují tvorbu interaktivních testů  okamžitá zpětná vazba – možnost opravy nesprávné odpovědi  testy umístěné na internetových stránkách  http://hotpot.uvic.ca http://hotpot.uvic.ca  www.halfbakedsoftware.com/ www.halfbakedsoftware.com/

20 INTERAKTIVNÍ GEOMETRIE A PROJEKT INTERGEO Roman Hašek, Pavel Pech  webové stránky interaktivní geometrie, které budou k dispozici ve všech zemích EU  projekt zahájen 1. 10. 2007 a potrvá 3 roky  snaha učinit digitální zdroje pro výuku matematiky v Evropě více dostupné a využitelné  trvalý růst efektivního využití digitálních technologií  možnost spolupráce  http://www.inter2geo.eu http://www.inter2geo.eu

21 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MATEMATICKÉHO ZÁPISU NA STRÁNKÁCH WWW Radim Remeš  prezentace vzorců a matematického zápisu na stránkách www  jednoduché HTML, HTML s obrázky  Math ML  OpenMath  TEX  DVI  pdf  externí objekt – plugin  jsMath

22 CABRI 3D VE VÝUCE GEOMETRIE Jarmila Robová  využití Cabri 3D ve výuce geometrie na střední škole  polohové úkoly – vzájemné polohy přímek, rovin, …  metrické příkazy – vzdálenost, velikost úhlu, …  analytická geometrie  množiny bodů dané vlastnosti  názorné demonstrování prostorových situací

23 VYUŽITÍ POČÍTAČE PŘI ŘEŠENÍ SLOŽITĚJŠÍCH MATEMATICKÝCH ÚLOH Zuzana Strachotová, Michael Rost  program Slovní úlohy o pohybu  nový pohled na možnost motivace a práce žáků při řešení slovních úloh o pohybu  vytvořen pomocí programu Imagine Logo  auta jedou proti sobě a vyjíždí ve stejný – různý čas, auto jedou stejným směrem  program byl vyzkoušen na několika českobudějovických základních školách  originalita a netradiční forma zpracování učiva  http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/diplprace.phtml http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/diplprace.phtml

24 PROGRAM GEONEXT Petr Šroll  dynamický matematický SW  umožňuje provádět geometrické konstrukce  umožňuje měnit již hotové konstrukce jen tažením myší  program je freeware, lze zdarma stáhnout, existuje i online verze  ovládání programu je poměrně intuitivní  sestrojte trojúhelník, sestrojte parabolu  www.geonext.de www.geonext.de  www.musilek.eu/michal/pdf/geonext.pdf www.musilek.eu/michal/pdf/geonext.pdf

25 MATEMATIKA S MATHEMATICOU Miroslav Tichý  využití SW Mathematica na střední škole  program využívá učitel – výklad, demonstrace, písemky, testy  program využívají žáci – pomoc při pochopení a procvičení látky, usnadní a urychlí výpočty  zvyšuje se zájem žáků o matematiku  technické a mnohdy pracné výpočty přenechat počítači  příklady z analytické geometrie  www.wolfram.com www.wolfram.com  www.powerwiki.cz/wiki/Math www.powerwiki.cz/wiki/Math

26 Procedurální a dlaždicová výstavba geometrických útvarů v představách a strategiích žáků 1. stupně ZŠ Jiří Vaníček, Dana Tržilová  vnímání geometrie u žáků 1. stupně ZŠ  počítačová aplikace zahrnující želví grafiku  prostředí Imagine Logo – program Obkreslovačka  příkazy KROK, VLEVO, VPRAVO, příkazy pro cyklus  použití ikonových tlačítek  220 žáků z 20 ZŠ Jihočeského kraje  rozvíjení geometrických poznatků řešením úloh, které mají blízko k dětské hravosti

