Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P EDAGOGICKÉ A VÝCHOVNÉ ASPEKTY TRENÉRSKÉ PRÁCE Ivo Konvička.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P EDAGOGICKÉ A VÝCHOVNÉ ASPEKTY TRENÉRSKÉ PRÁCE Ivo Konvička."— Transkript prezentace:

1 P EDAGOGICKÉ A VÝCHOVNÉ ASPEKTY TRENÉRSKÉ PRÁCE Ivo Konvička

2 VYMEZENÍ POJMŮ,DEFINICE PEDAGOGIKA –věda o výchově a vzdělávání

3 Trenérská práce nespočívá pouze v působení na svěřence ve vztahu k jeho sportovní výkonnosti, neméně důležitým aspektem je VÝCHOVNÉ působení. Pokud porovnáme poměr mezi celkovým počtem svěřenců v dlouhodobé péči trenérů mládeže a počtem úspěšných sportovců v seniorském věku, je zřejmé, že pro většinu zůstane trenér především pedagogem. Větší či menší měrou a především pozitivně či negativně se podílí na formování osobnosti svěřence. Jako trenér a učitel současně jsem přesvědčen o tom, že SPORT sám o sobě je jedním z nejlepších výchovných prostředků.

4 K OLIK SPORTOVCŮ NA SNÍMKU DNES ZÁVODÍ ?

5 Z ÁKLADNÍ DETERMINANTY FORMOVÁNÍ OSOBNOSTI 1/ DĚDIČNOST 2/ VÝCHOVA 3/ PROSTŘEDÍ Geny jsou dány jednou provždy a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá ovlivníme jen stěží. Takže jedinou možností jak můžeme aktivně ovlivnit vývoj osobnosti dítěte je VÝCHOVA. Sport jednoznačně patří mezi výchovné prostředky a TRENÉR je významným výchovným činitelem.

6

7

8 VLIV NA VÝCHOVU DÍTĚTE RODIČE Dítě ŠKOLA Trenér

9 S CHÉMA INTERAKCÍ, OVLIVŇUJÍCÍCH TRÉNINKOVÝ PROCES Z HLEDISKA SPORTOVNÍHO Dítě RodičeTrenér

10

11 S CHÉMA INTERAKCÍ, OVLIVŇUJÍCÍCH TRÉNINKOVÝ PROCES Z HLEDISKA VÝCHOVNÉHO Dítě RodičeTrenér

12 V ÝCHOVNÉ PRINCIPY, ZÁSADY, METODY Dále se již budeme věnovat výše uvedeným kategoriím

13 J EDNOTNÁ PEDAGOGICKÁ LINIE Ideální stav by nastal v případě, že všichni, kdo se podílejí na výchově dítěte působí ve vzájemném souladu. Těžko ovlivníme, zda rodiče dodržují tento princip, /matka – otec/ také škola má svá specifika a každý učitel může vychovávat jinak. Co však ovlivnit můžeme, je dodržování tohoto principu v rámci oddílu, jednotliví trenéři by měli dodržovat určité všeobecné zásady výchovného působení. Příklad: Výchova v duchu morálních zásad, dodržování zásad slušného chování a komunikace se svěřenci /tykání/. Specifikum pětiboje – externí spolupracovníci např. jezdečtí trenéři Řešení – Hlavní trenér určuje pravidla a dbá na jejich dodržování. Výhoda – trenéři jsou zvyklí dodržovat určité společné zásady v tréninkovém procesu.

14 O SOBNÍ PŘÍKLAD Trenér je pro svěřence vzorem a měl by se podle toho sám chovat. Je kontraproduktivní nedodržovat to, co vyžadujeme po svěřencích Příklady – amorální jednání nedodržování životosprávy porušování zásad slušnosti

15 M ORÁLNÍ ZÁSADY Morálka je souhrn právně nevymahatelných, obecně přijímaných zásad správného chování a jednání. /Rychlé šípy/ Poměrně častý je názor, že pokud chce být sportovec úspěšný, musí být více či méně egoistický, egocentrický, agresivní, vychytralý, nečestný atd., jedním slovem nemorální. Nesouhlasím, ale pokud se taková diskuze vede, jedná se o dospělé sportovce. Mládež má být vedena v duchu fair play a k dodržování morálních zásad. Diskuze o přípravě na reálný svět – miska vah

16 Z ÁSADY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ Trenér musí dodržovat zásady slušného chování, souvisí to také s principem osobního příkladu. Totéž platí o svěřencích, od kterých je to nutno vyžadovat a to nejen ve vztahu k trenérovi, ale také mezi nimi navzájem. Příklady: Pozdrav, Používání zdvořilostních výrazů nepoužívání vulgarismů

17 B OHUMILE ……

18 Z ÁSADY SPRÁVNÉ KOMUNIKACE SE SVĚŘENCI T RENÉR KOMUNIKUJE SE SVĚŘENCI NEUSTÁLE, VĚTŠINOU FORMOU POKYNŮ A VYSVĚTLOVÁNÍ Subordinace Odbornost Motivace Přiměřenost /věku atd./ Přesvědčivost Autorita, ne povýšenost Používání vhodných komunikačních technik verbálních i neverbálních Síla hlasu,gesta,výraz, načasování,intonace Obsah – náplň tréninku Forma - výchovný prostředek komunikace formaobsah

19 S UBORDINACE - VZTAH NADŘÍZENÝ - PODŘÍZENÝ Hlavní faktor - věk Diskuze o přístupu – autoritativní – kamarádský Sporty kolektivní – individuální S postupujícím věkem autorita spolupráce

20

21 ZÁVĚREM ZKUŠENOST - DŮSLEDNOST Základem je tzv. vykonatelný pokyn Trvání na jeho provedení Vede k disciplinovanosti a kázni včetně sebediscipliny a sebekázně.

22 NEZAPOMEŇTE, ŽE S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP !!!

23

24 ; Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "P EDAGOGICKÉ A VÝCHOVNÉ ASPEKTY TRENÉRSKÉ PRÁCE Ivo Konvička."

Podobné prezentace


Reklamy Google