27 DYNAMICKÉ SYSTÉMY A INTERAKTIVNÍ TABULE Roman Úlovec  výhody:  názornost (dynamické konstrukce, grafická znázornění)  vazby mezi prvky (bod leží na kružnici, …)  rychlost výpočtu (okamžitá změna konstrukce, význam hodnot)  možnost parametrického řešení (změna parametrů, zjednodušení diskuze)  kombinace technologií – prezentační SW interaktivní tabule + dynamické systémy  http://matematika.metodik.cz http://matematika.metodik.cz

28 E-LEARNING VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Úlovec  specifika, úskalí i výhody použití e-learningu v matematice  výhody – flexibilita, přístupnost, dostupnost, dynamičnost, strukturovanost, jednoduchá modernizace  nevýhody – velké počáteční náklady, obtížná komunikace  příklady – nadaní žáci, hendikepovaní žáci (i chybějící)  http://belcom04.comtel.cz/doc/prirucka.doc http://belcom04.comtel.cz/doc/prirucka.doc  http://www.moodle.cz http://www.moodle.cz  www.metodik.cz www.metodik.cz  www.talnet.cz www.talnet.cz  http://roland.gymcheb.cz http://roland.gymcheb.cz

29 INTERNET – BOHATÝ ZDROJ INFORMACÍ (ANEB VYBRANÉ FREEWAROVÉ POMŮCKY) Lenka Volfová  programy, které lze využívat zdarma, volně stažitelné z internetu  pomohou při výuce, tvorbě učebních textů a prověrek  www.converter.cz – převod mezi různými jednotkami www.converter.cz  JHmatika – rovnice, čísla, statistika, planimetrie, stereometrie  http://brant.wz.cz – řešení obecného trojúhelníka http://brant.wz.cz  www.padowan.dk – vykreslování grafů (přeložen do češtiny) www.padowan.dk  http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html - grafy http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html  www.geogebra.org – dynamický geometrický systém www.geogebra.org  http://matematika.volfovi.net http://matematika.volfovi.net

30 VÝUKA POČÍTAČOVÉ GRAFIKY NA POČÍTAČI Šárka Voráčová  předměty s tematikou počítačové grafiky (technické školy)  využití geometrického modelování  SW 3D modelování ve škole  Cinema 4D, Blender, Autodesk Maya, Rhinoceros  http://www.pf.jcu.cz/p-mat/ http://www.pf.jcu.cz/p-mat/  www.autodesk.cz/maya www.autodesk.cz/maya  www.maxon.net www.maxon.net  www.blender.org, www.blender3d.cz www.blender.orgwww.blender3d.cz  www.rhino3d.cz www.rhino3d.cz

31 ZKUŠENOSTI S VÝUKOU MATEMATICKÉHO SEMINÁŘE V POČÍTAČOVÉ UČEBNĚ Václav Zemek  volitelný předmět Seminář a cvičení z matematiky  Cabri 2+, Cabri 3D, Derive, MS Excel  úvod hodiny – společné řešení předložené otázky, pak žáci pracují samostatně, v závěru úlohy, které činily problémy  zkušenosti jsou převážně pozitivní  přípravy na semináře jsou k dispozici na www stránkách  www.gympt.cz www.gympt.cz

32 Dojem z konference  pro kreativního učitele matematiky velmi zajímavá tematika  hodně poznatků, použitelných v praxi  je vidět, že to „jde“  téma v sekcích nebylo zaměřeno na jednotlivé typy škol, proto byly často vystoupení, která učitele střední školy nezaujala, přejít do jiné sekce nebylo možné (časový harmonogram i vzdálenost místností)  kdo chtěl, viděl, jak to dělají na jiných školách  bylo možno se setkat s učiteli, naladěnými na stejnou notu

33  Děkuji za pozornost.  RNDr. Jiří Sochor  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov  Sochorova 15  Kabinet Matematiky SSŠ Brno  sochor@sos-vyskov.cz


Stáhnout ppt "Užití počítačů ve výuce matematiky 8. – 10. listopadu 2007 České Budějovice Společnost učitelů matematiky JČMF Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské."

Podobné prezentace


Reklamy Google